Martyriet er for islam, hvad cølibatet er for Den Katolske Kirke

Af Anna Libak 123

global kalender

Der må siges at være sket en regression inden for islamisk terror mod det vantro Vesten. På femten år er den billedligt talt gået fra missilet til stenøksen.

I september 2001 sank New Yorks vartegn, tvillingetårnene, i grus, da terrorister styrede kaprede passagerfly ind i dem. Mandag aften gik en 17-årig afghansk dreng, der var kommet til Tyskland som uledsaget flygtningebarn for to år siden, amok med økse og kniv i et regionaltog mellem Treuchtlingen og Würzburg i Bayern.

Professionel virkede han ikke. Hvis det ikke var, fordi han havde råbt »Allahu Akbar«, og fordi politiet fandt et håndmalet Islamisk Stat-flag og et afskedsbrev på hans plejefamilies bopæl, kunne det lige så godt have været en paranoid skizofren ung mand, der hørte truende stemmer. Specielt fordi de fire sårede ofre, hvoraf to svæver i livsfare, er en familie fra Hong Kong på turistrejse, hvilket giver aktionen et temmeligt tilfældigt præg. Hvad har kineserne med noget at gøre?

For at der ikke skulle herske nogen tvivl, tog Islamisk Stats nyhedsbureau, Amaq, imidlertid straks ansvaret: Den service yder organisationen enhver, som får slået nogen ihjel – hvem som helst faktisk – og husker at få nævnt Allah. Samt naturligvis at komme af dage selv. Det er trods alt forudsætningen for et martyrium.

Senere lagde Amaq ifølge Süddeutsche Zeitung også en video ud, som måske, måske ikke, forestiller den unge mand, der vifter med kniv foran kameraet: »Jeg er en soldat for Islamisk Stat, og jeg indleder en hellig operation i Tyskland.«

Men Islamisk Stats certificering af togterroren i Tyskland vil næppe bremse diskussionen om, hvorvidt den nye tragedie er rigtig islamisk terror, ja, overhovedet har nogen som helst forbindelse til islam. Den diskussion har raset i flere lande, herunder i Danmark, siden massedrabet i Nice i sidste uge, der som noget nyt på europæisk grund blev gennemført med en lastvogn som våben efter palæstinensisk forlæg.

For netop angrebets primitive og lavpraktiske karakter – man tager bare en bil og kører nogle tilfældige mennesker ned – har fået imamer over hele verden til at tage kraftigt afstand fra, at man overhovedet nævner islam i den forbindelse.

For enhver må da forstå, at hverken koranen eller hadith tilskynder til at slå komplet tilfældige mennesker, som meget vel også kan være muslimer, ihjel, mens man råber »Gud er stor«? Desuden har de færreste af de senere års gerningsmænd fulgt  islams forskrifter forud for deres forfærdelige forbrydelser.

Gerningsmanden i Nice, Lahouaiej-Bouhlel, opførte sig for eksempel mildt sagt ikke efter bogen: Han blev skilt, drak, tog stoffer, var voldelig, horede løs med mænd og kvinder, spiste svinekød og kom ikke i moskéen. Anderledes ganske vist med den 17-årige afghanske togterrorist. Ifølge Die Welt gik han for at være en rolig ung mand med lovende fremtidsperspektiver, der frekventerede moskéen i ferierne.

Men det synes kun at bekræfte, at det er vanviddet og ikke troen, der forener disse højst forskelligartede terrorister: Titlen som Allahs kriger er ikke beskyttet.

Og dog kan de fleste ikke frigøre sig fra en fornemmelse af, at det dårligt kan være tilfældigt, at så mange terrorister anser sig for islams fodsoldater. Det er da heller ikke.

Bedst kan det måske anskueliggøres ved en sammenligning med de problemer, som den katolske kirke har haft med pædofili. Alle kan blive enige om, at katolikker ikke er pædofile, fordi de er katolikker. Ligeså lidt som muslimer er terrorister, fordi de er muslimer.

Alligevel er det påfaldende så mange pædofilisager, der har været ført mod katolske præster. Og det er svært at frigøre sig fra mistanken om, at det kunne skyldes cølibatet: Som på den ene side betyder, at seksuelt undernærede præster bliver fristet til at forgribe sig på messedrenge, fordi det er dem, der nu engang er at forgribe sig på, og på den anden side at pædofile måske netop søger den katolske kirke, fordi de ved, at de her vil være omgivet af messedrenge.

Men faktum er samtidig, at kun meget få katolske præster, 0,3 procent siger kirken selv, er pædofile, og et faktum er også, at det strider imod den katolske kirkes lære.

Så tag den islamiske terror. Den er knyttet til martyriet i islam, som betyder, at man får slettet sine jordiske synder, hvis man dør eller bliver dræbt i kampen mod de vantro. Netop derfor er selvmordet en integreret del af islamisk terror:

Den 17-årige i regionaltoget i Tyskland flygtede ud af toget, men angreb politiet, som måtte skyde ham. Kun martyriet kan forklare, hvorfor så mange selvmordsterrorister påkalder sig Allah, for nu om dage giver det ikke point at slå ihjel i andre religioners navn. Som den 17-årige skrev i det afskedsbrev på pashto, som tyske medier citerede fra i går: »Bed for mig nu, at jeg vil kunne hævne mig på disse vantro, og for mig, at jeg kommer i himlen.«

Samtidig kan martyriet også forklare, hvorfor de fleste selvmordsterrorister overhovedet ikke har levet efter koranens og hadiths forskrifter: Netop de lastefulde har en særlig tilskyndelse til selvmordsterror. Martyriet er en fribillet til paradis, for dem, der ikke har betalt det, de skylder på jorden.

Og hvis nogen vil indvende, at martyriet i islam aldeles ikke betyder, at man har ret til at slå uskyldige ihjel i flæng, så må svaret være, at cølibatet inden for katolicismen sandelig heller ikke giver ret til at forgribe sig på messedrenge. Der er tale om en pervertering; men det ændrer ikke ved, at uden cølibatet og martyriet var perverteringen ikke mulig.

Og derfor er spørgsmålet da også, om det er særlig hensigtsmæssigt at forsøge at lade som om, at selvmordsterrorisme intet har med islam at skaffe.

Den katolske kirke forsøgte i årevis at lade som om, den ikke havde noget problem. Det var de pædofile præster, som havde problemet. Men andre ikke-katolikker insisterede ubønhørligt på, at det havde den. Der var aldrig en masse ikke-katolikker, som hævdede, at det var samfundets skyld, at katolske præster blev pædofile, fordi de blev marginaliseret og diskrimineret af det øvrige samfund.

Anderledes med islamiske terrorister. Her er der rigtigt mange, også ikke-muslimer, der forfægter det synspunkt, at det ikke har noget med islam at gøre, når unge mennesker bliver radikaliseret. Det skyldes enten, at de føler sig diskrimineret og dårligt behandlet, eller også at der er tale om en særlig dødskult, som skal forstås i sin egen ret.

Den katolske kirke blev til sidst tvunget til at slå ned på pædofili. I dag hører man ikke meget om katolske præster, der forgriber sig på børn. Man kunne godt tro, at selvmordsterrorister også først forsvinder, når imamerne og moskéerne har erkendt, at de bærer et ansvar for at bekæmpe den.

123 kommentarer RSS

 1. Af Flemming Lau

  -

  Der er kvalitets forskel på den martyr der af kærlighed til sine fjender, lader sig ofre og den som i had til sine fjender bliver uskadeligjort.

 2. Af J. Hanse n

  -

  På femten år er den billedligt talt gået fra missilet til stenøksen.
  Skriver Anna Libak.

  Der er sket en hel del i de sidste 15 år.
  Siden USA og bl.a. Danmark påbegyndte statsterroren i de muslimske lande i 2003.
  I Afghanistan, Iraq, Libyen og Syrien.
  Statsterror som gik ud over lande som ikke udgjorde nogen trussel imod Vesten.
  Det land, Saudi Arabien, som stod bag angrebet i New York i 2001 allierede man sig med.

  I Iraq er USA og Danmark skyldige i over en million dræbte og mange millioner flygtninge.
  Terroren i Europa skyldes vores terror i de muslimske lande.
  På grund af overfaldene i de muslimske lande opstod ISIS.

  Anna Libak har åbenbart ikke læst Chilkot rapporten.
  Eller også passer rapporten ikke rigtigt ind i det budskab, som hun er betalt for at formidle.

 3. Af Peter Naumann

  -

  I forbindelse med de lidt fra din side tilfældige slutninger i dette indlæg. Så mener jeg at det i høj grad værd at bemærke, at der i går i din egen avis, var der et interview med en israelsk forsker der havde interviewet, efter hukommelsen 19 ”overlevende” terrorist selvmordsbombere.
  Han nævnte at folk som dig, overhovedet ikke vidste noget om det de talte om, når de nævnte en terrorists forbrug af damer, sprut og svinekød.
  Dette var, ifølge forskeren, at betragte som et helt generelt modus operandi, idet det netop var en måde til af fjerne mistanken fra en selv inden ugerningen.
  Bare til orientering.

 4. Af Susanne Mikkelsen

  -

  Hvorfor i alverden skal journalister altid relativisere muslimsk vanvid med halv-forkølede eksempler inden for det kristne univers?

  I dette tilfælde med pædofili indenfor den katolske kirke. Et andet jeg kan komme i tanke om er da TV2 sammenlignede muslimske indskrænketheder med Indre Mission.

  Er den unge mand nu også 17 år? Han ser mig nu noget kun voksen ud.

 5. Af Jørgen Madsen

  -

  Som altid en klumme fra Anna Libaks hånd, der er gennemsyret af intellektuel hæderlighed. Den samme pointe kan man finde hos Maajid Nawaz, der er en af de meget få ægte reformister inden for islam – i modsætning til de tvetungede eksemplarer, vi kan fremvise herhjemme. Her Nawaz’ udtalelser efter terrorangrebet i Nice (min oversættelse):

  “I kølvandet på angrebene i Nice siger folk allerede: “Men terroristen var ikke from. Der kan I bare se! Det har intet med islam at gøre.

  Vil I ikke nok holde op.

  Jeres gode intentioner i forhold til muslimer gør kun problemerne værre. Det er lige så farligt som at sige, at det har alt med islam at gøre.

  Korsfarerne var ikke fromme. Men de havde noget med kristendommen at gøre, ikke sandt? Ikke sandt? Det ‘noget’ var den ugudelige lidenskab for martyrdom, som kristne bønder havde samt det religiøse løfte om frelse, som Pave Urban II gav dem.

  Erstat nu hvide kristne med brune muslimer og hold venligst op med disse fordomme og lave forventninger. Det her har noget med islam at gøre.”

 6. Af Jakob Rasmussen

  -

  Mange tror tilsyneladende, at det er utænkeligt, at radikale islamister kan være forhorede hyklere, der overtræder deres egen religions grunddogmer, mens de raser mod “vantro”, der gør det samme.

  Men det er langt fra en nyhed, at der f.eks. også findes homoseksuelle muslimer, der lader som om, de er fanatisk rettroende dogmatikere.

  En mandlig, pakistansk minister fortalte for nogle år siden, at han var blevet voldtaget af sin koranlærer på den koranskole, hvor han var blevet tvunget til at gå, efter at Pakistans tidligere islamistiske, diktator, Zia ul-Haq, havde lukket Pakistans velfungerende, skattefinansierede, sekulære undervisningssystem.

  Den pakistanske minister fortalte, at det seksuelle misbrug af børn i de pakistanske koranskoler var udbredt, samt at det var drengene, der fik skylden for misbruget og blev udstødt som homoseksuelle, hvis de fortalte nogen, at de var blevet voldtaget.

  I værste fald risikerer muslimske drenge, der er blevet voldtaget af deres koranlærer – som den pakistanske minister var – både at blive dømt til døden for hor, og at blive dømt til døden for homoseksualitet, hvis de ikke kan skaffe fire uberygtede vidner til voldtægten.

  Terroristen i bøssebaren i Orlando var tilsyneladende en fanatisk troende, islamistisk hykler, der troede, at han kunne sone sine “syndfulde”, homoseksuelle lyster, ved at slå “vantro” homoseksuelle ihjel.

  En spidsfindighed ved islamisk teologi er, at ofrene også bliver renset for deres synder, når de bliver slået ihjel fordi de har syndet, så den islamistiske bøsse-terrorist gjorde i egne øjne sine ofre en meget stor tjeneste.

 7. Af Niels Peter Lemche

  -

  JAKOB RASMUSSEN, det var med samme begrundelse, man brændte hekse, troldkarle og kættere i Europa i middelalderen, for at redde deres udødelige sjæle.

 8. Af Jakob Rasmussen

  -

  Homoseksualitet er en af de værste synder i islam, og der er dødstraf for homoseksualitet i mange, muslimske lande.

  Men alligevel har det seksuelle misbrug af “dansedrenge” altid været udbredt og i praksis accepteret mange steder i den muslimske verden – også i angiveligt fundamentalistiske miljøer.

  Hykleriet giver ofte giver de seksuelt misbrugte drenge alvorlige problemer.

  For muslimske voldtægtsofre dømmes ofte til døden for hor af shariadomstole, hvis voldtægtsofrene ikke kan skaffe fire uberygtede vidner, der har overværet voldtægten – uden at gribe ind…

  Muslimske drenge, der er blevet voldtaget, risikerer ikke “kun”, at blive dømt til døden for hor af shariadomstolene; de risikerer også, at blive dømt til døden for homoseksualitet af de samme, “fundamentalistiske” hyklere, der har voldtaget dem.

  Det seksuelle misbrug af mindreårige, ugifte, muslimske piger er også udbredt, selvom det er tilladt for voksne, muslimske mænd at tvinge deres barnebrude til sex, og piger, der er blevet voldtaget risikerer også at blive straffet for hor af shariadomstolene.

 9. Af Michael Larsen

  -

  Der er vist ikke den klaphat der ikke har sagt noget om pædofile katolske præster, og nu har Anna Libak så også sluttet sig til klaphattene. Dobbelt klaphat til AL for at klare at nævne terror i samme sætning. Der skal desværre mange flere terrorangreb til, før folk af AL’s manglende kaliber forstår hvad der er på spil.

 10. Af Jakob Rasmussen

  -

  Det er ufarligt, at kritisere den katolske kirke, men der er absolut ingen grund til at skåne den katolske kirke, selvom det primært er voldelige, islamistiske hyklere og ekstremister, der giver problemer herhjemme lige nu!

  Derfor er det helt på sin plads, at Libak kritiserer den katolske kirkes systematiske hykleri i forbindelse med homopædofile præster, for katolikker anser Paven, for at være en ufejlbarlig vejleder i moralske spørgsmål.

  Det er derfor, at katolske kvinder tvinges til at føde deres voldtægtsmænds børn i nogle katolske lande, og derfor katolikker ikke bruger prævention, selvom de allerede har flere børn, end de kan forsørge.

  Men det er ret nemt og ufarligt, at kritisere de katolske hyklere; det er langt farligere, at kritisere de islamistiske hyklere, der prædiker vold mod “vantro”, mens de selv ovetræder islams grunddogmer.

  Til gengæld bliver man selv en hykler, hvis man kritiserer den ufarlige, katolske kirke, mens man skåner livsfarlige, islamistiske hyklere, der endda er langt værre, end de katolske hyklere.

 11. Af Henrik Knage

  -

  Vejen til Allah er brolagt med dårlige undskyldninger og forkerte misvisende argumenter, som om alle erklærede muslimer lider af galoperende PTSD, dårlig oplysning og nul lærdom.

  En af hovedårsagerne til opbakning af terror blandt imamer skulle efter sigende skyldes “vestens” bombning af mål i Mellemøsten, men så vidt vides har hverken tyskere, eller kinesere deltaget aktivt i den slags – tyskere har derimod fået på “puklen” for ikke at ville deltage aktivt i bombninger i Mellemøsten.

  Jeg vil derfor ikke udelukke, at stenalderfolket var betydeligt bedre funderede, både fysisk og psykisk, end nulevende muslimer kan prale med.

  Vi skal derfor længere tilbage i tiden, længe før begrebet “Danefæ” dukkede op – vi skal helt så langt længere tilbage i historien, end hvor begrebet “Ørkenfæ” fandt fælles fodslaw med prototypen på menneskelig idioti.

  Der findes ingen undskyldninger for terror mod uskyldige.

 12. Af Ole Hansen

  -

  “J. HANSE N – 20. JULI 2016 11:21

  Hvis man siger, at ondets rod er Islam, så har man et stort forklaringsproblem.
  Hvorfor var der så ikke islamistisk terror i Europa for 15 eller 20 år siden?
  Koranen var jo den samme dengang.
  Islam var der også dengang. Hvad …… bla . ….. bal ……”

  Nu rabler det totalt for maskinmester Hansen, eller mon ikke han hedder J. HASSAN.
  UTROLIGT at du kan blive ved med at få lov til at fremføre det sludder og vrøvl.
  Alle danskere til højre for Uenigshedslisten er jo dybt reaktionære i dine øjne.
  Det må være svært for dig

 13. Af Hul igennem?

  -

  Islam handler meget om undertrykte sexuelle traumer.
  mvh

 14. Af Jakob Rasmussen

  -

  Islams stifter, Muhammed, var pædofil, hvilket selvfølgelig betyder, at islam har et særligt problem med idealisering af seksuelt misbrug af børn; men den katolske kirke har også et problem.

  Seksuelt misbrug af børn er udbredt i mange, katolske lande – f.eks. Nicaragua.

  Nicaraguas socialistiske præsident, Daniel Ortega, blev anklaget for pædofil voldtægt af sin egen datter, men er stadig på fri fod.

  Ortega er aldrig blevet anklaget for at have voldtaget sin datter, på grund af politisk immunitet, og den katolske kirke holder også hånden over ham, selvom alt tyder på, at han er skyldig.

  Det er desværre symptomatisk for den katolske kirkes indstilling til seksuelt misbrug af børn i Nicaragua:

  Uddrag fra “Nicaraguan rights groups call sexual abuse an ‘epidemic’”
  The Tico Times October 2, 2012:

  “The abuse has been present in our culture, but the partisanship of public institutions, and particularly the justice system, has perverted institutions and legitimized abuse in general,” she told The Tico Times.

  Jiménez also mentioned past allegations against President Daniel Ortega. In 1998, Ortega’s stepdaughter, Zoilamérica Narváez, accused the current president of sexually abusing her from 1979 (when she was 11) until 1990. Both Ortega and Narváez’s mother, First Lady and Sandinista spokeswoman Rosario Murillo, denied the charges, and the case was never brought to trial. Instead, Nicaraguan courts granted Ortega immunity from prosecution because he was a member of the legislature.

  In Nicaragua, charges of sexual abuse and rape have a five-year statute of limitation. Narváez has never withdrawn her accusation, although the charges expired long ago.

  According to Martínez, the case “set a bad example for our society and legitimized the impunity of sexual abusers at the highest level.”

 15. Af Martin Paludan-Müller

  -

  Sammenligningen halter noget: Bibelen (GT eller NT) tilskynder jo ikke til pædofili, men at Koranen ikke skulle tilskynde til tilfældige drab passer desværre ikke. Og ingen muslimer tager afstand fra sådanne sætninger, der uanset sammenhæng bruges som manual af terrorister:
  5:51) I, der tror! Tag jer ikke jøder eller kristne til venner! De er hinandens venner indbyrdes. Den af jer, der slutter venskab med dem, bliver én af dem. Gud retleder ikke de folk, der handler uret.
  8:12) Jeg vil sætte en skræk i livet på dem, der er vantro. Hug dem over nakken! Hug dem over hver en finger!
  9:73) Profet! Bekæmp de vantro og hyklerne! Vær skånselsløs mod dem. Deres herberg bliver Helvede. Hvilket ondt endeligt!
  9:111) Gud har købt de troendes liv og ejendom af dem mod, at de vil få Haven: De skal kæmpe for Guds sag, dræbe og selv blive dræbt (…)
  9:123) I, der tror! Bekæmp dem af de vantro, der er i nærheden af jer! Lad dem finde jer skånselsløse! I skal vide, at Gud er med de gudfrygtige!

 16. Af professor trivia

  -

  Yallaher er fulde af løgn

 17. Af Jakob Rasmussen

  -

  @Martin Paludan-Müller

  Bibelen giver Lot’s døtre hele skylden for, at de havde sex med deres far, og undskylder dermed Lots incestuøse overgreb.

  Jeg læste for nogle måneder siden, at incest simpelthen ikke er strafbart i Spanien, men jeg har ret svært ved at tro, at det er sandt.

  Jeg hørte for nylig i radioen, at en højtstående katolik undskyldte de katolske præster, der har sex med børn, med, at der var tale om forsømte børn, der selv lagde op til sex; han gav altså også børnene hele skylden for overgrebene, ligesom Bibelen giver Lots døtre skylden.

  Men den katolske kirke idealiserer i det mindste ikke ikke pædofile overgreb, selvom den ofte har beskyttet pædofile, katolske præster.

  Mange muslimer anser Muhammeds ægteskab med den lille pige, Aisha, for at være det perfekte eksempel på et godt ægteskab, og det er tilladt i mange muslimske lande, at tvinge småpiger til at gifte sig med voksne, muslimske mænd, der derefter har ret til at tvinge dem til sex.

  For begrebet “ægteskabsvoldtægt” findes ikke i sharia – heller ikke, når den muslimske “kone” er mindreårig: En muslimsk mand må godt tvinge sin mindreårige kone til sex, hvis hun nægter at have sex med ham, uden at være syg.

 18. Af Svend Jensen

  -

  Det islamiske martyrium skal muligvis snarere kaldes ’suicide by proxy’.
  Man kan også drage paralleller til selvmord som det blev udøvet af eskimoerne tidligere. I de eskimoiske bygder var ressourcerne så knappe, at gamle mennesker frivilligt satte sig ud på isen for at dø en hurtig og nådig død af sult og kulde.
  I dag er de muslimske lande så overbefolkede, at de ikke kan brødføde og beskæftige alle de unge drenge, som myldrer frem af moders skød. De ekstra millioner af unge i muslimske lande har simpelthen ingen fremtid foran sig – de er overflødige og en belastning på alle måder. Dette fornemmer de unge selv og mange ønsker følgelig at afslutte livet. Nu er der naturligvis ikke så mange isflager at sætte sig på for at dø af kulde i de muslimske lande. I stedet kan de så gå til paradis, hvis de øver en gerning der i sig selv giver garanti for adgang. Gæt selv hvilke gerninger det er!

 19. Af J Martinez

  -

  Et latterligt og urelevant postulat at religion ikke har noget med terror at gøre. Sørine og lilleør er inde på det samme. Breivik og muslimske og idf er alle terrororganisationer. Selv usa her hvor de går i krig med biblen i hånden

  Der må indføres forbud mod staatsborgersksab for nye jødiske,kristne og muslimske mennesker..

  Dk er 90% ateistisk. Nr 2 i verden.

  Hvis man læste B skulle man tro det var modsat?
  50% mindst troende bloggere og 90% troende kommentatører..
  De religiøse fanatikere har overtaget dagsorden og debatten.

  Dk er et ateistisk land. Lad os værne om denne fornuft.

  Ps indlæg i filteret Dalsbæk…

  Ja flyd virkeligheden over i uvirkeligheden via et spil. Det skal nok hjælpe.
  Eller blev trainspotter eller fugletæller?

  Vi bliver nød til at lukke ned for indvandring af alle slags..

  Idag så jeg et par flygtninge ,troet jeg,smide affald på gaden som de gør hjemme..Dette forklare jeg alle alle steder i verden jeg kommer og hvor dette er normalt at dette er ukorrekt..de grinte af mig og på Dansk sagde, pas dig selv…

  Vi bliver nød til at relatere til at det er sværre eller umuligt at integrere nogen.såvel som at islændninge der studere gratis her og med su, og til sidst tager et job på landets borgeres bekostning, også koster..

  Altså det totale indvandrer stop er nødvendigt nu..lavko går aldrig med til det! De skal bruges til at løn og velfærdserodere resten.

  Vko mere end fordoblet indvandrerantallet pr. År. Lavko fortsætter med ny fordobling.
  Alt med DF’s mandater.

  Danskere skal ikke betale for borgerliges krige i mellemøsten…

  Borgerlige burde derimod betale.bla. via fogh i fængsel og måske dødsstraf for hans løgne og forbrydelser?

  Borgerlige skal også leve med deres indførte indvandrer i gentofte mv. Via bebyggelsen af indvandrerghettoer der bl.a.

  At tage en softice og grille istedet for at realitere til virkeligheden er meget Dansk. Men det kommer man ingen veje videre med.

 20. Af J Martinez

  -

  “T₩rroristen i bøssebaren i Orlando var tilsyneladende en fanatisk troende, islamistisk hykler, der troede, at han kunne sone sine “syndfulde”, homoseksuelle lyster, ved at slå “vantro” homoseksuelle ihjel.”

  Som dig i scientology..Du påpeger igen blot hvorledes det er interne troende tossestammer der står bag alt terror i dag. Deres konservative dyder lader ikke plads for andre staammer.

  Jeg lader ikke plads for nogen troende stammer. Det er ren fornuft,intelligens og saglighed…

 21. Af J Martinez

  -

  Nu hvor jacob og libak er enig med hensyn til hykleriet i katolske hjem, ville det være på sin plads at få indført i de kristne og deres mange sekters hjem også?

  Det er hykleri ikke at relatere til usa og deres hærs indoktrinasion af deres soldat at det er guds vilje at slå muslimer ihjel!

  Såvel som jødernes og de kristnes tosser samarbejde og alliance i dag mod de muslimske tosser?

  Igen..Troende er roden til alle problemer…Terror mv. I dag.før man acceptere dette kommer vi ikke videre.

 22. Af Niels Peter Lemche

  -

  JAKOB RASMUSSEN, pædofil: Det var samtlige grækere fra gamle dage også: Platon, Aristoteles, you name them… I øvrigt var der liden onus forbundet med det i gamle dage. I 1200 giftede John uden Land sig med en 11-12 årig.

  Men den med grækerne er nok den værste, når du vil hænge Muhammad ud for det. han synes for sin tid at være i godt selskab.

 23. Af Niels Peter Lemche

  -

  Og filtret lever …

 24. Af J Martinez

  -

  AF HUL IGENNEM? – 20. JULI 2016 16:13
  “Islam handler meget om undertrykte sexuelle traumer.
  mvh”

  Ikke mere end andre trossamfund..jødisk lov tillader stadig sex mellem far og datter?
  Mor og søn nej..
  Kristene samfund er ikke bedre. Især sekter so0m scientology og fundamentaalistiske kristne sektor..

  Religion blev opfundet af mænd for at kontrollere kvinder og pøblen.Kun tosser tror på gud..

  Tillad kun,hvis overhovedet, ateistisk indvandring.
  Den kultur deler 90% af Danskerne. Så vil integrationen være smerteløs og terror uset.

 25. Af Ib Kyv

  -

  @Adolfine

  “Jeg lader ikke plads for nogen troende stammer.”

  Det virker både intolerant og uigennemtænkt.

  Hvis du vil udrydde dem alle sammen på én gang, hvem skal så passe krematorieovnene?

 26. Af Jakob Rasmussen

  -

  @Simonsen

  Scientology er ikke en “kristen sekt”; det er en anvendt religiøs filosofi, der er beslæget med gnosticismen – som jeg ser det.

  Alle kan blive scientologer, uanset om de er kristne, muslimer, jøder, hinduer, buddhister, jainer, drusere, manikæere, eller wikkaer.

 27. Af J Martinez

  -

  Ib

  Ateister passer krematorieovnene ved døden! 🙂

  Ej heller dog!. Spild af organisk materiale. De kan bruges både i fiskefoder, kattemad mv.
  Lad vær med at spilde et gram træ på en død. Få derimod ny økonomisk værdi ud af kroppene..

 28. Af J Martinez

  -

  Mr. Scientology@

  Jacob alle tosser kan blive scientologist. Dog kan kun de rigeste tosser opnå de højeste trin. Har du læst hvorledes de har filmet cruise for at have noget på ham?

  I er en af verdens farligste organisationer og forfølger frafaldne medlemmer.
  At dk har europas scientology hovedkontor, er en skamplet på Danmark.

  Hvilke tossetrin er du på? Top tosse trin er vist over en million dollar? Du er nok på 500 dollar trinnet? 🙂

 29. Af J Martinez

  -

  ” tag den islamiske terror. Den er knyttet til martyriet i islam, som betyder, at man får slettet sine jordiske synder, hvis man dør eller bliver dræbt i kampen mod de vantro. Netop derfor er selvmordet en integreret del af islamisk terror”

  Den eneste grund til at de bibelske og jødiske tekster ikke taler om islam på lignene måder, er at islam blev opfundet 600 år senere, og de troet at hhv. Jøde og kristendommen skulle lede.

  Det er vel heller ikke nødvendigt at påpege kristendommens had mod jøder historisk?
  I dag deler de fjende i islam.

  Nej, der er ikke plads til troende i Dansk kultur. Det er simpelthen ikke Dansk kultur med alt deres had mod sine medmennesker.

  At lavko har sat kristendommen i regeringsprogrammet for første gang i en menneskealder, efter df pres, er latterligt. Især når men erindre hvorledes fornuftige Dansker fosser ud af det troende helvede?

 30. Af Niels Peter Lemche

  -

  Syv indlæg fra Martinien inden for en tíme. Så kan vi andre godt pakke sammen. Denne blog er død (også på grund af Anna libaks besynderlige filter).

 31. Af Yp Kiv

  -

  Jeg tror muslimer har et problem i Vesten – for muslimer har mere imod Vesten, end Vesten har imod muslimer.

 32. Af J Martinez

  -

  Npl

  Tak for endnu et frygtindgydende indlæg til debatten…
  Din intelligens gør andre kommentatører bange.. sarkasme…

  Ps Dalsbæk i filteret..muligvis kommer det på, men har ikke fundet ud af at gemme kommentarer endnu på den nye mobil.. 🙂

  NPL

  Din troende kvaksalver….Spørg filteret!

  Dig der har været på overførelsesindkomst hele livet på kbh uni ,med kvaksalver retorik om religion, er en af disse jeg hentyder til. Tyske jøde lemche må gerne forblive i sverige. De er også troende tosser i langt højre grad end dk..

  Aldrig eksisteret et så uproduktivt og samfundsomkostningsfuldt individ som dig i DK.

  AM

  “Stemte på ø nu la” 🙂

  Så er det på tide at tale med psykiateren!

 33. Af Yp kiv og bliv ved.

  -

  Gennem de seneste tre – til fire år har jeg været træt af alle former for sex, og muslimer har lært mig, at blive fri.

  Der kommer så en Erdogan og ødelægger det hele, for han ligner Stalin og Gullag – ø havet.

 34. Af E. Larsen

  -

  Jeg er sikker på at indlæggene fra en Martinez er ren, ren sabotage. Og at den blogansvarlige ikke kan se det er temmelig mistænkeligt.
  Jeg tror at vi er nogle der bør forsøge en anmeldelse af disse ting.
  Om det vil hjælpe? Svært at tro på, ikke? Det er jo de unge pigers meninger der inviteres frem. KAN det være mere ulækkert? Nej, Danmarks ungdom er væk, følger ikke med i andet end stoffer, sprut, og intet andet.

 35. Af J Martinez

  -

  “Det er jo de unges pigers meninger der inviteres frem. KAN det være mere ulækkert?”
  E.larsen

  Du har vist boet for lang tid i det primitive samfund, USA?
  Man må dog sige at jalouxen og hadet mod kvinder fra blå har taget en ny uventet drejning. Nu er det de unge kvinders skyld! Hvad? ALT!

  Besserfar må stoppe med sin jaloux på de yngre damer i sommervarmen , og i lårkort, og gå ud og tage et koldt brusebad..
  De er ikke for en på din alder, ej en person som dig.

 36. Af Niels Peter Lemche

  -

  E. LARSEN, vi to er ikke enige om meget, men her er der fodslav! Andre må godt melde sig på banen.

 37. Af Peter Andersen

  -

  REDIGERINGEN AF ALLE BERLINGSKE BLOGS ER MÆRKELIG OG MYSTISK. Hos sø ri ne blokeres indlæg der kritiserer ateisme og kommunisme, og her få en åbenlys troll og debatsabotør lov til at køre debatten af sporet. Ønsker B. at jage læserne over til jp, snaph, 180g og den korte mv.?

 38. Af J Martinez

  -

  “Martyriet”…

  Lige så normalt brugt historisk af jøder og kristne?
  Et folk misbrugt ,påkalder sig martyr status af desperation , da de ellers ikke kan fortsætte.
  Vi ser det i moderen og ikke prebenske også….
  Vi ser også usa bruge det, da så mange der er religiøse kristne tosser, mod fx. nord europa.

  The tyrant dies and his rule is over, the martyr dies and his rule begins.
  Søren Kierkegaard,

  Kirkegård var jo også en religiøs tosse, ihvertfald i starten. Slutningen i hans liv kan diskutteres lemche? Derudover blev ateister ikke accepteret daa. Men meget aaf sørens skriverier kan tillægges ualmindeligt fornuftig ateisme og existentialisme..

  Han var måske den første moderne martyr?
  “Tvunget til stadig at forgive at være troende.”

  Beyond all the other reasons not to do it, free speech assaults always backfire: they transform bigots into martyrs
  Glenn Greenwald

  Glennn.preben og e.larsen bliver aldrig martyrer.. 🙂
  And it also transform true critics into martyrs, like moi…

  …in a brutal country like ours where human life is cheap, it’s stupid to destroy yourself for the sake of your beliefs. Beliefs, high ideals–only people living in rich countries can enjoy such luxuries.’
  Glenn Greenwald

  Lover ikke godt for fremtidig religiøs terror i vesten?
  Både kristene højreradikale borgerlige og muslimer..
  De 6000 jøder er kun en journalistisk,økonomisk, politisk og magt trussel. Måske er den den største?

  ‘Actually, it’s the other way round. In a poor country the only consolation people can have is the one that comes from their beliefs.
  Orhan Pamuk, Snow

  Borgerliges mål for det nye DK.

 39. Af J Martinez

  -

  “Martyriet”…

  Lige så normalt brugt historisk af jøde r og kristne?
  Et folk misbrugt ,påkalder sig martyr status af desperation , da de ellers ikke kan fortsætte.
  Vi ser det i moderen og ikke prebenske også….
  Vi ser også usa bruge det, da så mange der er religiøse kristne tos ser, mod fx. nord europa.

  The tyrant dies and his rule is over, the martyr dies and his rule begins.
  Søren Kierkegaard,

  Kirkegård var jo også en religiøs tos se, ihvertfald i starten. Slutningen i hans liv kan diskutteres lem che? Derudover blev ateister ikke accepteret da. Men meget af sørens skriverier kan tillægges ualmindeligt fornuftig ateisme og existentialisme..

  Han var måske den første moderne martyr?
  “Tvunget til stadig at forgive at være troende.”

  Beyond all the other reasons not to do it, free speech assaults always backfire: they transform bigots into martyrs
  Glenn Gree nwald

  Glennn.preb en og e.larse n bliver aldrig martyrer.. 🙂
  And it also transform true critics into martyrs, like moi…

  …in a brutal country like ours where human life is cheap, it’s stupid to destroy yourself for the sake of your beliefs. Beliefs, high ideals–only people living in rich countries can enjoy such luxuries.’
  Glenn Green wald

  Lover ikke godt for fremtidig religiøs terror i vesten?
  Både kristene højreradikale borgerlige og muslimer..
  De 6000 jød er er kun en journalistisk,økonomisk, politisk og magt trussel. Måske er den den største?

  ‘Actually, it’s the other way round. In a poor country the only consolation people can have is the one that comes from their beliefs.
  Orhan Pamuk, Snow

  Borgerliges mål for det nye DK.

 40. Af Eric La Cour Remington

  -

  Anna Libak. Dine generaliseringer er provinsielle og hovedrystende ubegavede.

 41. Af P Andersen

  -

  La cour, kan du ikke forklare dig nærmere? Foreløbig har du bare fremsat en påstand uden skygge af argumenter.

 42. Af Javier Martinez

  -

  2 indlæg i filteret?

 43. Af J Martinez

  -

  AF NIELS PETER LEMCHE – 20. JULI 2016 ”
  19:37
  E. LARSEN, vi to er ikke enige om meget, men her er der fodslav! Andre må godt melde sig på banen.”

  Læg venligst mærke til “kevin moderator” :), at lemche igen er første til personangreb, som e.larsen uden at relatere til emnet nogen af de to trolde?
  Og opfordre til flere trolde som ko og ae..

 44. Af Peter Andersen

  -

  Tænke sig, ritt bjer lovede 5000 boliger til 5000 kr. i leje. Der blev kun bygget 12 stk. Ingen almindelige boligsøgende kom ind. Og både blå og rød stue var enige om at der ikke skulle skaffes billige boliger. Nu har de blå og de røde også sendt titusindvis af jobs til udlandet. Det samlede resultat af den asociale og usolidariske politik er rekorder i arbejdsløshed, skilsmisser, selvmordere og hjemløse. Velfærdsstat??

 45. Af Niels Peter Lemche

  -

  Til den falske fodboldspiller: Personangreb? Du kommer hjem fra Arabistan og har beskadiget dit danske, og så farer du ind i diskussionen hos Anna Libak, som åbenbart kan lide dig som en flue i en flaske. Men der er nu temmelig mange, som uanset ståsted, faktisk er godt trætte af dine skriblerier, som i almindelighed er temmelig irrelevante.

  Og så nok med dig.

 46. Af Kim P Olsen

  -

  Maniens kernesymptomer er unaturlig opstemthed og/eller voldsom vrede og irritabilitet. Den typiske maniske person tænker hurtigt, har mange ideer, taler meget, er ofte mere urolig og rastløs end normalt, ligesom selvfølelsen er forhøjet. Ofte ses tab af selvkontrol, der kan give sig udslag i hasarderet og hæmningsløs adfærd såsom urealistisk stort pengeforbrug, misbrug eller øget seksuel aktivitet. I de svære tilfælde af mani optræder af og til psykotiske symptomer i form af enten vrangforestillinger (urokkelige overbevisninger som strider mod almindelig fornuft) eller hallucinationer (sanseoplevelse uden ydre stimulus).

 47. Af J M

  -

  “Du kommer hjem fra Arabistan og har beskadiget dit danske, og så farer du ind i diskussionen hos Anna Libak, som åbenbart kan lide dig som en flue i en flaske.”
  NPL

  Er på vej ud af landet roligt, og da vil du få mine svar igen i alle blogs..De næste år nok.. 🙂
  Marokko er dog ikke særlig Arabisk..Og var der kun et par uger..Dog har været der mange gange før..Dog er kongen der Arabisk af afstemning, og de er et mindretal, men Berber er hoved befolkningen og er den fattige del uden indflydelse..

  “arabistan”…Lyder som en rent jødisk hasbara angreb fra the “hasbara manuel”?
  Dit had mod Arabia må du se at få kontrolleret…Jeg har rejst i mange muslimske lande, og er mestendels mødt med stor velvilje..Skal gerne indrømme at min sidste rejse her var anderledes…Og at jeg mødte et stort had!…Forståeligt efter den jødiske befolkningsgruppe-din- angreb, som mit eget land DK-hvor du har statsborgerskab-, mod muslimer i mellemøsten dog?

  .Da jeg var der første gang for 30 år siden, var der kun velvilje, hjælp og håb…..I dag kun had…De så mig som westerner, og intet jeg havde i bagagen af indsigt betød noget!..
  Men, jeg beskylder alligevel kun dig-jøderne- og Danskerne -som fogh og vko- for dette for deres krigsforbrydelser de sidste 20 år..

  Men vi må alligevel stoppe deres indvandring..Had kan ikke så nemt afklares..Og løn og velfærds dumping er løn og velfærds dumping..

  ps lo.ooo javier martinez i verden…Google selv…At du kun kender en, en fodboldspiller af ligegyldigheder, kommer ikke som en overraskelse..Sådan er de ignorante..

 48. Af J M

  -

  AF KIM P OLSEN – 20. JULI 2016 22:12

  Kære PsyKO@

  “Den diagnose, der i dag kommer psykopati nærmest, er Dyssocial og Antisocial personlighedsforstyrrelse. I samme gruppe er Narcissistisk personlighedsforstyrrelse (Narcissisme) og Borderline personlighedsforstyrrelse. APD har været kritiseret af psykopat-forskeren Robert Hare, der mener, at APD og psykopati ikke er helt det samme[Kilde mangler], idet alle psykopater dog opfylder kriterierne for APD, mens ikke alle der opfylder kriterierne for APD er psykopater. Psykopater er et snævert begreb.

  Kriterierne for Dyssocial personlighedsforstyrrelse ifølge ICD-10 er mindst tre af disse:

  Udvise grov ligegyldighed overfor andres følelser
  Mangle ansvarsfølelse og respekt for sociale normer eller forpligtelser
  Mangle evner til at fastholde forbindelser med andre mennesker
  Have svært ved at tolerere frustrationer og have en lav aggressionstærskel
  Være ude af stand til at føle skyld eller til at lære af erfaringer eller straf
  Have tendens til at komme med bortforklaringer og til at være udadprojicerende, dvs. til at give andre skylden for sine egne negative sider
  Psykopater mangler empati, og dermed medfølelse med sine medmennesker.”

 49. Af Henrik Petersen

  -

  > J. Hansen 11:39

  “Terroren i Europa skyldes vores terror i de muslimske lande.”.

  Nå da, her mangler vist lige lidt subjekter hos j. hansen. Terroren i Europa skyldes ikke vestens i øvrigt overflødige krige i muslimske lande (hvor muslimer for min skyld kan slagte løs på hinanden, øjensynlig deres spidskompetence), ej heller hvide lastbiler eller diskoteker.

  Terroren i Europa skyldes muslimske mørkemænd, der hader, at vestens samfund generelt er velfungerende, mens deres egne lande end ikke er i stand til at brødføde sig selv, endsige producere noget som helst brugbart, men det faktum er åbenbart for intellektuelt vanskeligt at begribe for enkelte.

 50. Af Kim P Olsen

  -

  Jeg er ikke interesseret i dit CV.

 51. Af J M

  -

  “Men Islamisk Stats certificering af togterroren i Tyskland vil næppe bremse diskussionen om, hvorvidt den nye tragedie er rigtig islamisk terror, ja, overhovedet har nogen som helst forbindelse til islam. Den diskussion har raset i flere lande, herunder i Danmark, siden massedrabet i Nice i sidste uge, der som noget nyt på europæisk grund blev gennemført med en lastvogn som våben efter palæstinensisk forlæg.” Libak..

  For at forsøge at komme retur på debat sporet før Libak nedlægger ytringsfriheden…

  Alt terror i dag er religiøs inspireret, er vi enig?

  Borgerlige snakker tit om “kultur kristne” i Danmark…Dette eksistere ikke!..Enten er men troende eller ikke, og 90% af os er ikke..Vi er nr. 2 i verden i ateismen efter “lithuania” med 92%.

  “kulturkristne” er mestendels et begreb opfundet for at bevare folkekirken, og dens vrøvl!…Danskere betaler i dag blot til folkekirken, fordi de godt kan li den lokale kirke og møde op ved juletid..Så godt som ingen gider møde op ellers..Heldigvis…

  Man kunne ligeså godt blot kalde den en kirke bevarelse…Og lad os da omdanne kirkerne med deres fine akustik, til brug for lokale rockmusikere mv.?

  Præsten burde repræsenteres af en specialist i sorgehjælp i dag, da ingen ellers opsøger kirken i Danmark..Intet behov for at npl oplærer flere i vrøvl…Selvom han da mener han oplærer i alle religioners lærer…Vrøvl er denne jo? Han hader-som gør alle jøder- muslimer mere end alle andre, og ønsker en alliance med kristne?..

 52. Af J M

  -

  Kære KO…

  Det var din CV….
  🙂

 53. Af J M

  -

  “Men det synes kun at bekræfte, at det er vanviddet og ikke troen, der forener disse højst forskelligartede terrorister: Titlen som Allahs kriger er ikke beskyttet.” Libak

  Jo, religion er grunden…Både i Islam, vesten og jødedommen….En nem psykisk diagnose forsøgte i via Breivik, kristen fundamentalisten, ,frimuren, DF’eren,, borgerlig…Tak gud at Nordmændene var ærlig nok til at falde for den? Men DK, jo den gør nok…Nej, blot religion til grund..

  PS Dalsbæk hvorfor har du fjernet min yderst saglige kommentar til NPL?
  Yderst saglig var den, modsat jødens angreb mod min person uafbrudt?
  Hvorfor publiceret du den i første omgang overhovedet så?
  NPL forlangte at ordet “jøde” er frastødende modsat ordet muslim?
  Forstår du ikke hykleriet her?

  Du burde skamme dig, Dalsbæk…Mit indlæg var yderst sagligt, langt og indsigtsfuldt..Derfor frasorteret du det..Som Normalt i B..Desværre gemte jeg ikke en kommentar men garantere dig at jeg vil gøre det i alle videre kommentarer..Skam dig Dalsbæk..

  End sandheden…Hvorfor er ordet jøde forbudt i denne avis men ikke muslim?

  Tak for at frigive denne kommentar Libak.Hvis du gør….Det er faktisk et vigtigt demokratisk spørgsmål…

  AF MAIBRITT S. CARSTENS – 20. JULI 2016 22:47

  Søren Pind er troende…Du forventer da ikke han tager afstand fra andre troende?

  Troende er opium for ejerne…Uanset religionen…SP forbigår da ikke en vælger?

 54. Af J M

  -

  “Men det synes kun at bekræfte, at det er vanviddet og ikke troen, der forener disse højst forskelligartede terrorister: Titlen som Allahs kriger er ikke beskyttet.” Lib ak

  indlæg herom….Såvel som af Dalsbæk sletning af en yderst saglig kommentar fra undertegnede..

  Ja fy ordet jøde blev nemt..Som er i filteret der..

 55. Af J M

  -

  Fy ordet jøde blev nævnt! 🙂

 56. Af J M

  -

  “Martyriet er for islam, hvad cølibatet er for Den Katolske Kirke”

  Mødte engang Jørgen Leth uden for hans bolig under et præsidentvalg i haiti!…Jeg var ankommet dage før præsidentvalget og de fortalte mig ved grænsen at den var lukket en uge for stemmeoptælling…Jeg sagde ok…Rent tilfælde at jeg var der da, tro det eller lad vær…Næste morgen lå de døde overalt. ..Det var anden dag af valget……Hele natten havde jeg været oppe for at bedømme hvor jeg skulle flygte til…Mødte op foran konsulent og ringer til leth på dørklokken..-mig da ukendt og kendte ikke det ringeste til ham modsat i dag—Han trådte ud på balkonen over mig i badekåbe og sagde nonchalant…Jeg kan ikke hjælpe dig nu, og forsvandt….
  Erindre du det leth? Naturligvis gør du det , din kujon..Jeg var eneste Danskere der mødte op da, under det præsidentvalg..

  Få mennesker foragter jeg mere end dig Leth! Du er uanstændig…

  Er også uanstændige ateister her og der…

 57. Af J M

  -

  Indlæg til Dalsbæk i filteret?

  Dalsbæk hvorfor er jøde et fy ord? men ikke muslim, eller kristen?

  Hvorfor har du slettet min yderst saglige kommentar? Ikke et personangreb i nærheden!

  KO,,Empati er alt…Den mindste er målestokken for alt!

 58. Af jan nielsen

  -

  Vi du være velorienteret, er du nødt til at læse jp-jalving og snaph, 180g og den korte.

 59. Af J M

  -

  Jan Nielsen-preben…Ingen behøver at læse de vrøvle medier…

  De lever kun via muslim bashing og vildledning……Ikke en saglig centimeter i sigte…Snapsen, Den alt for lange, og 360 grader har intet at tilbyde…

  Danskere er for kloge til at følge borgerliges seneste misbrug medie..

  De er skraldespand medier…

 60. Af Jakobine Martinez

  -

  JM, J. Martinez og Javier Martinez.
  I må være tålmodige, min søn er spalet i tre. Snart er han JM, snart er han J. Martinez, eller Javier i en hæsblæsende fart.

  Bare at han nu ikke bliver politianmeldt. Det frygter jeg mest.
  Hvad gør Berlinske så?

 61. Af Erik Bramsen

  -

  Hvad har kineserne med noget at gøre?

  Hvad har tyskerne med noget at goere?

 62. Af jan nielsen

  -

  Hvis man læser jp-jalving og 180g og kommentarerne, får man adgang til barske sandheder, og man er fri for de tågehorn og støjsendere der dominerer her.

 63. Af britta due andersen

  -

  Man har vist ikke så meget skæg som 17. årig, desuden er han måske heller ikke afghaner men pakistaner ifølge Daily mail.

 64. Af J Martinez

  -

  Jakobine- fru rosa b hacker..

  Du skal snart smides ud af landet, som de andre Islandske nassere på DK.

 65. Af j b

  -

  Mø- eller martyrdom?.
  Tja, bom, bom.
  De to religion har en del til fælles, men, men alligevel..er det ikke for letkøbt ?

 66. Af Anna Jørgensen

  -

  Preben nu stopper du 🙁
  Det er ved at blive for meget nu….

 67. Af Kristian Andesen

  -

  ah ok, endnu et “alle muslimer er terrorister”blog indlæg fra en borgerlig muslimfob.

 68. Af otto otto barreth

  -

  Ufatteligt at Berlingske tillader at folk kommenterer under synonym.

  Mange kommentarer er enfoldige,spykopatiske og hadfulde.

  Man maa kunne forvente nogle mere saglige,objektive,informative kommentarer, og ikke dette hundeslagsmaal.
  Prov dog for pokker at haeve kvaliteten.

  Fru Libaks artikel er glimrende, men fortjener mere alvor, seriositet og modenhed, fra de kommenterendes side, hvilket hendes naeste skriv burde handle om.

 69. Af Ib Kyv

  -

  “Værdi – debatten” i Danmark, er for Danmark, hvad københavneri er for jyder.
  Tekst – TV sætter standarden i Danmark og DR – TV burde være professionel, men der skrives vrøvl dagligt, ikke som reglen der bekræfter undtagelsen, men reglen der bekræfter reglen.

  Alle ved efter hånden, at DF ikke sidder i regering, alligevel bliver sundhedsminister Løhde beskrevet som fra DF – selv om hun er fra V :-), eller hvad. Er hun fra Kartoffelrækkerne?

 70. Af jan andersen

  -

  Otto otto vil nok gerne have navne og adresser på folk der mener noget andet end otto otto, så de kan blive taget i skole af nogle opsøgende patruljer der kan levere nogle slående argumenter. Men det ville være udmærket hvis man lod alt komme igennem, med få minutters forsinkelse, medmindre der var tale om debat-sabotører, landsby-tosser, tågehorn og “nyttige idi oter” fra det landsskadelige radigale overdrev. De mest åbenlyse debatsabotører er jo kun ude på at ødelægge debatterne.

 71. Af j nielsen

  -

  “Ufatteligt at Berlingske tillader at folk kommenterer under synonym.”

  Pseudonym.

  Men jeg er enig, Libaks oplæg er interessant. Specielt tanken om at det mange gange gentagne “jamen, han var jo ikke rigtig muslim. Han fulgte ikke Reglerne”. – og på trods af det bliver man selvmordsterrorist

  Er forkert. I stedet hedder det: På grund af det blev han selvmordsterrorist. Netop derfor.

  Martyriet gør det uperfekte menneske perfekt gennem den endelige soning. Syndernes forladelse i islamistisk udgave. Så skal man jo lige have syndet først.

  Det er vel det Libak skriver. For mig er det en ny synsvinkel. Det havde jeg ikke tænkt over. Tak for det.

 72. Af arne hansen

  -

  Man kan ikke foretage en sammenligning af pædofile præster med islamistiske martyrer.

  Pædofili/overgreb mod børn er ikke noget, som er særegen for den katolske kirke. overgreb mod børn finder desværre sted i børnehaver, folkeskoler ja selv i familier,.
  Med andre ord folk der ikke lever i cølibat begår i høj grad også overgreb mod børn.

  Så jeg forstår ikke rigtig præmissen i artiklen om at cølibat skulle føre til pædofili blandt præster. Ligesom Biblen selvfølgelig heller ikke legitimerer overgreb mod børn, ligesåvel som der heller ikke er præster, der står fra prædikestolen og prædiker for overgreb.

  Er det så den katolske kirke som har ansvaret for at handle på problemet:
  JA, bestemt. Ligesom børnehaven har et ansvar hvis en af pædagogerne begår overgreb osv.
  Så artiklen kunne ligeså godt have brugt mandlige pædagoger som et sammenlignings eksempel 😉 (sat på spidsen).

  ( og dermed ikke sagt at den katolske kirke har håndteret problemet effektivt)

  Jeg tror ikke Islam i sin essens legitimerer terror ( jeg ved for lidt om islam til at udtale mig med sikkerhed), men jeg vil ( og dette er ikke nedladende ment) gå så vidt som at påstå at selvmordsbomber/martyrer i højere grad er fænomener, der desværre er karakteristiske/særegne for Islam særligt set ifht andre religioner.

  Har muslimske religiøse ledere/moskeer m.m. et ansvar for at handle på problemet: JA, bestemt.

 73. Af J Martinez

  -

  AF J NIELSEN – 21. JULI 2016 17:56
  “Ufatteligt at Berlingske tillader at folk kommenterer under synonym.”

  Pseudonym.

  Kim p olsen skriver under synonym som ko?

  Pædofili er ikke kun et katolsk problem alene….KO er fx ikke katolik? Men ja er nok mestendels et religiøst problem?

 74. Af Javier Martinez

  -

  “Der må siges at være sket en regression inden for islamisk terror mod det vantro Vesten. På femten år er den billedligt talt gået fra missilet til stenøksen.”

  Har sådan set ikke været nogen terror i Danmark fra muslimer..De totalte ofre er vel en 4-5 ubetydelige styks? Breivik alene har 15 gange deres antal på samvittigheden..Og de endda totalt tilfældige civile børn, modsat muslimer som mestendel fik jøder og politimænd..

  Glem “we are all blues” og “we all blacks”..Og “we are all jews”..I DK burde man faktisk være “we are all muslims”, når man tænker på løgnene om deres omkostninger over for jøde og kristenfundamentalistiske krigsmongers som fogh..

  Københavns nettoindvandring er nu mest vestlig viser nye målinger..
  http://www.b.dk/nationalt/her-kommer-de-nye-borgere-i-koebenhavn-fra

  For at få en saglig diskussion om indvandring må man væk fra den totale usaglige muslim bashing debat, der kun drejer sig om hvorledes borgerlige vildleder Danskerne mere dumme borgere i DF segmentet, der tror på skrønen om jeres stramme indvandringspolitik, som jo er en stor løgn..Rød blok har den strammeste..

  Vi bliver nødt til stoppe indvandringen fra hele verden her, og især sydeuropa mv..Når HDP importere sin portugisiske kæreste til dk, koster det altså også…Disse ender mestendels også med at tage hjem igen, med deres optjente værdier, og fratager en borger her..Samme på Uddannelserne..Islandske udenlandske skal selv betale for dem, skal ikke modtage su..Kun Danskere skal dette..Vi skal satse på vores egne..

  DK skal stoppe martyriet med at redde og uddanne alle islandske mv. borgerer..Vi skal ikke redde hele verden, før vi redder vores egne..

 75. Af Jakob Rasmussen

  -

  Pædofile, katolske præster er én ting; en pædofil profet er en helt anden, og meget værre ting.

  For kristendommen tillader ikke pædofili, og de pædofile præster bliver straffet.

  Men islam tillader pædofili, og accepterer pædofile tvangsægteskaber, og efterfølgende, årelang, systematisk voldtægt af barnebrudene.

  Det skyldes, at islamisterne opfatter Muhammeds ægteskab med den lille pige, Aisha, som det perfekte ægteskab:

  Islamisterne accepterer og idealiserer pædofile tvangsægteskaber, hvor mindreårige, muslimske piger bliver tvunget til ægteskab med voksne muslimske mænd, der derefter har ret til systematisk at voldtage dem.

  De mener også at de har ret til at voldtage, mindreårige piger, som de ikke er gift med, men som er deres slaver.

 76. Af Jakob Rasmussen

  -

  Det er sandt, som Lemche påpeger, at vi for mange hundrede år siden, også havde herskere, der var gift med mindreårige piger; men det tilhører den fjerne fortid, som ingen vil genoplive.

  Problemet er, at islamisterne opfatter Muhammed som “det perfekte menneske”- et forbillede, der bør efterlignes i ét og alt, hvis det er muligt.

  Desuden opfatter islamisterne bizart nok nutiden som dekadent, selvom det er dem, der idealiserer pædofili og systematisk voldtægt af mindreårige barnebrude, hvilket vi anser for topmålet af dekadence og primitivitet på én gang.

 77. Af Javier Martinez

  -

  Rasmussen..Som tilhænger af Hubbard, science fiction forfatteren der omvandlet sin fantasi til religiøse dogmer..

  I sekter er unormal seksuel praksis med mindreårige mv. ret normalt..Især ser vi det meget i protestantiske sektor fra USA:…Hubbard scientologisten havde også et forkvaklet forhold til sex…

  The Underground Bunker has obtained thousands of new internal Scientology documents which detail, among many other things, how the Sea Organization interrogates its workers about their sexual histories.

  In October, we published a current version of the lengthy application that Sea Org hopefuls fill out as they sign their billion-year contracts to join the most fanatical of the church’s employees. But even after being accepted, workers are required to produce even more detailed dossiers about themselves called “life histories.”

  We now have actual examples of those histories which are only a couple of years old.

  They demonstrate in disturbing detail the invasive interest Scientology has in the sex lives of its workers. (And we mean that. Please be forewarned that there is extremely distasteful material ahead.)

  If you’re unfamiliar with the “Sea Org,” it’s a remarkable institution that has its beginnings among the dedicated young people who sailed with church founder L. Ron Hubbard while he ran Scientology from a small armada of ships between 1967 and 1975. Hubbard then came back to land, but to this day the Sea Org continues to use naval ranks and nautical uniforms.

  But more than the quasi-naval flair, the Sea Org means one thing more than any other: total commitment. New members tend to be recruited among the children of Scientologists, who have been raised to hold Sea Org officers in awe. They are typically signed up between the ages of 15 and 18, but children as young as six years old have been known to sign billion-year contracts. Life in the Sea Org means 100-hour work weeks at about 40 to 50 cents an hour, dormitory living, substandard food, and almost no privacy.

  Employees at large corporations are accustomed to filling out lengthy application forms for their jobs, but Scientology takes things to extremes. The scores of questions in the Sea Org application are intended to pry from an applicant whether he or anyone in his family has any of the associations that Scientology loathes: to psychiatry, or to the media, for example. Detailed drug histories are also required, but the thing that every Scientologist knows that he or she will be endlessly interrogated about are details about “2D,” Scientology jargon for sex. Even after they’ve been in the Sea Org for several years and have proved their mettle, members are asked to submit these life histories to make sure they haven’t left any secrets unspilled.

  Recruits know that if they aren’t completely truthful, even about things they may be ashamed of, it will only mean trouble. Because after turning in these written life histories, they are then interrogated with the use of the e-meter, a device which Scientologists are convinced can reveal if they are holding back information (“withholds”) about nefarious behavior (“overts”). In those interrogations, a subject will often give up even more sexual detail that he had held back from his application, details that are recorded by his interrogator.

  We have those reports, too.

  Because of the intensely private nature of these documents, we are redacting any information which might identify the people in them. We’re also going to pull short excerpts out of reports so that they lack context, again in an attempt to prevent any possibility of identification.

  We want to be very clear why we’re being so careful about this: We feel that these (mostly very young) men and women have been taken advantage of in the extreme. They have been manipulated to feel that they have no choice but to divulge deeply private information about their lives that an employer really has no right to know. By publishing these excerpts, however, we are in no way intending to punish them for giving up their secrets.

  After our excerpting and redaction, enough information is left that should give a good sense of what Scientologists put themselves through in order to join “the most ethical people on the planet.”

  Before we get to the sexual disclosures, we want to begin with portions of a very typical life history that describes the optimism and drive of a young man who has decided to dedicated his life to the Sea Org. This young man joined the Sea Org at 15, and five years later, he’s asked to give a life history. (Again, for a more complete list of questions please refer to the blank application that we posted in October.)
  http://tonyortega.org/2013/03/04/document-leak-scientology-sexual-histories/

  Med andre ord, alle religioner er forkvaklet sexmæssigt og har et forkvaklet kvindesyn..Også Scientology.

  “The trouble with China is, there are too many chinks here”
  L Ron Hubbard

 78. Af Javier Martinez

  -

  Rasmuss en..Som tilhænger af Hubbard, science fiction forfatteren der omvandlet sin fantasi til religiøse dogmer..

  I sekter er unormal seksuel praksis med mindreårige mv. ret normalt..Især ser vi det meget i protestantiske sektor fra USA:…Hubbard scientologists havde også et forkvaklet forhold til sex…

  The Underground Bunker has obtained thousands of new internal Scientology documents which detail, among many other things, how the Sea Organization interrogates its workers about their sexual histories.

  In October, we published a current version of the lengthy application that Sea Org hopefuls fill out as they sign their billion-year contracts to join the most fanatical of the church’s employees. But even after being accepted, workers are required to produce even more detailed dossiers about themselves called “life histories.”

  We now have actual examples of those histories which are only a couple of years old.

  They demonstrate in disturbing detail the invasive interest Scientology has in the sex lives of its workers. (And we mean that. Please be forewarned that there is extremely distasteful material ahead.)

  If you’re unfamiliar with the “Sea Org,” it’s a remarkable institution that has its beginnings among the dedicated young people who sailed with church founder L. Ron Hubbard while he ran Scientology from a small armada of ships between 1967 and 1975. Hubbard then came back to land, but to this day the Sea Org continues to use naval ranks and nautical uniforms.

  But more than the quasi-naval flair, the Sea Org means one thing more than any other: total commitment. New members tend to be recruited among the children of Scientologists, who have been raised to hold Sea Org officers in awe. They are typically signed up between the ages of 15 and 18, but children as young as six years old have been known to sign billion-year contracts. Life in the Sea Org means 100-hour work weeks at about 40 to 50 cents an hour, dormitory living, substandard food, and almost no privacy.

  Employees at large corporations are accustomed to filling out lengthy application forms for their jobs, but Scientology takes things to extremes. The scores of questions in the Sea Org application are intended to pry from an applicant whether he or anyone in his family has any of the associations that Scientology loathes: to psychiatry, or to the media, for example. Detailed drug histories are also required, but the thing that every Scientologist knows that he or she will be endlessly interrogated about are details about “2D,” Scientology jargon for sex. Even after they’ve been in the Sea Org for several years and have proved their mettle, members are asked to submit these life histories to make sure they haven’t left any secrets unspilled.

  Recruits know that if they aren’t completely truthful, even about things they may be ashamed of, it will only mean trouble. Because after turning in these written life histories, they are then interrogated with the use of the e-meter, a device which Scientologists are convinced can reveal if they are holding back information (“withholds”) about nefarious behavior (“overts”). In those interrogations, a subject will often give up even more sexual detail that he had held back from his application, details that are recorded by his interrogator.

  We have those reports, too.

  Because of the intensely private nature of these documents, we are redacting any information which might identify the people in them. We’re also going to pull short excerpts out of reports so that they lack context, again in an attempt to prevent any possibility of identification.

  We want to be very clear why we’re being so careful about this: We feel that these (mostly very young) men and women have been taken advantage of in the extreme. They have been manipulated to feel that they have no choice but to divulge deeply private information about their lives that an employer really has no right to know. By publishing these excerpts, however, we are in no way intending to punish them for giving up their secrets.

  After our excerpting and redaction, enough information is left that should give a good sense of what Scientologists put themselves through in order to join “the most ethical people on the planet.”

  Before we get to the sexual disclosures, we want to begin with portions of a very typical life history that describes the optimism and drive of a young man who has decided to dedicated his life to the Sea Org. This young man joined the Sea Org at 15, and five years later, he’s asked to give a life history. (Again, for a more complete list of questions please refer to the blank application that we posted in October.)
  http://tonyortega.org/2013/03/04/document-leak-scientology-sexual-histories/

  Med andre ord, alle religioner er forkvaklet sexmæssigt og har et forkvaklet kvindesyn..Også Scientology.

  “The trouble with China is, there are too many chinks here”
  L Ron Hu bbard

 79. Af Javier Martinez

  -

  Jødiske piger kan historisk giftes fra 12 års alderen..Det er ikke ulovligt for en jødisk far at have sex med sin datter ift. jødisk lovgivning…

  Biblen er også fuld af pædofile tiltag…Undersøg det selv…Mary jomfru som moder? Hendes alder ses generelt også som mindreårig..
  Ko kan du hjælpe med andre citationer, som ekspert her i begge?

 80. Af Niels Peter Lemche

  -

  JAVIER MARTINEZ er en ubeskrivelig tåbelig antisemitisk idiot. Der er dødsstraf allerede i Bibelen for incest. Læs 3. Mosebog…

  Utroligt at hans løgne får lov til at slippe igennem. Skam over blogholderen, der lader det ske.

 81. Af Lene. H Madsen

  -

  Sikken mange syge mennesker, måske er det væskemangel ?

  Pædofile præster lever i bedste velgående men de er blevet bedre til, at dysse det ned.
  Blevet bedre til, at tage det i opløbet og få betalt de rette folk det rette beløb.
  Syge mennesker bliver jo ikke raske fordi paven siger ” BLIV RASK” eller deres fantasier mere rene og tilladte.

 82. Af Jakob Rasmussen

  -

  @Adolfine

  Scientology promoverer på ingen måde “forkvaklet” sex, der forstyrrer den åndelige udvikling alvorligt, og anbefaler kun et heteroseksuelt sexliv – eller evt. afholdenhed, indtil man har fundet en partner af det modsatte køn, man har lyst til at være trofast overfor.

  Pervers sex befinder sig på et meget lavt niveau på Scientologys såkaldte toneskala, og man fastholder sig selv – og sine sexpartnere – på et lavt, åndeligt udviklingsniveau, hvis man dyrker pervers sex.

 83. Af Jakob Rasmussen

  -

  @ Lene. H Madsen

  Da du selvfølgelig ikke er det mindste fordomsfuld, så vil jeg gerne vide, hvorfra du ved, at der stadig er mange, pædofile præster?

  Hvad synes du i øvrigt om, at islamisterne idealiserer pædofile tvangsægteskaber og voldtægt af barnebrudene, fordi Muhammed var pædofil?

  Er det ikke langt værre?

 84. Af Javier Martinez

  -

  NPL, Blot fordi du er jøde og religionsforsker uden jødekritik, kan man altså ikke sådan undgå at relatere til din stammes skyld herom , og forbigå alle faktiske realiteter…

  Gifte Alderen er 12 år, ifølge de jødiske skrifter jeg har set?.Selvom isaac giftede sig med en treårig..
  Jødisk kultur er historik lige så pædofil som muslimsk og kristen.

  “Rabbi Solomon in his comment on Genesis, says that Rebecca, when she was married to Isaac, was but three Years of Age. His words run thus, ‘When Abraham was come from Mount Moria, he received the joyful News of Rebecca. Isaac was at that Time Thirty seven years old; and then did Sarah die. The time, from birth of Isaac to the death of Sarah, was Thirty seven Years, And Sarah was Ninety Years old when Isaac was born; and One Hundred and Twenty Seven Years old when she died: As it is said in Gen 23:1 . Sarah was one hundred and twenty-seven years old. Behold, the Age of Isaac was Thirty Seven Years, at the Time of the Birth of Rebecca. And when he had waited for her three Years, till she was fit for marriage, he took her to wife.”
  According to this Account, Rebecca was a very notable Girl at three years of age. But that a girl of three Years old is fit for marriage, is maintained very plainly in the Jewish writings; particularly, in Emek Hamelech, in the following passage, ‘our blessed sags, of blessed memory, say, that a female is not fit for marriage, ‘till she is arrived at the Age of three years and one day.’ The Talmud supports these Sages here, in the part entitled Avoda Sara. And the Sanhedrin says, A daughter, who is of the age of three years and one day, is, by being bedded with a Man, lawfully married.” [1]

  “Sex is the woman’s right, not the man’s. A man has a duty to give his wife sex regularly and to ensure that sex is pleasurable for her. He is also obligated to watch for signs that his wife wants sex, and to offer it to her without her asking for it. The woman’s right to sexual intercourse is referred to as onah, and it is one of a wife’s three basic rights (the others are food and clothing), which a husband may not reduce. The Talmud specifies both the quantity and quality of sex that a man must give his wife. It specifies the frequency of sexual obligation based on the husband’s occupation, although this obligation can be modified in the ketubah (marriage contract). A man may not take a vow to abstain from sex for an extended period of time, and may not take a journey for an extended period of time, because that would deprive his wife of sexual relations. In addition, a husband’s consistent refusal to engage in sexual relations is grounds for compelling a man to divorce his wife, even if the couple has already fulfilled the halakhic obligation to procreate.

  Although sex is the woman’s right, she does not have absolute discretion to withhold it from her husband. A woman may not withhold sex from her husband as a form of punishment, and if she does, the husband may divorce her without paying the substantial divorce settlement provided for in the ketubah.”
  Kosher sex..
  http://www.jewfaq.org/sex.htm

  Snakker om mandens ret til voldtægt af kvinden i jødedommen..

  “Acquiring a Spouse

  Mishnah Kiddushin 1:1 specifies that a woman is acquired (i.e., to be a wife) in three ways: through money, a contract, and sexual intercourse. Ordinarily, all three of these conditions are satisfied, although only one is necessary to effect a binding marriage.”

  Den mindste håndøre er nok for en jødisk princesse..I islam skal der flere penge på bordet..

 85. Af Javier Martinez

  -

  Scientology@

  Dit latterlige postulat er intetsigende og bidrager intet til debatten..

  Som jeg skrev, forsøger scientology at have smuds på sine medlemmer, bla via at filme og gemme optagelser mht. sex mv..Målet er altid at finde noget smuds, så vedkommende forbliver et bange, underdanig troende sektmedlem uden kritik af penge organisationen i al fremtid..

  På et tidspunkt sagde du dog du havde forladt sekten? Er du nu retur igen?
  De havde en stor bunke smuds på dig, og derfor må du tale pænt om dem i medierne?

 86. Af Jakob Rasmussen

  -

  @Martinez

  Hvilket latterligt postulat?

  Scientology idealiserer i modsætning til islam ikke pædofili, og vier ikke homoseksuelle, som flere og flere kristne kirker gør, selvom kristendommen heller ikke tillader homoseksualitet.

 87. Af Javier Martinez

  -

  Du besvarer ikke…Stadig medlem, og de har smuds på dig?
  Hvilke?

 88. Af Javier Martinez

  -

  Er optagelserne om pædofili? Og derfor du skriver om pædofili i hver eneste kommentar i hver eneste blog, og forsøger at overbringe din skyld/synd på Islam?

  Lidt som set mht. den homoseksuelle morder i Orlando..Også religiøs baggrund, med skyldfølelser og synd som baggrund….

  Er det på bånd og film? Ja, det vil være en svær kattepine at komme ud af, og se det over alle medierne..

 89. Af Jakob Rasmussen

  -

  Mit svar var ikke intetsigende; jeg svarede på dét, der var relevant at svare på, hvis diskussionen ikke skal udvikle sig til ligegyldig mudderkastning, og netop derfor forholder du dig ikke til mit svar, men forsøger i stedet at begå karaktermord på mig.

  Det er bare tyndt, og viser kun, at du er løbet tør for argumenter.

 90. Af Javier Martinez

  -

  Rasmussen du tager fejl..I månedsvis, uanset emne, tager du pædofili beskyldninger op imod Islam..Andre religioner er lige så seksuelt forkvaklet på et utal af måder, med et fælles kvindehad..

  Du må da indrømme at logikken siger gevær i vagt så? Når vi nu ved at Scientology er verdenskendt for at optage og gemme smuds om deres medlemmer, i det tilfælde de nogensinde skulle få brug for det mod frafaldne?

  Det er da væsentligt at vide om du stadig er medlem af scientology?
  Religioner har alle et indbyrdes had, forskellige alliancer mod andre religioner.
  Hvorfor vil du ikke oplyse om dette?

  Kommer de efter dig?

 91. Af Javier Martinez

  -

  Rasm ussen du tager fejl..I månedsvis, uanset emne, tager du pædofili beskyldninger op imod Islam..Andre religioner er lige så seksuelt forkvaklet på et utal af måder, med et fælles kvindehad..

  Du må da indrømme at logikken siger gevær i vagt så? Når vi nu ved at Scientology er verdenskendt for at optage og gemme smuds om deres medlemmer, i det tilfælde de nogensinde skulle få brug for det mod frafaldne?

  Det er da væsentligt at vide om du stadig er medlem af scientology?
  Religioner har alle et indbyrdes had, forskellige alliancer mod andre religioner.
  Hvorfor vil du ikke oplyse om dette?

  Kommer de efter dig?

 92. Af Jakob Rasmussen

  -

  Så slap argumenterne op.

  Du beskylder du mig for pædofili, alene fordi jeg har skrevet flere imdlæg, hvor jeg tager skarpt afstand fra, at islamisterne idealiserer pædofili, fordi Muhammed var pædofil,og det magter du åbenbart ikke at tage stilling til.

  Du er åbenbart ligeglad med de muslimske piger, der bliver udsat for sytemastisk, pædofil voldtægt af deres muslmske ægtemæn; og vil hellere fortsøge at karatermyrde mig uden grund..

  Dét siger kun noget om dig.

 93. Af Javier Martinez

  -

  “Du beskylder du mig for pædofili”
  jacob

  Beskyldningen er kun en enkelt gang. Og den er ej heller en beskyldning, men et sagligt spørgsmål set ude fra din sygelige fiksering på pædofili i Islam i alle blogindlæg, uanset emnet der diskuteres…Du ved “projektiv identifikation “?

  Jeg tror HDP vil finde den interessant.

  Du er en stråmand og snakker udenom ved lave spark angående en påstået koldhed over for små muslimske piger. der bliver misbrugt….Projicere Ras.mussen igen gør du..

 94. Af J. Hans en

  -

  Utroligt at selv redaktørerne i Berlingske nu deltager i og opfordrer den racistiske og muslimfjentlige debat i Berlingske.
  Kan Anna Libak ikke se at avisens muslimbashing er gået helt amok.
  Der må være nogen på den avis som ønsker en fejlslagen integration og fremmedhad.

 95. Af Jakob Rasmussen

  -

  Javier Martinez

  Jens Hansen påstod også i en anden debatråd, at jeg “tilbeder Hitler” og “nyder Israels drab på kvinder og børn”, da han var løbet tør for argumenter – og du synker åbenbart endnu dybere, når du er trængt.

  Man får lyst til at spørge, hvorfor du nægter at tage afstand fra, at islamisterne idealiserer pædofile tvangsægteskaber, fordi Muhammed var pædofil, men i stedet vil rette fokus mod mig med komplet ubegrundede beskyldinger, som du henter ud af luften.

  Det er nærliggende at antage, at det skyldes, at du selv har den slags tendenser.

 96. Af Jakob Schmidt

  -

  Jens Hansen påstod også i enande debatråd, at jeg “tilbeder Hitler” og “nyder Israels drab på kvinder og børn”, da han var løbet tør for argumenter – og du synker åbenbart endnu dybere, når du er trængt.

  Man får lyst til at spørge, hvorfor du nægter at tage afstand fra, at islamisterne idealiserer pædofile tvangsægteskaber, fordi Muhammed var pædofil, men i stedet vil rette fokus mod mig med komplet ubegrundede beskyldinger, som du henter ud af luften?

 97. Af Jakob Rasmussen

  -

  Jens

  Du forstår det nok ikke, men jeg prøver alligevel.

  Det er selvfølgelig ikke på nogen måde “muslimfjendtligt”, at tage afstand fra, at mindreårige, muslimske piger bliver tvunget til ægteskab med voksne, muslimske mænd, der derefter voldtager dem systematisk, for de muslimske piger er jo også muslimer, og det er jo deres basale interesser, jeg forsvarer.

  Tværtimod, så kæmper man for de muslimske pigers og kvinders frihed, når man tager afstand fra tvangsægteskaber og fra muslimske barnebrude.

  Det er et nødvendigt forsvar for de muslimske pigers ret, til at bestemme over deres egen krop og deres egen seksualitet.

 98. Af Javier Martinez

  -

  jacob

  Du nægter igen at svare på de saglige argumenter du har modtaget om at du kunne være en pædofili pga. din sygelige fiksering på andre pædofile, og om du stadig er i Scientology,og om hvilken form for smuds de har på dig?

  Ingen betænker da at Ras mussen evt. kunne tilbede Hitl er hjemme..Det er der en del der gør her i avisen? Såvel som at du er antisemit mod palæstinensere?..Denne kan vi sådan set bevise loo%!

  Det er dig der kun snakker om pædofili, i andre religioner end din egen, og nægter at relatere til andres religioners forkvaklet sex, kvinde,børne synspunkter på et utal af punkter..Du er en stråmand..

  “Beskyldningerne” er da dybt begrundet, og saglige? Selv de nu kun drejer sig om at finde ud af dit seksuelle snavs optaget på bånd og film inde på scientology?..

 99. Af Javier Martinez

  -

  Det er et nødvendigt forsvar for de muslimske pigers ret, til at bestemme over deres egen krop og deres egen seksualitet.
  Ras.mussen

  Må du få magten over din egen krop,tegnebog og sind retur fra Scientology snarest..
  Held og lykke..

 100. Af J. Hanse n

  -

  Du er en syg person Jakob Rasm ussen.

  Søg hjælp.
  Dit had og bitterhed er helt ude af kontrol.
  Jeg kan ikke bruge mere tid på dine løgnhistorier og stråmænd.
  Du gentager det samme løgn i en uendelighed.

 101. Af Jakob Rasmussen

  -

  Du nægter åbenbart, at forsvare muslimske pigers ret til at bestemme over egen krop og seksualitet, men er mere interesseret i, at “vinde” en diskussion, ved at sværte andre debattører med komplet ubegrundede beskyldinger.

  Muslimske pigers og kvinders ligestilling er ellers et meget vigtigt og centralt spørsmål, hvis islam skal reformeres i en fredelig, konstruktiv retning, og her er deres ret til at bestemme over deres egen krop og seksualitet et helt censtralt sprøgsmål.

  Du forsøger af en eller anden grund, at stoppe denne debat, med dine primitive forsøg på at karaktermyrde mig.

  Hvorfor kan man kun gisne om…

 102. Af Jakob Rasmussen

  -

  Jens

  Ifølge dig, er jeg ikke blot “syg”, jeg “tilbeder Hitler” og “nyder Israels drab på kvinder og børn”…

  Du ved, at det hele er løgn, så hvad er meningen med dit kværulantforrykte vrøvl, egentlig?

 103. Af Javier Martinez

  -

  Rasmu.ssen du er kun interesseret i at vinde en diskussion..

  Dette indlæg drejer sig ikke om pædofile..Alt du skriver drejer sig om pædofile..Tænk du heller over den? Projicere!

  PS indlæg i filteret lilleør..

  Usa ønsker at få flere penge ud af Europa til deres forsvarsindustri..De fleste penge går der jo?

  Det er gamle nyheder..Tværtimod skal vi ikke bruge mere, og hvis vi skal kun på EU militært isenkram nu…Vi skal ikke købe Britisk længere..

  Og endnu mere vigtigt , vi skal ikke længere være USA´s puddes internationalt..Vi skal tage-EU-vores retmæssige plads som verdens største økonomi og blive verdensledende som en magtbase..Europa er simpelthen stadig det bedste verden har at tilbyde..
  På Nær småstater som New Zealand ,Canada ,Australien muligvis..

 104. Af Javier Martinez

  -

  Karakter myrde dig? Nej Ras.mussen..Spørg dig saglige spørgsmål om din religion, og du nægter at svare..Dette er et relevant spørgsmål for at forstå dit specielle had til islam..

  Især finder jeg som sagt, din pædofile interesse i alle blogs, uanset emne, bekymrende…

  Har du skrevet et indlæg de sidste 6 måneder uden at nævne pædofili?
  Hvilke?

  JH@

  ja, denne blog er også for højreradikale kun, som så godt som alle i B.blogs….Dalsbæk har også slettet mine indlæg!..Og viser ikke andre, men lader højreradikales svinsk heder stå tilbage ubesvaret..

 105. Af Javier Martinez

  -

  Skulle have været et ps til Dalsbæk i JH…Beklager fejlen..

 106. Af Javier Martinez

  -

  “For enhver må da forstå, at hverken kora nen eller hadith tilskynder til at slå komplet tilfældige mennesker, som meget vel også kan være muslimer, ih jel, mens man råber »Gud er stor«?”
  Lib ak…

  Desværre er dette en sygdom i både korane n, kristendommen og Isla m..Her et eksempel fra kristendommen…
  Vi bliver nødt til at rydde op i indlæg om at kun Isla m har denne dagsorden..

  “1. Står der noget i Bibelen om, at man må slå de vant ro ihje l og hvor?

  2. Jeg har længe ledt i Bibelen, efter det sted der står, forudsigelsen af terror angrebet 11. september 2001. Kan I fortælle mig hvor det står henne?

  Svar:

  Tak for dine spørgsmål.

  Spørgsmål 1:
  I Det Gamle Testamente findes helt klart den opfattelse, at man skal forsvare sit land, fordi Israels Gud, Jahve, har givet det til patriarkerne, Abraham, Isak og Jakob. Det indebærer også, at man dræber sine fjender, se for eksempel Josuabogen kap. 6 om Jerikos erobring. Men læser du i Dommerbogen om indvandringen i Det Forjættede Land, så er der tale om en mere fredelig sameksistens. Historisk er beretningerne om de store slag og de mange dræbte derfor snarere udtryk for ønsketænkning end virkelighed. At der i Gammel Testamente også sættes grænser for krigsvolden kan ses af 5. Mosebog kap. 20-21, hvor der er forbud mod at dræbe kvinder og børn.

  I De Ti Bud er der direkte forbud mod drab, 2. Mosebog 20,13, men i 5. Mosebog kap. 17,1-7 er der til gengæld påbud om at dræbe afgudsdyrkere. ”
  http://www.kristendom.dk/sp%C3%B8rg-om-kristendom/m-man-sl-de-vantro-ihjel-iflge-bibelen

 107. Af Javier Martinez

  -

  “For enhver må da forstå, at hverken kora nen eller hadith tilskynder til at slå komplet tilfældige mennesker, som meget vel også kan være muslimer, ih jel, mens man råber »Gud er stor«?”
  Lib ak…

  Svaret ligger i filteret…

 108. Af Jakob Rasmussen

  -

  “Dette er et relevant spørgsmål for at forstå dit specielle had til islam.”

  Det er ret enkelt, Martinez.

  En af de ting, der er mest problematisk ved islam, er, at Muhammeds tvangsægteskab med den lille pige, Aisha, bruges til at retfærdiggøre tvangsægteskaber med småpiger den dag i dag.

  Muhammeds tvangsægteskab med en mindreårig pige siger i den grad noget om Muhammeds etik iøvrigt, og om etikken i det muslmske lovsystem, Sharia.

  Det skal simpelthen kritiseres.

  Det er som sagt ret enkelt, men du ville sikkert også beskylde mig, for at gå ind for slaveri, hvis jeg brugte kræfter på at kritisere de muslimske lærde, der forsvarer slaveri dén dag idag.

 109. Af Javier Martinez

  -

  Naturligvis skal dette og denne kritiseret Ras.mu ssen..Og dertil bidrager undertegnede gerne..

  Men det er useriøst ikke at se at de andre religioner også har f orkvaklet seksuelle attituder mod kvinder, som du nægter..

  Jø dedommen er ligeså slem på mange måder, som er Scientology med deres sex kontrol..Læs ovenover herom..
  Må jeg spørge..Hvilke seksuelle hemmeligheder oplyste du dem om? Det er jo modus operandi der i din s ekt for kontrol, som du formentlig stadig er medlem af!..

  Alle religioner er tos se organisationer..Uanset om opfundet af M.uhammad, H ubbard, J OSEF? eller J esus..Alle var gode kreative forfattere, men ikke mere…Efter de første jødiske skrifter var arbejdet også lidt nemmere for resten..Der skulle blot ændres lidt her og der i teksten..

  Derudover gifter lokale m uslimer sig altså ikke med 6 årige, og i jø dedommen er det 3 år og en dag ifølge visse tidsskrifter..Spørg selv L emche, som jo er j øde og ikke er Dansker. og som dig også kun kan Islamkritik..Det er dybt useriøst..

  Men du skriver altså kun indlæg om pæ dofili og islam i alle blogge..Tænk over mindre projicering i fremtiden? S cientology har da mindre på dig?

  Mellemrum og mærkelige kommaer pga. filteret..

 110. Af Javier Martinez

  -

  Giver op..Indlæg til Ras.mus.sen i filteret….

 111. Af J Ha ns en

  -

  AF JAKOB RASMUS SEN – 22. JULI 2016 15:25

  Ja. Du er en syg og hadefuld person.
  Uden sociale kompetancer som der også kræves i en debat.
  Dine indlæg er baseret på løgn, racisme, uvidenhed og stråmænd.

 112. Af Jakob Rasmussen

  -

  @Jens Hansen

  Mener du virkeligt, at det er sygt og hadefuldt, at forsvare muslimske piger mod systematiske, seksuelle overgreb?

  Du påstår, at jeg er en syg og hadefuld person, blot fordi jeg tager skarpt afstand fra, at islamisterne mener, at det er i orden, at tvinge muslimske småpiger til ægteskab og efterfølgende livslang ægteskabsvoldtægt, fordi deres forbillede Muhammed selv blev pædofil.

  Så jeg må jo konstatere, at du åbenbart mener, at det er i orden, at islamisterne voldtager muslimske småpiger, fordi deres religion tillader, at de gør det.

  Hvad har du imod muslimske småpiger?

 113. Af Jakob Rasmussen

  -

  Du fremturer med dit vanvittige vrøvl… Det er selvfølgelig ikke sygt eller hadefuldt – eller antimuslimsk -, at tage afstand fra, at mindreårige, muslimske piger bliver tvunget til ægteskab med voksne, muslimske mænd, der derefter voldtager dem systematisk.

  For de muslimske piger er jo også muslimer, og det er jo deres basale interesser, jeg forsvarer.

 114. Af J Martinez

  -

  Rasmuss en er ikke blandt klodens klogeste børn. Derfor kunne sciento logy fylde hans hoved med æ vl..

  Nu frygter han dem så dybt, pga smuds de har på ham, at han skal smigre dem dagligt og projicere pæ dofili…

  Ps lyh ne filteret…

  En 8 årig intressere sig kun for tro når han er blevet hjerneforvredet af familien..

  Stop med børns indoktrination i to sse lære…

 115. Af J Martinez

  -

  Ps glemte..indlæg i filteret uffe..

  Tyrkiet er nu ude og sige at kvinder ikke må smile offentligt…

  Martyret er for islam, hvad en god misbruger er for scientology…En mulighed.

  Islam der er snart lige så tosset som din scientology her ras.mussen?

 116. Af J. Ha ns en

  -

  AF JAKOB RAS MUS SEN – 23. JULI 2016 14:36

  Ja.
  Du er en syg og ynkelig person.
  Fyldt med had og bitterhed.
  Som kun kan debattere ved at bruge løgn og stråmænd.
  Søg hjælp og stop misbruget.

 117. Af Jakob Schmidt

  -

  Gid det var løgn, at Muhammed tvang den seksårige Aisha til at gifte sig med ham, og begyndte at voldtage den lille pige, da hun var ni år gammel.
  Gid, det var løgn, at islamister bruger Muhammeds pædofili, til at retfærdiggøre systematisk ægteskabsvoldtægt af mindreårige barnebrude den dag i dag.
  Men det er det ikke; og du er komplet ligeglad med de seksuelt misbrugte, mindreårige, muslimske piger…

 118. Af Javier Martinez

  -

  Gid det var løgn at jøder giftet sig med piger på 3 år og en dag, og kristne ligeledes..
  Men ændre ikke meget ved, at dette ikke foregår i dag, i dag dk RAS…

  Først rydde op hjemme så ude!

  Hubbard og scientology-din religion- er også kendt for sex misbrug..Endda mod begge køn! Det tredje køn, homoseksuelle får vist ikke lov at deltage i din forkvaklet sindsforvirret religion?

 119. Af Javier Martinez

  -

  Og for nu at være historisk korrekt, konsumeret muhammed ikke ægteskabet med Aisha før hun var 9 år..Ja, stædig pædofili i dagens øjne..Men således fungeret jøderne og de kristne også da..Faktisk siger mange tekster at hun var 15 år før dette skete..Og altså at kristne og jøder historisk var mere pædofile?

  Moi konklusion, er at de alle var lige pædofile..Korrekt at i Afghanistan og et par lande mere, er barnebrude på 10-14 år stadig eksisterende…Og det burde stoppe…

  Men stop dit ævl om de 6 år..For det er ævl! Vesten har uden tvivl lige så mange pædofile som andre steder i dag…

 120. Af Javier Martinez

  -

  Indlæg til Rasm.ussen angående Aisha…

 121. Af J Martinez

  -

  Alle debattører røde som blå er trætte af den radikake jødiske besserwisser lemche..

  Derom er der universal tilkendegivelse. Kun personangreb. Relatere aldrig til emnet men kun religiøs kvaksalveri mv..

  Hvornår strammer b op på sagligheden?

 122. Af Javier Martinez

  -

  “Men det er det ikke; og du er komplet ligeglad med de seksuelt misbrugte, mindreårige, muslimske piger…”

  Ras.mussen..

  Scientology -hvor du kommer fra- er langt mere kontrollerende mht. deres medlemmers ret over andre køns seksualitet?

  Fx. underlægges men diverse sandheds læser mht. seksualitet..Det hele optages på film…Hvad det drejer sig om er at finde smuds for at beholde medlemmerne som underdanig..Og påpeger vel blot at Scientology medlemmer har mere seksuel smuds på sig end normale mennesker?

  Måske opfinder de det blot, villige ofre som de er, for at behage sandheds læseren? Men Scientology er langt skøre end Islam, kristendom, jødedommen, Buddhismen..Undertegnede kan relatere til buddhismen på mange måder..Især den tibetanske måde…Hvor Dalai lama opfordre folk til at leve i fred sammen, uanset tro, eller ikke tro..Men blot mht. måder at leve på..

  Buddhismen er så afgjort verdens bedste religion..Meditation mv. og alt..

 123. Af Javier Martinez

  -

  “Den 17-årige i regionaltoget i Tyskland flygtede ud af toget, men angreb politiet, som måtte skyde ham. Kun martyriet kan forklare, hvorfor så mange selvmordsterrorister påkalder sig Allah” Dalsbæk

  Nu har bloggen jo en vis alder..Og er fuldt med daglige terrorangreb fra troende..

  ER det ikke på tide at relatere til at tro, ikke er forligelig med Dansk kultur?
  90% er ateister her..Vi er faktisk nr. 2 i verden i fornuft her…
  Derfor skal statsborgerskabet kun være for ateister i fremtiden…Vi må afreligisører dem der er er ankommet , via den store Danske ateistiske kultur som sejre via fornuft…..

  Danmark er ateistisk…Derfor lad os indføre denne som vores alles religion, lov mv..Og problemerne er løst..

  ps indlæg i filteret, nr. fem ca.Dalsbæk..

  “dog ikke for hård kriminalitet men for plat, svindel og spirituskørsel.”
  AF B. MORTENSEN – 26. JULI 2016 12:26

  Igen spot on….Hjemmeværnet fratager naturligvis ikke en borgerlig..Det er et adgangskrav der at være imod sit eget folk der…Og aldrig er en pengekriminel blevet frasorteret der, selv om ofrene var i de hundredvis..

  ja, naturligvis kan hjemmeværnet indsættes mod borgerne..Dog naturligvis kun de venstreorienteret ikke penge kriminelle med humanistisk tilgang..

  Men hvorfor hjemmeværnet åbenbart kun består af jød er som lemchef, syntes jeg er et demokratisk problem?

Kommentarer er lukket.