Slut med nødvendighedens politik

Af Anna Libak 73

Forleden kunne man i 21 Søndag høre politikeren Ida Auken sige, at halvdelen af arbejdsstyrken formentlig ikke har de digitale kompetencer, der skal til, når robotterne i nær fremtid overtager halvdelen af danske arbejdspladser. Jeg tænkte på, om Donald Trump kunne have sagt det samme. Jeg tror det ikke. Jeg tror, han snarere ville love at nedkæmpe robotterne.

Og meget muligt er det en væsentlig forklaring på, at han blev valgt.

I det nye nummer af Ræson skriver professor Mikkel Vedby Rasmussen således, at globaliseringen sluttede den 8. november 2016 med valget af Trump. Og han fortsætter: ”Det betyder ikke, at at de globale produktionsmønstre og sociale netværk er forsvundet; containerskibene sejler stadig, og Facebook kører fint – men den måde, Vesten har forstået og udnyttet disse globale forhold på, har forandret sig for altid. Valget af Donald Trump som USA’s præsident var ikke alene et valg af en person, men også et fravalg af en idé, idéen om globalisering.”

Og hos den britiske politiske filosof John Gray finder Vedby Rasmussen forklaringen på, at Trumps valgsejr er kommet bag på så mange. De har betragtet globaliseringen som uafvendelig, som en historisk fremadskridende proces, som mennesker kun havde meget ringe indflydelse på. Fuldstændig som marxisterne bare vidste, at det ville ende med kommunisme, og kristne med Jesu genkomst.

Nu viser det sig så pludselig, at man kan blive præsident på at love, at mennesker ikke er prisgivet udviklingen. Globalisering er ikke en naturlov, man bliver nødt til at underlægge sig.

Og noget tyder faktisk på, at globaliseringen kan – om ikke styres – så i hvert fald påvirkes.

Af en artikel fra netmediet Zetland fremgår det, at den internationale handel for første gang siden Anden Verdenskrig er faldet i en periode med vækst. Både i USA og i EU er den internationale handel holdt op med at vokse. ”I det første kvartal af 2016 stod den globale handel stille, og i andet kvartal faldt den endda med 0,7 procent. Det viser tal fra CPB World Trade Monitor, en hollandsk analyseenhed, der er førende på området. Den internationale handel steg så lidt igen i sommer, men faldt endnu en gang i den senest målte måned, september, med 0,4 procent. For hele Eurozonen var faldet i september 0,9 procent. Også i USA har man set en mindre handel (mere præcist et fald på 470 milliarder dollar i årets første ti måneder)”, skriver Hakon Mosbech.

Nedgangen i den internationale handel er heller ikke det eneste eksempel på, at politik kan sætte grænser for globaliseringen.

I 2015, rekordåret for tilstrømning af asylansøgere, rejste EU-kommissionsformand Jean-Claude Juncker rundt med det budskab, at folkevandringen var et faktum, som ikke kunne bremses: Migranter skulle fordeles, de kunne ikke standses. I dag standses de rask væk i Grækenland og Italien og kommer ikke videre nordpå som følge af lukningen af Balkanruten og grænsekontroller inden for det før grænseløse Schengen. Italien og Grækenland har ikke fundet en løsning; bestemt ikke; men i det øvrige EU er flygtningestrømmen bremset så meget, at den ikke længere påkalder sig den store opmærksomhed. Den fremstår ikke længere uafvendelig.
Drivkraften bag det opgør mod de regerende magtpartier, som pågår over alt i Vesten, er formodentlig i høj grad et opgør med forestillingen om, at vi prisgivet politiske naturlove. De protestpolitikere, der stormer frem, har det til fælles, at de lover at tilbageerobre kontrollen: At gøre en ende på uafvendeligheden. Politisk fatalisme er yt.

Der er simpelthen stemmer i at fastholde, at politik laves for borgerne i Vesten, og hverken for en abstrakt udviklings eller abstrakte princippers skyld.

Det skal ikke misforstås: Der er helt legitimt at gå ind for robotisering. Eller at krigsramte syrere, irakere, afghanere og yemenitter bør tilbydes asyl i EU. Eller at globaliseringen ikke kan gå stærkt nok, fordi den skaber vækst og velstand. Men det vil være klogt af politikere ikke at præsentere sig som blinde agenter for en ubønhørlig udvikling, men i stedet bruge argumenter: At det er noget, de vil, og ikke noget, vi skal. Alternativt vil politikerne hurtigt opdage, at valget af dem i hvert fald ikke er spor uafvendeligt.

73 kommentarer RSS

 1. Af Niels Juul Hansen

  -

  @Anna Libak

  Jeg synes du mangler at forklare, hvordan ‘den almindelige dansker’ og danske politikere i praksis skal forhindre, at erhvervsvirksomheder udvikler og tilbyder løsninger, der indbefatter automatiseringer. Og undlade at eksportere disse løsninger.

  Det har de gjort siden hjulet blev opfundet.

 2. Af Thomas Jensen

  -

  Den teknologiske udvikling bliver ikke stoppet ved at vælge Trump. Det eneste der ændres er, at USA vælger at holde sig på “Status Quo” og lade udviklingen ske andre steder.

  Det valg har andre samfund gjort før. To eksempler er Japan under shogunaterne og Amish folket i USA.

  Det Japanske system brød sammen, da andre (ironisk nok USA) ville have del i det Japanske marked. Shogunatet var ikke i stand til at forsvare sig selv – hverken militært eller økonomisk.

  Amish folket overlever reelt kun, fordi USA i dag er et kulturelt rigt folkefærd, der tillader mennesker selv at vælge deres vej i livet. Hvis amerikanerne skifter holdning på det område, vil Amish folket også forsvinde på et nanosekund

  Spørgsmålet er ikke, om vi skal fornægte globaliseringen eller omfavne den totalt.

  Spørgsmålet er hvordan vi bedst bruger den til at sikre vores kultur og vores levemåde.

 3. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  Måske er det på tide, at politikerne holder op med at agere, som om de på forhånd ved, hvad fremtiden vil bringe, eller fralægger sig ansvaret for upopulære beslutninger ved, at give “nødvendigheden” skylden for de upopulære beslutninger.

  Marxisterne var sikre på, at fremtiden med sikkerhed ville blive kommunistisk, og nu tror mange borgerlige, at hele verden uundgåeligt vil blive ét overnationalt, liberal-demokratisk system – og derfor opfatter de ikke islamisterne, der smed en kæp i hjulet på dét projekt, som en reel trussel mod projektet.

  Islamisterne er i endnu højerere grad sikre på, at de med sikkerhed véd, hvad fremtiden vil bringe; en verden, hvor alle er muslimer og hvor sharia er grundlag for al lovgivning.

  Derfor bliver de altid overraskede, når udviklingen går dem imod, og når de taber til “vantro”.

  Måske er det arven fra Spinoza – som Karl Marx også beundrede – der troede, at gud fastlagde verdens skæbne ved skabelsen, der er skyld i de vestlige politikeres skæbnetro på verdens vegne.

  Men kun en ting er sikkert; alting flyder – som Heraklit konstaterede. Det betyder heldugvis også, at den fri vilje er en realitet, og at vi har mere frihed til at vælge vores skæbne, end skæbnetro politikere, der tror på uundgåelige, historiske nødvendigheder, gør.

 4. Af Niels Larsen

  -

  Og det gør vi bl. a. ved at nægte at købe produkter, som er fremstillet af billig arbejdskraft i Østen og forlange, at industriarbejdspladserne vender tilbage.

  Globaliseringen er IKKE til de veludviklede samfunds massers fordel – og de befolkninger bliver nødt til at sige stop til udviklingen med at flytte jobs østpå.

  Som det er, er det de rige, som bliver rigere og vi almindelige borgere, som taber på udviklingen.

 5. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  Rettelse:

  “Men kun en ting er sikkert; alting flyder – som Heraklit konstaterede. Det betyder heldigvis også, at den fri vilje er en realitet, og at vi har mere frihed til at vælge vores skæbne, end skæbnetro politikere, der tror på uundgåelige, historiske nødvendigheder, tror.”

 6. Af jørgen vestergaard

  -

  Det som kendetegner mange af de politiske kliker og “eliter” i Vesten, er at de er en samling uduelige, amoralske, samvittighedsløse, totalitære, fjogede og arrogante uslinge, der er ligeglade med de befolkninger hvis interesser de skal forestille at forsvare. Juncker og Merkel er gode eksempler på magthavere der har mistet jordforbindelsen og som agerer som om de er berusede eller har slået hjernen fra. (se you tube: Merkels migrant crisis, one year on/ what next) De to og deres medsammensvorne spiller hasard med Europas sikkerhed og fremtid. Og kun fordi bedre begavede folk er begyndt at protestere, er der håb om at vi kan undgå at Europas fred, velfærd og civilisation bryder sammen.

  Det er muligt at vi kan få en mere fornuftig og mindre forræderisk politik fremover, men lige nu er situationen ude af kontrol, og iflg. mange kilder vil situationen forværres i endnu adskellige måneder. Hele Europa er destabiliseret, og befinder sig endnu i en alvorlig krise. Sverige synes fortabt, og i Danmark går det heller ikke for godt. Fatter lars ulykke ingenting, siden han stadig ikke har opfyldt sine valgløfter om effektiv grænsekontrol mv.? Overalt hærges Danmark af skandaler, nedskæringer og forringelser…. og af bander og kriminelle. I et aldrig før set omfang strømmer folkefjendske og landsskadelige udspil ud fra regeringens og partiernes hovedkvarter.

  Selvfølgelig kan globaliseringen og de grænseoverskridende negative kræfter påvirkes og bekæmpes. Sker det ikke, vil Europa gå rabundus og vi vil få gangstervælde, terror, barbari, epidemier og borgerkrig. Men mange politikere skal udskiftes med mere realistiske, loyale, nationale, samvittighedsfulde og ansvarsbevidste folk, før kursen reelt lægges om. Den politiske vilje til at forsvare vores civilisation, er stadig minimal i de fleste regeringer.

  Se den korte a vis og Merkels migrant crisis/ one year on/ what next….på you tube.

 7. Af M Hansen

  -

  Måske skal vi forholde os til en helt anden virkelighed i fremtiden hvis man skal tro på Bill Bonner forfatteren der forudsagde angrebet på World Trade 9/11 samt finanskrisen i 00erne- i følge Bonner så vil det finansielle system bryde sammen i USA da der ikke er de værdier til rådighed som man tror- økonomien bygger på penge der ikke er der ,det hele holdes kunstigt oppe af fejlagtige kreditvurderinger af den finansielle sektor.
  Hvis og når det sker vil det brede sig som ringe i vandet og ramme globalt- lad os håbe på at han tager fejl denne gang.

 8. Af Benny Benny

  -

  Ved Hillary`s hemmelige tale til wall street fremgik det , at i hendes drømmeverden var der ingen grænser.
  Det var sidste udkald venner, vi takker guderne, hvis de findes.
  Trump har allrede ydet mere til verden, end Obama gjorde på 8 år.

 9. Af Jesper Lund

  -

  Det er spændende, hvor mange andre lande, der adopterer Trumps isolationiske og nationalistiske holdning, America first. Danmark first, Tyskland first, Frankrig, first, Kina first, osv.

  Hvis det sker, hvordan kommer verden så til at se ud?

 10. Af j vest

  -

  PS: Se også “Et 200-dobbelt angreb” på bloggen om Mette Bock og folkekirken. Den 12. dec. kl. 12. (handler om Danmarks sande tilstand)

 11. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  Var det ikke Lenin, der sagde; “Frihed er, at indse nødvendigheden”?

 12. Af Steen Ehlers

  -

  Kære Niels Larsen
  Du glemmer to ting:
  1) Det er endnu ikke lykkedes at få folk til at købe dyrere og dårlige produkter, fordi de er produceret i hjemlandet. Skal vi have industriarbejdspladser tilbage til Danmark så skal danske virksomheder kunne producere konkurrencedygtige produkter i Danmark. Og produkterne bliver kun konkurrencedygtige, hvis de produceres i mængder der gør produktionen konkurrencedygtig – dvs. en del af produktion skal eksporteres, hvilket kræver åbne udenlandske markeder – og e forbliver næppe åbne, hvis vi lukker vores marked for udenlandske produkter
  2)Almindelige borgere har i høj grad også vundet på globaliseringen i kraft af lavere forbrugerpriser – forbrugerpriserne har jo næsten stået stille i 20 år. Da jeg var ung voksede de med 10 % om året og lønningerne fulgte bestemt ikke altid med.

  Men vi – især USA og England – har da et problem med en stigende koncentration af indkomst i toppen af samfundspyramiden, hvilket er en følge af globaliseringen. For halvtreds år siden ville Bill Gates stort kun have kunnet sælge windows til lidt over 200 mill. amerikanere. I dag kan han sælge det til 3-4 mia. mennesker. Det siger sig selv, at denne udvikling gør, at de personer, der ejer og leder de globale organisationer opnår muligheder for en langt højere indtjening end hvad tidligere var muligt.
  Det er et problem det er meget vanskeligt at gøre noget ved fsva. ejerne, men man kunne sætte ind over for de ansatte topledere ved at begrænse mulighederne for bonusprogrammer og ved at give større magt til aktionærerne – f.eks. ved at de skulle godkende lønniveauet for alle ansatte over et vist niveau i aktieselskaber.
  På de områder, hvor det offentlige køber ind kunne indkøberne også kræve, at de leverandører der byder på opgaverne ikke må bruge medarbejdere, der er bonusaflønnede i forbindelse med levering af opgaven. Det sidste har Region Syd gjort i hvert fald i et tilfælde.

 13. Af Jørgen F.

  -

  Trumps sejr kan, i politisk betydning, være en så afgørende over-natten forandring som Tyskernes nederlag ved Stalingrad.

  Og det vi vil se udspille sig hen over de næste par år er formentlig også et langt sejt træk , der vil isolere den tilbageværende internationalistiske elite i Berlin og Bryssel, men samtidigt vil bringe russernes tilbage som stormagt af reel betydning.

  De sidste, der erkender nederlaget vil igen være ledelsen i Berlin og Bryssel ( og Politikens læsere). De skal helt ned og ligge først.

  Men Wagner er stadig Wagner – selv om man har haft hjertet tanket op med über-tolerance und neu-puritanismus.

 14. Af Niels Juul Hansen

  -

  @Jørgen F

  Du kan måske starte med at fortælle – helt konkret – hvad Trumps sejr kommer til at betyde.

  En stor del af det han gik på valg på, har han trukket tilbage – og langt ind i de republikanske rækker er der meget stor usikkerhed m.h.t. hvad han vil foretage sig.

  Manden er patologisk løgner, så det er nemt ar blive rundtosset, hvis man forsøger at finde ud af, hvad han reelt har tænkt sig at gøre.

 15. Af Helge Nørager

  -

  Måske vi /man skulle satse på produkter som har lang levetid, og indeholder høj grad af håndværksmæssig forarbejdning. Hvorledes at prisen set i forhold til levetid, er fornuftig.
  Man kunne satse på et nyt varemærket. “100 % Human made”, eller “Real Hand made by Humans”.
  Men det er lidt på kant med krav om konstant forbruger udskiftning af stort set alt.
  Men det ville gavne miljø og spare på materialer.

 16. Af Flemming Lau

  -

  Ja det kunne være at vi skulle få produceret el pærer med Wolfram tråd, moderne vam. Der er en brandstation i Newyork der har haft den samme lysende pærer i 110 år. Med Philips var de første der nedsætte holdbarheden for jobbevarelsens skyld.

 17. Af Flemming Lau

  -

  Ja det kunne være at vi skulle få produceret el pærer med Wolfram tråd, moderne vam. Der er en brandstation i Newyork der har haft den samme lysende pærer i 110 år. Med Philips var de første der nedsætte holdbarheden for jobbevarelsens skyld.

 18. Af Jorn D.

  -

  Hvor det det smukt formuleret af kønne og kloge Anna Libak:
  “Drivkraften bag det opgør mod de regerende magtpartier, som pågår over alt i Vesten, er formodentlig i høj grad et opgør med forestillingen om, at vi prisgivet politiske naturlove. De protestpolitikere, der stormer frem, har det til fælles, at de lover at tilbageerobre kontrollen: At gøre en ende på uafvendeligheden.
  Politisk fatalisme er yt.
  Der er simpelthen stemmer i at fastholde, at politik laves for borgerne i Vesten, og hverken for en abstrakt udviklings eller abstrakte princippers skyld”.
  ja
  “sådan er det bare i narre” politikere, som de er ikke rare de karle er yt
  for
  folket føler sig snydt

  ironi.mus

 19. Af Jorn D.

  -

  Ida Auken siger: “at halvdelen af arbejdsstyrken formentlig ikke har de digitale kompetencer,
  der skal til, når robotterne i nær fremtid overtager halvdelen af danske arbejdspladser”
  ja
  hvor klogt er det lige sagt
  for
  når “robotterne i nær fremtid overtager halvdelen af danske arbejdspladser”
  ja
  så kræver det vel ikke halvdelen af arbejdsstyrken for, at betjene dem
  og
  samme “dame” er ydermere med i partiet for “storimport” af tekniske analfabeter

  ironi.mus

 20. Af Henrik Pedersen

  -

  Den fysiske forskel mellem Ida Auken og Donald Trump er ens: de har begge hentehår.

  Den politiske forskel er stor: Trump giver hele den politiske klasse i Washington fingeren, mens den professionelle politiker Ida Auken (hvis eneste holdning er eget genvalg og personlig berigelse) følger familietraditionen, hvor den hedengangne båtnakke Svend Auken betegnede Ronald Reagan som en tredierangs skuespiller.

  Selv opnåede Svend Auken intet, mens Ronald Reagan skrev sig ind i verdens-historien som en markant forkæmper og visionær for vestens demokrati.

  Ida Auken havner pga. egoisme og selvoptagethed på historiens losseplads.

  Amen.

 21. Af Hul igennem?

  -

  Fr. Anne Libak har jo ret i at der er forskel på at ville og at gøre.
  Og der er meget at gøre og gøre op med.

  Vi må i gang: det er ikke 5% topskat eller politiskoleplaceringarkitektpolitikforhaling der er brug for.

  Det er mere politi. Lej nogle barakker og stil dem op i Padborg. Så kan der uddannnes flere nu mens vi venter.

  Der vil blive en efterspørgsel på gørepolitikere, for der er mange andre behov der skal sættes gang i, det er helt sikkert.
  Meget vil ske på disse fronter de næste 4-5 år.

  mvh

 22. Af Niels Larsen

  -

  @ Steen Ehlers

  Du har ganske ret i at det nok er umuligt at vinde arbejdspladserne tilbage.

  Og derfor er jeg bange for, at C. Northcote Parkinson (ja, ham) får ret i sine teser fra bogen Øst-Vest fra engang i 1950erne. Han forudså, at Vesten taber til Østen på det politiske, økonomiske og sociale område.

  Det er også korrekt, at vi har vundet på lavere forbrugerpriser. Det nytter bare ikke i det lange løb, når vore arbejdspladser (og dermed indtægter) forsvinder. Vi kan ikke blive ved med at leve af viden alene, for den har de også i Østen nu. Vi har foræret den til dem samtidig med udflagningen.

  Og der bliver ikke flere arbejdspladser i fremtiden, men færre – i takt med robotternes fremmarch.

  Men lad os nu se, om ikke Trump kan lave lidt rav i udviklingen. Man kar da lov at håbe.

 23. Af Jorn D.

  -

  Ida Auken er vist en indigneret Cand.theol., der er mere ordinær end ordineret
  når
  Ida Auken tror, at “robotter kommer og overtager halvdelen af danske arbejdspladser”
  men
  tro er vist ikke en venstresnoet universitets uddannet Cand.theol’s stærkeste side
  hvor
  man utroligt nok, som ikke troende på universitetet, kan tage en ordinær Cand.theol.
  for
  de som excellerer i religions kritik eller bare kritik i al almindelighed og al evighed
  og
  her i berlingske debatten excellerer utroligt mange antikristne tilsyneladende ikke troende
  men
  uden at være “pastoraliseret” / ordineret bliver man ikke præst
  hvorfor
  der netop også er “Trumpet” alternative præste uddannelser igennem
  og
  Ida Auken er jo også gået over til de synagogale radikale venstre
  der
  blev oprettet i 1905 samtidig med den zionistiske bevægelse
  for
  at fremme det jødiske borgerskabs interesser, hvis våde drøm syntes at være
  at:
  åbne Grundloven og lukke Folkekirken, Kongehuset og Hjemmeværnet !
  samt
  skabe “multi kulti koster kassen kaos” i Danmark !

  ironi.mus

 24. Af Finn Bjerrehave

  -

  Nødvendighedens politik. og borgerne bliver dem som finanserer politikernes udgifter, uden at få forandring, kun skatter og udsigtsløse liv.
  Hvorfor skal vi stadig have disse tossede afgifter når vi hverken har valutaproblemer eller een Storebæltsbro som ikke er betalt, måske fordi vores politikere , ikke ønsker at lempe på fortidens krav, og kun Netto kan give os noget for vores penge.
  Tragisk at høre Skat har ca 93 milliarder ude på dybt vand, og hvis 2,3 milliard i topskattelettelse fjerner grundlaget for velfærdssamfundet så lyver vores politikere , og hvor findes ærlige politikere.
  Hvorfor skal vi have 22 ministre , når Schweitz med 8 millioner mennesker kan klare sig med 7 ministre, og ordet nødvendighedens politik kræver mange kokke.
  Venstre ved vi snyder. Finn Vig

 25. Af j vest

  -

  Man kan også sige at den nødvendige politik aldrig er kommet igang, efter at 68’er tumperne/kommunisterne/pamperne og de evige hyklere opnåede dominans i “demokratiets” højborg. Det nødvendige i at forsvare og bevare folkestyret/fædrelandet/kernefamilien/ danskheden/økonomien/velfærden/ forsvaret/ retsstaten/ og den kristne kulturarv forstod rødfascisterne aldrig. Det som er typisk for de rødradikale og skabsradikale (der oftest forklæder sig som humanister/ligestillingskæmpere/ borgerlige…. og som klima- og verdensreddere mv……. er at de er ligeglade med vi danskeres frihed, sikkerhed, trivsel, rettigheder, sundhed, velfærd, familieliv, økonomi, privatliv, arbejdspladser, boligforhold og fremtid.

  Ihvertfald har politikken siden 1970 været utrolig familiefjendsk, mandsfjendsk, børnefjendsk og lønmodtagerfjendsk osv. I de sidste 10-15 år er det blevet værre og værre. Boligpolitikken er kynisk og asocial, skilsmissetallet er kørt op i rekordhøjder, arbejdspladser i tusindvis er sendt ud af landet, sundhedsvæsnet rasler nedad i kvalitet, velfærden er forsvundet eller skåret ned til sokkeholderne på mange områder, borgerne forfølges med afgifter, bøder, gebyrer, moms og stadig flere skatter…. infrastrukturen og provinsen tæppebombes med lukninger og nedskæringer, stadig flere svage medborgere sjofles på det groveste, nye typer sygdomme og kriminalitet får lov til at brede sig, og en invasion og besættelse er i gang, noget der ikke bekymrer løkke og regeringen det fjerneste, selvom utallige danskere allerede er blevet skadet alvorligt af den folkefjendske gak-gak politik….. der snart kan udvikle sig til en TOTAL katastrofe. (se den korte avis, new speak/jeppe juhl, 180gr, snaphanen og you tube: Merkels migrant crisis/ one year on/ what next)

  Er det zombier, mafiosoer og levende døde der regerer Danmark?

 26. Af Allan Hansen

  -

  ” kærligheden kommer til dem, der
  tror på kærligheden – sådan er det bare!

  https://www.youtube.com/watch?v=T6wbugWrfLU

  – tro på dig selv og kærligheden – så kan det aldrig gå helt galt!

  GOD JUL MVH.

 27. Af Jorn D.

  -

  De så det ikke komme og bagefter forstod de det heller ikke, da der blev sat Trump på
  ja
  ej heller her på Berlingske debat var vi mange, der havde set lyset
  for
  i USA som i Danmarks medier talte den kristne hvide mands mening ikke længere
  ja
  det syntes og lyder og ser ud som om, at der ikke er mange kristne i medier og debatter
  men
  at medier og debatter “forpestes” af antikristne
  der
  i stedet burde få eller have haft et ærligt arbejde
  som
  undertegnede elektro ingeniør og pensioneret direktør og robot tilhænger
  med
  speciale i elektronik, Fail Safe Computing, Ex-elektronik og Corrosions beskyttelse
  og
  historie og især religionshistorie som hobby
  ja
  vi taler om, at der er for mange “snakkere” og “smagsdommere”, der koster kassen
  uden
  at disse “snakkere” og “smagsdommere” tilføjer “forretningen Danmark” noget

  nu reagerer det tavse flertal – for eliten – overraskende revolutionerende
  inden
  de bliver endegyldigt snydt af eliten og underlagt sharia og tvungen i burka
  men
  ingen tror, at robotter er så ufejlbarlige, som på film – de og vi må stadig beskyttes
  og
  nok kan 3 computere overvåge hinanden og 2 af dem udelukke den tredie, men hvad så
  og
  rent mekanisk kan et flyvende objekt ikke tage filmens tæsk og eksplosioner
  men
  hvad værre er den politiske indoktrinering vi først så i baren i første Star War film
  ja
  vi kunne ligeså godt vænne os til de forskellige mærkelige fremmede
  ja
  sådan er og bliver det bare var budskabet

  det er også noget af denne “sådan er det bare” indstilling, som folket reagerer imod !
  men
  Ro bot nu – tab ikke hovedet !

  ironi.mus

 28. Af Allan Hansen

  -

  De små piger (tør) også at tro på
  sig selv – hun har selv skrevet sangen, og
  hun VANDT! 1 million – det er da meget godt gået!

  https://www.youtube.com/watch?v=eNxO9MpQ2vA

  Keep smiling,,,,

 29. Af Jan Petersen

  -

  Et lille citat fra Libak bloggen: ” men i det øvrige EU er flygtningestrømmen bremset så meget, at den ikke længere påkalder sig den store opmærksomhed. Den fremstår ikke længere uafvendelig.” Jeg ved ikke, hvor Libak har disse oplysninger fra? Her er en overskrift fra JP.dk i dag:

  >>Næsten en million asylansøgere til EU på ni måneder
  Fra januar til september i år har mere end 950.000 mennesker søgt om asyl i et EU-land, viser Eurostat-tal.<<

  Bortset fra det så er det måske ikke så underligt, at international handel og landes BNP går ned, når en væsentlig effekt af globaliseringen har medført – at 62 individer i dag ejer formuer og værdier hvad der svarer til, hvad halvdelen af verdens befolkning ejer samlet! De 62 super rige køber formentlig ikke hver 1 mill iPads, fladTV o.lign – eller spiser 100 tons mad hver dag?

  Når 62 enkelt individer er blevet så super rige, må værdierne (købekraften) selvsagt være forsvundet fra andre! Tingene hænger vel ligesom sammen 🙂

 30. Af Jørgen F.

  -

  Det var rystende at høre den samlede danske akademiske og politiske elite diskutere Syrien til aften. Intet forslag er konstruktivt – endsige har nogen form for gang på jord – ingen efterrationalisering har heller bund i virkeligeheden.

  En af de store problemer er, at vores ledere ikke anerkender den store interne splittelse, der er i Mellemøsten, og som følger af striden mellem Sunni’er og Shia’er. Og ikke mindst Sunni’ernes nultolerance over for øvrige etniske mindretal – samt den ekstreme befolkningseksplosion, ikke mindst blandt Sunni’er.

  Vi er, i vesten, her alene statister – en behagelig prugelknabe – men ellers har vi hverken lod eller del i konflikten. Slet ikke skyld.

  Syrienkrigen udspringer også af den generelle etniske konflikt i Mellemøsten – Alawitterne kæmper også for overlevelse, præcis som Kurdere, Koptere og Yazidiere. Og hver dag kæmper stater som Libanon og Israel for at imødegå de problematikker, der opstår overalt hvor demografien forandrer sig hurtigt i takt med folkevandringer og fødselsrater.

  En årsag til at f.eks. palæstinenserne i Libanon aldrig har fået statsborgerskab.

  Og problematikken i Syrien kan derfor også kun løses i kontekst af hele regionen. Konflikten kan ikke undskyldes eller personificeres med Assad.

  Der er derfor også kun en reel opdeling af regionen tilbage som løsningsmodel, præcis som den opdeling vi selv oplevede i Europa efter 2. verdenskrig. Til det skal der bruges 2 stormagter, som deler Regionen mellem sig – og efterfølgende leder Mellemøsten sammen med de regionale stormagter på hver side af et nyt jerntæppe.

  Syrienkrigen har muligvis alene, været et spil om hvordan tæppe skulle sættes og hvilke nye stater der skal oprettes.

  Det er formentlig hvad Trump og Putin vil gennemføre efter Aleppo, Mosul og Raqqa. Og som debatten på DR2 afslørede – Europas ledere er ganske simpelt ikke opgaven voksen.

  De bliver ikke engang inviteret med til forhandlingerne.

 31. Af r vangkilde

  -

  LIBAK OVERGIVER SIG ! – DEMOKRATIET ER FALLIT, så nu handler det om den globale forretning,
  og handlefriheden til den nationale vækst hos Trump, Putin og Li, som har taget magten i egen
  hånd, og efterladt politiske flertals beslutninger til et handlingslammet EU.

 32. Af Allan Hansen

  -

  Alle har en drøm!,,,,

  https://www.youtube.com/watch?v=NodUznuVpOY&feature=youtu.be

 33. Af Allan Hansen

  -

  Jeg vil gerne aflive myten, om at der ikke
  findes “gode,, møgslimer
  Så det kommer her – børne Jihad!
  God fornøjelse ,,,,,,,,,,

  https://www.youtube.com/watch?v=xTZmY5cUmwg&feature=youtu.be

 34. Af Allan Hansen

  -

  Ikke mere “jule snack – islam eller døden!
  Sådan er det!!!!!!!!

  https://youtu.be/9b8pHQSCisc

  ,,

 35. Af Jorn D.

  -

  Donald Tusk er for meget – ja nu hvor evakuering er i fuld gang, af både civile og
  dem, der med våben i hånd har bekæmpet Assad regimet
  ja
  så mander EU-lederne sig op til at forlange “FN-sikret evakuering” af Aleppo
  for
  det hele havde ikke været nødvendigt, hvis ikke Vesten nærmest havde opfordret til
  det arabisk forår og de syriske oprørere ikke var “hoppet på den”

  oprørene har vist nærmest selv været skyld i resultatet – de op imod 500.000 døde
  og
  USA har brugt 500.000 dollars på planen, at træne og bevæbne 4.500 oprøre
  men
  for de 500.000 dollars blev resultatet kun, at 65 oprørere blev trænet og bevæbnet
  hvoraf
  flere er deserteret og/eller gået over til de slemme eller døde

  det skulle have været 4.500 oprøre for 500.000 dollars; men det blev kun til 65 oprørere
  der
  nu er decimeret til 3-4 stk’s oprørere USA “stoler på” og kæmper med og for
  ja
  USA og Europa støtter nu fuldt 4 oprørere, som de stoler på
  og
  ja man kan vel altid i alle lande finde 4 oprørere, der vil vælte landets regent

  det er måske en sådan eklatant millitær, politisk og financiel fiasko
  hvor
  Trump i stedet ville gennem-trumfe en bedre, billigere og forhåbentlig fredeligere løsning
  i
  stedet for de hidtidige løsninger, der har givet så massive flygtningestrømme

  man ligefrem kunne mistænke nogle af Vestens politikerne for ligefrem
  at
  ønske at Europa endte i “multi kulti koster kassen kaos”

  ironi.mus

 36. Af Allan Hansen

  -

  Om at rydde op i skufferne.

  Nuvel, året går på hæl, og det er igen tid til, at
  rydde op i “skufferne,,
  Dagbogen skal skrives på både godt og ondt!
  Man mindes dem, der gik bort – og glædes over de venner, der
  kom forbi – også dem der ikke kom – forbi.
  Som jeg plejer at sig: det gør ikke ondt at dø – men
  det gør ondt når venner går bort,,,,,

  December, er også tid til eftertanke ,,,
  – hvad er der egentlig sket siden jeg sidst jeg ” ryddet min skuffer,,?
  Jeg har en gammel ” juleleg,, hvor jeg spørger mig selv, om
  hvordan verden så ud – ved sidste skuffe rydning?,,
  Derefter spørger jeg mig selv hvordan (min) verden så
  ud for 10 – 20 – 30 – og 40 år siden?
  Således har jeg nu et samlede “landkort,, over mit eget liv
  – hvis man ikke kan huske sit eget – så bør
  man rydde op i skufferne !!!

 37. Af Ole Arne Sejersen

  -

  Tillad mig en kommentar hentet fra det folkelige idiom: Konen er rummelskør!
  Denne bramfri karakteristik af A. Libak fremstod som helt igennem rammende, da
  jeg overværede hendes medvirken i TV2’s Debatten i aftes. Men virkelig underholdene, det er rart at få rørt lattermusklerne i denne alvorlige tid, så fortsæt endelig kursen.

 38. Af Bjørn Sørensen

  -

  Politikerne er blevet valgt til at gøre det bedste for landet på befolkningens vegne.
  Det troede vi længe, men hvem stoler på politikerne i dag.
  Politikerne er ligeså naive og uvidende som befolkningen, er en realitet som vi ikke kan komme udenom.
  Politikere uden et fast hold i tømmerne, risikerer at udviklingen løber løbsk.
  Men det kræver at man er i besiddelse af almindelig sund fornuft, updaterer sin viden og foretager de nødvendige justeringer.
  Men sådan er vores generation ikke, for de udtænker drømme ogå kaldet ideologi, som de tror skaber tusindårsriget.
  Ak ja, realiteterne er at 50 års drømmetilstand har ført landet mod forstening og mange af de ”gode” ideer virker slet ikke after hensigten, fordi man glemte den menneskelige dimension.

 39. Af Uffe Staulund

  -

  @ Henrik Pedersen, 15.dec 2016 17:09

  Din karakteristik af Auken familien er meget forkert. Familien er større snyltere end du beskriver. Der er ingen fra den familie, som har bidraget med noget som helst til det danske samfund, undtaget skatteyder udgifter. Familiens væsenligste bidrag, er at de optræder som nyttige statister i DR og TV2, som er i konstant stofmangel.

  Svend Auken’s bidrag til det Danske samfund er de skatteyderbetalte af havvindmøller, der skæmmer vores natur og vedligeholder vores høje skattetryk effektivt.

  Søster Auken driver den af i EU, medens hun sparer pension op, og venter på en topstilling i en højtprofileret NGO organisation.

  Ida Auken skal nok klare sig, hun er køn og lækker, og kan skifte holdninger hurtigere end en kamæleon kans skifte farve. Der vil altid være en ældre herre, som vil hjælpe hende til et hurtigt, men nyttigt karriereskift.

  Glædelig Jul.

 40. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt 100% enig i denne DR.dk artikel/video med Donald Trump:

  http://www.dr.dk/nyheder/udland/trump-vil-hjaelpe-indbyggerne-i-syrien-men-golfstaterne-skal-betale

  Lad Saudi Arabien, Qatar og andre støtter af Al Qaeda og ISIS selv betale for deres forbrydelser. Kan i øvrigt også søge støtte til dette projekt fra Obama og Clinton Foundation!

 41. Af Jørgen F.

  -

  …Omkring Libaks ‘gode’ ideer til at forsøge at nedgøre Putin i hans egen befolknings øjne – så er det værd at følge dækningen af Theresa May i den vestlige presse.

  Hele tiden forsøger man at udstille hende som ensom – hele tiden forsøger man at nedgøre hendes stil og tilsyneladende manglende muligheder. Fremstille alle forhandlingspositioner fra englænderne i et fordækt lys.

  At UEJ i Perspektiv i dag samtidigt udviser indgående kendskab til tidligere tiders topdemagogers teknikker i hans analyse af dagens Rusland er ikke overraskende – man var faktisk aldrig i tvivl….

  EU har udviklet sig til en sekt – alle regeringslederne sidder rystende angste til topmøderne og holder hinanden i hænderne i frygt for at nogen gør noget de ikke må for kommissionen – og så i givet fald måtte dem selv , og deres land, udstillet – med venlig hjæp fra ‘Lügenpresse’.

  Allons enfants de la Patrie…

 42. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt har jeg ikke set, hvad UEJ har ævlet om. Men hans teleprompter og script har helt klart stemplet – NATO/CIA . . . klasket ind med store bogstaver . . . eller på almen dansk/engelsk . . . plantet . . . FAKE NEWS – af den ene eller anden art 🙁

 43. Af Benny Benny

  -

  I Sverige barsler den såkaldte elite med indskrænkning af ytringsfriheden.

  http://nyatider.nu/ensidig-bild-av-politiskt-hat-i-forfattarsamtal-kraftigt-ifragasatt-av-publiken-pa-kulturhuset/

 44. Af Finn Bjerrehave

  -

  Hvad er egentlig nødvendighedens politik, når økonomi står over alt, og 93.000.000.000.kr ikke rykker hverken hos politikere regering ( kun statsrevisorer,) og journalister, men 2,5. milliarder i topskattelettelser til dem som betaler mest i skat, der stod hele Danmark på hælene når de Langskæggede fra LA vat stålsatte, og disse penge ville endda komme hele Danmark til gavn.
  Dansk politik samt journalister, har måske for megen Jantelov i deres dna. og vi kommer aldrig videre.
  Venstre ved vi snyder,hva gør de andre? Finn Vig

 45. Af Benny Benny

  -

  “nødvendighedens politik”
  Er i bedste fald et reklamefremstød på linje med “fredens religion” og “hele Danmarks radio”
  Man finder på et slogan, der dækker det modsatte af virkeligheden og så råber man hurra.

 46. Af Helge Nørager

  -

  Finn det var helt nødvendigt med besparelser i skatvæsen, ellers kunne man / virksomhedsejere, jo ikke benytte negativ moms, som et tag selv bord.

 47. Af Mogens Frederiksen

  -

  Den korte avis er blevet kraftigt kritiseret i den senere tid. Det samme er new speak ved jeppe juhl. Ligesom 180gr, uriasposten og snaphanen. Sådan er det med alle der prøver at få sandheden frem. De bliver før eller siden udsat for hetz, politisk forfølgelse eller direkte/opdigtede anklager. Sådan gik det jo også med Glistrup og Ninn-Hansen, Camre og flere andre.

  På eet punkt fortjener flere af netaviserne faktisk at blive kritiseret. Hvorfor tillader de ikke fri debat? Hvorfor skal man absolut indrulleres i fjæs-bog/face-book. Det er da sygt. Fjæs-bog er jo et ret berygtet foretagende hvor man risikerer at blive hacket, udspioneret og udsat for identitets-tyverier mv.

  På den måde set er disse blogs vel de eneste frie blogs i Danmark. Til gengæld er der så et emsigt filter som har fået mange læsere og mange af de bedste og mest vidende bloggere til at opgive at være med 🙁

 48. Af m frede

  -

  Tekst slugt af fi l tret kl. 15.35 ca.

 49. Af m frede

  -

  PS: Hvis man ikke har set filmene ang. Merkels migrant crisis/ one year on/ what next (hos you tube), har man nok ikke klarhed over hvordan åndsformørket og ekstremistisk politik er i fuld gang med at ruinere og ødelægge Europa, Sverige og Danmark mv.

 50. Af R. Harald Kristiansen

  -

  Ved gennemlæsning af kommentarene kan der konstateres, at alle Trumpetisterne har blæst i “trompeten”.

  Vi har et repræsentativt demokrati i Danmark, derfor vil vi altid have nogle uintelligente politikere i Folktinget.

  Hvis vi bare brugte tilnærmelsesvis samme tid på at sætte os ind i hvad, der sker i verden, som den tid vi bruger på at ævle på Facebook, så kunne det være, at vi fik valgt fornuftige og oplyste politikere ind i Folketinget.

  Hvis journalister og andre yttreglade borgere gik mere efter bolten og ikke manden, kunne det være, at fornuftige og talentfulde mennesker gik ind i politik.

 51. Af Kent Andersen

  -

  Endnu en kommentar om “fravalg af globaliseringen”. Får man nogensinde at vide, hvad det skal erstattes med? Handelsbarrierer? Indrejseforbud? Må man stadig rejse på ferie? Må man sælge til andre lande som man plejer? Hvad er det politikere skal fortælle os, at vi skal vælge imellem? Udover snak – hvad betyder ordene “fravalg af globalisering”?

  Indtil man får en forklaring er indlæg som disse jo ikke andet end indholdsløse mavesure opstød. Folk vil have noget andet end globalisering. Ok. Hvad??? Fortæl, fortæl. Mine ører er åbne, men der er aldrig noget at lytte til. Spild af kostbar tid evig og altid at skulle høre på indholdsløst vrøvl som dette.

 52. Af Henning Svendzen

  -

  Globalisering er da fint men det vi ser udspille sig i EU er ikke globalisering men ren og skær kommensalisme hvor alverden fattige vælter ind i Europa med tiggerskål
  Globalisering er at. Samme antal fattige fra EU vælter Ind Den modsatte vej
  er det globalisme at vi får det hele fabrikeret i Kina medens de årlig sender os en millions tons giftig plastiks ragelse ?nej det kaldes kommensalisme
  Og dermed har vi ikke mere globalisme i dag end for 50 år siden-det er bare tosserne i EU fylder os med løgn og dermed har Libak jo ret !-globalisering er ikke en uafvendelig naturlov !-men at den kloge narrer den mindre kloge

 53. Af georg christensen

  -

  Dette er kun for at provokere: Hvem er det, som forsøger at styre og bestemme “nødvendighedens” politik?. Ud fra hvilket “magtbegær” , politisk som religiøst, bestemmes denne “nødvendighed ?”, Er det overhovedet nødvendig for “LIVET”, at stå og stampe og trampe på hinanden for at overleve?, eller er det bare “nødvendigheden”, som kræver dette?., i magtbegæret´s uendelige værdiløshed?.

 54. Af m fre

  -

  Gætter på at kent an der sen er europat, siden han stiller sig så uforstående an. Globaliseringen omfatter jo bl.a. nedlagte demokratier og landegrænser, flytning af arbejdspladser til udlandet, import af kulturfremmede, afrikanisering og islamisering af europæiske samfund, mangedobbelte mængder af vold, mord og eksotiske sygdomme, diskriminering af egne landsmænd, skatteplyndring til fordel for migranter, nedskæringer på alt muligt, afgivelse af boliger, arbejdspladser, velfærd og meget mere. Er det virkelig så svært at forstå, eller VIL ka ikke forstå?

 55. Af mogens frede

  -

  Globalisering betyder, ( forenklet sagt!! ) stigende økonomisk og kulturel udveksling mellem lande. Som flere sagkyndige har peget på, kan globalisering føre til nationalstaternes og de lokale demokratiers svækkelse og undergang, via monopoler, social dumping, bureaukratier, centralisering, fjernstyring, propaganda, totalitær ensretning, kaos, kriminalitet, velfærdskollaps og andre ulemper. For almindelige menige europæere vil forsat globalisering uundgåeligt føre til et hav af ulykker og forringelser.

 56. Af Jan Petersen

  -

  Globalisering – profitmaksimering – kan også udtrykkes på denne meget simple formel. I dag ejer 62 multi milliardærer formuer og købekraft, hvad der svarer til, hvad halvdelen (3.5 milliarder individer) af verdens befolkning samlet ejer! Verdens nye globale penge aristokrater 🙁

 57. Af Kent Andersen

  -

  Ja det er noget værre noget. Medierne os dagligt fortæller det er noget værre noget. Anna Libak sludrer med sine journalist og kommunikationsvenner i Deadline om at det er noget værre noget. Nu giver du også en liste med nogle af de sædvanlige punkter på “det er noget værre noget” listen.

  M Fre: Og hvad skal vi så gøre ved det? Hvordan skulle vi “genoprette demokratier” som du taler om? Melde os ud af EU? Forbyde virksomheder at oprette arbejdspladser udenfor Danmark? Forbyde folk fra bestemte steder i verden at komme ind i Danmark? Spørgeskemaer om folks religion? Højere straffe?

  Lad mig gætte: Anna Libak blander sig ikke og kommer med nogle mulige og brugbare forslag vi evt. kunne diskutere. Endnu en sludre pludre snak. Måske en sludder pludder i Deadline med nogle andre lommefilosofer.

  Jeg kan forstå du mener vi skal gætte på hvem jeg er.

 58. Af jørgen vest

  -

  Hvis man studerer new speak networks, info/seneste nyt samt 180g, den korte og snapha, kan fornuftige ukorrupte folk vist kun få det indtryk at svenskerne er på vej mod det kollektive selvmord, at tyskerne er på randen af opstand mod Merkel, og at danskernes flertal snorksover som sædvanlig. For også i Danmark er uhyrlige, katastrofale og dødbringende tilstande på vej. Politikerne og journalisterne synes næsten alle at være gået fra forstanden. Både velfærden, forsvaret, politiet, skolevæsnet, skattevæsnet, sundhedsvæsnet, retssystemet, fængselsvæsnet, postvæsnet, DR/DSB, skilsmissebureaukratiet, indvandringspolitikken, EU-politikken og familiepolitikken osv. synes på vej mod kollaps og bankerot. Se selv de alternative net-medier.

 59. Af Helge Nørager

  -

  Ejendomsmæglere tjener for lidt, derfor er det helt nødvendigt at tillade udenlandske rigmænd f.eks fra Saudi Arabien, at købe sommerhuse.
  Hvilket regering nu arbejder intens for at lovliggøre.
  Det er jo åbne grænser og lukkede kasser.

 60. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt er der normalt pissekoldt ved Vesterhavet – selv om sommeren – så burkinibabes er vel egentlig ikke så tosset der? 🙂 . . . 🙁

 61. Af R. Harald Kristiansen

  -

  Kent Andersen, du har tidligere skrevet, at du er gymnasielærer. Ville det ikke være på sin plads, at ordstillingen i din tekst bare var nogenlunde korrekt, eller kom teksten bare for hurtigt afsted? Jeg har tit læst dine kommentarer, som jeg ofte synes er fornuftige.

  Der er meget i globalisering, som åbner verden, men der har også været meget i globaliseringen, som ændrer verden. De mennesker, der har mistet deres job på grund af globalisering er vrede og vores samfund har ikke været i stand til at skabe tilstrækkelig mange jobs for de implicerede.

  En gymnasielærer har et nemt job, du bliver sandsynligvis ikke fyret, men det gør mennesker i industrien, fordi virksomhederne fordrer maksimal profit og har flyttet deres virksomheder. Først til Kina, som blev løftet rent velstandsmæssigt, takket været vores handel med dem. Nu er kineserne ved at blive for dyre for firmaerne, som er begyndt at flytte produktionen andre steder hen, hvor arbejdskraften er endnu billigere. Sådan vil firmaene flytte for maksimal profit og betale skat hvor der er lavest skat, eller ligefrem ingen skat. Dette vil selvfølgelig øge velstanden i de lande, som firmaerne flytter til og mindske velstanden i de lande de flytter fra. Kineserne og Vesten køber Afrika op, blandt andet i søgen efter kostbare metaller og andet salgbart.

  At vi kan rejse på ferie bekymrer Kent Andersen tilsyneladende mere, end fattigdommen i Afrika, som sender økonomske migranter til Vesten i håb om bedre liv.

  Mange ting er gode ved globaliseringen, men uden styring bliver, der større og større forskel på rige og fattige i verden, hvilket vil skabe ufred.

  Banker, Hedgefonde og store firmaer styrer verden, ikke det politiske system, som slæber rundt på paralyserede politikere, eller i hvert fald handlefattige politikere, som lever i fortidens verden. Det viste Debatten tydeligt.

 62. Af Helge Nørager

  -

  Der var en gang uldjyder til, de boede der ude på heden, i udkants Danmark.
  Der hvor tekstil fabrik blomstrede og syresker fik lavet tøj.
  Der omkring hvor Dansk Data Elektronik producerede Super Maxen.
  Så begyndte udflytninger af arbejdspladser.
  I dag er området en varm politisk kartoffel og kaldes Ud Kants Danmark.
  Dengang var det en industrielt vækstområde med mange afledte virksomheder.
  I dag bla bla og fattigdom, for de er jo dovne og grimme, der ude i kanten.

 63. Af Jan Petersen

  -

  Så vel egentlig meget naturlig at sælge udkants-Danmark til Saudi / Qatar og deres “lækre” islamiske burkinibabes til at pynte ved Vesterhavet – også kaldet globalisering 🙁

 64. Af Helge Nørager

  -

  Sikkert ikke de bruger alle deres penge på proxy krige, nej nej Asiater, dem som fik vores arbejdspladser, deres børn begynder at være velhavende nok.
  Så kan uldjyder være vagtmænd, og service medarbejdere osv.

 65. Af Helge Nørager

  -

  En spådom, i takt med CTR kontoers nulstilling ved de mest syge og svage, kan de ikke betale deres huslejer.

 66. Af Jan Petersen

  -

  CTR – Det Centrale Tilskudsregister. Har velfærds danskere overhovedet andet end offentlige “gratis ydelser” og diverse tilskud i hovedet? 🙁

 67. Af Jesper Lund

  -

  EU har jo allerede etableret et værn mod den del af den økonomiske globalisering, der omhandler international handel med varer. Nemlig EU’s toldunion.

  Fra ‘Indblik i EU‑politik: Told, Europa‑Kommissionen’
  “EU‘s toldunion beskytter EU‘s indre marked, så varer kan bevæge sig frit internt, og kontrollerer import og eksport af varer fra og til resten af verden. Det indre marked, som gør det muligt for virksomheder at sælge deres varer og investere i ethvert EU-land, ville være utænkeligt uden EU‘s toldunion. ”

  Globaliseringen kan ikke fravælges. Den er et vilkår, som f.eks. EU’s toldunion forsøger at dæmpe effekten af.

 68. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt meget enig – globalisering er et vilkår – i dag ejer kun 62 af verdens rigeste det samme som 3.5 milliarder af verdens øvrige befolkning. Endemålet er selvsagt, at èn enkelt ejer og driver hele den globale butik, incl det politiske show – diktatur kaldes det også 🙁

 69. Af Lisbeth F Sørensen

  -

  Indlæg fra i går og forgårs er stadig i filteret??

 70. Af Jorn D.

  -

  Indfødsretsprøven er svær, for svær klages der !
  men
  Indfødsretsprøven, der erstatter den såkaldte statsborgerskabsprøve består kun af
  40 spørgsmål, hvis svar fremgår af et kompendie på godt 140 sider !
  men
  ønsker danskerne egentlig flere fremmede, der ikke syntes om svær ?
  for
  tidligere tiders indvandrer og flygtninge blev jo nemt fredelige danskere
  som
  eksempelvis alle fra Europa, kina, fjernøsten o.a., der ikke havde noget imod svær
  men
  med tilstrømningen af mellemøstlige muslimer, der ikke var meget for svær
  ja
  så forlangte det synagogale radikales bagland, der jo heller ikke var meget for svær
  at
  de fremmede muslimer ikke blot som førhen andre, skulle blive fredelige danskere
  men
  beholde ikke blot, deres religion men også bibeholde deres middelalderlige kultur

  Danmark og Europa gik en svær tid i møde
  og
  vi må konstatere, at Danmark og Europa havde været et bedre og fredeligere sted
  hvis
  Danmark og Europa havde været fri for dem, der ikke var meget for svær !
  men
  hvordan gik det så så galt ?
  jo
  medier og advokater, der heller ikke kunne lide svær, hjalp de synagogale radikale
  med
  at tryne alle de almindelige kristne danskere, der ikke havde noget imod svær, og
  ikke ønskede, at Danmark og Europa endte i et “multi multi koster kassen kaos”

  ironi.mus

 71. Af Lisbeth Sørensen

  -

  “I dag standses de rask væk i Grækenland og Italien og kommer ikke videre nordpå som følge af lukningen af Balkanruten og grænsekontroller inden for det før grænseløse Schengen” Libak

  Er altså stadig kommet 7048 asylansøger til Danmark i 2016 , og ikke mindre end 45o i november måned, som skal ganges med 3 når man ser familie sammenførelser..https://www.nyidanmark.dk/nr/rdonlyres/e3c50ea0-bd36-4ddd-9c8d-7aaf44de1f12/0/seneste_tal_udlaendingeeomraadet.pdf
  En absolut katastrofe for den Danske samfundsmodel, og at dette skulle være en opbremsning er godt nok dagens sørgelige grin.

  Disse tal inkludere naturligvis ikke alle de andre indvandrer..Rumænske, EU borgere, alle de eksperter NOVO mv. indfører fra Østen, og vi kunne fortsætte?
  En stram indvandringspolitik må indføres over det hele.
  Hvad med en rask folkeafstemning om antallet, hvorfra mv. ?

 72. Af Kurt Wissendorf

  -

  Fatalisme er yt og fanatisme er in. Ikke mange nyheder her.
  Hvis der er noget nyt, er det, at demokrati og fanatisme nu er i åben kamp.

 73. Af georg christensen

  -

  Hvad er og betyder overhovedet “nødvendighedens politik”?, og hvem bestemmer nødvendigheden?. Er det mon bare de så selvoptagne såkaldte elite demokrater , som bare af deres vælgere forlanger et “X” af og til på en stemmeseddel, nødvændigheden og så er demokratiet forstået og modsætningen til diktaturet opretholdt. Samarbejds og såkaldte frihandels aftaler på samfunds destruktions beskrivelser uden folkelig opbakning vil aldrig kunne virke, hverken under skin demokratier lige så lidt , som under diktature.

  NB: Vi “folket” , bør i samlet flok protestere når vores demokrati forståelse af elite bavianerne pådutter os ordene: Nødvendighedens politik?, en tomheds beskrivelse af det, som var engang., hvor minderne stadig er tilstede, minder som ingen ønsker at stjæle fra hinanden.

Kommentarer er lukket.