Underklassens bøvs

Af Anna Libak 344

Siden folkeafstemningen i Storbritannien har aviserne været fyldt med analyser af, hvem der stemte nej til EU. Det er ikke folk, man får lyst til at omgås.

Som jeg forstår det, var nejet et bøvs fra underklassen, som lugtede fælt af mangel på penge, ungdom, uddannelse, fast beskæftigelse og kritisk sans. Globaliseringens tabere, kort sagt.

I gamle dage ville Venstrefløjens ideologer nok have haft ondt af dem. Om ikke andet, så fordi venstrefløjen plejede at være sur på kapitalen og holde med dens ofre. I de glade halvfjerdserne ville marxister og socialister helt sikkert ikke have ment, at det var i orden, at alle arbejdere i EU skulle konkurrere om de samme skodjobs, og hvis det lykkedes dem at tilkæmpe sig ordentlige arbejdsforhold, så flyttede virksomhederne bare til et andet land. Men det var dengang.

I dag er de røde ideologer døde og borte og erstattet af humanister. De tror ikke på strukturel ulighed og klasser, men på identiteter. Og taberne har det problem, at de ikke har nogen. De er en stor grå masse. Det gør dem dybt suspekte. Faktisk næsten onde. I Politiken skrev den franske filosof Bernard-Henri Lévy om Brexit, at “Det er en sejr for ballademagere og stupide venstreorienterede, for fulde skinheads og hooligans, for uvidende rebeller og dumstædige neonationalister.”

I Berlingske blev han sekunderet af Stig Dalager: “Det britiske eller snarere engelske farvel til EU er både et frygtbåret nationalistisk og nationaløkonomisk ubegrundet farvel til dynamiske fremtidsperspektiver for Europa og EU og et svigt i forhold til den yngre generation, der skal bære landet videre.” Ingen blødsødenhed her.

Desværre for humanisterne er det noget sværere at bekæmpe ondskab end ulighed. Og derfor har de også kun fremført to forslag til, hvad man stiller op. Det ene er, at de folk simpelthen ikke skal have lov til at stemme. Det er farligt for demokratiet med folkeafstemninger.

Det andet er, at politikerne skal tale pænere om EU. Det er fordi politikerne har talt om grimt om unionen, at folk har vendt den ryggen. Folket har brug for autoriteter, der kan retlede det.

Personligt kan jeg dog godt have mine tvivl om EU-modstanden kan reduceres til semiotik. Man har talt grimt om DF i årtier, uden at folk er holdt op med at stemme på partiet. Folk holdt bare med at indrømme, at de gjorde det. Meget muligt kom Brexit bag på så mange, fordi den britiske elite havde talt for pænt om EU – nemlig så pænt, at folk forstod, at de skulle lyve, når de blev spurgt, hvad de ville stemme. “Der er løgn, forbandet løgn og så er der foregivelse af at ville stemme ja”, bekendte en dame forleden i Spectator. Hun var nej-siger, men havde foregivet at stemme ja af lige dele frygt og forekommenhed: Fuldstændig som man jo også godt ved, hvad man skal svare, når ens mor spørger, hvad man synes om den stegte lever til aftensmad.

Det betyder dog ikke, at det er lige meget, hvordan man taler om tingene.  Jeg synes bestemt, at der er brug for, at de mange fordele ved EU bliver fremhævet. Men hvis det er EU-modstanderne, man har tænkt sig at tale til, så var det måske en god ide at holde op med at kalde dem idioter og lade dem få et ord indført i samtalen. For lige nu er det svært at afgøre, hvem der bøvser højst.

344 kommentarer RSS

 1. Af Javier Martinez

  -

  Levy er jo også jøde og elitær? Og de ønsker jo løn og velfærdserodere. Såvel som et splittet eu.

  Men kun 40% af labour stemte ud af eu..så kan du selv udregne hvor mange borgerlige? Måske. Ikke når man læser dit forvrøvlet indlæg ihvertfald dog.

 2. Af Flemming Lau

  -

  Enig !

 3. Af J M

  -

  “Desværre for humanisterne er det noget sværere at bekæmpe ondskab end ulighed. Og derfor har de også kun fremført to forslag til, hvad man stiller op. Det ene er, at de folk simpelthen ikke skal have lov til at stemme. Det er farligt for demokratiet med folkeafstemninger.” Libak

  Mere ævl. Derimod skal alle tvinges til at stemme. Men det går borgerlige aldrig med til, da de 15% der ikke stemmer mestendels er røde.

  I UK ville det være blevet et remain under disse forhold. Da eu leavers var mere interesseret. Dette ifølge undersøgelser forresten.

  Uej er ude med ønsket om at forbyde demokratiske tilstande i sine seneste indlæg.

  Altid borgerlige der er antidemokrater og elitære og ønsker at fjerne røde kritikkers stemme. I kan jo kun vinde via liberalistiske df? Som deres lavkulturelle vælgere ikke forstår er elitært og “tossetroende”!

 4. Af Jørgen F.

  -

  Sad for nylig på en parisisk cafe – det regnede.

  Ved siden af mig sidder en urolig mand – med sig har han et lille hæfte , men han skimmer kun. Tankerne er et andet sted og øjnene flakker.

  Hæftet: “Le Multiculturalisme”

  Men så kommer hun endeligt! Han smiler rejser sig og byder hende velkommen. Med et lille vink gør han hende opmærksom på at han er gået igang med at læse den bog han har lånt af hende.

  Hun smiler – og han får sex ( senere – ikke på cafen – jeg frekventerer ikke den slags steder… )

  Men i stemmeboksen mastauberes der flittigt.

 5. Af Klaus F

  -

  Det er ikke for ingenting, at der er et europæisk ungdomsoprør, der kalder sig “Génération Identitaire”. En samling som elitens definitions-magerne ikke tillader nogen legal identitet og dermed ingen legal eksistens i samfundet. Elitens brutale definitionsmagere placerer selvfølgelig de identitetsforbudte Génération Identitaire på den yderste, yderste højrefløj og så kan det jo næsten ikke blive meget værre. Om det giver nogen mening, er fløjtende ligegyldigt. Det, der er vigtigt, er magten over definitionsretten.

  Udskamningen af de identitetsforbudte EU-modstandere er af samme karat.

 6. Af ole hansen

  -

  Har jørgen F og javier/søren knald i låget eller rotter på loftet? De lyder sådan.

 7. Af ole hansen

  -

  Har jør gen F og jav ier/sø ren knald i låget eller rot ter på loftet? De lyder sådan.

 8. Af Svend Jensen

  -

  “Som jeg forstår det, var nejet et bøvs fra underklassen”

  Når underklassen konstant får dybe mavestød fra overklassen vil de uvilkårligt komme til at bøvse. Man må så håbe at bøvserne velfortjent stryger lige ind i fjæset på overklassen.
  Et nej forhindrer investorernes afkast i at stige – deraf kapitalisternes sure maver og fjæs.

 9. Af jørgen mikkelsen

  -

  Udlægningen af nej’et foretages jo især af politikere og journalister der er fanatiske europater og merkel-tilhængere. Så selvfølgelig fremstilles alle der er trætte af EU som landsbytosser der ikke forstår hvad der er til deres eget bedste.

 10. Af Jens Ellekær

  -

  Som vanligt skriver Anna Libak i et subtilt mix af vid, bid og humor. Og som det ofte gør sig gældende på Berlingskes blogs udløser disse en række sure, mere eller mindre velformulerede opstød.

  Javier Martinez: ” Levy er jo også jøde og elitær? Og de ønsker jo løn og velfærdserodere. Såvel som et splittet eu.” Jeg har vanskeligt ved at forstå denne tekststreng. Er Bernard-Henri Lévy jøde eller ej? Eller er det et åbent spørgsmål? Det eneste, jeg kan fornemme ud af teksten, er en vis grad af antisemitisme. Dit navn bærer jo et umiskendeligt iberisk præg, så umiddelbart forestiller jeg mig, at du fuldt ud støtter det ”Generaledikt om udvisning af jøderne fra Aragon og Kastilien”, som Isabella og Ferdinand underskrev i Granada den 31. marts 1492 – knap tre måneder efter afslutningen på ”la Reconquista”.

  Og så følger de trivielle anonyme udgydelser:

  J M: I Tysklands Demokratiske Republik (DDR) var der stemmepligt ved valgene, og 99,8 % af de stemmeforpligtigede stemte på den fremlagte liste af kandidater fra blokpartierne. Og det kan man efter forgodtbefindende selvfølgelig tage som et udtryk for, at de resterende 15 % ved eksempelvis danske valg, ville stemme ”rødt”. Men jeg ville nu nok være forsigtig med at konkludere ud fra valgresultaterne i DDR. Men når du endvidere hævder, at Uffe Ellemann-Jensen har udtrykt ”ønsket om at forbyde demokratiske tilstande”, giver det indtryk af, at du selv er tilhænger af den tvivlsomme afart af demokrati, der benævnes ”demokratisk centralisme”. Ellemann-Jensen gør sig jo blot til fortaler for det repræsentative demokrati, der i vidt omfang har vist sin evne til at skabe gode og stabile samfund.

  Og Jørgen F: Jeg ved ikke, hvilke våde drømme, du får af at observere et skrift som ”Le multiculturalisme”, og jeg har på ingen måde lyst til at forestille mig, hvad du foretager dig i stemmeboksene, men hvad de refererede personlige oplevelser har at gøre med ”underklassens bøvs”, har jeg svært ved at se – med mindre du forstår ”bøvset” som en eufemisme – noget vulgær, må jeg nok mene det – for det seksuelle klimaks, som du refererer til i din kommentar.

  Kære blog-kommentatorer. Prøv nu at leve op til de blog-indlæg, som I kommenterer – eller få nogen til at hjælpe jer med anvende ”the recycle bin” på jeres pc på en hensigtsmæssig måde.

 11. Af Ferdinand Egidius Sander

  -

  Det vil sige, at forfatteren Faye Weldon tilhører underklassen med den analyse?!! Hun bøvsede nej!

 12. Af Jørgen Madsen

  -

  Der ræbes unægtelig i begge lejre i disse dage, og jeg skal ikke selv sige mig fri for at have bøvset en enkelt gang eller to i debatten.

  Et af de helt store problemer i denne debat—og i stigende grad i politik generelt—er, at vi på begge sider anser den anden sides synspunkter for at være illegitime og direkte skadelige.

  Lidt karikeret kan man sige, at EU-tilhængerne er ude af stand til at tro på, at de kan have taget fejl, så derfor må deres modstandere være snævertsynede og småtbegavede nationalister; de har med ’Brexit’ fået deres kosmopolitiske verdensbillede lagt i grus, og det har de meget svært ved at komme sig over. Omvendt er skeptikerne overbeviste om, at EU er en konspiration, hvis eneste formål det er at ødelægge nationalstaterne. I det klima er det svært at mødes i en oprigtig dialog.

  Et andet aspekt er, at det gamle højre/venstre-billede er krakeleret, og kampen står i stigende grad imellem de, der betragter sig som internationalister, og de, der betragter sig som nationale. Her er det interessant, at mange med et internationalt udsyn vælger det nationale som fundament. Dem hører jeg selv til. Det politiske system har ikke i tilstrækkelig grad indarbejdet dette nye paradigme, og det er en af grundene til det stigende gab imellem vælgere og politikere, vi er vidner til. Der er brug for nye varer på de politiske hylder, og det bliver spændende at se, hvordan et parti som Nye Borgerlige vil være i stand til at positionere sig på længere sigt. De er ’on message’, men de skal nu bevise, at de kan løfte den praktiske politiske opgave på operationel vis, fordi folk vil se reel handling.

  Jeg har selv foretaget rejsen fra begejstret tilhænger af EU til grundlæggende skeptiker. Jeg hilser Brexit velkommen, men på lunken facon. Min analyse er (og den kan meget vel vise sig at være forkert), at Storbritannien stille og roligt vil få styrket sin forhandlingsposition, idet den britiske afstemning på mange måder også var en proxy-afstemning for mange andre landes EU-borgere, der er bedre repræsenteret af et britisk ’Nej’ end af deres egne landes politikere på EU-området. Det er et problem, der ikke går væk ved at ignorere det. Et forsøg på at straffe Storbritannien i dets udtrædelsesforhandlinger vil, det er mit gæt, kunne give mange landes regeringsledere seriøse problemer med egne vælgere på hjemmefronten.

  Et andet problem, som også er centralt i debatten, er, at store væsentlige politikområder nyder en konsensus blandt politikerne, som ikke deles af deres befolkninger. Immigrations- og asylområdet er det mest oplagte eksempel, men i en europæisk sammenhæng er det også spørgsmål som arbejdskraftens frie bevægelighed, nedskæringspolitik, handelsaftaler og andet. Disse politikområder er de facto blevet løftet over i en moralsk dimension, således at man ikke kan stille spørgsmålstegn ved dem uden at blive beskyldt for at være populist, eller det der er værre. Det er også et problem, fordi det tvinger helt almindelige mennesker ud på yderfløjene, hvis de ønsker at tilkendegive et reelt ønske om at se fundamentale forandringer.

  Hvad er løsningen? Den indebærer i hvert fald et markant kursskifte hos EU’s institutioner samt blandt statsoverhovederne i de toneangivende EU-lande; indtil videre er signalerne ikke opløftende. Det er svært at se, at den nuværende generation af ledere, som har ledt os ud på oprørt hav i plimsollere, der er sprunget læk, bliver dem, der atter får os ledt ind i smult vande. Alle føderale tanker må under alle omstændigheder skrinlægges permanent.

  Og til dem, der tror, at Brexit er den store trussel, vil jeg sige: Hold øje med den italienske folkeafstemning til oktober om en ændring af den italienske forfatning. Hvis Italiens regeringsleder, Matteo Renzi, taber denne, så kan det potentielt set blive til et spørgsmål om—i første omgang—euroens overlevelse og dermed i realiteten—på længere sigt—et spørgsmål om selve EU’s overlevelse. Dermed vil Brexit kunne komme til at synes som en krusning på overfladen.

  Sjældent har et potentielt banesår været så selvforskyldt som i EU’s tilfælde. Det anskudte dyr lever endnu, men der vil skulle kras medicin til at redde patienten. Det er meget svært at se, at det ikke bliver værre, før det eventuelt bliver bedre.

 13. Af Niels Larsen

  -

  Det kunne jo ganske enkelt tænkes, at flertallet af briterne bare er dybt uenige i EUs mål og skuffede over EUs hidtil magre og i visse tilfælde (eksempelvis arbejdskraftens frie bevægelse) tåbelige resultater.

  Jeg er bestemt.

  Den frie bevægelighed for arbejdskraften bør indskrænkes til kun at omfatte mennesker, som allerede har et job på hånden inden de tager hjemmefra. Og de ydre grænser bør lukkes for alle, som ikke har pas og visum.

 14. Af Gert Olesen

  -

  Anna Libak har fat i noget. Oplægget til debat er fint udtænkt. Libak lyder mere begavet og fornuftig end merkel, sti ne bo sse, jelved, vest ager, bir the rønn, johanne og so fie car sten tilsammen. For fakta er jo at EU er en overflødig og farlig bureaukratisk overbygning på EU. En særdeles udemokratisk, centralistisk, planøkonomisk og totalitær overbygning. Som under tysklands/merkels ledelse er ved at udvikle sig til et mareridt- agtigt monster med dårlig ånde, som det vil være klogt at holde sig på afstand af.

 15. Af Gert Olesen

  -

  Men vi bør ikke overse, at også vores egen højborg for dummies, pampere og femi-fascister er ved at udvikle sig til en møllesten om halsen på vi danskere. Næsten samtlige politikere medvirker til at forvandle vores land til en galeanstalt. Skandalerne ruller nu frem i så tætte kolonner, at vi alle risikerer at blive tromlet ned. Regeringen og partierne er blevet så befængt med kyniske og svagt begavede umuliusser, at den samlede politik begynder at ligne noget med organiseret vanvid/ondskab og nationalt selvmord.

 16. Af Jørgen F.

  -

  …Jeg vil nu mene at man med jævn begavelse vil kunne læse at jeg både kommenterer på , og denne gang er enig med , Libak i hendes betragtninger om Brexit.

  Men det kan da godt være at jeg er blevet fanget i egen inkompetence her. Det må andre vurdere.

 17. Af Svend Jensen

  -

  @JENS ELLEKÆR – 7. JULI 2016 14:48
  “Kære blog-kommentatorer. Prøv nu at leve op til de blog-indlæg, som I kommenterer”

  Kære Jens – prøv nu at undgå at være en bedrevidende dum skid – man skulle tro du havde været på kursus i avanceret bezzerwisser dominans hos de radikale.
  Et bøvs er et bøvs og en radikaler er et snakkehoved.

 18. Af Henrik Knage

  -

  Hvis der efterhånden er noget pænt, at fortælle om EU, så lad høre snarest; men selve øvelsen kommer til at handle om, at gøre noget grimt til noget pænt, eller overbevise en leverhader om, at retten glider bedre ned ved brug af tvang, frem for med lyst.

  Det pæneste der er sagt om EU, er at EU skulle være en fredsskabende faktor, men det forekommer lidet troværdigt, da der er krig overalt. Oven i dette, skulle EU have en stålsat økonomi, men det kan vel også diskuteres, siden der render så mange mennesker rundt i gaderne, uden tag over hovedet, og stjæler fra hinanden og kører gratis i busser og tog, fordi de ikke kan betale billetten.

  Men overraskende er det dog, at visse såkaldte humanister undrer sig over, at den store farlige Putin med Hammer og Segl, har lagt mærke til EU´s manglende beslutningsproces/villighed, når lokummet brænder på – og på flere områder ikke kan levere den vare, der er blevet lovet.

  Sådan ser det ud udefra, men det kan godt være det ser anderledes ud indefra – og det er så bare det der mangler at blive formidlet ud til EU´s befolkning – for det er ikke kun Putin der undrer sig, det gør jeg også.

 19. Af Niels Peter Lemche

  -

  Er der ikke nogle, der som jeg ville ønske, at vi slap for at høre mere om dette, i hvert fald indtil englænderne har taget det næste skridt? Man kan analysere og analysere i en uendelighed; men resultatet er stadig det samme. Og mon dog politikerne tager ved lære? Hvordan vil de imødegå lignende resultater i fremtiden, hvis de ikke i stedet koncentrerer sig om at få EU præsenteret, så enhver kan se fordele og ulemper ved organisationen?

 20. Af Niels Larsen

  -

  Niels Peter Lemche: “hvis de ikke i stedet koncentrerer sig om at få EU præsenteret, så enhver kan se fordele og ulemper ved organisationen?”

  Det evner de drønnerter ganske enkelt ikke.

  Muligvis fordi ulemperne langt overstiger fordelene.

 21. Af Søren Koblegaard

  -

  Analysen har en fejl, det er ikke en bøvs fra underklassen, hvis det er en bøvs, så kommer den også fra overklassen, der traditionelt har været meget EU skeptiske.
  Vi kan vel sige det er lige godt ½delen af samfundet, der sender denne bøvs.

 22. Af Javier Martinez

  -

  Støtter fuldt ud op om isabel og Fernando da de smed jøderne og muslimerne ud. Er dog uenig mht. at de beholdte katolikkerne. De kristene var vist alle brændt på bålet da le.m.che?
  🙂

  Ellekær,
  At borgerlig aldrig vil acceptere at alle stemmer er åbenbart. Ikke så få har meldt dette ud. De ved godt at der er flere røde stemmer i den portion..

  Uej er naturligvis en anti demokrat. Nægter alle ikke blå ytringsfrihed i sin blog, som undertegnede!. Såvel som er imod mere demokrati, og ordentlig repræsentativ demokrati hvor folkets mening tages til efterretning. Som v storbonde er uffe simpelthen for vant med at hundse med v småbønderne mv.

 23. Af G Sørensen

  -

  Nej-sigerne har bedre udsyn og bedre indsigt i fremtiden end EU-tilhængerne.

  Fremtidsudsigten for EU er temmelig grynet og vist ikke nget at blive ved med at være tilsluttet. Italiens banker er tæt på bankerot. Le Pen vinder valget i Frankrig. Terroen i Belgien og Frankrig fortsætter sandsynligvis. Resten afde gamle EU-lande forgår i kriminalitet og vold.

  At nogle kan se nogen god fremtid for EU er for dumt et synspunkt.

  Englænderne har den klogeste befolkning. De stemte sig ud af EU. Ganske forståeligt.

 24. Af Kurt Wissendorf

  -

  Det synes som om humanisme er dagens nyeste skældsord, der peger mod blødsødenhed og mangel på holger danske mod.
  Og dermed repræsenterer Anna den strømning, der i disse tider betyder en udskælden af venstrefløjen, fordi vi tilsyneladende ikke giver anledning til, at borgerskabets helte har stolte socialister at bekæmpe, men kun bløde humanister, der ikke har større status en tidligere tiders bløde mand.
  Det kan jo osse være Annas undskyldning for sin klasses overgreb mod pøblen, der er fuldstændig løbet over ende af kapitalen, hvis tjener Berlingskes aviser på tredie århundrederne fortsat understøtter.
  Det kan selvfølgelig osse bare være kedsomhed og et ønske om, at der fremstår nogle ordentlige mandfolk m/k, der kan udfordre mediernes medløberi, der i givet fald kun forstærker den påståede pøbels afsky for det, vi i gamle dage kaldte ‘kapitalens lakajer’.

 25. Af M Sørensen

  -

  Ja det var den gode Onslow der lettede sig fra stolen for at give sin mening til kende-gad vide om det var i protest over de østeuropæer der havde taget de job -som han ikke selv orkede at beskæftige sig med.

 26. Af Niels Peter Lemche

  -

  M SØRENSEN,

  Onslow er død, så han letgter sig ikke fra nogen stol!

 27. Af J Martinez

  -

  “Det synes som om humanisme er dagens nyeste skældsord, der peger mod blødsødenhed og mangel på holger danske mod.”

  Ja, interessant hvorledes ordentlige mennesker, nu er et fy ord i bl å medier! Man har det ikke altid været således?…Jeg kan forstå mht. filteret og navne som Lem.c he, ..Det næste bliver vel vold mod hjemløse, småbørn på landsindsamlinger smidt ned af trappen mv. fra den blå blok?

  De påpeger det samme med mht. Putin….Overalt læses manipulering nu for at få militærudgifterne fordoblet..Totalt ligegyldigt immervæk, da Russerne har “kærnemælksvåben” for at bruge en af lem.ches bedre…Hvis man virkelig ønsket at afskrække er det eneste brugbare nok et par ubåde med “kærnemælksvåben”..Resten er overførselsindkomst til borgerliges ellers ubrugelige sønner, og hatte døtre..

  Ved nu ikke om en radikal besserwisser ikke er værre end Onslow, eller hattedamen Fru Bucket ?

 28. Af Henrik S

  -

  Min spådom er , at hvide europæerne indenfor 60 år søger asyl i Rusland.
  ( vi er da 500 millioner europæere og 3 milliarder mellemøstlige og afrikanere – kun muslimer . Kristne og andre er fordrevet og dræbt).
  De europæiske “humanister” får ikke asyl i Rusland , men overlades til de muslimske mellemøstlige og afrikanske horder , der har overtaget Europa.
  Humanisterne og deres børn får valget mellem at at blive dekapiteret eller konvertere.
  Helt som fortjent og efter ISs koncept.
  Herefter får vi en ny verdenskrig hvor Europa bliver udslettet.
  Lyder det helt usansynligt?
  Nok ikke noget EU s “fædre eller mødre” lige overvejede.
  USA og NATO kan intet udrette imod borgerkrige i andre NATO lande.

 29. Af povl pedersen

  -

  vrøvl

 30. Af Niels Juul Hansen

  -

  Tidligere delte højre – og venstrefløjen sig op efter deres holdning til fordelingspolitikken.

  Nu går alle partier mere eller mindre ind for vores socialdemokratiske velfærdsmodel. Ingen partier har en reduceret offentlig service i deres partiprogram.

  Derfor gælder kampen idag værdipolitikken og globalisering versus nationale interesser.

  Det gør det den ‘gamle’ opdeling mere forvirrende. Du har eksempelvis et nationalistisk parti som Dansk Folkeparti med en velfærdspolitik, der ligger tæt på Enhedslistens, og SF som går ind for EU og globalisering.

  I Bruxelles har politikerne, som er folkevalgte tilsyneladende helt glemt deres bagland – og i de enkelte lande har det store flertal, som går ind for EU været så bange for ‘folkestemningen’, at de ikke har turdet tale hele ideen med EU op. Tværtimod.

  Det kan alle gennemskue – både tilhængere og modstandere. Det er derfor ikke så underligt, at mange føler, at EU ikke repræsenterer dem. Denne bedrevidende arrogance fra Bruxelles er naturligvis benzin på bålet – især for de nationalistiske partier,

  Hvis man vil undgå den totale nedsmeltning, må alle Europas politikere, som går ind for et fortsat EU-samarbejde kravle ned fra den høje hest og erkende, at de må tale et sprog som alle forstår. Forklare hvorfor det ud over de store handelsmæssige fordele er nødvendigt med en fælles miljøpolitik, en fælles indsats imod finansselskabernes destruktive spekulationer, og en fælles indsats i forbindelse de de store flygtningestrømme.

  Jeg har selv været EU-modstander og EU-skeptiker til og med 1992, men efter man i 1993 i EU accepterede vores forbehold er jeg nu EU-tilhænger.

  Jeg mener, at både Storbritannien og Danmark skal kæmpe for mere demokrati i EU, og ikke tro, at vi kan klare internationale problemer alene. Jeg nævner Storbritannien, fordi jeg ikke tror på, at man vil komme til at klippe ‘navlestrengen’ helt over.

  Folkestemninger har det med at ændre sig

 31. Af Henrik S

  -

  Verden behøver ikke de 500 millioner europæere , der selv har skabt deres egen undergang.
  Vi vil ikke blive savnet , når vi udryddes.
  Russerne , der ikke er dumme humanister , vil hurtigt drive afrikanerne tilbage til Afrika.
  Herefter vil Europa være affolket , øde , radioaktivt og fredeligt.
  Det er vel derfor , at de oprindelige europæere instinktivt ikke føder så mange børn mere.

 32. Af Henrik S

  -

  Povl Pedersen
  Hvor ser du europæernes Livskraft til at bevare deres egen art og kultur?
  Samfund der ikke har livskraft vil altid blive erobret af andre.
  Tiden har ikke ændret vores grundinstinkter , selvom vi naivt tror det.
  Tænk på den foragt den muslimske kultur har overfor vores – selv blandt danske muslimer.
  Vores børn er bare kartofler.

 33. Af Bjarne Munk Christensen

  -

  Henerik S indlæg af d. 7.juli – kl. 20:31

  – er læseværdigt for alle normalt begavede, der for længst, har set skriften på væggen – blot går der ikke 60 år men snarere 10 – 15 år inden Europa er løbet totalt overende af nordafrikanske og arabiske horder
  – EU der den absolut største katastrofe, der nogensinde har overgået Europa, der – trods alt – overlevede pesten i 1300-tallet, 30-års krigen fra 1618 – 1648, 1ste. og 2, verdenskrig
  m.v. men – helt sikkert kommer Europa ikke til at overleve importen af millioner af dårligt ( hvis overhovedet ) uddannede mennesker, der hverken kan eller VI leve i overensstemmelse med europæiske kulturværdier
  EU – ledet af en massiv drukkenbolt, der dårligt kan holde sig på benene ved modtagelsen af diverse delagationer samt en gammel ung kommunist – Frederica Mogherini , der frejdigt udtaler – citat/

  ” POLITISK islam er en integreret del af Europa NU og i FREMTIDEN”!

  samt flere bizarre kommentarer

  -et EU, der – uden den mindste blusel – direkte fordømmer og truer det ENESTE frie og demokratiske samfund i hele verden – nemlig Schweiz – for et par år siden da en folkeafstemning af viste NEJ til mere indvandring – især fra muslimske lande
  – et EU, der truer Visegrad landene ( Polen, Tjekkiet, Slovakiet samt Ungarn ) blot fordi de nægter muslimsk indvandring
  – et EU, der ikke skyer nogen midler med massiv valgsvindel i Østrig, hvor 94 ud af ialt 117 valgkredse kunne rapportere om massiv svindel med optælling af afgivne stemmer – f.eks. i Waithof = 147% afgivne stemmer
  – et EU, der nu truer Storbritannien grundet dets demokratiske afstemning

  Ja – sandelig – ingen normalt begavet kan have den ringeste tiltro til EU…..

 34. Af R. Harald Kristiansen

  -

  Fattigdom og stor forskel på rige og fattige er på vej til at splitte verden ad.
  Vores regeringer forstår ikke, at vælgerne er angste for fremtiden, i en verden, der har ændret sig voldsomt de sidste 10-20 år. Grådighed er ved at bringe verdens balance i fare. Politikerne og befolkning skylder problemerne på de nytilkomne. ingen tør skælde banker og multinationale firmaer ud, i angst for at de forlader stedet.

  Massemedier bringer verdens brændpunkter og problemer ind i vores stuer, dag efter dag. Flere og flere flygtninge banker på vores døre, samtidigt med, at EU frie arbejdsmarked har ændret arbejdsforhold for millioner af mennesker i EU. Vestens arbejdsgivere har flyttet sine arbejdspladser til Kina og har derved bragt velfærd til Kina, samtidigt er Kina derved blevet en stormagt. Balancen tipper.

 35. Af Poul larsen, ARBEJDER

  -

  Underklassen??!?! Mener du arbejderklassen?…underklassen. det var sguda en totalt nedladende omgang bræk at fyre af. ARBEJDERKLASSEN!!! Dem som byggede det danske samfund og opfandt velfærds-staten. Selvsamme som opbyggede det engelske samfund og afsluttede fattigdommen og korruptionen i både kongehus og overklassens omfordeling af ressourcerne. FAT DET !! Og så kom neo liberalisterne, og her er vi så, med et samfund som sparker på de svageste, genindfører fattigdom, og udrydder velfærd. Underklassen. tsk tsk tsk….

 36. Af Javier Martinez

  -

  “Derfor gælder kampen i dag værdipolitikken og globalisering versus nationale interesser.” NJH

  korrekt set..Dog, vil jeg nævne den økonomiske lighed og fordelingen af kagen også..Eller anstændigheden..

  Her er det hylende morsomt at nogen ser DF for en rødt parti der går for røde tiltag i fordelingen af kagen..Korrekt, sådan lyder retorikken deres., men det er rent populistisk og hykleri.. det er løgne og bedrag..En stemme på DF er en stemme på LA, velfærdsforringelser for ældre, børn og alle..Jeg tør godt vædde på at DF ikke vælter regeringen til efteråret og at LA får deres skatterabat for topskatten….Både således disse partier kan imødekomme nye borgerliges trussel, på indvandrings og skatte politiken henholdsvis.

  Mon ikke LA får lidt topskattelettelser , mens DF får nogle fiktive stramninger som signalværdi i medierne igen? Uden reel betydelse-stramningerne…

  Valg vindes og tabes i DK pga skat og indvandring…..Ved indvandring er alt fyldt med løgne og bedrag, og det er v revisors selvangivelser også under borgerlige regeringer..R kan nu også.. Og intet andet!

 37. Af Javier Martinez

  -

  AF POUL LARSEN, ARBEJDER – 7. JULI 2016 21:48
  Underklassen??!?! Mener du arbejderklassen?…underklassen. det var sguda en totalt nedladende omgang bræk at fyre af. ARBEJDERKLASSEN!!! Dem som byggede det danske samfund og opfandt velfærds-staten

  Helt enig..Vi er landet på en Fru Hyacinth retorik her..
  Fru Hyacinth fra K, sparker også ned på familiemedlemmet i DF, Onslow..Begge lige brugelige…

 38. Af Henrik S

  -

  R.Harald Kristiansen
  Det er ikke rigtigt .
  For 100 år siden var der langt større forskel på rig og fattig.
  De fattige idag er langt rigere end for 100 år siden.
  Den store forskel fra dengang og nu , er derimod , at at alle mennesker er blevet påduttet at vi alle er lige og har ret til de samme goder.
  Uanset , evner , flid , held , forbindelser osv.
  Og det spredes via de elektroniske midler til den fjerneste afkrog af verden.
  Så alle vil hen , hvor de gratis goder er størst , især hvis de selv er for fine til at arbejde.
  Det er en menneskeret!
  Det udbassoneres fra alverdens ” humanitære ” organisationer .

 39. Af Javier Martinez

  -

  Hvis vi hypotetisk forestillet sig at Putin tog imod 5oo millioner Europæer 🙂 så lad os leve tanken helt ud i sagligheden..

  Ville han tage imod dem med arvet penge, Fru. Hyacinth værdierne der ønsker at tage til Rusland og blive herre der, eller arbejderen der vil gøre liberalisten putin blot endnu mere rig?

  Han havde konfiskeret “borgerligdommens” værdier, og sat arbejderen på arbejde…”Fru. Hyacinth befolkningen” , ville blive kørt ud på en mark, og ja forestillingsevnen i kreativitet er mindre i blå end røde, men prøv at forestille jer hvad der kunne ske på sådan en mark?

 40. Af Niels Juul Hansen

  -

  @Poul Larsen

  Du skriver om arbejderklassen:

  “Selvsamme som opbyggede det engelske samfund og afsluttede fattigdommen og korruptionen i både kongehus og overklassens omfordeling af ressourcerne”.

  Hvor har du læst det?

  Overklassen og kongehuset i England (Storbritannien) har da aldrig haft det bedre – og der er idag en større afstand mellem rig og fattig.

 41. Af Kurt nissen

  -

  Det er åbenbart vanskeligt at finde den rette balance i redigeringen af debatterne. Nogle debatter kvæles af filtret. Andre debatter oversvømmes af platugler, vrøvlehoveder, støjsendere, landsbytosser, debatsabotører og radikale propaganda agenter fra godheds- og indvandringsindustrien. Kan man ikke finde frem til en fornuftig ordning så ytringsfriheden respekteres, mens debatsabotage og det værste vrøvl frasorteres…..?!! At ja vier m/søren s (med 40-100 indlæg pr. dag) mest er med for at ødelægge debatterne, er jo soleklart.

 42. Af Kurt nissen

  -

  Det er åbenbart vanskeligt at finde den rette balance i redigeringen af debatterne. Nogle debatter kvæles af filtret. Andre debatter oversvømmes af plat ugler, vrøv le hoveder, støj sendere, landsby tosser, debat sabotører og radikale propaganda agenter fra godheds- og indvandringsindustrien. Kan man ikke finde frem til en fornuftig ordning så ytringsfriheden respekteres, mens debatsabotage og det værste vrø vl frasorteres…..?!! At ja vier m/sø ren s (med 40-100 indlæg pr. dag) mest er med for at ødelægge debatterne, er jo soleklart.

 43. Af karsten lundgaard

  -

  Indlægget ovenfor 21.14 bør læses af alle, for det giver et ærligt og realistisk billede af hvilken skrækkelig fremtid der venter danskerne, hvis vi ikke kommer ud af EU. Det kan vare 1o eller 15 år inden vi er løbet totalt over ende. Men vi behøver ikke at vente på ulykkerne og rædslerne, for de er forlængst begyndt. Regeringen og partierne har ikke bare svigtet, de har aktivt plantet en lang kniv i ryggen på det danske folk. Listen over falske løfter, lyssky transaktioner, luskede reformer og katastrofale svigt er kilometerlang.

 44. Af karsten lundgaard

  -

  Tilstandene i mange svenske byer og landdistrikter er nu helt horrible. Overalt i landet foregår der en kriminel terrorisering af borgerne. Tusinder af svenskere har allerede været udsat for grove overgreb….. fra hjemmerøveri, mishandling og mord til overfald, voldtægt og afbrænding af boliger og skoler osv. Samtidig breder fattigdom og social elendighed sig som en steppebrand. Men forskellen på Sverige og Danmark bliver mindre og mindre.

 45. Af karsten lundgaard

  -

  I den blågule nation fortier og bortforklarer medierne hvad der foregår. Det er nærmest forbudt at diskutere indvandringens konsekvenser. Dem der forsøger sig med kritik, hænges ud som racister og fascister. Men oprøret ulmer, og det er begyndt at være vanskeligt for pladderhumanisterne, femi-fascisterne og de røde “humanister” at holde folket nede i uvidenhed. De menige svenskere er ved at forstå at regeringens vanvids-politik kan ende i gangstervælde, terror, massedød og folkemord…… eller regulær borgerkrig.

 46. Af R. Harald Kristiansen

  -

  Henrik S, forfatter og overlæge.
  “For 100 år siden havde vi meget større forskel på rig og fattig”. Det er korrekt.
  Husk derfor, at indenfor de sidste 100 år havde vi både 1. og 2. Verdenskrig.

 47. Af Allan Hansen

  -

  Man kan gøre sig mange forestillinger, om verden!!!!
  Men det er svært, at forestille – sig en verden ude GAL COSTA ,,,,,,,,,,,,,

  https://www.youtube.com/watch?v=CA7N-CsY1os

 48. Af ole andersen

  -

  Forskere har nu afsløret at 60 års Afrika-hjælp intet har nyttet. Milliarder og atter milliarder af kroner, dollars, pund, francs og euroer er blevet hældt ned i et bundløst hul. Antallet af afrikanere er vokset fra cirka 225 millioner til næsten 1500 millioner pga. kortsynet pladderhumanistisk “hjælp” og antallet af nødlidende afrikanere er nu langt større end for 60 år siden. Samtidig er Afrika blevet en kæmpetrussel mod Europas velfærd, fred og sikkerhed. Godhedsindustrien har skadet meget mere end den har gavnet.

 49. Af bo nielsen

  -

  Min tillid til politikerne går ud på at jeg har fuld tillid til at de i nær fremtid vil give fædrelandet, velfærdsstaten og danskheden DØDS-STØDET, hvis de kan komme afsted med det. Se selv på diverse netaviser hvordan regeringens og løkkes ageren beskrives. Man kan vist kun få det indtryk at regeringen forgifter, forkludrer og ødelægger alt hvad den rører ved.

 50. Af Tom Erne

  -

  Det giver naturligvis ingen mening at kalde EU modstandere for idioter, da det ret praecist er netop dem man skal kunne kommunikere til, og meget gerne konstruktivt.
  Jeg synes dog heller ikke at de er blevet kaldt idioter, som saadan, men naar efterrationaliseringen viser, at det er de aeldre, de arbejdsloese, de ufaglaerte og dem som af forskellige aarsager, og paa forskellige niveauer, er endt som bundfaldet i et naturligt ulige samfund, saa er der vel ikke langt til den slags lidet flatterende etiketter.
  Idioter eller ej, saa er det vel rimeligt nok at spoerge, om det virkelig er den demografi man taenker er bedst til at traeffe saa omfangsrige og konsekvenstunge beslutninger. Jeg synes det personligt ikke. Jeg synes derimod det repraesentative demokrati er det direkte demokrati langt overlegent, da kompetence og indsigt vel alt andet lige ikke er helt uvaesentlige kvaliteter naar der skal traeffes store beslutninger.
  Vaerd at ihukomme, at det mest googlede efter afstemningen i UK var “what is EU”….EFTER afstemningen!! Kunne de i det mindste ikke have stillet spoergsmaalet inden…

  Og lige en kommentar til J M. DF er ikke et liberalistisk parti! DF er et nationalistisk fordelingsparti, saa kan vel naeppe vaere laengere fra liberalisme i sin grundform (maaske lige med undtagelse af kommunismen)

 51. Af Jan Petersen

  -

  Iøvrigt, måske én af årsagerne til at underklassen bøvser lidt højt, iflg dr.dk:

  “VIDEOGRAFIK 1 pct. ejer det samme som 99 pct. af jordens befolkning
  De rigeste bliver rigere, mens de fattigste bliver fattigere, viser rapport forud for Davos-topmøde.”

  https://www.dr.dk/nyheder/udland/videografik-1-pct-ejer-det-samme-som-99-pct-af-jordens-befolkning

  Bare en tanke 🙂

 52. Af Henrik Knage

  -

  Kan man få en pille mod EU?

  Der er kommet nyt om sure opstød – de skal bekæmpes med mavesårsmedicin, i en sådan grad, at 10% af danmarks mandlige befolkning får recept på det.

  Problemet skulle opstå ved for lidt mavesyre, så der må være opstået en slags folkesygdom blandt mænd – efter kebabkulturen har holdt sit indtog i Danmark.

  Hvad får iøvrigt tusindevis af tilsyneladende sunde og raske københavnere til frivilligt, at gå over en skandaleramt bro, uden at have en livsforsikring?

  Sikkert det samme som får folk til at stemme på EU.

 53. Af Henrik Knage

  -

  EU er ikke fællessskabet, ligesom Dansk Folkeparti ikke er Danmark.

  Står i Jyllandsposten.

 54. Af r. vangkilde

  -

  LIBAK BØVSER ! – stem på hvad og hvordan, ELLER for og imod, når valget om vælgernes identitet er valget ” EU eller NATO” . Alliancen er en stopklods for europæisk fremtid, når
  vi har valgt , at lade os forsvare af USAs politiske militær, som også påvirker det danske forsvarsbudgets størrelse.
  Europa må frigøre sig af USAs lænker, og etablere sit eget forsvar og militær, som ville kunne
  til gode se de nationale vælger, og ikke splitte det store Europa som et selvstændigt kontinent.

 55. Af Tom Erne

  -

  Europa maa frigoere sig USA’s laenker??? Det var alligevel tidligt du blev fuld idag Vangkilde!
  Havde det ikke vaeret for USA’s “laenker” ville du have talt Tysk eller Russisk idag
  Og NATO er paa ingen maade en enten eller stoerrelse ift EU. Sluddder!

 56. Af Niels Peter Lemche

  -

  R. HARALD KRISTIANSEN, jeg plejer nu at sige: to varme og en kold. Den sidste var mindst lige så afgørende som de to første, og når man så konsekvenserne af russernes nederlag, kan man ikke være i tvivl. Et imperium, der simpelthen brød dammen i løbet af ganske kort tid.

 57. Af Niels Peter Lemche

  -

  KARSTEN LUNDGAARD , gad vide, om du følger med i debatten i denne uge i Almedalen? Det er noget forfærdelig vrøvl, du skriver. Der er p.t. intet emne i Sverige, ikke engang NATO, der diskuteres så heftigt. Du skulle nok også lige køre en tur over Øresundsbroen, med bil eller måske helst med tog for at få syn for sagen. Men det er så meget nemmere at udtale sig på grund af sin uvidenhed. Er det i øvrigt ikke det, som Libaks blog handler om?

 58. Af Niels Peter Lemche

  -

  KURT NISSEN , altså kort og godt censur! Tænk lige over det, du skrev. Det ville være rart at slippe for trollene; men hvad ryger så med? Og hvem skal afgøre, hvem der er en troll? Dem man er uenig med?

 59. Af Elisabeth Lindhardt

  -

  Jørgen Madsen: godt skrevet. Jeg er meget enig.

 60. Af karsten lundgaard

  -

  Den radikale europat NPL har som speciale at modsige eller nedgøre andre bloggere og alle der ikke bryder sig om kommunisme og radikal politik. Selv “de ældre” englændere har NPL forsøgt at nedgøre, fordi de stemte nejtak til at blive i EU. NPL udlægger det nærmest som om “ældre” er gået åndeligt i stå. Men deres nejtak kan jo også være et udslag af erfaring, viden, klogskab og eftertanke. (som unge ofte mangler) Det ser NPL bort fra. Hvad Sverige angår prøver NPL konstant at bortforklare den uhyggelige udvikling der foregår derovre.

 61. Af jørn mortensen

  -

  Heldigvis har Storbritannien en arbejderklasse, der kan tale for sig selv og også gjorde det i forbindelse med Brexit- afstemningen. Det er en stor fejl at drage nejsigernes hele personlige integritet i tvivl og begynde at tale om underklasse, som en anden Marie Antoinette. EU konstruktionen har om noget brug for et grundigt eftersyn. Middelklassens og eliternes projekt har fejlet ved at skabe et enormt overnationalt omfordelings- og regelbureaukrati, som end ikke de menige folkevalgte evner at forklare bare nogenlunde forståeligt. Nationerne i EU er selvstændige stater, der risikerer at falde sammen, hvis der overdrages mere national suverænitet til EU bureaukratiet. EU bør søge tilbage til nogle af de ting der i sin tid gjorde projektet til en indlysende konstruktion i europæisk sammenhæng.

 62. Af Niels Peter Lemche

  -

  Det er ret utroligt, hvor nostalgien hærger. Nu skal vi også igen tale om arbejderklassen. Libak vil sige underklassen, og andre oversætter det som arbejderklassen, som om der er nogen identitet mellem de to begreber. I det hele taget er klassebegrebet temmelig forældet. Der findes en tynd elitær gruppe øverst i samfundet, og der findes en uhyre stor gruppe i midten, der bærer samfundet. Om det er mennesker, der udfører fysisk arbejde på fabrikkerne–men udfører læger og tandlæger ikke også det?–eller arbejder med IT eller er såkaldte åndsarbejdere, inklusive de ofte for had lagte skolelærere på alle niveauer–så udfører de et arbejde for at tjene deres løn.

  Man kunne lige så godt indføre andre kriterier: Hvor mange ejer deres egen bolig? Hvem kører rundt i store biler? Hvem rejser ud om sommeren–er det kun de rigeste?

  Når Libak bruger ‘underklasse’ er det derimod ret så diskriminerende (det ved hun sikkert godt og har gjort det med vilje). Hvem er underklassen? Er det ikke det, man kalder samfundets tabere, narkomaner, kriminelle, drukkenbolte? Folk, der har vanskeligt ved at klare livet. Men hvem tror, at det er dem, der stemmer ved valgene?

  Så hele analysen er givetvis forkert; men det er værd at se på, hvem det er, man finder i de ekstreme partier. Det er bestemt ikke ‘underklassen’ eller arbejderklassen, for nu at bruge disse forældede begreber. Det er sikkert–for jeg har ikke videnskabelig dokumentation, som må findes–store dele af denne midtergruppe, der har det godt; men drømmer om at have det bedre, også på andres bekostning. Dvs., almindelige mennesker.

 63. Af J Nielsen

  -

  “(… )det er værd at se på, hvem det er, man finder i de ekstreme partier. Det er bestemt ikke ‘underklassen’ eller arbejderklassen, for nu at bruge disse forældede begreber. Det er sikkert–for jeg har ikke videnskabelig dokumentation, som må findes–store dele af denne midtergruppe, der har det godt; men drømmer om at have det bedre, også på andres bekostning. Dvs., almindelige mennesker.”

  Småborgerskabet?

 64. Af J Nielsen

  -

  “Og lige en kommentar til J M. DF er ikke et liberalistisk parti! DF er et nationalistisk fordelingsparti, saa kan vel naeppe vaere laengere fra liberalisme i sin grundform (maaske lige med undtagelse af kommunismen)”

  Spørger du Martin Henriksen, så kalder han sig selv konservativ. Men eftersom de Konservative er gået hen og blevet et liberalt parti …

 65. Af Helge Nørager

  -

  Boris, uddannet på Eton. vil sikkert blive ked at at høre han er en bøvsende underklasse taber.
  Mange andre adelige Tory det samme.
  Den der bøvser er vist AL. 🙂

 66. Af Finn Larsen

  -

  England bliver i EU !

  Afstemningen vil blive gemt og glemt

 67. Af Helge Nørager

  -

  SA, var arbejderkl.sse prim.rt.
  Par timed lemmer i D NS AP, var ikke bare midd.lkla.se, det var også bedstebo.gere, og for dem var S A, en pest.lens, men det lille problem fik bo.gerskabet løst.

 68. Af Javier Martinez

  -

  Kurt NIssen . og de efterfølgende 4 navne er alle preben 1,2,3,4,5…Fra sankt hans..
  Det er nok bare lemch..e? Som jo også er en trold.

  ps indlæg i filteret?

  “Og lige en kommentar til J M. DF er ikke et liberalistisk parti! DF er et nationalistisk fordelingsparti, saa kan vel naeppe vaere laengere fra liberalisme i sin grundform (maaske lige med undtagelse af kommunismen)”

  Vrøvl som jeg har forsøgt at besvare NJH flere gange her og i andre blogs, men liberalisterne sender det direkte i filteret…En stemme på DF er en stemme på velfærdsforringelser..Det viser de seneste mange velfærdsforringelser under den siddende regering endnu engang tydeligt.
  Partiet blev opfundet af LA,K og V en julebrandert, da de sad til bords med nogen af deres fattigere medarbejdere der ikke var kommet videre..Sådan nogle er jo sgu nemme at narre sagde de, sådan beholder vi magten..Løgne, retorik og falskheder..Sig de er imod EU (Men har stemt for flere eu tiltag end noget andet parti), er imod indvandring (men mere end fordoblet den under VKO, og nu igen), og vi kan sidde her resten af vores dage og vildlede..

 69. Af Helge Nørager

  -

  f.lt er e. j.o ke. 🙁

 70. Af Javier Martinez

  -

  AF FINN LARSEN – 8. JULI 2016 10:23
  “England bliver i EU !

  Afstemningen vil blive gemt og glemt”

  Også undertegnede hælder nu mest til dette “outcome”…Især når man tager hensyn til at så mange, de fleste vel nu, der har ombestemt sin nej stemme, nu hvor tegnebogen deres gør ondt og pundet er faldet 15%…Undertegnede skal forresten på shoppingtur i morgen til London og besøge venner et par dage!..Dette kommer til at skræppe lidt i kassen derover, da jeg skal bruge en pæn sjat men..

  Det er sådan set også kun retfærdigt at give de mindre begavet nej stemmende, lidt mere tid til at forstå sagen end andre i England..Det har de jo brug for, og i dag ville afstemningen blive et remain, så et nyt valg ville være retfærdigt. Også da den første blot var vejledende..

  Om Boris,Farage og de andre rotter der forlod det synkende skib..
  https://www.facebook.com/skynews/videos/1389123671102226/?pnref=story

  I DK ville jeg stemme nej..Og økonomien ville boome her modsat England..Især kronen, hvis den blev frigivet også over for Euro.Og vi kunne indføre dødsstr af over for penge kriminelle liberalister, en stram indvandringspolitik og ordentlig velfærd..

 71. Af Niels Peter Lemche

  -

  KARSTEN LUNDGAARD. aldrig interessant for en gammel koldkriger som mig at blive kaldt radikal. Og til forskel for dig og dine alias’er udtaler jeg mig helst om ting, jeg har forstand på, f.eks. Sverige. Jeg er faktisk politisk aktiv herovre, og mit parti, som ikke er SD, er ikke kendt for sin indvandrervenlige holdning. Faktisk er det blot et af de utallige uoplyste indlæg om Sveriges forfald. Derved være ikke sagt, at folkehjemmet har det alt for godt; men lige for tiden går det faktisk rigtig godt.

 72. Af jan nielsen

  -

  Ja vier mar ti nez er om nogen selv en radigal trold og debat-spoiler. Før kaldte han sig sø ren sø rensen. Husk at læse 21.14 ovenfor!!

 73. Af Niels Peter Lemche

  -

  JØRN MORTENSEN , om Storbritanniens arbejderklasse: Ærlig talt, har de virkelig en sådan i dag? Men de har et kastesystem, som de elsker at polere i diverse TV-serier. Men skulle man ikke være forsigtig, når man ser, hvem der har været lederne for et BREXIT. Som det påpeges ofte, er Boris ikke fra ‘underklassen’, og er der nogen af de andre kendte modstandere, der er det. Som sædvanlig taler vi om slagtekvæg, fordi så få faktisk aner, hvad de har stemt om. De har stemt på følelser opgejlet af folk, der faktisk ikke har meget med dem at gøre, men benytter stemmekvæget for personlige vinding. Tror man virkelig at Boris er interesseret i ‘underklassens’ behov? Nå, han faldt jo lige så hårdt som hans buddy Cameron. Så hører vi nok ikke mere om ham.

 74. Af Javier Martinez

  -

  “Jeg synes bestemt, at der er brug for, at de mange fordele ved EU bliver fremhævet” Libak

  Ypperligt spin..Nævn at EU er godt for Danmark nok gange, men ikke hvorfor og hvordan.
  Den frie bevægelighed af arbejdskraft du hentyder til? 🙂
  Den lavere niveau i alting, fra pesticider mv., for at behage EU industrialister, selvom DK under rød regering ønskere højere niveauer i fødevarer produktion mv.? 🙂

  Usaglige Preben skriver i sit 6 navn i denne blog nu!..Ingen ende på denne charade?
  Men nej, hader de Radikale, er skam socialist og ikke borgerlig radikal. Denne blå gøgeunge i rød rede, skal smides over i blå blok, således at der bliver et ordentlig valg mellem to blokke..Det bliver de da også, når DF har få nok mandater ,eller går over til rødt..Indtil da, skal det garantere blå politik også under en rød regering, og det garantere den ypperligt og endda i højere grad, end blå blok alene gør som vi så sidste gang.

  Mens saglige kommentatorer som undertegnede fratages deres ytringsfrihed, og folk der skriver i undertegnedes navns kommentarer ikke fjernes mv..

 75. Af Lars Kristensen

  -

  Nu hedder det igen der skal bruges flere penge på forsvaret og Putin er farlig.

  Nej, det er EU og Merkel der er farlig. Over 250.000 migranter har krydset Middelhavet og næsten ingen er returneret.

  Nu er et par konvertitter og yngre yallaher taget til ISIS land. Håber ikke Udenrigsministeriet bruger for mange ressourcer på den slags.

 76. Af Javier Martinez

  -

  “Som jeg forstår det, var nejet et bøvs fra underklassen, som lugtede fælt af mangel på penge, ungdom, uddannelse, fast beskæftigelse og kritisk sans. Globaliseringens tabere, kort sagt.”

  Ja, men undre sig over at pøblen ikke er tilfreds med at tabe til liberalisterne mht. EU? 🙂 Selvom i Englands tilfælde er dette postulat direkte falsk..Det er det fordi Engelske niveauer i alt fra løn, og arbejderrettigheder har været ekstremt lavt siden Thatchers fik ødelagt England, men EU fik mange ting højnet..

  Derfor at UK og DK er diabolske modsætninger..UK har altid forsøgt sig med det mindst anstændige, da de nu ikke har demokrati, men et tre parti plutokrati. Mens DK dog under rød regering, og senest under Anker Jørgensen, har mulighed for at påvirke i positiv retning.
  Nejet i England var borgerligt. En majoritet af venstrefløjen-og den er generelt den fattigste-stemte for at forblive i England..De forstår nemlig godt UK politik modsat Libak, som forsøger her at sammenligne dk og uk hvilket kræver noget indsigt til lokale politiske forhold, som hun åbenbart ikke besidder.

  “Det lavere niveau i alting, fra pesticider mv., for at behage EU industrialister, selvom DK under rød regering ønskere højere niveauer i fødevarer produktion mv.? 🙂 “….

  Er jo en skrøne at et land blot kan have højere niveau end andre her?! Næh, EU er for storindustrien og skal garantere lave minimumsniveauer i alt.

 77. Af Lars Kristensen

  -

  EU er en katastrofe.

  Der er vækst i alle andre dele af verden.

  Siden nedsmeltnigen i 2008 har PIGS landene sammen med Frankrig været i permanent krise og der er ikke udsigt til fremgang.

  De Europæiske Centralbank pumper penge ud i systemet og presser renterne i bund så den danske stat pt får penge for at låne.

  Der er massiv ungdomsarbejdsløshed i de sydlige lande og de ældre fyres. Ingen af dem flytter til Tyskland der nu står med hundredetusinder af lavkvalificerede migranter.

  I Danmark klynkes der over en lavere integrationsydelse som om pengene bare kan hentes hos kommunen – det er altså skatteyderne der skal plyndres før der er råd.

  EU har ødelagt fremtiden – EU har ødelagt nutiden.

  EU er kun for lobbyister og fallerede politikere og eurokrater og hele det store MSM slæng der vil være venner med dem.

 78. Af Javier Martinez

  -

  “I Danmark klynkes der over en lavere integrationsydelse som om pengene bare kan hentes hos kommunen – det er altså skatteyderne der skal plyndres før der er råd.”

  Indvandrere ønskes af blå regeringer altid i umenneskeligt antal..De både løndumpere og velfærds erodere, og skaber et mere Amerikansk samfund.EU hjælper til at garantere dette!

  Den nye integrationsydelse, så vel som indslusningslønnen hvor en nylig ankomne indvandrer får et job på en Danskers regning, da han kun koster det halve i omkostninger viser hvor forfærdelig den borgerlige regering og anti-dansker….

  Der er vel ingen her der alvorligt mener at en arbejdsgiver stillet mellem et valg på en Dansker til fuld løn, og en indvandrer til halv, vælger Danskere frivilligt? Så er man godt nok ikke for klog..

  At borgerlig har en stram indvandringspolitik over for rød er røv og nøgler..Den røde har den strammeste, da de forsøger at beholde den Danske model via at få indvandrer til at må kæmpe på samme vilkår som Danskere på arbejdsmarkedet. Borgerlige vælger indvandrer først til jobbet, da de er billigere.

 79. Af Henrik S

  -

  Kan anbefale alle de ordenlige mennesker her I debatten (ingen nævnt , ingen glemt) at læse den gratis bog på nettet: “egohumanisterne” på egohumanisterne.dk.
  De etniske danskere , der er illoyale overfor det danske folk og tanken om Danmark som en selvstændig nation , skal ikke læse bogen. De vil ikke få nogen glæde af den.

 80. Af Frederik den Syvende

  -

  Hvad sagde Vi!

  Dét er, hvad der sker, når Farvede, Fattige, Fruentimmere, Folkehold, Fallenter og Fjollede får Stemmeret!

 81. Af Javier Martinez

  -

  “De etniske danskere , der er illoyale overfor det danske folk og tanken om Danmark som en selvstændig nation , skal ikke læse bogen. De vil ikke få nogen glæde af den.”
  Overlæge henrik S

  Vi må gå udfra at Henrik arbejder på et privathospital hvor han ikke behøver behandle indvandrer, men kan ved ankomsten af en kræftsyg sige…”tag hjem og dø i fred” ?
  Men hvorfor bliver en antihumanist læge, endda overlæge?
  Er der kvoter for at udrydde pøblen der, under borgerlige regeringer?

 82. Af Jakob Rasmussen

  -

  I 2001 foreslog VU’s daværende formand, Lotte Noer, at alle, der ikke betaler skat, heller ikke skal have ret til at stemme.

  Forslaget skulle især ramme overførselsindkomstmodtagere.

  Lotte Noer skrev: “De primitive og arbejdssky er ublu og har været det længe…” “Krævementaliteten benyttes som et udtryk for en holdning blandt modtagere af sociale ydelser om, at de har en naturgiven ret til at modtage hjælp fra andre mennesker, at hjælpen skal ydes uden modydelse og at hjælpen ingen betydning har i relation til modtagerens pligter og rettigheder,”…”

  KU’ere har også foreslået, at borgere, der modtager overførselsindkomster, ikke skal have ret til at stemme.

  Grundloven forhindrer tilsyneladende ikke, at staten tager stemmeretten fra overførselsindkomstmodtagere. Uddrag fra Wikipedias artikel om “Valgret”:

  “Grundloven tillader at tidligere straffede personer, modtagere af overførselsindkomst, samt umyndiggjorte fratages valgretten. Således var det først med forsorgsloven af 1961 at modtagere af såkaldt “fattighjælp” fik stemmeret i Danmark.”

 83. Af Javier Martinez

  -

  Vi må heller opdatere scientologistens grundlov…

  “Fjolser, fruentimmere, forbrydere, fattiglemmer og folkhold. De såkaldte fem f’er var grupper udelukkede fra deltagelse i folkestyret ved Grundloven 1849. Valgret krævede, at man var en “uberygtet Mand, som har Indfødsret, naar han har fyldt sit 30te Aar”. Under var listet de fire andre grupper, der ud over berygtede mænd, var udelukkede,: umyndige, kvinder, fattige og tjenestefolk. Den stemmeberettigede gruppe udgjorde således ca. 15 % af befolkningen – hvilket historisk set var meget demokratisk i forhold til det tidligere enevælde. Med Grundloven i 1915 blev ordet kvinde tilføjet og tjenestefolk fjernet fra undtagelserne.

  Grundloven i dag fra 1953 har slettet de oplistede undtagelser. Alle har valgret, såfremt man er dansk indfødt, har fast bopæl og har opnået valgretsalder – medmindre man er umyndiggjort. Men overraskende nok er der stadig en sætning, der muliggør, at forbrydere og fattige i særlige tilfælde stadig kan fratages deres ret. “Valgret til folketinget har enhver, som har dansk indfødsret, fast bopæl i riget og nået den i stk. 2. omhandlede valgretsalder, medmindre vedkommende er umyndiggjort. Det bestemmes ved lov, i hvilket omfang straf og understøttelse, der i lovgivningen betragtes som fattighjælp, medfører tab af valgret.” (Grundloven 1953, §29)” http://www.hojskolebladet.dk/nyheder/2013/juni/ingen-stemmeret-til-fjolser,-forbrydere-og-fattige

  Dog kunne man skrive en ny for man forbød stemmeret til troende og sektmedlemmer?
  90% er jo ateister i DK , og fantaster stemmer jo over for Gud først, og logik og sund fornuft sidst?

  Tvungen valgdeltagelse skal nu seriøst indføres..Alle skal tage stilling til at være Dansker..Ligesom i Belgien..

 84. Af Jakob Rasmussen

  -

  I dag tror sølvpapirshatten, Martinussen, åbenbart ikke, at jeg er en jødisk påvirkningsagent, der får penge fra Mossad for at fordreje hovederne på goyims….

  Alle myndige personer over atten har valgret, men Grundloven forhindrer ikke, at staten igen tager valgretten fra “straffede personer, modtagere af overførselsindkomst, samt umyndiggjorte…”, hvis man da skal tro Wikipedias artikel om “Valgret”.

 85. Af Javier Martinez

  -

  Scientologisten Rasmussen er naturligvis vel indstuderet i “hasbara manuellen”, og jøder er velkommen i Scientology.. 🙂

  Men borgerliges skræk om tvungne valgdeltagelse af de 15% der ikke stemmer ved folketingsvalg, er totalt baseret på muligheder for dem selv, da disse manglende mest ville være røde stemmende som de udmærket ved..Tankerne de har om at forbyde flere fra at stemme, bliver aldrig aktuelt igen.

  Muligvis kan der i fremtiden findes et flertal for at stemme for at muslimske indvandrer dog ikke får stemmerettighed i fremtiden..Når de om 5o år teoretisk kunne være flertallet…Undertegnede ville da også stemme herfor..Jeg ønsker absolut ikke at leve i et religiøst diktatur.

 86. Af Javier Martinez

  -

  Scientol ogisten R asmussen er naturligvis vel indstuderet i “hasba ra manuellen”, og jøder er velkommen i Scientology.. 🙂

  Men borgerliges skræk om tvungne valgdeltagelse af de 15% der ikke stemmer ved folketingsvalg, er totalt baseret på muligheder for dem selv, da disse manglende mest ville være røde stemmende som de udmærket ved..Tankerne de har om at forbyde flere fra at stemme, bliver aldrig aktuelt igen.

  Muligvis kan der i fremtiden findes et flertal for at stemme for at muslimske indvandrer dog ikke får stemmerettighed i fremtiden..Når de om 5o år teoretisk kunne være flertallet…Undertegnede ville da også stemme herfor..Jeg ønsker absolut ikke at leve i et religiøst dikt atur.

 87. Af Jakob Rasmussen

  -

  @Martinez

  Jeg vil til enhver tid bekæmpe islamister, der er imod demokrati, men jeg vil også kæmpe for deres ret til, at mene, hvad de mener.

  Islamister, der er imod demokrati, bør simpelthen have ret til at lade være med at stemme, og de bør også have ret til at tale imod demokrati, og for et islamistisk diktatur, for i et demokrati har man ret til at mene, hvad man vil.

  Men antidemokratiske islamister bør selvfølgelig ikke have ret til at true andre, til at lade være med at bruge deres stemmeret, hvilket de heller ikke har, men alligevel falder indvandrernes og efterkommernes stemmeandel, valg for valg.

  Der findes mange, meget forskellige grunde til, ikke at ville anvende sin stemmeret, og det er en demokratisk grundpointe, at staten ikke må tvinge nogen, til at have en bestemt, politisk holdning – f.eks. at gå ind for demokrati, eller til at stemme.

  Det er kun i diktaturer, at stemmeretten nærmer sig 100 pct, og det skyldes kun, at valgstatstikken er manipuleret.

  Men, hvad nytter det, at vi har ret til at stemme, når flere og flere vigtige, politiske beslutninger overlades til ikke-demokratiske institutioner, som f.eks. den ekstremt politiserende EU-domstol.

 88. Af Javier Martinez

  -

  “Islamister, der er imod demokrati, bør simpelthen have ret til at lade være med at stemme, og de bør også have ret til at tale imod demokrati, og for et islamistisk diktatur, for i et demokrati har man ret til at mene, hvad man vil.”

  Uenig! Jeg mener det burde være ulovligt at være imod demokrati!.Uanset om navnet er ellemann, muhammed eller rasmussen…

  At den siddende regering har indskrevet det kristne budskab i regeringsprogrammet for første gang i en menneskealder, er en farlig vej mod religiøst diktatur, når nu flertallet af Danskerne, ca. 90% ikke er troende..Nr. 2 i verden faktisk her i fornuft.

  Det er farligt når et mindretal af troende tosser har for meget magt over for flertallet..Derudover har vi jo religiøs frihed, som burde være nok til at kunne forbyde religiøse principper i regeringsprogrammet og holde dem hjemme i stuen, Især decideret religiøse partier, Som DF og det muslimske broderskab eller hvad det nu hed det nystartede muslimske parti. 🙂

  Stemmer scientologists , eller er det forbudt? Du har vist besvaret dette, da du i sidste uge skrev du ikke stemmer så vidt jeg husker?

  “Det er kun i diktaturer, at stemmeretten nærmer sig 100 pct,”

  Ævl! Belgien er ikke et diktatur..Som disse andre 22 lande..På Nær Nordkorea, for der et navn på stemmesedlen..

  “As of August 2013, 22 countries, including 12 Latin American countries, have laws for compulsory voting and 11 of these 22 countries enforce these laws in practice.[1]

  These are the countries and sub-national entities that enforce compulsory voting:

  Argentina – Introduced in 1912.[26] Compulsory for citizens between 18 and 70 years old, non-compulsory for those older than 70 and between 16 and 18. (However, in primaries, citizens under 70 may refuse to vote, if they formally express their decision to the electoral authorities, at least 48 hours before the election. This is valid only for the subsequent primary, and needs to be repeated each time the voter wishes not to participate.)
  Australia – Introduced in 1924.[26] Compulsory for federal and state elections for citizens aged 18 and above. The requirement is for the person to enroll, attend a polling station and have their name marked off the electoral roll as attending, receive a ballot paper and take it to an individual voting booth, mark it, fold the ballot paper and place it in the ballot box. The act does not explicitly state that a choice must be made, it only states that the ballot paper be ‘marked’. According to the act how a person marks the paper is completely up to the individual. In some states, local council elections are also compulsory.[27] At the 2010 Tasmanian state election, with a turnout of 335,353 voters, about 6,000 people were fined $26 for not voting, and about 2,000 paid the fine.[28] A postal vote is available for those for whom it is difficult to attend a polling station. Early, or pre-poll, voting at an early voting centre is also available for those who might find it difficult to get to a polling station on election day.[29]
  Brazil[30] – Compulsory for literate citizens between 18 and 70 years old. Non-compulsory for Brazilians aged 16–17 or over 70 or illiterate citizens of any age. A justification form for not voting can be filled at election centers and post offices.
  Cyprus – Introduced in 1960.[26]
  Ecuador – Introduced in 1936.[26] Compulsory for citizens between 18 and 65 years old; non-compulsory for citizens aged 16–18, illiterate people, and those older than 65.
  Indian state Gujarat passed a bill by legislative assembly in 2009 and later again in 2011 with some modifications, which was approved by the Governor of Gujarat in November 2014, making voting compulsory in local civic body elections and a punishment for not voting.[31] The Government of Gujarat chose not to notify the law or enforce it initially, citing legal implications and difficulty in enforcement.[32] But later in June 2015, the government decided to notify and enforce the law.[33]
  Liechtenstein
  Luxembourg – Compulsory for national citizens between the age of 18 and 75, non-compulsory for national citizens older than 75 and for residents with foreign nationality (for the latter in local elections only).[34]
  North Korea – Everyone over age 17 is required to vote. However, only one candidate appears on the ballot. Voting is designed to track who is and isn’t in the country. Dissenting votes are possible but lead to repercussions for voters.[35]
  Nauru – Introduced in 1965.[26]
  Peru[36] – Introduced in 1933.[26] Compulsory for citizens between 18 and 70 years old, non-compulsory for those older than 70.
  Singapore – Compulsory for citizens above 21 years old as of the date of the last electoral roll revision. For example, the 2015 election has the cut-off date on 1 July 2015.
  Uruguay – Introduced in 1934, but not put into practice until 1970.[26]
  Schaffhausen canton in Switzerland. Compulsory voting was introduced in Switzerland in 1904, but had been abolished in all other cantons by 1974.[26]
  Not enforced[edit]”
  https://en.wikipedia.org/wiki/Compulsory_voting

 89. Af Javier Martinez

  -

  “Islamister, der er imod demokrati, bør simpelthen have ret til at lade være med at stemme, og de bør også have ret til at tale imod demokrati, og for et islamistisk diktatur, for i et demokrati har man ret til at mene, hvad man vil.”

  Uenig! Jeg mener det burde være ulovligt at være imod demokrati!.Uanset om navnet er elle mann, m uhammed eller r asmussen…

  At den siddende regering har indskrevet det kristne budskab i regeringsprogrammet for første gang i en menneskealder, er en farlig vej mod religiøst diktatur, når nu flertallet af Danskerne, ca. 90% ikke er troende..Nr. 2 i verden faktisk her i fornuft.

  Det er farligt når et mindretal af troende tosser har for meget magt over for flertallet..Derudover har vi jo religiøs frihed, som burde være nok til at kunne forbyde religiøse principper i regeringsprogrammet og holde dem hjemme i stuen, Især decideret religiøse partier, Som DF og det muslimske broderskab eller hvad det nu hed det nystartede muslimske parti. 🙂

  Stemmer scientologists , eller er det forbudt? Du har vist besvaret dette, da du i sidste uge skrev du ikke stemmer så vidt jeg husker?

  “Det er kun i diktaturer, at stemmeretten nærmer sig 100 pct,”

  Ævl! Belgien er ikke et diktatur..Som disse andre 22 lande..På Nær Nordkorea, for der et navn på stemmesedlen..

  “As of August 2013, 22 countries, including 12 Latin American countries, have laws for compulsory voting and 11 of these 22 countries enforce these laws in practice.[1]

  These are the countries and sub-national entities that enforce compulsory voting:

  Argentina – Introduced in 1912.[26] Compulsory for citizens between 18 and 70 years old, non-compulsory for those older than 70 and between 16 and 18. (However, in primaries, citizens under 70 may refuse to vote, if they formally express their decision to the electoral authorities, at least 48 hours before the election. This is valid only for the subsequent primary, and needs to be repeated each time the voter wishes not to participate.)
  Australia – Introduced in 1924.[26] Compulsory for federal and state elections for citizens aged 18 and above. The requirement is for the person to enroll, attend a polling station and have their name marked off the electoral roll as attending, receive a ballot paper and take it to an individual voting booth, mark it, fold the ballot paper and place it in the ballot box. The act does not explicitly state that a choice must be made, it only states that the ballot paper be ‘marked’. According to the act how a person marks the paper is completely up to the individual. In some states, local council elections are also compulsory.[27] At the 2010 Tasmanian state election, with a turnout of 335,353 voters, about 6,000 people were fined $26 for not voting, and about 2,000 paid the fine.[28] A postal vote is available for those for whom it is difficult to attend a polling station. Early, or pre-poll, voting at an early voting centre is also available for those who might find it difficult to get to a polling station on election day.[29]
  Brazil[30] – Compulsory for literate citizens between 18 and 70 years old. Non-compulsory for Brazilians aged 16–17 or over 70 or illiterate citizens of any age. A justification form for not voting can be filled at election centers and post offices.
  Cyprus – Introduced in 1960.[26]
  Ecuador – Introduced in 1936.[26] Compulsory for citizens between 18 and 65 years old; non-compulsory for citizens aged 16–18, illiterate people, and those older than 65.
  Indian state Gujarat passed a bill by legislative assembly in 2009 and later again in 2011 with some modifications, which was approved by the Governor of Gujarat in November 2014, making voting compulsory in local civic body elections and a punishment for not voting.[31] The Government of Gujarat chose not to notify the law or enforce it initially, citing legal implications and difficulty in enforcement.[32] But later in June 2015, the government decided to notify and enforce the law.[33]
  Liechtenstein
  Luxembourg – Compulsory for national citizens between the age of 18 and 75, non-compulsory for national citizens older than 75 and for residents with foreign nationality (for the latter in local elections only).[34]
  North Korea – Everyone over age 17 is required to vote. However, only one candidate appears on the ballot. Voting is designed to track who is and isn’t in the country. Dissenting votes are possible but lead to repercussions for voters.[35]
  Nauru – Introduced in 1965.[26]
  Peru[36] – Introduced in 1933.[26] Compulsory for citizens between 18 and 70 years old, non-compulsory for those older than 70.
  Singapore – Compulsory for citizens above 21 years old as of the date of the last electoral roll revision. For example, the 2015 election has the cut-off date on 1 July 2015.
  Uruguay – Introduced in 1934, but not put into practice until 1970.[26]
  Schaffhausen canton in Switzerland. Compulsory voting was introduced in Switzerland in 1904, but had been abolished in all other cantons by 1974.[26]
  Not enforced[edit]”
  https://en.wikipedia.org/wiki/Compulsory_voting

 90. Af Hvor mange indlæg skjules for læserne?

  -

  Hvorfor omfatter ytringsfriheden kun jav ier og ja cob?

 91. Af Jakob Rasmussen

  -

  OK. Der findes demokratiske lande, hvor borgerne bliver tvunget til at stemme; men det er jeg stærkt imod.

  For staten bør ikke have ret til at tvinge sine borgere til at have bestemte, politiske holdninger – herunder, at være demokrater.

  Kommunister, fascister, islamister – ja, selv eurokrater – har ret til at være imod folkestyre.

  Det mener jeg, netop fordi jeg går ind for folkestyre; folk må havde de holdninger, de har!

  Vi skal ikke have et tankepoliti, der tvinger antidemokrater til at tænke og stemme som demokrater, for den frie meningsdannelse er demokratiets essens.

  Hvis man principielt er imod demokrati, så er det ofte også imod ens overbevisning at stemme til demokratiske valg, og dén holdning bør man have ret til at have; ellers er det netop ikke et frit samfund, men et demokratur!

 92. Af Javier Martinez

  -

  “OK. Der findes demokratiske lande, hvor borgerne bliver tvunget til at stemme; men det er jeg stærkt imod.

  For staten bør ikke have ret til at tvinge sine borgere til at have bestemte, politiske holdninger – herunder, at være demokrater.”for den frie meningsdannelse er demokratiets essens.”..
  Ras.mussen

  At tvinge folk til at stemme,eller blot møde op er ikke at diktere dem politiske holdninger. Tværtimod er det at tvinge dem til at tage stilling! Og det er enhver borgers pligt…Accepterer at folk smider en blank stemme i urnen, men de skal møde op og gøre det!…Mange af samfundets fattigste har ikke overskud til at møde op og stemme, endda råd nogen gange hvis hjemløs og langt fra deres adresse for at stemme…De skal stemme på socialkontoret eller hvor de nu befinder sig…Mindst 80% af disse 15% er røde vil jeg gætte på..Derfor nægter borgerlige at være demokrater og tillade tvungen valgdeltagelse, som er mere demokratisk end noget andet..For dem der ikke har overskud nu, får ingen repræsentation..

  Vi har alle nem ide mv…Burde tage 2 minutter for alle at stemme..Eneste grund til at man ikke får lov at stemme er at borgerligheden ønsker at frasortere så mange stemmende fra rød side som muligt, der ikke har overskud til at deltage i samfundet, men ville stemme rødt..I usa står det helt grelt til mht. dette..tit langt under 5o% stemmer, og de laveste 50% bliver frasorteret tit, via decideret politik på området..

 93. Af Jakob Rasmussen

  -

  I samfund, hvor fattige ofte trues til ikke at anvende deres stemmeret, kan det være en god ide, at tvinge alle til at stemme, eller ikke.

 94. Af J Nielsen

  -

  Der findes valg hvor det vigtigste resultat ikke er mandatfordelingen, men stemmeprocenten.

  Valg til EU-parlamentet.

 95. Af Jakob Rasmussen

  -

  Rettelse:

  I samfund, hvor fattige vælgere ofte trues til ikke, at anvende deres stemmeret, kan det være en god ide, at tvinge alle til at stemme, ellers ikke.

 96. Af jørgen hansen

  -

  Se 21.14 ovenfor, og se også 20.31. I Mellemøsten/Irak er et massemord på kristne og andre minoriteter nu i fuld gang. Sært nok er der stadig folk fra V som forsvarer angrebskrigen mod Irak, selvom den har været en endnu større humanitær katastrofe end Saddam Husseins regime.

 97. Af Yefa Kampman

  -

  “Sært nok er der stadig folk fra V som forsvarer angrebskrigen mod Irak, selvom den har været en endnu større humanitær katastrofe end Saddam Husseins regime.”

  Svinebøndernes og finans-Venstres eneste gud er mammon.

  Derfor er uslingene mere end parate til, at starte ulovlige angrebskrige, der bliver retfærdiggjort med grove løgne, og som koster utallige uskyldige, irakiske civilister og danske soldater livet, hvis de tror, at de kan tjene penge på svineriet.

  Men de riskerer, at dansen om guldkalven bliver en kort fornøjelse, når det endeligt går op for befolkningen, at det militærindustrielle kompleks i Europa er ved at blive den største trussel mod demokratiet, fordi det starter ulovlige angrebskrige, bygget på løgne.

 98. Af Niels Peter Lemche

  -

  YEFA KAMPMAN, og hvem er du så. Dit navn kunne jo tyde på, at du kunne have israelske forbindelser. Men det er klart, at fjernelsen af Saddam førte til katastrofen i Mellemøsten og gav muligheder for IS at udvikle sig. Når vi nu mere og mere tvinges til aktiv kamp mod denne pestbyld, ja, så er det selvfølgelig et resultat af Saddams fald. Om han havde kunnet stoppe det, er en anden sag. Assad-styret i Syrien eksisterede i bedste velgående til 2010, men ikke engang den efter arabiske omstændigheder store syriske hær kunne gøre meget.

  Men ellers synes din mail mest at afspejle en uproduktiv hændervriden. Sket er sket, og nu må vi se at få det på plads.

 99. Af Axel Eriksen

  -

  NPL! Tag det roligt!

  Denne blog er åbenbart idioternes tilholdssted med superidioten J Martinez i spidsen!

 100. Af jørgen hansen

  -

  De radikale som ikke gider forsvare deres eget fædreland, men som er yderst krigslystne når det gælder om at føre krig i fjerne lande, for andres penge og ved at lade andre risikere liv og helbred, disse radikale ønsker at narre deres ofre til at “se fremad”, så de radikales dumheder og forræderiske svinestreger glemmes hurtigst muligt. Eller hvordan skal NPS indlæg 18.12 forstås?

 101. Af Niels Peter Lemche

  -

  Kære Axel Eriksen, alligevel irriterer det mig lidt at Anne Libak har forelsket sig i martinien, siden han har ubegrænset spalteplads på denne blog. Jeg har et par i hendes filter.

 102. Af Javier Martinez

  -

  SVAR
  AF J NIELSEN – 8. JULI 2016 16:30
  “Der findes valg hvor det vigtigste resultat ikke er mandatfordelingen, men stemmeprocenten.

  Valg til EU-parlamentet.”

  Betyder vel at du også er imod tvungen valgdeltagelse?

  “Denne blog er åbenbart idioternes tilholdssted med superidioten J Martinez i spidsen!”
  Eriksen

  Lige hvad der mangler, en korrupt V revisor til at bakke op om de ulovlige krige.Så har vi anti-demokraten fra de Radikale tysker lem.che der lige som eriksen lefler for at få fjernet modstanders ytringsfrihed..Fortsæt i bare sengeløbet, undskyld parløbet hedder det vist?
  Et par kønne anti-demokrater..

  AF NIELS PETER LEMCHE – 8. JULI 2016 18:12
  “YEFA KAMPMAN, og hvem er du så. Dit navn kunne jo tyde på, at du kunne have israelske forbindelser. ”

  Hvad forsøger kravlenissen her i sit paranoia at sige?
  Naturligvis er det ikke godt nok at rette op på skaderne ved de ulovlige venstre krige, men må til roden af problemerne og straffe de skyldige, og sørge for det ikke hænder igen..

 103. Af J Nielsen

  -

  “Betyder vel at du også er imod tvungen valgdeltagelse?”

  Jeg er imod stort set alt.

 104. Af Javier Martinez

  -

  Du må være Radikal så! Radical in anglais…
  🙂

 105. Af bo nielsen

  -

  Iflg. berlin gske selv, vil de gerne have mange læsere til disse debatter fordi mange læsere betyder større reklameindtægter. Hvorfor lader avisen så mar ti ne z , nørager og lignende jage masser af læsere langt væk? Det virker irrationelt. At de store mængder af ævl allerede har fået mange læsere til at holde sig væk, kan man vist roligt vædde på.

 106. Af bo nielsen

  -

  Den store mængde af ævl og primitiv cen s ur skævvrider debatterne så grundigt, at massevis af interessante indlæg opgives på forhånd, eller de forbliver i det skjulte.

 107. Af UEFA KAMPMANN

  -

  Kære kamrat LEM-BE-CHE! REB SEP hilser dig .du skal ikke lade dig true men kæmp imod med ord som svær hilsen fra UEFA som har det godt ellers må du få en Arieattest og få papirer på at du er æ Jyde og ikke uJøde

 108. Af bo nielsen

  -

  På flere blogs kan man ikke sætte tre linjer på uden at de først er blevet vurderet, og det kan tage timer. Bor vi i Nordkorea nr. 2 ?

 109. Af Ferdinand Egidius Sander

  -

  Hvorfor skal man tro på de såkaldte eksperter? De kunne hverken forudsige finanskrisen i 2008 eller ragnarokket efter invasionen i Irak og Afghanistan. Det var de pessimistiske eksperter, som fik ret, men blev gjort til grin!!!
  De jubeloptimistiske EU- tilhængere og eksperter sagde, at Danmark ville gå rabundus, hvis vi ikke gik med i Euroen!! Hvordan er det gået med Grækenland, Spanien og Italien??

 110. Af J Nielsen

  -

  Når stemmeafgivning er frivillig, får man ved hvert eneste valg en indikation af hvordan demokratiet egentlig har det.

  Er valget overhovedet legitimt?

  Det siger blanke stemmer ikke noget om. De siger kun om man er tillfreds med udvalget af kandidater.

  Ved folketingsvalg ligger stemmeprocenten ofte på 85-90. Til EU-parlamentsvalg: lige over 50.

  Tænk hvis det var omvendt.

  Om ikke andet er det rart at vide, at der er den forskel i interesse. Den viden fornægter man sig selv, hvis stemmeprocenten bliver tvunget op på 100 begge steder.

  Så jeg synes belgierne er galt afmarcheret.

 111. Af Javier Martinez

  -

  AF J NIELSEN – 8. JULI 2016 23:13
  “Når stemmeafgivning er frivillig, får man ved hvert eneste valg en indikation af hvordan demokratiet egentlig har det.:

  Vrøvl! Viser blot at mange er frasorteret via ikke at have overskud. Naturligvis i radikal interesse men ikke i demokratiets.

  Du forudtager at dem der vil møde op vil stemme blankt. Igen beviser på dette!. Tværtimod nok nogenlunde det samme antal som i de resterende 85%
  Men i borgerlige fra s-nordpå ved godt at få af disse stemmer vil gå til jer. Som siger undersøgelser også.

  Blanke stemmer siger intet “om kandidater” da de fleste stemmer på et parti.det snakker om magthavere der med vilje frasortere borgere fra demokratidt. Ikke klar over om udenlandskdanskere tæller med her. Tvivler, da de er uden stemmerettighed.

  Mht eu kaan det være lige meget. Hvis men er mod eu er folkebevægelsen eneste valg. Ved næste også enhedslisten. Df har stemt for flere eu forslag end nogen andre partier.

 112. Af Javier Martinez

  -

  AF J NIELSEN – 8. JULI 2016 23:13
  “Når stemmeafgivning er frivillig, får man ved hvert eneste valg en indikation af hvordan demokratiet egentlig har det.:

  Vrøvl! Viser blot at mange er frasorteret via ikke at have overskud. Naturligvis i radikal interesse men ikke i demokratiets….

  Du forudtager at dem der vil møde op vil stemme blankt. Igen beviser på dette!. Tværtimod nok nogenlunde det samme antal som i de resterende 85%
  Men i borgerlige fra s-nordpå ved godt at få af disse stemmer vil gå til jer. Som siger undersøgelser også.

  Blanke stemmer siger intet “om kandidater” da de fleste stemmer på et parti.det snakker om magthavere der med vilje frasortere borgere fra demokratidt. Ikke klar over om udenlandskdanskere tæller med her. Tvivler, da de er uden stemmerettighed.

  Mht eu kaan det være lige meget. Hvis men er mod eu er folkebevægelsen eneste valg. Ved næste også enhedslisten. Df har stemt for flere eu forslag end nogen andre partier.

 113. Af J M

  -

  Indlæg i filteret til Nielsen..

  Og et par bøvser og sure opkast om scientology i podcasts fra politiken.en opnår næsthøjeste tossetrin. Så er man også ruineret.
  http://politiken.dk/podcast/thirdear_podcast/ECE3254971/lyt-til-hele-third-ears-podcasthitserie-om-scientology/

 114. Af jørgen hansen

  -

  De ting der er afgørende og af den største betydning for Danmarks fremtid, kan man kun få en yderst overfladisk debat om hos berlin gske pga. den systematiske manipulation af debatten på alle blogs. Se 180g, snaph og den korte.

 115. Af J M

  -

  Usselt hvorledes b har frasorteret min ytringsfrihed i alle blogs. Indlæg i alle bloggers indlæg! Dalsbæk undtaget nu dog.

 116. Af Henrik S

  -

  se søren sørensens indlæg igår kl 13.35
  og læs egohumanismen.dk
  søren sørensen er en typisk egohumanist der lever op til alle egohumanismens dogmer.
  f.eks istedet for at forholde sig til begrebet egohumanisme angriber han min person som antihumanist.
  dvs han afsporer bevidst en debat med et personangreb.
  Virkeligheden vil denne egohumanist ikke forholde sig til.
  Spil ikke med på hans agenda.Ignorer ham helt i alle debatter!
  Han ønsker ingen ordenlig debat , kun at spolere den.

 117. Af Axel Eriksen

  -

  J Martinez!

  Det er vist mere demokrati i Lemches og mine holdninger end i dine!

  Du – tilhænger af EL – de korrute kommunister – der overalt i verden har fravalgt alt demokrati!

 118. Af P Christensen

  -

  Prøvede at skrive på Uffe Ellemans men han censurerer på Østeuropæisk vis med rund hånd;
  ganske forståeligt da han ikke tåler kritik af sit skrøbelige hjertensbarn EUSSR.

  EU vil møde modstand, så længe den brede befolkning kan se værdien af
  deres anstrengelser lande øverst i hierakiet, men ulemperne ved EU (problemernes
  frie bevægelighed) lander nederst og hos den brede befolkning.
  På det punkt adskiller EU sig ikke meget fra andre elitære projekter i historien.

  Vi hører meget skønmaleri om EUs bidrag til vor velfærd. Forleden var der en historie, hvor
  det fremgik at skatten på arbejde i DK har været uændret i mange år.
  http://nyheder.tv2.dk/politik/2016-07-03-snydt-igen-din-skat-er-alligevel-ikke-blevet-lettet

  Desværre er historien ukritisk gengivet:
  Da modydelserne (til danskerne) for skatten løbende er faldet eller forsvundet, er skatten løbende steget. Det er blevet markant dyrere og dårligere i DK i tiden under EU.

 119. Af Niels Peter Lemche

  -

  P CHRISTENSEN, nå, og hvordan var det så inden EU? Er du overhovedet gammel nok til at have en idé om det?

  Den brede befolkning ser overhovedet ikke noget, husker ikke noget, men løber efter vinden. Det er essensen i Anna Libaks blog. Folk som flest–Nixons tavse flertal–er netop tavs, sætter sig ikke ind i noget, og er utroligt selvcentrerede. De er derfor meget lette ofre for enhver propaganda, der lover bedre tider. EU: De ved intet herom, bogstavelig talt, så det er let for demagogerne at fortælle dem, at alting var bedre inden EU og uden EU.

  Det er derfor UEJ havde ret i sit syn på folkeafstemninger. Er man utilfreds, kan man vælge nogle andre politikere næste gang, der er valg, men så vigtig var det alligevel ikke, så det gør man ikke. Det handler jo til syvende og sidst om, der kommer en forhøjelse af folkepensionen. Det lallende BREFIX er et godt/dårligt eksempel på det her. Men lad nu befolkningen derovre mærke resultatet af deres uvidenhed og deres demagogers løgnehistorier. Det kunne være en lektie, og lad så Skotland forlade Storbritannien for en stund. Ris til egen rumpe.

 120. Af jesper christensen

  -

  Diverse relevante indlæg er stadig skjult, og adskellige er ikke skrevet, fordi erfaringen viser at grundige, oplysende og sandhedssøgende tekster altid skjules. Ytringsfriheden og demokratiet er bluff og svindel langt hen ad vejen. Det ender med en katastrofe af sovjetiske og pol potske dimensioner.

 121. Af bjarne petersen

  -

  NPL er godt nok en sjov fisk. Han har ret i nogle ting, og udtrykker sig ofte dannet og akademisk. Men det ændrer ikke på at han har et radikalt og kommunistisk syn på den brede befolkning. Hvad han påstår om EU og Sverige er direkte forkert. Og enhver kan selv konstatere at det går den vej hønsene skraber her i Danmark. Danskerne var iøvrigt klogere end de politikere, med jelved i spidsen, der anbefalede et ja til euroen. Vælgerne er ellers lette at manipulere, især efter at de fleste børn og unge er blevet indoktrineret i børnehaverne og skolerne. Det kan NPL have ret i. Men han bør passe lidt på at han ikke kommer for højt op på hesten. Hit ler f.eks. foragtede pøbelen, men overså at han selv var en del af den. Og massevis af “eliter” viste sig sidenhen at bestå af for brydere, idi o ter og galnin ge.

 122. Af Svend Jensen

  -

  Nu er UK heldigvis sluppet af med en grim nEUrose.
  Desværre vil mange danske politikere genindføre fEUdalismen, med dEUtschland som lensherren.

 123. Af bjarne petersen

  -

  Om lidt vil NPL nok påstå at jeg vrøvler. Det er mest på den måde NPL “afparerer” saglig kritik. Men læs selv snaph, 180gr, urias og den korte, og se de barske nyheder, film og videoer om det gangstervælde der er opstået i byernes gader mv. i Sverige, England, Frankrig, Grækenland, Italien og Tyskland mv.

 124. Af Niels Peter Lemche

  -

  BJARNE PETERSEN, nej, du vrøvler ikke. Du er bare ondsindet i dit svar. Måske lidt dum, men det skal du have lov til. Og så de evindelige klager over tiden: O tempora, o mores! Det har mennesker gjort lige så længe, der har været mennesker.

  Du skulle, for at få et indtryk af livet på gaden i Stockholm for mere end halvtreds år siden læse Lars Görlings 491.

  Og så skulle du fortælle lidt om alt det arbejde, du har mellem det, du kalder pøbelen, hvilket ikke var et udtryk, jeg brugte.

  Som Prædikeren sagde: Intet nyt under solen!

 125. Af Niels Peter Lemche

  -

  Og Bjarne Petersen,

  Du har vel set Life of Brian, scenen, hvor Brian råber til folkemængden: I skal alle være individualister, og de alle brøler i kor, ja, vi skal alle være individualister … og så er der den lille mand ude til højre: Ikke jeg!

  Det skulle være svar nok.

 126. Af P Christensen

  -

  Lemche 08:21
  Den største velstandsstigning i DK fandt sted i 1960erne længe inden vi var medlem af EF.
  Beklager, men dit elskede EU er stærkt opreklameret, økonomisk som socialt.

 127. Af J Nielsen

  -

  Uanset bloggens emne bør enhver bidragsyder skrive det her før eller senere. Så her kommer …

  Hitler.

 128. Af J Nielsen

  -

  “NN er godt nok en sjov fisk. Han har ret i nogle ting ….”

  Det er værd ind i mellem at huske på, at ingen har 100% ret. Heller ikke dig selv.

  Og ingen tager 100% fejl.

 129. Af J Nielsen

  -

  “Den største velstandsstigning i DK fandt sted i 1960erne længe inden vi var medlem af EF. Beklager, men dit elskede EU er stærkt opreklameret, økonomisk som socialt.”

  Det kommer sandelig an på hvor man kigger hen. Vestlige udkantslande som Irland og Portugal var endog meget fattige langt op i 1980’erne. I Irland til dels betinget af the troubles, men det er min klare overbevisning at det fælles medlemskab af EU har været en væsentlig grund til det er lykkedes at køle den konflikt ned.

  I Danmark har ligestillingen spillet en stor rolle. Kvinderne ud på arbejdsmarkedet. Vi har (haft?) en af de højeste erhvervsfrekvenser i Europa. Aldrig er der lagt så mange timer på arbejdsmarkedet pr. husstand. Det kan godt være at arbejdsugen var 48 timer før, men i dag er den 2×37. Minus længere ferie.

  Det skulle helst udmøntes i en velstandsstigning.

 130. Af Axel Eriksen

  -

  @ Niels Peter Lemche!

  Du har ret på nogle områder.

  Der er ikke en bred folkelig interesse for EU – dog kan alle rakke det ned på visse punkter. Men afstemninger og valg til Europaparlamentet viser en efter danske forhold forbløffende lav valgdeltagelse:
  Valgene har ofte karakter af en eksamen – eleven har siddet passiv i årevis og skal læse hele pensum op via en pjece på 20 sider – faktisk helt nyt stof!
  Og omfanget af direktiver og opfattelsen af en bureaukratisk mastodont er alment!

  Nogle kan dog godt huske tilbage til tiden før EU.
  Jeg fik lov til at afgive min demokratiske stemme første gang 2. oktober 1972, hvorefter Danmark også med min stemme blev medlem af EF.
  Og jeg havde ikke forestillet mig, at EF ville blive til det EU, som vi har i dag. Dengang var jeg ung sekondløjtnant-R, der var modstander af alle totalitære statskonstellationer – specielt naturligvis kommunismen i USSR og Østeuropa – det er jeg stadig – og jeg er i dag af den formening, at det nuværende EU desværre ligge lige lovlig langt fra den socialistiske/ kommunistiske tankegang!

  I min demokratiske, liberale ideologi er “stats”magten til for at tjene det enkelte menneske og det enkelte menneske er ikke til for udelukkende at tjene “staten”!

  Nu er jeg jo ikke totalitær kommunist – så derfor ville jeg gerne se det nuværende EU ligne EF!!

 131. Af Niels Peter Lemche

  -

  Velstandsstigningen i 1960erne hang sammen med bl.a. meget lave energipriser. Det satte araberne en stopper for i 1973. Så fik man oliekrisen, depression og fattigfirserne.

  1960erne bragte også de første mange tusinde muslimer til Danmark (og Europa) som gæstearbejdere. Jo, der var nok af velsignelser vil de fleste nok mene (eller vil de?) i 1960erne.

 132. Af Niels Peter Lemche

  -

  Axek Eriksen

  Det er lige præcis kerneproblemet i EU, konflikten mellem et centraliseret statssystem, som har været det normale i Frankrig i århundreder, og så et decentralt system, som vi tror, at vi hylder i norden. Men se engang på vikingeborgene. Hvad viser de? En statsmagt med overordentlig stor kontrol over sine borgere. Borgene er jo ikke forsvarsborge, men garnisoner (de kan ikke forsvares, men skal holde folk inde). Vikingetiden var ikke en periode med stor individuel frighed. Det var centraliserede samfund, hvor fyrsten, høvdingen havde hånd- og halsret over alle i samfundet. I virkeligheden er Danmark en af de mest centraliserede stater, der findes, og jeg har ikke glemt den nuværende regerings noget patetiske udflytningsplaner. Men vi hævder, at vi er frie, selv om staten ved alt om os. Tyskerne er lidt anderledes pga erfaringerne fra det 20. årh. derfor har de ikke eller har ikke haft personnumre og er generelt mod enhver snagen i ens personlige liv fra staten. Italienerne er bare anerkister. Italien er det bedst fungerende anarki i verden. Og englænderne med deres kastesystem taler vi slet ikke om.

  Men for at se på friheden herhjemme: Frie mænd bærer våben — eller gør de ikke! Politiet har kontrol med alt og alle. Stod det til politiet ville bordknive blive forbudt. Ergo, danskerne er ikke frie mænd; det er en myte, man holder af at gentage. Her har EU ikke ændret noget.

 133. Af Niels Poulsen

  -

  Niels Peter Lemche skriver:

  “Den brede befolkning ser overhovedet ikke noget, husker ikke noget, men løber efter vinden. Det er essensen i Anna Libaks blog.”

  Det forbavser mig, at du og mange andre ikke kan læse indenad. At I f.eks. ikke kan skelne mellem, hvornår Libak refererer andres meninger (debatten i medierne efter Brexit), og hvornår hun giver udtryk for sine egne.

  Hovedbudskabet i indlægget er, at hvor de intellektuelle på venstrefløjen før i tiden talte underklassens og den lavere middelklasses sag, så angriber de i dag i stedet for disse mennesker.

  Det var i følge medierne i høj grad arbejderpartiet Labours vælgere, som stemte for Brexit.

  De såkaldte humanister har altså ingen repræsentation hos den almindelige befolkning. De er i verbal krig med dem.

  Det så vi også ved det sidste folketingsvalg i Danmark. Det såkaldt gule segment i Udkandtsdanmark (Sønderjylland) blev angrebet og udskammet på de sociale medier af veluddannede og venstreorienterede københavnere.

  Summa sumarum: Der er dyb krise i venstrefløjens tænkning. De har mistet deres folk.

 134. Af Henrik Petersen

  -

  Hvor ville det være rart, hvis diverse kommentatorer, formentlig de fleste dæknavne for PrebenF1 JensenH, ville nøjes med at kommentere lejlighedsvist i stedet for uafbrudt. Manden har simpelthen for god tid.

  Prebens indlæg kendes typisk på, at han sætter ulogiske mellemrum i navne, og hans skrivestil er ualmindeligt afslørende. At hans indlæg savner substans er så noget andet. Han har det som vand, der altid søger de blogs, hvor han under sine talrige pseudonymer kan udfolde sig ubegrænset. Enhver blog ville blive halveret for så vidt angår indlæg, hvis man lige blokerede hans ip-adresse. Og enhver blog ville vinde på dette tiltag og dermed mere læsevenlige.

  Ellers synes jeg, Libaks indlæg er nuanceret og fornuftigt, al den stund man ikke kan frakende ca. halvdelen af befolkningen i et land (her UK, vist primært England) deres demokratiske ret til at stemme.
  Uanset hvad ‘eliten’ måtte mene, herunder den usympatiske Jon Stephensen 5. juli i Berlingske: http://www.b.dk/kommentarer/mere-valgret-til-unge-mindre-til-gamle?redirected=true

  Derudover vil EUs næststørste økonomi og – så vidt jeg husker – næststørste befolkning, nok få forhandlet en brugbar og acceptabel løsning på plads: Mindre union, mere national selvbestemmelse. Ikke let i praksis, men eneste løsning på længere sigt.

 135. Af jørgen andersen

  -

  Som jeg husker eenmandshæren pr eb en je n sen, var han altid på Danmarks, danskernes og den lille mands side. Altid var han saglig og sandhedssøgende, og altid kritiserede han uretfærdighed og radikal tåbelighed. Det er jo derfor han har fået så mange åndelige og moralske undermålere som modstandere. Når man ærligt forsvarer de svage, og sætter lys på korruption og anden råddenskab, bliver man upopulær i visse folkefjendske og landsskadelige kliker.

 136. Af Axel Eriksen

  -

  @ Niels Peter Lemche!

  Du skuffer mig!

  Sikke nogle argumenter!
  “Officielt” varede vikingetiden fra 793 med angrebet på Lindisfarne og blev afsluttet med normannernes erobring af England i 1066 eller Knud d. Helliges opgivne togt i 1086 – nogle mener dog – med rette, at den både udstrakte sig både før og efter de angivne årsangivelser!

  Men vikingeborgene og deres tidsalder har vist ikke så meget sammenhæng mellem nutidens Danmark og EU, så de over 1.000 år efter skulle være helt afgørende for de nuværende samfundsforhold!

  Vi er jo ikke muslimer – jeg er i hvert fald ikke – der blindt tror på så tusindårige gamle skrøner og stadig lader dem bestemme samfundslivet!

 137. Af Svend Jensen

  -

  @J NIELSEN – 9. JULI 2016 9:15
  “Det er værd ind i mellem at huske på, at ingen har 100% ret. Heller ikke dig selv.”

  Hvis J Nielsens påstand er sand, findes der altså nogen som har 100% ret, for J Nielsens påstand kunne være falsk, da ingen (ejheller J Nielsen) har 100% ret.

  Tillykke med genopdagelsen af ‘kontradiktionen’. Sådan er logikken, når man bevæger sig i absolutternes verden – man bøvser let i det.

 138. Af Axel Eriksen

  -

  Og frie mænd bærer våben? Ikke i et demokrati – der render man ikke rundt med andre våben end de bare næver. Sådan har vi i dag fjernet os fra vores vikingearv – men måske skulle vi igen til at gøre det! Det er ikke alle, der har invaderet Danmark og hele Europa, der har forstået det!

 139. Af ib Olsen

  -

  Kan forestille mig le mche stående på gaden i Berlin, Hamborg, Dresden eller Hiroshima i 1945. Når folk så forbandede politikerne og klagede over nøden og elendigheden, så ville le mche svare dem: Åh, alle disse kværulanter og deres evindelige klager. Intet nyt under solen. Ligemeget hvor godt de har det, og ligemeget hvor dygtige og velmenende deres politikere er, så er folk utaknemmelige.

 140. Af jan nielsen

  -

  Hvad hen rik pe te r sen angår, er det vel meget afslørende at han aldrig har fundet anledning til at kritisere mar ti nez/sø ren sø ren sen eller dem fra rød stue. At han ikke har fattet at fi….. blokerer navne der staves normalt, siger vel også noget om hp. Hvordan kan det være uden substans at påvise at kriminaliteten mange steder i EU er blevet ustyrlig og en alvorlig trussel mod enhver mand og kvinde der ikke har råd til livvagter??

 141. Af J M

  -

  Læg mærke til hvorledes overlæge Henrik S afspore debatten ved at kalde alle røde for egohumanister, uden at relatere til emnet?
  Overlæge? Aldrig.

  “Du – tilhænger af EL – de korrute kommunister – der overalt i verden har fravalgt alt demokrati!”
  V revisor Eriksen

  Korrupte hedder det på dansk. Stavefacist.

  Liste ø er fuldblods demokratisk. Modsat fx V som men kan læse i uej indlæg, om at vi ikke skal stemme angående eu og andre forhold, fordi storbonden mener pøblen ikke kan tænke selv..At fascister som Eriksen stemte for eu undre ikke undertegnede. Når folk som venstres uej er for, er det nok grund til at være imod.

  “Hovedbudskabet i indlægget er, at hvor de intellektuelle på venstrefløjen før i tiden talte underklassens og den lavere middelklasses sag, så angriber de i dag i stedet for disse mennesker.”
  …….

  I så tilfælde er det vrøvl. Fordi ja naturligvis angriber de disse dfere der intet forstår.

  Fx at df er det hemmelige ja parti i eu?

  Altid fordobler indvandringen når i regering?

  Altid velfærdserodere?

  Die dumme dfen, er jo en svær størrelse og tale til. Men skal helst tale med dem og venstrefolk foran et jysk svinetrug. Når de føler sig hjemme altså….

 142. Af jan nielsen

  -

  Hen rik p har heller ikke opfattet, at ytringsfriheden på alle blogdebatterne er meget begrænset, og derfor meget overfladisk. Er hp måske en smule tungnem?

 143. Af Jan Poulsen

  -

  Winston Churchill: “Det bedste argument mod demokrati er en 5 min. samtale med en gennemsnitsvælger” – ikke helt ved siden af, når man læser diverse kommentarer.

 144. Af J M

  -

  Det bedste forsvar for demokrati i dag er færre dfere og venstrefolk, nul EU, og tvungen valgdeltagelse, sammen med folkeafstemninger på essentielle områder.

 145. Af Lene. H Madsen

  -

  Wauw højre mod højre.
  Fortidens store forbillede den store Føre ville græde.

 146. Af Axel Eriksen

  -

  Nåh, så har den hensygnende korruPte kommunist med de store stavefærdigheder endelig fået frigivet sin ytringsfrihed!

  En kommunist, der taler om demokrati, er at sammenligne med Lenin, Stalin, Mao, Pol Pot osv.
  Deres forståelse for demokrati har han suget til sig:
  Alle, der ikke tænker lige præcis og nøjagtig som mig er mindreværdige, og skal udryddes!

  En rigtig kommunistisk “demokrat”!

 147. Af P. Torbensen

  -

  Underklassens bøvs er lidt malmplaceret-det er folkestyrets bøvs der altid får ret over vores politikere,derfor begrebet politikerlede.
  Her en artikel som måske understøtter Anna Libak en smule.

  https://www.information.dk/debat/2016/07/politikerlede-bevis-paa-staerkt-folkestyre

 148. Af J M

  -

  Axel lille p i dit karraktertræk!
  Og fascister er stadig ikke demokrater!

  Ps indlæg i filteret lilleør. En større mængde i dine seneste indlæg. Som overalt. Tag skråremmen af i det offentlige rum tak. Det virker gammeldaags og borgerligt. KU bruger det heller ikke længere…

  Taxa chauffører sidder i bilen 80% af dagen, mens ingen har råd til taxa som i udlandet..

  Det er ikke en god model. Enig med finn, dog at jobbene både skal beskyttes og taxa kørsel gøres billigere. Fuldt muligt burde det være at halvere prisen. Jeg tror de ville få rigtigt travlt da.

  LA ønsker at afkriminalisere narko. De er jo importører på det sorte marked i dag, og ønsker at gøre dette uden ricici som med deres anden pengekriminalitet i dag.

 149. Af J M

  -

  “Skrårem” i ps relatere naturligvis til axel og ikke lilleør.

 150. Af Niels Peter Lemche

  -

  NIELS POULSEN, nu handler BREXIT nok mest om, at de traditionelle partier i den debat havde mistet deres troværdighed, altså en en situation meget lig den, vi ser i resten af Europa. På den måde kan en hvilken som helst politisk charlatan komme frem med budskabet om ‘fred i vor tid’, og masserne vil følge ham/hende. Der er ikke nogen grund til at blande elite ind her. Dem hører man alligevel ikke nede på gulvet. Det er ikke fordi, jeg bare betragter almindelige mennesker for dumme. Så langt fra. Når jeg ude i felten faldt i snak med mine folk, du ved, rundt om lejrilden, så var de forbavsende fornuftige. Deres problem var at fastholde interessen. Men i almindelighed ville de gerne lytte med. Ingen problem her. Men derfor har Brian alligevel ret: I skal alle være individualister!

  Axel Eriksen, der er mange måder at se på vikingetiden på. Man er i hvert fald i dag klar over, at den sandsynligvis startede måske flere hundrede år tidligere og var centreret i Baltikum. 793 er den officielle åbning, for her gik det ud over et kendt kulturcentrum. Hvornår den sluttede? Jeg vil tro, at det ville være fornuftig at regne det første korstog med, dvs. 1099. Paven var træt af ballademagerne, så han sendte dem af sted til det hellige land.

  Men husk lige den måde, danerne kæmpede på, skjoldborge og sammenlænket i ubrydelige kæder. Du har militær træning, så du ved, hvad det betyder: At man har øvet på det måske i årevis. Vikingehærene var i deres samtid de bedst trænede i Europa og derfor i en periode umulige at slå. Jeg tager dette som et symbol på skal vi sige den sociale og politiske virkelighed hen på tværs af alle myterne. Og jeg vil hævde, at ser man nærmere efter i dansk historie, er der noget kontinuerligt, vi opdager her: Staten har en utrolig kontrol med sine indbyggere. Der er jo intet, som staten ikke ved om os, og med staten mener jeg især administrationen. Husk også, at vi aldrig er sluppet af med enevælden, når det gælder statsadministrationen, hvor åbenhed i forvaltningen er en joke, hvis du f.eks. sammenligner med situationen i Sverige.

  Hvad IB OLsen vil med sit indlæg, det ved jeg ikke. Jeg tror ikke, at du har læst Prædikerens Bog, så derfor kan du sikkert heller ikke forstå visdommen i ordene: Det er tomhed og jagen efter vind.

  Resten er tavshed.

 151. Af Niels Poulsen

  -

  @Niels Peter Lemche

  “Der er ikke nogen grund til at blande elite ind her.”

  Det er ellers det, Libaks indlæg gør: at problematisere elitens reaktion på folkets beslutning.

  Jeg har langt mere tiltro til det almindelige menneske, end du har.

  Hvordan kom Danmark igennem den kolde krig uden at falde i fjendens hænder?

  Historikeren Bent Jensens udtalte i forbindelse med udgivelsen af sit store værk “Ulve, får og vogtere”, at der i afslutningen af den kolde krig herskede “en ejendommelig – naturligvis uformel – alliance mellem Forsamlingshusdanmark og tophierarkiet af embedsmænd i centraladministrationen.”

  Mens mange politikere, journalister og næsten en hel universitetsverden var faldet for marxismen, fredsbevægelser osv., så var det den jævne dansker og den øverste top i statsadministrationen, som stod fast.

  Det var forsamlingshuset mod universitetet. Det jævne mod det elitære. Og det jævne havde ret og vandt.

  Som jeg har påpeget det før mener jeg, at den nuværende situation kan sammenlignes med afslutningen på den kolde krig.

  Brexit er de jævne mennesker, der står op mod hele establishmentet (denne gang er statsadministrationen desværre ikke deres allierede).

  De er ikke blevet forført. De står fast på nationalstaten. Og de er endda klar til at give økonomiske ofre.

  Det er eliten: majoriteten af politikerne, journalisterne og universitetsfolkene, som har ladet sig forføre af ideer, som virkeligheden skal tilpasses, og det i en sådan grad, at de er begyndt at tale imod et af fundamenterne i vores samfund: demokrati. Det er sørme på tide, at de sadler om.

 152. Af Axel Eriksen

  -

  @ J Martinez!

  Nu ved jeg ikke hvordan, du får “p” til at være en del af hverken “karaktertræk” eller “skrårem”!
  Men det, du prøver at fremstamme ustandseligt, er ligeledes uforståeligt nonsens!

  Fascisme er lig med kommunisme, og skrårem har begge steder altid været et kendetegn.

  Men begge de to forbandede “ideologier” har lige så lidt med demokrati at gøre som dine forkvaklede, utallige indlæg har med demokrati, tolerance og medmenneskelighed at gøre!

 153. Af Niels Peter Lemche

  -

  Så en overskrift i dag om valget i USA, nemlig at valget i begge partier er domineret af vrede. Det ligner ærlig talt noget, vi kender fra EU og Europadebatten på vores side af dammen. Så på ét meget væsentlig punkt har kritikkerne af hvad-som-helst ret: Der er en betydelig frustration, og Anne Libak kan have ret, at den kommer nedefra. Popolisterne samler den op, masserer den, og sender den tilbage til udgangspunktet. Man kan ikke overse denne frustation. I øjeblikket tørres den af på alle andre end en selv, fremmede, elite (både materiel og åndelig), EU. Så hvor skal man starte med at få en konstruktiv samtale igang? Man kunne jo pege på EU ledelsen, inklusive statslederne. Det er deres ansvar. Men det er jo kun en begyndelse. Vi kan måske se frem til et interessant 2017, hvis på den ene side Trump er blevet præsident (og han viste faktisk format i sin tale i dag–han har vist en anden side en gavflabens), og BREXIT er ved at blive effektueret. Går det godt for briterne, er gækken løs. Der kommer også hele tiden positive informationer, f.eks. i dag at flygtningestrømmen i Tyskland er blevet voldsomt formindsket (lige som hos os og hos svenskerne); men de drukner i de højtråbendes kor.

 154. Af Anna Jørgensen

  -

  Jeg vil gerne takke pøblen for god underholdning.
  Kan nogle måske hælde mere gylle ud vil det blive modtaget med kyshånd.
  tak herfra

 155. Af g Sørensen

  -

  Javier Martinez.
  Nå ja, folk der stemmer på DF er jo danskere. Du kan tydeligvis kke fordrage danskere, så du skulle nok emigrere til et andet land. Med dine formidale evner skulle du sagtens kunne klare at eksistere et andet sted, hvor du passer bedre ind.

 156. Af J Nielsen

  -

  “Hvis J Nielsens påstand er sand, findes der altså nogen som har 100% ret, for J Nielsens påstand kunne være falsk, da ingen (ejheller J Nielsen) har 100% ret.”

  Det har han heller ikke, men det behøver jo ikke lige at være denne påstand der er forkert. Rent empirisk har jeg på disse blogs kun set én der kun har bidraget med nonsens, og én hvor jeg ikke har kunnet finde eksempler på vås.

  Bortset fra det ligner det gnaske rigtigt en udgave af Gödels paradoks, tror jeg det hedder? Barberen der klipper alle dem i byen der ikke klipper sig selv?

 157. Af Jens Jernhenrik Olafssurson

  -

  I et demokrati skal personer som Martinez (åbenbart efter navnet at dømme indvandrer) da også have mulighed for at fremkomme med deres intolerante holdninger m.h.t. alle, der ikke er enige med dem.

  Og han benytter da sin vundne ytringsfrihed til fulde!
  Bevar ytringsfriheden og bekæmp så hans deciderede tåbeligheder med ord!

 158. Af J Nielsen

  -

  “Korrupte hedder det på dansk. Stavefacist.”

  På dansk? Stavefascist.

  Folk kalder mig pedant. Selv mener jeg snarere at jeg er ordkløver …

 159. Af J Nielsen

  -

  “Nå ja, folk der stemmer på DF er jo danskere.”

  De stiller mig bekendt ikke op i andre lande.

 160. Af J Nielsen

  -

  Aksel Eriksen det er nok ikke smart at spille klog overfor Lemche hold dig til svinedrift og hønsehold hvor du har kompetance

 161. Af J Nielsen

  -

  “Fascisme er lig med kommunisme, og skrårem har begge steder altid været et kendetegn.”

  Jeg mener ikke at man kan karakterisere Francos styre i Spanien som kommunistisk. Ej eller Pinochet, Salazar eller Batista.

  Fascisme og kommunisme har det til fælles, at de er fællesskabsideologier.

  Fascismen er et nationalt fællesskab, og de fascistiske regimer minder utroligt meget om hinanden. Projektet er nationen og dens styrke. Altså et ønske om national ære. Der er ofte en religiøs komponent.

  Kommunismen er i udgangspunktet et internationalt klassefællesskab. Projektet er fælles forsyning. Com munir – (eller hvad den latinske endelse måtte være, jeg har valgt den franske) – det er simpelthen ordets betydning. Kommunismen er opstået i modsætning til liberalismens “Jeder für sich, und Gott gegen Alle”. Altså en følge af materiel nød. Kommunismen er areligiøs, hvis ikke ligefrem antireligiøs.

  Fælles forsyning kan man have i større eller mindre grad, og derfor står det åbent i hvor høj grad et samfund er indrettet efter kommunistiske principper. Visse vil sikkert kalde det danske samfund kommunistisk, eller i hvert fald socialistisk. Få vil kalde det fascistisk.

  Men det står klart, at kommer man langt nok ud af tangenten, så står personlige frihedsrettigheder i skudlinjen under begge styreformer. Kombinerer man de to får man nazisme: en alliance mellem to ideologier hvis væsentligste fællestræk er ringeagt for individet.

 162. Af J Nielsen

  -

  “Kan nogle måske hælde mere gylle ud vil det blive modtaget med kyshånd.”

  Det er fuldbragt.

 163. Af J Nielsen

  -

  Og så lige her til sidst.

  Jeg fraskriver mig ethvert ansvar for indlæg nr. 2 d.d. Kl. 15:40. Der må være gået noget galt med teknikken.

  Over and out.

 164. Af georg christensen

  -

  De Britter, som turde stemme “NEJ”, er netop ” du og jeg” , Europærer , som vil noget andet, som det nuværende tilbyder os.

  Disse Britter vil let med deres “NEJ” også få skotterne til at følge med, håber jeg.

  Medens de multikulturelle Briter siger nej, brænder de uovervindelige tyskere acyl hjemmene af i massevis medens fransk mændene illustrerer dørmåtten for tyskerne.

  Hejl und sieg for disse nye “finans fyrster”.

 165. Af Niels Juul Hansen

  -

  @Niels Poulsen

  “Det så vi også ved det sidste folketingsvalg i Danmark. Det såkaldt gule segment i Udkantsdanmark (Sønderjylland) blev angrebet og udskammet på de sociale medier af veluddannede og venstreorienterede københavnere”.

  Mig bekendt skyldes den ‘gule’ reaktion, at mange tidligere venstrefolk reagerede på CBS- venstrefolkene i København ved at stemme specielt på DF og – af uransagelige grunde – LA.

  Venstre prøvede med landbrugspakken at få vælgere tilbage – og LA’s tætte samarbejde med Bæredygtigt Landbrug tyder på, at de vil forsøge at holde fast på vælgere i denne sektor.

  Jeg mener ikke, at venstrefløjen udskammede det gule segment, men det kan være, at du har ret i, at de veluddannede gjorde.

 166. Af t møller

  -

  Da de Danske vælger stemte ja til EF den 2 oktober 1972, var det af uvidenhed om hvad der ventede dem. Med løgn og latin fra Tidl. statsminister Poul Schlüter ” unionen er sten død” hvis i stemmer ja Maastricht aftalen. så er det store spørgsmål om det er et “bøvs” eller et “wake up call” der nu vender bøtten og får de tidligere ja siger til at stemme nej. Men tilhængere af EU vil gerne havde det som i Kina en stemmeseddel med 1 rubrik sæt kryds ved “ja”
  Der må være noget i EU der rører på sig som virker totalt negativ med den drejning der er gang.
  Jeg er oprigtigt glad for at det var UK der startede et exit, landet er stort, havde stor betydning for EU, kan og vil føre flere exit med sig
  Jeg føler mig godt tilpas og hjemme når jeg er med EU-exit siden

 167. Af Axel Eriksen

  -

  J Nielsen!
  Du er da en fin gyllespreder: Kan du ikke bare holde dig til høns og kommunistsvin! Og måske lære at skrive dit eget fornavn!

 168. Af Axel Eriksen

  -

  Undskyld J Nielsen!

  Hvis indlægget kl. 15.40 var skrevet af J Martinez – hvad det nok var!

 169. Af J M

  -

  Axel

  Dit karaktertræk er KORUPT som du udemærket ved. Og der skal der et p i..
  Dit ubehjælpsomme sprog er trættende.

  Fascisme er en borgerlig dyd, som hader socialister. Som dig altså

  Falske j.nielsen
  Helt enig. Men indlægget har intet med undertegnede at gøre..Der har travlt nok i et navn her modsat preben og andre.Men ja vi bliver også snart nød til at variere navnet ligedan da ytringsfriheden er nedlagt.

  Men han er nu skræppende kalkun opdrætter ifølge eget udsagn i Høng og ikke hønse opdrætter. De skræpper vist lige så højt som axel selv? . Og gift med en dame i en ledende stilling på sygehuset der. Alt info.ifølge eriksen selv her i b.blogs som altid oversvømmer alt med personlig trivia
  Ex v revisor der vist tabte retten til flere lysky korupte selvangivelser..

  Manden ser kommunister på hvert et gadehjøne klar til at stjæle hans sukkermad. Som v stemmende overalt.

 170. Af J M

  -

  “I dag er de røde ideologer døde og borte og erstattet af humanister. De tror ikke på strukturel ulighed og klasser, men på identiteter.”

  Påstår libak da at blå blok tror på klasser og ulighed? Naturligvis.

  Axel tror jo kun på fascisme..Men er der stor forskel på den og de borgerlige derinde nu? Lidt vel. Men vi taler om gram.

 171. Af J Nielsen

  -

  @ A Eriksen

  Det er ok. Out of character håber jeg – og så kan jeg altså godt stave til kompetence.

  Og hvad angår mit ultrakorte fornavn. Der skal ikke mere end et forkert navn til at afspore enhver digital samtale.

  Man kan for eksempel have et pigenavn. Det er ikke så godt. Så skal man træde rejekællingespeederen helt i bund for ikke at blive chikaneret baglæns ud af bloggen. Det er den løsning de få tilbageværende kvinder har valgt. Bortset fra blogmeisterins, men de får vel penge for det må man håbe.

  Man kan have et mellemøstligt navn. Så har man slet ikke ret til at sige noget, og bliver anklaget for at være pædofil. Hvis ellers fornavnet er et drengenavn. Så de stemmer er også stort set forstummet.

  Så kan man hedde Jochen eller Jörg. Ethvert debatspor ender uværgerligt i det rene hitleri.

  Man kan hedde Jokum, eller Janus. Gæt selv hvad det ender med. Folk bliver aldrig trætte af at blære sig med deres sporadiske kendskab til latin. Jeg har set det ske.

  Prøv selv at kalde dig Eriksson, og se hvad det gør ved svarene på dine indlæg. Så er du jo svensker. Hvad laver du i det hele taget her. Er x’et ikke osse en lille smule svensk. “Skrub hjem.”

  Så er der andre der hengiver sig til endeløse spekulationer om hvad man er for én. I stedet for bare at forholde sig til hvad man skriver. Ren kassetænkning.

  —-

  Interlude: “Well here’s another clue for you all. ” J står for Jude. Bare kom Anton.

  Sådan kører det desværre. Så jeg holder fast i J (fx Jay som i duoen Niggerjay) og så finder jeg mig i at en del skriblerier, tro det eller lad være, bliver kasseret. Uden at himle op om det, som de fleste andre. Lukker butikken den dag det ikke er nok.

  Nå nu fik jeg alligevel trampet i klaveret. Skal vi så komme videre.

 172. Af Axel Eriksen

  -

  @ J Nielsen!

  Ja, også OK fra min side – ja, naturligvis kan du stave til kompetence og tak for et kompetent svar, der ikke bærer præg af løse formodninger og postulater om ens private forhold!

 173. Af georg christensen

  -

  Underklassens “bøvs”, mod overklassens “ignorans”, jeg forsøger bare at fortsætte din overskrift, med en form for modsætning. Hvis jeg skulle have skrevet overskriften, ville den nok have lydt som , noget lignende: Overklassens “bøvs” mod underklassens manglende “viden” , ignorans ville ikke være forekommet.

  Problemet er ganske enkelt, at selvforståelsen hos overklassen har udviklet sig til en “religion” for sig selv, som i enevældens tidsalder. I bund og grund er vi selv med viden om, endnu ikke kommet ud af middelalderens enevældige klæder.

  NB: Da vi endnu ikke har lært og forstået, hvad ORDET “demokrati” betyder , forvalter alle det efter bedste overbevisning, og de andre kaldes så diktature.

  Demokrati ordet har i grunden kun to byggesten og de lyder, som følger: Åbenhed og ærlighed, samt uindskrænket viden om, uden disse er demokrati ordet kun en illusion, hvor stillingtagen til det ene eller det andet argument alt for ofte bare bygges på løgne og vildledninger , samt mangel på nødvændige informationer.. Her har den selvudnævnte overklasse virkelig brug for et “bøvs” fra underklassen.

 174. Af J M

  -

  “AF AXEL ERIKSEN – 9. JULI 2016 17:07
  J Nielsen!
  Du er da en fin gyllespreder: Kan du ikke bare holde dig til høns og kommunistsvin! Og måske lære at skrive dit eget fornavn”!

  Hvis j.nielsen ikke kendte axel eriksen og hans parløber kim p olsens kvindehad i berlingske, kender hun ihvertfald et af dem nu.
  Begge navne med småt, da der er tale om smålige,små mennesker.

  Men høns? Og det fra en kalkunopdrætter?
  “Kommunistsvin” kalder koruPte v revisor eriksen alle røde.
  Du kan lige sågodt blive vant til det. Som hans mange postulater om familien hans i høng. Han fatter ikke at det ikke interessere nogen.

 175. Af J M

  -

  “Jeg er oprigtigt glad for at det var UK der startede et exit, landet er stort, havde stor betydning for EU, kan og vil føre flere exit med sig”
  T. Møller

  Enig i at det ville være godt hvis dk forlod.

  Men du har glemt at afstemningen blot var vejledende for parlementet?
  Og de kæmper nu hårdt på at override udmeldsen. Både rotterne farage og boris forlod hurtig den synkende skude.
  Mit bud er at der kommer en ny ,men fulgt,afstemning, og at denne bliver et remain.

 176. Af Niels Poulsen

  -

  @Niels Juel Hansen

  “Jeg mener ikke, at venstrefløjen udskammede det gule segment, men det kan være, at du har ret i, at de veluddannede gjorde.”

  København er en rød højborg, hvor Enhedslisten er det næststørste parti efter Socialdemokratiet. Sandsynligheden for, at en københavnsk facebookkommentator har et venstreorienteret ståsted, er derfor meget stor. Derimod er det meget lidt sandsynligt, at en veluddannet københavnsk venstrevælger skulle angribe den på det tidspunkt kommende venstreregerings parlamentariske grundlag.

  “Jeg skammer mig over at være dansker.”

  “Jeg overvejer at flytte til Sverige.”

  Disse og lignende hjemstavnshadende udbrud kan kun stamme fra mennesker med hjertet placeret til venstre for den politiske midte.

  Men det er da rigtigt, at vi har nogle få borgerlige meningsdannere, som nedgør jævne mennesker, f.eks. Uffe Ellemann. Søren Krarup mener imidlertid, at han slet ikke er borgerlig, men kulturradikal. Jeg tror, at han har ret.

 177. Af Helge Nørager

  -

  Jeg forstået det nu, underklassen bøvser.
  Overklassen ræber, hvilket absolut ikke er det samme.

 178. Af J Nielsen

  -

  ” (…) farage og boris forlod hurtig den synkende skude.”

  Man plejer at sige at sejren har mange fædre, mens nederlaget er forældreløst.

  Ved denne afstemning ser vi noget nyt og besynderligt: en forældreløs sejr. Ingen vil vide af den.

 179. Af J Nielsen

  -

  “Jeg skammer mig over at være dansker.”
  “Jeg overvejer at flytte til Sverige.”

  Kørt gennem google translate:

  “Jeg er stolt over at skamme mig over at være dansker.”
  “Jeg overvejer om jeg skulle overveje at flytte til Sverige.”

 180. Af Kurt nissen

  -

  Er sandheden ikke at Berl. har behandlet alle de seriøse debatører så dårligt at de fleste har droppet at være med, eller de er gået over til korte og i sagens natur overfladiske indlæg. Af de bloggere der stadig er med, er de fleste slet ikke interesseret i debat om virkelig vigtige og afgørende emner og anliggender. Og nogle er kun med for at sabotere, afspore og ødelægge debatterne. Ma rti ne z/sør en sør ensen/jm er et eksempel.

  Så er der muslimsk gifte ju ul som er rød som bare pokker, men som forsøger at lade som om han er borgerlig eller moderat centrummand. Og der er NPL som er radikal, men spiller rollen som neutral og ophøjet kommentator. Hertil kommer et par typer som blot vrøvler løs, uden at have begreb om hvad de taler om. De bedste bloggere er marginaliseret af filter-censurpolitikken.

 181. Af Javier Martinez

  -

  “Sandsynligheden for, at en københavnsk facebookkommentator har et venstreorienteret ståsted, er derfor meget stor.”

  Vi er sådan set retur ved behovet for at gøre lillebælt til en fast grænse..Glem alt om EU dkexit..men snak om dk break up i stedet for!..

  Den bedste model er nok at opdele jydens land i to, et Rødt der tilhører sjælens øer, og et andet DF/V sydligt der tilhører Tyskland?

  Alternativt skal de mange indvandrer der gør livet besværligt i København, fordeles ligeligt over hele landet..Da bliver man nødt til at fratage dem deres frie bevægelighed også. I dag er det jo sådan overalt, at blå kommuner overlader alle indvandrer til røde kommuner, og de problemer de forårsager? Flygtningene bliver jo kun fordelt nu ligeligt indtild de får et arbejde..Så har de naturligvis ikke råd til at bo i en blå og dyr kommune, med en indslusningsløn som nu, som svarer til halv af en statsborgere..Som naturligvis, så får det samme i ydelser, da denne nu er frataget et job..

  Uden DF og V som magtens centrum via jydestemmer, kunne men tvangsfodre nye indvandrerghettoer nedover Gentofte, Charlottenlund mv. også…Naturligvis eneste korrekte ting at gøre, nu da det er dem der har ønsket alt denne løn og velfærds dumpning.

 182. Af Niels Peter Lemche

  -

  KURT NISSEN, hvad bilder du dig ind? Jeg tror, at jeg tilstrækkelig mange gange har gjort rede for, hvad jeg står for. Som jeg altid sagde i kompagniet i de glade NATO-dage: De radikale er værre en kommunisterne. Med kommunisterne ved man, at der må skydes; med de radikale bliver det til skyd, skyd ikke, skyd, skyd ikke.

  Hvis du ikke bare vil fremstå som en narrahat, så hold kæft med det vrøvl.

  Og Niels Poulsen: én ting kan jeg garantere: Søren Krarup er ikke kulturradikal. Du skulle tage til Sem og fortælle ham det; men de slipper nok ikke med et blåt øje. Har du overhovedet en idé om, hvad kulturradikalismen står for? Hvis du havde, kunne du ikke finde på at skrive noget sådan sludder.

 183. Af Niels Peter Lemche

  -

  Anne Libak, skal vi nu også have vrøvl med dit filter? Skal Monsieur Poulsen slippe fra at kalde Hr. Søren for kulturradikal, og monsieur Nissen fra at kalde mig radikal?

 184. Af Kurt nissen

  -

  Det bliver let en akademisk debat om Danmark idag er et kom mu ni stisk, fa s ci stisk eller na z is tisk samfund, men man kan vist godt tillade sig at sige at vi nu lever i et land så gennemsyret af hyk leri, løg n og tå belig/on d skabsfuld/menneskefj endsk politik og forvaltning, at det næsten kun kan ende i samme tilstande som i Frankrig, Sverige og Grækenland osv. hvor rag na rok-agtige tilstande med van vid, kriminalitet, sammenbrud, te rr or, blo dige konflikter, masse d ød og undergang er i hastig udvikling. Se snap hanen og 180g.

 185. Af Kurt nissen

  -

  Det bliver let en akademisk debat om Danmark idag er et kom mu ni stisk, fa s ci stisk eller na z is tisk samfund, men man (resten er i f il tre t)

 186. Af Kurt nissen

  -

  Det bliver let en akademisk debat om Danmark idag er et kom mu ni stisk, fa s ci stisk eller na z is tisk samfund, men man (resten er i f il tre t) (som helst ser at der aldrig følges op på noget. Tingene må helst ikke…. – uha -uha -…. uddybes. Overfladisk/ligegyldig snak er jo langt at foretrække. Kun jm må brede sig ubegrænset.

 187. Af Javier Martinez

  -

  Elbæk og Alternativet vil nu helt af med indkomstskatten…
  http://borsen.dk/nyheder/politik/artikel/1/327682/uffe_elbaek_vil_helt_af_med_indkomstskatten.html

  Cepos er imod her , da industrien naturligvis ikke skal nyde noget her, med at betale et ordentlig bidrag til statskassen..

  Det er faktisk et meget fornuftigt forslag over tid, at se hvad kunne ske, hvis folk fik flere penge i hænderne, mens firmaerne betalte regningen..EU ville formentlig være imod, og override den eventuelle mulighed her dog. Men endnu vigtigere er at få indført Thomas Pikettys “tax on wealth”…Dette er den store game changer, for at muliggøre dette forslag….Og undre at Å ikke har set det? Måske er partiet blot endnu en radikal blå bøvseunge i rød blok?
  En gang radikal, altid radikal..
  Og på engelsk
  Once a radical always a radical…

  Ok, Radikale har intet med “radicals” at gøre, men er dødssyge elitære, som ,som med DF ville sige hvad som helst populistisk for at vinde.

 188. Af Niels Peter Lemche

  -

  OK, nu kun plads til galningene. Så er denne blog død.

 189. Af Niels Peter Lemche

  -

  filtret …

 190. Af Kurt nissen

  -

  Er kl. 22.12 ca. bortcensureret?

 191. Af bo nielsen

  -

  Franske og svenske sikkerhedsmyndigheder frygter nu at borgerkrig kan blive det næste!!!!! Se snaph og 180g.

 192. Af Javier Martinez

  -

  Sidste 4 kommentare alle af preben…bare så i er klar over det!

 193. Af Allan Jensen

  -

  J. Martinez
  Siger, at han stemmer på Enhedslisten og, at han skal over til London for at møde venner og shoppe, fordi pundet er falet 15%. Dette udsagn siger alt om J. Martinez.

  Martinez er en rig SUFer og troll. Snart skriver han noget helt andet og falder ind, som fod i en hose.

 194. Af J Nielsen

  -

  “Jeg mener ikke, at venstrefløjen udskammede det gule segment, men det kan være, at du har ret i, at de veluddannede gjorde.”

  Modpolen til DF er ikke venstrefløjen. Modpolen til DF er de Radikale. Og det er ganske rigtigt de veluddannedes parti. Hvis man stemmer radikalt, er der en god chance for at man er veluddannet. (Omvendt er der kun en lille del af de veluddannede der stemmer radikalt. Det er jo ikke noget stort parti).

  De Radikale er ikke et venstrefløjsparti. Havde de været det, var det forrige regeringssamarbejde nok forløbet en del bedre.

  De to partier, DF og Radikale, er uenige om stort set alt.

  Der var en undersøgelse i midten af 1990’erne, af P. Nannestad. Har beregnede afstanden mellem to partier ud fra hvor tit de stemte ens, og hvor tit de stemte forskelligt. De to partier der dengang lå længst fra hinanden var B og Z.

  Den undersøgelse er såvidt jeg ved aldrig gentaget, med DF i stedet for Z. Og med LA og Å(rhuslisten) i stedet for E, CD og Q. Indtil det sker er ovenstående udsagn kun et postulat. Men jeg har da vist til gode at se en debat hvor en deltager fra radikale og en deltager fra DF er “på samme hold”.

  Hilsen en galning.

 195. Af Javier Martinez

  -

  “Desværre for humanisterne er det noget sværere at bekæmpe ondskab end ulighed. Og derfor har de også kun fremført to forslag til, hvad man stiller op. Det ene er, at de folk simpelthen ikke skal have lov til at stemme. Det er farligt for demokratiet med folkeafstemninger.”
  LIbak

  Vil mene at det er lettere at bekæmpe ondskab end ulighed sorry….Egentlig talt følger de to af, mere lighed, mindre ondskab mm. men er i en den mest elitære liberalistiske del at man ser mest ondskab..Både mht. forsvaret for retten til at bombe civile i 10 km højde for mammon, som i forsvaret for mere ulighed, denne ud fra det falske postulat at flere brødkrummer så falder af. Økonomien er jo vokset i DK de seneste år, mens uligheden er steget mest i DK og Sverige de sidste lo år af alle lande vi normalt sammenligner os med?

  Den anden falskhed..
  Nej, det er borgerlige som uej der har posteret ytringer om at frasortere valg mht EU mv., Da argumentet er at pøblen er for dum..
  Jeg erindre ingen rød politiker med et ligeledes argument, udover åbenbart en brøler af Lykketoft, som UEJ støtter op om her, og som nok mest var sagt som en joke..Ihvertfald hvis seriøs, er det en god grund-hvis S deler mening her- ikke at hoppe i kanen med dem, som jeg ellers overvejer for øjeblikket.

  “The world is a dangerous place to live, not because of the people who are evil, but because of the people who don’t do anything about it.”
  Albert Einstein

  “It’s all right to tell a man to lift himself by his own bootstraps, but it is cruel jest to say to a bootless man that he ought to lift himself by his own bootstraps.”
  Martin Luther King Jr.

 196. Af bo nielsen

  -

  Det radikale parti er lige som enhedslisten et sammenrend af verdensfrelsere, femi-fascister, europater, kommunister og utopiske fantaster der har forklædt sig som humanister. (Se snaph og 180g der nu melder om stribevis af overfald på danskere)

 197. Af Javier Martinez

  -

  “Modpolen til DF er ikke venstrefløjen. Modpolen til DF er de Radikale. ”

  I retorikken men ikke i facit..Og det er immervæk mere væsentlig at diskutere facit nu DF har været i folketinget i en menneskealder i blå blok, og vildledt deres egne vælgere?

  Undertegnede er ikke decideret imod forsøget med DF i rød blok, så bøvseungen R sendes retur til de borgerlige hvor de hører hjemme. Men tvivler DF går med til det..så kan de jo ikke mere end fordoble indvandringen som under vko, og nu lavko? Og de er jo en liberalistisk opfindelse for at vildlede..Denne påstand er den mest saglige, så længe men analysere facit fra de sidste 2o år. hvor dette er facit fra DF’s politiske medlemskab.

  Nu kommer nye borgerlige næste gang formentlig ind..DF’s falske retorik mht. indvandringen og endda mere stram, med lav skat for de mest velhavende og industrien, men ikke folket..Den hopper et utal uden tvivl på også…

  Og DF i rød blok, vil de i virkeligheden ikke blot værre endnu mere blå end S?

 198. Af bo nielsen

  -

  Filtret er på alle blogs indstillet til at lade j m ryge lige igennem. Hvad har berlin gske gang i??

 199. Af bo nielsen

  -

  Der meldes nu om OVERFALD PÅ DANSKERE overalt i landet. Se 180g og snaph. Og franske og svenske sikkerhedsmyndigheder advarer nu om risiko for borgerkrig.

 200. Af Javier Martinez

  -

  AF BO NIELSEN – 10. JULI 2016 0:16
  “Der meldes nu om OVERFALD PÅ DANSKERE overalt i landet. Se 180g og snaph. Og franske og svenske sikkerhedsmyndigheder advarer nu om risiko for borgerkrig.”

  PET@
  Tag venligst alle våben fra preben….Norge havde deres Breivik..Og truslen stammer jo altid enten fra højreradikale som Breivik eller islamister!

 201. Af Allan Hansen

  -

  Sommermusik,,,,,,,,,

  https://www.youtube.com/watch?v=UfaR77CitZ4

 202. Af bjarne petersen

  -

  Har muslimen, jødehaderen og enhedsliste-tilhængeren ja vier mar ti nez/sø ren s. mon fået en hr. preben på hjernen? j m har snart skrevet om ham 50 gange. Hvad handler det om? Paranoia eller forfølgelsesvanvid?

 203. Af J M

  -

  “Hvad handler det om? Paranoia eller forfølgelsesvanvid?”
  Preben

  Hvad end du handler om er det så afgjort UHYGGELIGT!

  Men du er nu nr 1 til at forfølge undertegnede. Ingen finder dine mumlerier af værdi og værd at kommentere. Og ja , PET burde holde øje med dig! Kun tosser, uden sammenhænge har endnu engang ytringsfrihed i B, de frygtes ikke mht. Meninger..

  Du har lagt mærke til at masser af personer kommentere mig altid? 🙂 ingen dig?

 204. Af R. Harald Kristiansen

  -

  Det er lidt pudsigt, at JM, der stemmer på Enhedslisten, fortæller os, at “han” skal over til London for at shoppe. Pundet er gået ned med 15% siger han. Dette skriver JM i tråden. Min bekendt Allan og jeg har diskuteret, om JM gruppen er en gruppe af shoppesocialister. Er det gammeldags Kystbanesocialister vi har med at gøre her.

 205. Af R. Harald Kristiansen

  -

  Indvandrere hedder det i flertal JM. Husk, at jeg har dine IP adresser. Nu hedder “du” både JM og J. Martinez mm. og du begynder at svine folk til igen.

  Jeg kunne evt. skaffe dig og din gruppe et job på en islandsk fiskekutter, eller et job på en fiskefabrik. Du trænger til at komme væk fra Danmark. Jeg kunne snildt vise dig taget på det med at rense ben og ringorm fra torskefiletter. Det har jeg arbejdet med i sommerferierne, da jeg gik i gymnasiet. Hvis man er hurtig, giver det ok løn. Men du er måske ikke så hurtig? Du er måske ikke så meget en arbejdertype, måske er du mere til shopping i London?

  UK har også fiskeindustri. Hull f.eks. Det var evt. også en mulighed, jeg kom i tanker om, at du ikke var så vild med islændinge. Mvh r

 206. Af J Marti

  -

  Tante b hacker rosa@
  Jo ser b har fjernet din kommentar om at hacke avisen , via dine venner på arbejdspladsen,i deres venlighed, men rolig de er sikret for eftertiden. 🙂

  “Min bekendte” hedder det frk island der har nasset på dk,på Dansk. Har også korrigeret frk. Stave fascist i andre blogge. De er dog ikke blevet vist. 🙁

  Forbrugere er skam dem der får økonomien til at løbe rundt. Men det ved en islændinge der har tørret alle omkostninger af på dk nok ikke?

 207. Af J Martinez

  -

  “Indvandrere hedder det i flertal JM. Husk, at jeg har dine IP adresser. Nu hedder “du” både JM og J. Martinez mm. og du begynder at svine folk til igen.”

  Og gud hjælpe om fiskerenseren så ikke fortsætter med sine trusler om at hacke avisen ..B i må hjælpe hende igen og fjerne hendes tilkendegivet ulovligheder…
  ..

 208. Af Kurt nissen

  -

  Indlæg kl. 22.12 bedes venligst sat på.

 209. Af Kurt nissen

  -

  Kl. ca. 22.12 indeholder ikke statshemmeligheder. (til beroligelse)

 210. Af Axel Eriksen

  -

  Tak til J Martinez, og hvad du ellers kalder dig!

  Udtalt had til jøder, jyder, (nu) islændinge, troende, borgerlige, ja kort sagt alt, der ikke er i overensstemmelse med dine kommunistiske, ateistiske holdninger!

  Hvad et demokrati handler om: Respekt for andres meninger er du helt blottet for!

  Du er en sand pryd for EL – gammelkommunisterne – og klarlægger fuldstændigt hvilket samfundssyn, de efter flertallets opfattelse står for – tak!

 211. Af bent hansen

  -

  Det er da påfaldende så meget plads enhedslistens stolte repræsentant j m får, mens nationalkonservatives indlæg tilbageholdes og skjules.

 212. Af Keld Jensen

  -

  Hvor er det godt at læse både i indlægget og i kommentarene hvorledes at man sparker nedad Det er dansk og værdigt. Lad os sparke nedad kære velstillede danskere. ja det er os som købet et hus i 70erne for ingen penge, og som nu har enorm værdi. Vi sparker nedaf! Det er ligesom under krigen da den danske regering lagde sig fladt ned for nazisterne, som havde frit slag til at udrydde dem de ville. FLOT! Lad os sparke nedaf!! Spark på flygtningene, spark på de fattigste, spark på de psykisk syge, spark på de handicappede, spark på dem fra thailand, spark spark spark. Dt er dansk at hade, og det er dansk at udpege en syndebuk, som vi i vores fælles indavl kan sparke på. Jubiiii, vi sparker !! HURAAAAHHHHH!! DAAAAAANMAAAAAARK MIT FÆÆÆÆÆÆDRELAAAAAAAAAAAND! SPARK SPARK SPARK!

 213. Af J Martinez

  -

  Axel med “kommunistsvi n” på hjernen…

  Gider ikke diskutere med en fascist som dig.med kvindehad på hjernen.
  Der er et spændende emne at relatere til, også er verdens kedeligste mand ikke værd at beskæftige sig med.

  Derudover er jeg demokratisk socialist!

  Preben stolte våbenfører for national konservative fascister@
  Mere ævl!

 214. Af Axel Eriksen

  -

  @ Keld Jensen!

  Har du læst hele bloggen?

  Den dominerende kommentator og blogsabotør sparker i næsten alle retninger!
  J Martinez sparker faktisk kun ikke mod EL/ kommunisterne – alle andre!
  Der er mere end 200 kommentarer, hvoraf vedkommende har fået lov til at skrive halvdelen!

 215. Af Finn Bjerrehave

  -

  De Briter som stemte nej til EU, de ønskes en skriftlig begrundelse over nej til Europæisk samarbejde, ellers kan vi ikke forstå dette nej, samt måske opklare nejet og i sidste ende gøre nejet til skamme, det er nemlig alle Europæere,s Europa, samt glæde ved den fredelige udvikling som nu har verdensrekord,og denne rekord i fred skal bestå og oplysning samarbejde skal være fortsat værktøj.
  EU er for os alle (kun Kommunisterne siger nej).Finn Vig

 216. Af Arne Hornborg

  -

  En noget underlig formulering.
  ,,Siden folkeafstemningen i Storbritannien har aviserne været fyldt med analyser af, hvem der stemte nej til EU. Det er ikke folk, man får lyst til at omgås”.
  Jeg selv om mange andre har større lyst til at omgås NEJ sigerne, end de bevidstløse JA sigere.
  At det udelukkende skulle være ,,underklassen?” der stemte nej. Det tåbelige argument holder naturligvis ikke.
  Det er naturligvis folk fra alle samfundslag. Arbejdere, håndværkere, kontorfolk. Folk med videregående uddannelser. Selvstændige erhvervsdrivende. Folk der TÆNKER, har fået mere end nok.
  TV interviewede en engelsk kvinde der havde haft en GOD, SOLID vognmandsforretning. NU var hun gået fallit, grundet ublu konkurrence fra østeuropæiske lande.
  Eksemplerne er mange.
  Arne Hornborg
  Typograf/mediegrafiker, forfatter.

 217. Af J Martinez

  -

  Axel

  De 4 for emnet uvedkommende kommentarer fra dig i denne blog,med personangreb mod undertegnede kun uden relavance til emnet, har fået de spark nedad som de har foftjent. Som har andre ligeledes.

  Også indlæg kl. 10 ca i filteret.

  “EU er for os alle (kun Kommunisterne siger nej).Finn Vig”

  Venstrefløjen stemte i højere antal for eu i UK end fascisterne. 40% i labour der stemte leave kom fra dets højrefløj de radikale.

 218. Af Kurt nissen

  -

  22.12 den 9. juli er stadig ikke på. Men j m tildeles masser af plads. Hvad i alverden er det avisen har gang i? Hvorfor tager man tykt pis på de seriøse bloggere?

 219. Af Kurt nissen

  -

  22.12 den 9. juli er stadig ikke på. Mens J M tildeles masser af plads. Hvad i alverden er det avisen har gang i? Hvorfor favoriseres J M? Hvorfor tager man tykt pis på seriøse bloggere?

 220. Af Hul igennem?

  -

  De landsforrædere der sælger Danmark til yallah for småpenge, er ikke værd at omgås.

 221. Af Gert Olesen

  -

  Hos HDP er der nu lukket for selv halve linjer. Dog passerer J M og nør ager og lignende.

 222. Af J Martinez

  -

  Lembebæ ;ikk ægte Dansk men en tilløber fra hebræiske slaver der flygtede og stjal land fra Palæstinenser og detes prægtige Palæer rev de ned og byger jordhuler
  Må ateisterne snart komme til magten og drive religion ud i ørknen
  Aksel med de små brikker han bøvser nu tre gange på kalkunsprog

 223. Af Axel Eriksen

  -

  J Martinez!

  Dine utallige kommentarer har været uden “relavance” (dansk: relevans) til ingenting! Du er er ingenting – dine kommentarer er ingenting – men forventelige fra et STORT NUL!!!!

 224. Af Niels Peter Lemche

  -

  GERT OLESEN, men på denne blog er han sandelig aktiv! (se efter på ASHs, mit svar til dig)

 225. Af t. sørensen

  -

  Kogekonen fra Berlin er lykkedes med det som Hitler ikke formåede. Hun har ved hjælp af Euroen og EU taget magten i Europa og forhindret enhver fremdrift og fremmet en helt håbløs indvandringspolitik.. I øvrigt mener jeg at EU bør ødelægges.

 226. Af R. Harald Kristiansen

  -

  Jeg kan slet ikke forstille mig, at JM og J. Martinez er nogle, der stemmer på Enhedslisten. MJ og J. Martines er trolls. Arbejder evt. for tante Berlinske, eller er SUF ere, som Enhedslisten lægger afstand til.

  Mine venner hackede selvfølgelig ikke Berlinske, men jeg fik lukket munden på JM og J. Marines i et døgn. Nu forlader jeg bloggen p.g.a. travlhed på mit arbejde. Jeg har været i mit dejlige Island Martinez og nydt vejret og glæder mig til at komme hjem til mit andet land, hvor jeg “nasser” arbejde fra danskere, som J. Martinez omtaler det på UEJ s blog mm. Jeg har taget screenshots af alle dine kommentarer vedrørende min person og andre, hvis det har været skidne kommentarer. Du er vel klar over, Martinez, at dine kommentarer er alle at finde på Internettet efterfølgende. Kan skaffe dig arbejde i fiskeindustrien i Island, hvis du bliver smidt ud af Danmark. Hvor blev Teddy iøvrigt af?

  God sommer til jer alle.

 227. Af hvorfor pisser avisen på publikum...?

  -

  22.12 er stadig ikke på????? Hvorfor griber Libak ikke ind?????

 228. Af hvorfor pisser avisen på publikum...?

  -

  Hej an na li bak! 22.12 er stadig ikke på????? Hvorfor griber du ikke ind?????

 229. Af hvorfor pisser avisen på publikum...?

  -

  Hej an na li bak! 22.12 er stadig ikke på????? Hvorfor griber du ikke ind?????
  HVORFOR HAR J M FORTRINSRET?????

 230. Af hvorfor pisser avisen på publikum...?

  -

  Hvad er Berlin gske egentlig for en avis?? Bestemte hjernedøde galninge favoriseres, almindelige ordentlige og fornuftige bloggere og læsere pisser man på, igen og igen.

 231. Af Axel Eriksen

  -

  J Martinez er skam virkelig nok – men optræder under forskellige navne og med forskellige “sjove” historier .

  Det med fiskeindustrien må lige være ham – han har engang harpuneret en 4 m lang barracuda ud for Østafrika ( max. længden er 2 m efter alle andre kilder).

  Og for et par år siden – under navnet Søren “von Marx” Sørensen – proklamerede han sit køb af et hotelkompleks i Brasilien. Med det forestående OL i landet skulle man vel forvente, at han befandt sig der og styrede det hele i stedet for at shoppe i London!

  Kystbanesocialister – alle socialister/kommunister – er sgù mærkelige, men foreløbig kan man tildele ham førsteprisen! Og fra min side er det ikke en ærespris!

 232. Af Niels Chr. Sauer

  -

  Hvis nej’et var en bøvs fra underklassen, hvad laver Boris Johnson og konsorter så der?

 233. Af J Martinez

  -

  AF J MARTINEZ – 10. JULI 2016 15:00

  Kim p olsen eller axel eriksen. Stop med at skrive i mit navn!

 234. Af J Martinez

  -

  “Mine venner hackede selvfølgelig ikke Berlinske, men jeg fik lukket munden på JM og J. Marines i et døgn. ”

  Træk du bare i land mht din kriminalitet. Du skrev at du kendte min adresse og allerede havede hacket tanten altså, såvel som du kan og vil gøre det.
  Og at jeg sad i fængsel. Mv. Alt gemt.

  Mht at kalde islændninge for nassere på dk forklaret jeg hvordan. Dine screenshots er ingenting værd. Du har spildt din tid.du er en nasser rosa der har frasorteret en dansker en uddannelse og et job.

  Som i det falske indlæg ovenover af ko eller ae eller dig i mit navn, undre det mig at b aldrig sletter indlæg åbenbart ikke skrevet af undertegnede? Selvom jeg påpeger dette. Der er masser af falske indlæg skrevet i mit navn i andre blogge de seneste dage. Ikke en kommentar af undertegnede der siger dette er blevet vist.eller de falske kommentarer fjernet. Tværtimod blev min ytringsfrihed fjernet i alle blogs pånær denne.

  Kunne b ikke sagsøge disse?

 235. Af J Martinez

  -

  Ps endnu en kommentar fra trolden axel der kun deltager med personangreb, og aldrig relatere til emnet.

  Stop med at skrive i mit navn din korrupte v revisor nar.

 236. Af Axel Eriksen

  -

  Hold så kæft din topmålte idiot! Ingen uden J Martinez skriver i det falske navn!

 237. Af Niels Peter Lemche

  -

  Axel, han er rablende sindsyg, desværre, og klinisk ville diagnosen ikke være rar at se på. Det, der er forkert, er at Berlingeren lader ham skrive løs. Måske fordi de synes, at der skal være plads til en klovn eller to på disse blogs, der så kan få lov at ødelægge dem.

  Og som jeg flere gange har påpeget, så har han stjålet sit pseudonym fra en fodboldspiller i Bayern München. Du kan nemlig google ham.

 238. Af J Martinez

  -

  AF AXEL ERIKSEN – 10. JULI 2016 18:23
  “Hold så kæft din topmålte idiot! Ingen uden J Martinez skriver i det falske navn”

  Du skrev altså kommentaren AF J MARTINEZ – 10. JULI 2016 15:00?

  Den er ikke af mig, og som mange andre enslydende er lavet for at fjerne min ytringsfrihed..har været hundredvis af dem i b over det sidste lo år. Aldrig bliver de fjernet.

  Den lavkulturelle storbonde og korrupte v revisor bedes venligst stoppe med at skrive i mit navn. Det er uanstændigt og debatforvridende.

 239. Af J Martinez

  -

  NIELS PETER LEMCHE – 10. JULI 2016 18:29

  Religionske radikale kvaksalvere som dig ,der aldrig har kendt arbejde, men kun studier og undervisning på kbh uni med et par ugentlige vrøvle timer ,og det på overførelsesindkomst, tæller nemlig ikke.

  Du har bidraget med ikke en kr. Til kassen lemche men kostet os et utal af millioner.

  Undertegnede ved skam alt om arbejde, økonomi og værdiskabelse.

 240. Af Axel Eriksen

  -

  @ Niels Peter Lemche!
  Nu er jeg jo ikke i stand til at stille kliniske undersøgelser – men selv hvis han bliver erklæret rablende sindssyg, så vil han stadig fortsætte! Under et andet navn – måske dukker Søren “von Marx” Sørensen/Javier Martinez op under navnet Cristiano Ronaldo i morgen – ellers har han for 10. gang skiftet til noget mere spektakulært!

  Som den deciderede storbyrotte han er: “Rottefængeren fra Hammelen”!

 241. Af Niels Peter Lemche

  -

  Kære Anne Libak,

  Var det ikke interessant endnu engang at få en blog smadret af en troll som Janvier Martinez (som jeg hat sagt flere gange, har han stjålet pseudonymen fra en kendt fodboldspiller)? Hvad har han egentlig bidraget med til bloggen? Er det bare de ’skarpe’ meninger, der er tale om, eller er der overhovedet tale om meninger?

  I blogholdere må være masochister.

  PS: Jeg forsøger ikke at komme i clinch med ham længere. Trolle dør, hvis man ikke fodrer dem.

 242. Af J Martinez

  -

  “Janvier”

  Javier tak , du ikke svedkendende! Lær at stave. “Trolle dør” trolde på dansk. Svenskerlemche har vist levet for længe på overførelsesindkomst fra staten DK i sverige?

  Ikke en kr. I positivitet har du dog bidraget med til statskassen før heller.. millioner af kr. Har du kostet os, og læg dertil det religiøse “kvaksalveri” i nye religiøse “nyttige spisere”.?

  Du skriver og relatere til undertegnede hver dag. Så stop dit forfindet radikale ævl.

 243. Af Axel Eriksen

  -

  Jeg har nu forstået bloggens overskrift til fulde!

  Bøvs på bøvs fra underklassen i form af den falske blogskriver J Martinez. Den måde både semantik, logik, øgenavne, falske beskyldninger og fuldkommen udokumenterede postulater flyder fra den må pege på underklasse!

  Det er proletarprosa!

 244. Af Javier Martinez

  -

  Naturligvis kan en V svineavler , sorry kalkun avler , som a.eriksen der skriver i alle andres navne her i avisen som vi har set mange gange før, og blot er en V trold, ikke tages seriøst!

  At han her foregiver ynk for blog haveren er vi vant til!..Et trix han har brugt i lo år i Berlingske blogs nu.
  Et ynkeligt menneske er du axel eriksen…. med småt!

 245. Af Mette Thomsen

  -

  Det vides ikke, om det var tilhængere eller modstandere af EU medlemskab, der søgte information om EU. Kun at der var ekstra søgning på Google. At fremstille søgningen som et argument for modstandernes dumhed holder ikke.

 246. Af Niels Peter Lemche

  -

  Jeg gider ikke diskutere med JM. Det er livet for kort til; men han benytter hver en mulighed for at illustrere sin uvidenhed. En troll er ikke en trold. Vi har ikke på dansk ord med den endelse, med mindre det er låneord. Så JM er ikke en trold; han er en troll,

  Fra Wikipedias artikel ‘troll’: “En troll er et fænomen, der huserer på internettets forskellige debatfora, bl.a. i nyhedsgrupperne (også benævnt Usenet), hvor vedkommende skriver indlæg egnet til at provokere folk og fremkalde en hidsig diskussion. En troll mener ikke nødvendigvis, hvad han skriver; hans primære formål med sine indlæg er ikke at argumentere for en påstand, men at få folk til at hidse sig op og “bide på krogen”.

  Man kan finde mere, og derved let erkende, at vi står over for en vaskeægte troll.

 247. Af Hvorfor suser sygt ævl lige gennem filtret?

  -

  Ikke alene favoriserer B. mister J M, de beskytter ham også mod kritik. Det er det samme med flere andre af samme slags. Redigeringen gør B. til en utroværdig avis.

 248. Af Hvorfor suser sygt ævl lige gennem filtret?

  -

  Hundreder af aktuelle, oplysende og relevante indlæg skjules af mystiske årsager. Styres debatten af en forskruet rød særling?

 249. Af Bent Hansen

  -

  Hvorforer det kun rablende gale der får lov at fylkes men seriøsitet og oplysning bliver spæret eller tilbaholdt i flere timer? Vil Berlingske gerne gå nedenom og hjem så fortsæt bare med Juul NPL og de andre vi er så nogen der må finde et andet forum

 250. Af Niels Juul Hansen

  -

  @Bent Hansen alias Preben Jensen alias……………………

  “Vil Berlingske gerne gå nedenom og hjem så fortsæt bare med Juul NPL og de andre vi er så nogen der må finde et andet forum”.

  Nu har du i lang tid reklameret for Snaphanen, Den Korte Avis og 180 grader.

  Hvorfor gør du dog ikke alvor af dine gentagne ‘trusler’ om at finde et andet forum. Der jo ingen, der tager dine indlæg alvorligt.

 251. Af sonny lund

  -

  bøvs fra underklassen ? kan forstå du har gået 2 år i hver klasse og alligevel ikke fået en skid ud a at gå i skole, var det madpakkerne i frikvarteret ?

 252. Af R. Harald Kristiansen

  -

  J. Martinez jeg skrev ikke, at jeg vidste hvor du boede. Jeg skrev, at jeg vidste hvem du var. Jeg har ikke hacket dine tekster, ej heller andre af mine venner, men jeg bildte dig det ind og du turde ikke skrive i et døgn. Det gjorde jeg for at stoppe din orddiarré. Du er bare en provokatør uden indhold. Det kan man læse sig til. Du bilder bloggen ind, at du stemmer på Enhedslisten. Dit shoppegen afslørede dig. Du er sikkert hard core LA er, eller DF er.

 253. Af jan nielsen

  -

  Kan se at kurt nissens indlæg fra 9. juli kl. 22.12 ca. er stadig ikke på. Redigeringen er utrolig sær. J M får masser af plads, mens der ce n su re res løs på sobre, oplysende og argumenterende indlæg.

 254. Af jan nielsen

  -

  Kan se at kurt nissens indlæg fra 9. juli kl. 22.12 ca. stadig ikke er på. Redigeringen er utrolig sær. J M får masser af plads, mens der ce n su re res løs på sobre, oplysende og argumenterende indlæg.

 255. Af Svend Jensen

  -

  “Det er ikke folk, man får lyst til at omgås.”

  Dejlige mennesker som stemte nej til det undertrykkende EU, som alene interesserer sig for investorernes afkast.
  Almindelige lønslaver knokler sig til afkastet.
  Takken er en knytnæve i ansigtet fra de hovne og arrogante ridefogeder på EU-herregården.

 256. Af Ben Larsen

  -

  Det store og udslags givende problem ved den Britiske folke afstemning var IMMIGRATION.
  Befolkningen i England udenfor London stemte ikke med hovedet men med hjertet. Selv omraader i England der modtager stor oekonomist stoette fra Brussels, f. eks. Cornwall, stemte for frigoerelse fra EU og dermed oekonomisk tab. Vi kan vende og dreje valget i uendelighed men det var IMMIGRATION der skabte udslaget og prisen, f. eks. det Britiske Pund Sterling har allerede tabt 10% i forhold til Euro, bliver hoej. Bare vent, Scotland, der var staerkt for EU, er saa utilfreds at et nyt loesrivelses referendum senere er muligt og naeste gang bliver Scotland stemt selvstaendig.

 257. Af Henning Svendsen

  -

  Det er da ikke sjov at blive narret !jeg var ellers lidt stolt af blokken!-vi får jo tit besøg af de store Navne -Wilhelmsen-Aamund-Thomas Larsen og Jan Nielsen fra London og ikke mindst en boldspiller fra Portugal -dem som i nat vandt over et Ghetto hold fra Frankrig
  Men nu viser det sig at dette fodbold ikon -ja han er bare en Charlatan og distance blænder der som Mads Holger fører folk bag lyset—han havde ellers nogle gode indspark

 258. Af Javier Martinez

  -

  Lad nu være med at fodre trolden NPL med noget religiøst..Han går og venter på et eller andet ævl i alle blogs af religiøst kvaksalveri han kan få indført altid, og vist sin idiotiske radikale besserwisser viden.

  PS ash indlæg fra i går og i dag i filteret..

  “Jeg har nu aldrig opfattet mads holger som en latterliggjort figur” Rikke

  Det var han nu! Og velfortjent også. Jeg så altid hans konservatisme som noget han så som opportunisme for sig selv, og derfor blev to gange konservativ og falsk. På Nørrebro er man godt klar over at der er flere penge i Charlottenlund.

  Også indlæg i filteret fra i går?

  “Personligt kan jeg dog godt have mine tvivl om EU-modstanden kan reduceres til semiotik. ”
  Libak

  Det er korrekt at EU modstanden møder bred støtte over flere platforme i Danmark, fra Venstrefløjen til højrefløjen over midten….I England forholdt det sig dog ikke således..Nejet er vundet i sin totalitet på højrefløjen der..DK er jo et andet samfund, med større mindstelønninger, gratis dagpasning,universiteter mv…Jeg har en ven der er enlig far i London i godt job, der bruger 30% af sin indkomst på daycare, så 40% på husleje fx.Alt dette bliver uden tvivl endnu dyrer nu….I DK kunne vi udvide dette uden EU..

  Men som modstander mod EU, er jeg da også ved at tage alle analysere ind…Bliver en udmeldelse som højrefløjen ønsker sig, pga. ønsket om mere ulighed, og u-anstændighed facit? Ellere mere af det som venstrefløjen modsat ønsker sig? -Bliver det med en mere eller strammere indvandringspolitik mod Islandske udlændinge mv. med gratis adgang til uddannelsessystemet, velfærdssystemet og jobmarkedet? Eller blot mere af det?
  to be in the eu or not to be, that’s the question!

  AF R. HARALD KRISTIANSEN – 10. JULI 2016 4:26
  “Indvandrere hedder det i flertal JM. Husk, at jeg har dine IP adresser. ”

  så siger du…”AF R. HARALD KRISTIANSEN – 11. JULI 2016 3:32
  J. Martinez jeg skrev ikke, at jeg vidste hvor du boede. Jeg skrev, at jeg vidste hvem du var”

  Kan du finde ud af hvad du ved? 🙂 Men nej, vi har set dig som en latterliggjort hattedame her i længere tid nu og du ved hverken det ene eller det andet.Du har dog udvist kriminel intention om hacking..Og den er grov, rigtig grov….Og rolig, der er intet at komme efter nassende islændinge… Alt jeg har sagt er indenfor lovens rammer..Ellers må vi gå i retten, og du skal få det nødvendige skyts der..Men pas på mine advokater er gratis og yderst dygtige, og går hele vejen mht. penge.

 259. Af Javier Martinez

  -

  AF HVORFOR SUSER SYGT ÆVL LIGE GENNEM FILTRET? – 10. JULI 2016 22:48
  “Ikke alene favoriserer B. mister J M, de beskytter ham også mod kritik. Det er det samme med flere andre af samme slags. Redigeringen gør B. til en utroværdig avis.”

  Den syge preben har nu fri ytringsfrihed i alle blogs..Undertegnede kan kun skrive i denne blog nu, og har massevis af indlæg i alle andre blogs som ikke bliver publiceret aldrig.
  At påstå du ingen ytringsfrihed, mens dine renlivet nonsens indlæg er overalt, er altså yderst morsomt..Og også når du påstår at et enkelt af disse tosse indlæg skulle mangle, i et utal af andre tosse indlæg..

 260. Af ib Olsen

  -

  Hvad er der galt med anna libak? Hun favoriserer J M og skjuler fornuftige folks indlæg. Det virker da meget usympatisk.

 261. Af Javier Martinez

  -

  “Hvad er der galt med anna libak?” preben

  Ja, hun er godt nok sød mht. at publicere alle prebens tosse indlæg..Vær taknemlig og ærbødig, som undertegnede er. 🙂

  PS Lyhne ,, indlæg i…

  “Fattigdommen er faldende, uddannelsesniveauet er stigende, færre mennesker dør i krige og konflikter, vi bliver stadig dygtigere til at helbrede sygdomme, afhjælpe miljøproblemer og i det hele taget løse menneskelivets udfordringer.”

  Så er det rosenrøde jubelidioti mht. EU altså heller ikke større!…Selvom dette intet har på sig, og intet har med EU at gøre eller ej.

  I DK er fattigdommen stigende, uddannelsesniveauet er faldende og færre bliver uddannet, pga. den siddende regerings elitære tilgang til uddannelse..Især humaniora er blevet beskåret, under R ledelse dog også tæller Islandske studerende, mv. ikke med, da de er udenlandske borgere der blot fratager en lokal Dansker en uddannelse, og i slutfascen tit et job over livet.

  “Jeg er en af de sjældne EU-tilhængere i blå blok, ”
  Skrønen om at blå er mere anti-eu end røde er ikke opbakket i Danmark så vidt jeg ved…Korrekt at det forholdt sig således i England, men DK er en anden boldgade.

  “og ikke mindst det nylige Brexit.”
  Efterhånden trættende at påpege at UK stadig ikke har forladt EU, og at afstemningen blot var vejledende..På nuværende tidspunkt vides ikke om de overhovedet forlader det..

  “Man kan selvfølgelig mene, at Europa og Vesten står stærkere uden EU. Jeg er helt uenig. Og det er USA og Rusland også.”

  Totalt falsk også! Ingen beviser for at vesten ikke fortsat kan arbejde sammen militært, og på højere niveau endda, uden EU..Rusland og USA er ikke bekymret for denne ved EU opsplitning, men økonomisk da EU som økonomisk powerhouse er en trussel mod Rusland, mens EU som helhed er nemmere at styre for USA, end land for land.

  Bjørnen I rusland er desperat. Og kommer altid med håbløse ikke relevante for at holde humøret oppe i et Rusland på grænsen af ruin, via billig nationalisme som disse udtalelser..Som så bruges af højrefløjen og deres “military industrial complex” til at vildlede, beholde liberalisternes eu. mv..

 262. Af Kim P Olsen

  -

  Sørensen/Martinez

  I dine tidligere indlæg har du påstået, at USA “stjålet” vand fra Afrika ved at sprøjte kemikalier ud fra rutefly.

  Du har sloges med en fire meter lang barracuda.

  Myndighederne har brændt din harddisk af.

  Israels efterretningstjeneste er i hælene på dig.

  Kan du give en eneste god grund til at man skal læse dine indlæg som andet end rablerier fra et sygt sind?

 263. Af peter andersen

  -

  Ja, hvorfor er redigeringen på denne debatblog helt forrykt? Har an na lib ak kun lillehjernen og nogle rygmarvsreflekser i brug? Hun vil også have bibliotekerne afskaffet. Bzzzzz.

 264. Af Tony Makara

  -

  er det vigtigt at forstå, på der er en massiv underklasse i england, en økonomisk klasse ødelagt af neoliberale økonomi, der elimineret fremstilling og løn baseret på produktiviteten. i 1980’erne Thatcher regeringen ønskede at ødelægge fabrikation industrier, og fagforeninger og fagforeningen finansiering, der støttede oppositionen arbejderparti. Siden dengang arbejdsløsheden i england aldrig er faldet mindre end 5%, hvilket gør ikke lyde som en masse, men når du forestille dig, at hver 20. erhvervsaktive alder person england er arbejdsløs, får du et bedre billede af fortvivlelse. siden 2004 de ufaglærte job i england er taget af udlændinge, hvilket er grunden til underklassen har afvist EU massevis

 265. Af Redigeringen her er en hån mod læserne

  -

  Er an na li bak tøsefornærmet over at nogen har kritiseret den ånd s svage måde der her redigeres på? Eller er li bak bare en hjer ne d ød klovn – en åndelig kusine til J M?

 266. Af Kim Houmøller

  -

  Denne blok overgår nationen i hån, spot og latterliggørelse. Kan ikke lade være med at tænke, at det har denne søde og kloge pige rigtig godt af!

 267. Af Javier Martinez

  -

  “hvilket er grunden til underklassen har afvist EU massevis”

  Passer ikke som jeg har skrevet flere gange her..Kun 40% af labour stemte imod EU, og “underklassen-den fattige” i labour stemte for EU i sit flertal. Det var overklassen der der stemte for..Så har vi labour og konservative, begge med en majoritet af nej stemmende..Overklassen stemte altså nej i UK, på nær Skotland og London..
  Så har vi UKIP og de liberale , som er vores Radikale, Disse sidste stemte for at blive med en lille majoritet ifølge medierne,, UKIP naturligvis imod. Men de er vælgermæssig en meget lille højreradikal gruppe..Og ja, de er en underklasse som vores egen DF, men der stemmer med liberalisterne og de konservative..Fordi de ikke forstår samfundssammenhænge…

  AF REDIGERINGEN HER ER EN HÅN MOD LÆSERNE – 11. JULI 2016 20:15
  “Er an na li bak tøsefornærmet over at nogen har kritiseret den ånd s svage måde der her redigeres på? Eller er li bak bare en hjer ne d ød klovn – en åndelig kusine til J M?”

  Åndløse preben….Taknemmelighed udeblev stadig?

  PS lyhne nyt indlæg i filteret og et til Ash, Lilleør, Day,

  “I haserne på eliten” kalder Lyhne sin blog..
  Navnet er simpelthen en hån på alle tænkende menneske..Hver eneste indlæg er en manipulering for at vildlede mindre begavet fattige mennesker til at tro på at de har repræsentation i blå blok…

  Når en fra liberal alliance foregiver at tilhøre folket og altså mod eliten, lægger man sig simpelthen ned på gulvet og ruller rundt og skraldgriner…

 268. Af Javier Martinez

  -

  “Så har vi labour og konservative, begge med en majoritet af nej stemmende” Mener “liberal democrats” og “tories” naturligvis…

 269. Af Javier Martinez

  -

  “Som jeg forstår det, var nejet et bøvs fra underklassen, som lugtede fælt af mangel på penge, ungdom, uddannelse, fast beskæftigelse og kritisk sans. Globaliseringens tabere, kort sagt.”…

  Som sagt det var labours højre del, UKIP, og konservative og Liberale der stemte nej…Venstrefløjen stemte for at blive i England..

  Højrefløjen , selv den del af city of London der regner med at kunne omdanne London til det nye svejts og luxembourg, nu EU er ved at få deres penge kriminalitet udryddet..Og ja, uden tvivl vil den nye kvindelige leder og exit fortaler hos de konservative, som nu siger at nejet bliver fulgt til døren, (inde for 2-3 år) i mellemtiden forsøge at omdanne London til et endnu større skattely for borgerlige penge end det er i dag..Og de vil uden tvivl få success, mm. vi nu bekæmper UK pengepolitisk. Dette bliver facit nu…

  London bliver det nye svejts, panama og cayman islands og luxembourg i en..

  Det er faktisk den eneste måde de kan overleve på nuværende niveau også..Ca en tredjedel af den Engelske økonomi kommer nu fra City of London..Og de penge, skal EU selvfølgelige gå i kamp for at få flyttet over til EU områder nu.

  ” Du bilder bloggen ind, at du stemmer på Enhedslisten. Dit shoppegen afslørede dig. Du er sikkert hard core LA er, eller DF er.”
  Hacker Rosa Harald

  🙂 Og hvad skulle pointen være, at reklamere for Enhedslisten, og sige jeg muligvis er på vej til S, men stemmer på LA eller DF?
  Interesseret i at forstå din logik herom. Hvori består den politiske manipulation herfra der kunne opnås her, for DF og LA? Kan ikke vente på svaret…

 270. Af Javier Martinez

  -

  Londons skattebetalinger er lig de 34 andre største byer tilsammen, skrev berlingeren i weekenden…Og de penge er i sin mestendel allerede skaffet via penge, som er skabt i EU og resten af verden, og ikke i England selv..

 271. Af Javier Martinez

  -

  I disse urolige år er hendes yndlingscitat John F. Kennedys “Those who make peaceful revolution impossible will make violent revolution inevitable.”
  Libak 🙂

  Et fint citat…
  En debattør i weekendens avis havde en fin artikel om samme og hvorledes borgerligheden er blevet irrelevant pga. af for mange fede år siden 2001 nu..Og simpelthen ikke lytter og følger med tiden..Var en fin artikel, og vil gengive den her, men kan ikke finde den, eller huske navnet, og har smidt avisen ud.. 🙂

  Men kan mht. EU sige, at jeg støtter et remain i UK men et exit i DK på godt Fransk….
  Et flertal af Danskere ønsker en afstemning om EU , sagde en nylig “poll”, men politikerne nægter at relatere til folkets ønsker her..UEJ beskrev det for nylig i sin blog..”folket er for dumme til at forstå” sagde han stort set..Jeg mener at parolen var og vil være korrekt i UK, men Danskerne er langt bedre informeret og velvidende…

  Borgerlige i DK støtter uforbeholdent op om EU projektet..DF’s modstand er jo en skrøne og de er jo det hemmelige eu ja parti, der har stemt for mere EU politik end alle andre, på nær R vel?
  http://www.b.dk/danmark/forsker-df-er-et-hemmeligt-eu-parti

  PS Sø rine, nyt indlæg i filteret?

  “Identiteten som én af tidens mange debattører kan over sig få et strejf af noget næsten desperat. Der er så mange, der gerne vil høres og være synlige, og spørgsmålet er jo altid, om man bærer på en virkelig sag, eller om man snarere har vænnet sig til at udfylde en rolle, der er blevet afgørende for selvopfattelsen.” sø rine

  Troet indlægget drejet sig om M.H og ikke Sør ine selv?

  Nu skal han jo stedes til hvile i morgen…Og må han hvile i fred..

  “Her var M.H anderledes.
  Mig bekendt har han aldrig deltaget i den fremmedfjendske og populistiske dagsorden.”
  J.Hans en

  Men må give Jens Hansen ret igen, og godt set og husket..Libak og UE.J har nu heller ikke så vidt jeg husker? Og lad føre tanken fuldt ud…Åndløs Muslim bashing…Selvom jeg naturligvis er imod deres indvandring.
  Et par MH linier herom “Muslimsk modstand mod sex før ægteskabet er i tråd med vores kristne værdigrundlag”…http://www.kristeligt-dagblad.dk/kronik/er-danmark-et-sekulaert-eller-et-kristent-land

  “Jeg har aldrig betragtet Danmark som et racistisk land. Det skyldes ikke nødvendigvis, at jeg er opvokset i et land af moralsk særligt udmærkede mennesker, men sikkert i højere grad at jeg er opvokset i et temmelig homogent land, hvor de fleste mennesker havde (og da stadig har) den samme hudfarve.”
  http://madsholger.blogs.berlingske.dk/2016/03/30/racismen-vokser-desvaerre-i-danmark/comment-page-1/#comments

  Personligt ser jeg alle religiøse som en negativ del til DK dog..Inklusiv Sø.rine…I dk er vi 90% ateister..Og Dansk kultur, er frihed til at lade andre leve livet som de vil, uden moralisering.

  “Det er helt sikkert ikke nemt at være blogger.
  Selvom man heldigvis kan udelukke personer som udtrykker uenighed med bloggerne.”
  j.han.sen

  Du påstår da ikke at B bruger denne?
  Læs min kommentar, måske, på libaks blok…

 272. Af Javier Martinez

  -

  Ps Indlæg i filteret?
  🙂

 273. Af Javier Martinez

  -

  Ok, lad det bare så ligge da…M.Holger sættes til hvile i morgen..Må du hvile i fred! Og det er fandme sørgeligt at du tog dit eget liv!..Ved godt at han gav mig ytringsfrihed i sine seneste blogs efter et år eller mere uden, og vi havde nogle diskussioner..Men det er fandme sørgeligt at et så ungt menneske tager sit liv!

  Havde overvejet at sende en krans, siden hans sidste kommentarer var til undertegnede, og jeg kritiseret ham stærkt i hans seneste indlæg!….Men er kommet til konklusionen at hans familie nok ikke ville være glade for det..

  Men hvis hans forældre eller slægtninge læser dette, er jeg naturligvis nu ked af at have kritiseret Holger i hans seneste indlæg..

 274. Af hubert østergaard

  -

  Nå, jav ier Mar ti nez’ s bon-kammerat har åbenbart overtaget skriveriet og stavningen, så ja vier M. kan få en tiltrængt pause efter mange dages indsats fra daggry til kl. tre om natten.

 275. Af Javier Martinez

  -

  AF HUBERT ØSTERGAARD – 12. JULI 2016 0:04
  Nå, jav ier Mar ti nez’ s bon-kammerat har åbenbart overtaget skriveriet og stavningen, så ja vier M. kan få en tiltrængt pause efter mange dages indsats fra daggry til kl. tre om natten.

  prebens tosse kommentarer har været savnet i de sidste 25 minutter ja… 🙂
  Personen kl. 3 er generelt en trold der skriver i undertegnedes navn..Meget muligvis dig?

 276. Af Niels Peter Lemche

  -

  Tja, Eva Madsen, når du slynger et arbejdsløshedstal ud på 1.000.000, fortæller det kun, hvor uvederhæftig. al den demagogiske propaganda egentlig er. Danmarks Statistik siger 1 JUL i år: 113.000 bruttoarbejdsløse (4.3%). Hvor mange af dem, der reelt er arbejdsløse, dvs. nettoarbejdsløse, det er så en anden sag, men givetvis langt færre. Faktisk er der snarere fare for, at arbejdsmarkedet overopheder, som det er sket før.

  Så om din propaganda: Sludder og vrøvl; men det er den slags vrøvl du og din slags stopper i halsen på folk, der ikke gider ulejlige sig til at se efter, og så bliver svaret fra neden, som Anna Libak siger: Underklassens bøvs.

 277. Af J Martinez

  -

  Reelt er ansatte som religiøse kvaksalvere på kbh uni også ledige, da de ikke bidrager med andet end omkostninger uden mulighed for fremtidig indtægt..

  Arbejdsløsheden i dk er ca 40% mellem 18-64…inklusiv kvaksalvere på overbetaling og andre grådige bøvsende borgerlige på luksusoverførelsesindkomst. Militæret et andet eksempel.Et utal af skånejob af latterlighed..mv.

  Dansk industri har flere ansatte i udlandet end i dk nu. En af grundene til vi skal ud af EU er behovet for selvbestemmelse, straffe til pengekriminelle-inklusiv dødsstraf for de værste-, så man via love kan tvinge jobbene retur til dk.

 278. Af ole hansen

  -

  Det lyder mere og mere som om NPL er konvertit eller fanatisk europat, eller begge dele. Eller agent for indvandringsindustrien? Alt bortforklarer NPL. Alle fakta er bare sludder og vrøvl. Regeringen, EU, jelved/stampe og statistik er de guder NPL dagligt tilbeder. Men virkeligheden lader sig ikke bortforklare. Og den er at Danmark er på vej mod en totalitær fremtid med masser af terror, kriminalitet, sygdom, fattigdom, sociale ulykker og menneskelig elendighed. Store dele af infrastrukturen og velfærden har de skruppelløses højborg allerede gjort kål på. Man skal jo være ignorant for at tro på at det går den rigtige vej med Danmark. Lige som Sverige og andre EU-lande er vi på vej mod den ultimative katastrofe. Det kan alverdens løgnepropaganda ikke bortforklare.

 279. Af J Hans en

  -

  Danmark har kun fordele af at være medlem af EU.
  For ikke at tale om organisationer som menneskerettighedsdomstolen.
  En domstol som overvåger og holder Danmark i kort snor.
  Således at de værste af regeringens slyngelstreger standses i opløbet.
  Det samme går sig gøldende for FN og alle de konventioner som Danmark har tilsluttet sig.
  Havde vi ikke haft alle disse organisationer til at holde et vågent øje til Danmark, så havde Danmark i dag været en rendyrket slyngelstat.
  Som vores tætteste alierede USA, Israel og Saudi Arabien.
  Men der er vist ingen tvivl om, at mange lande helst så, at Danmark blev smidt ud af det gode selskab.
  Lande som kun vil have fordelene ved at være en del af den ærværdige organisation EU men ikke ulemperne, disse lande er ikke velsete i det demokratiske og velorganiserede EU.

 280. Af Niels Peter Lemche

  -

  OLE HANSEN, eller bare martinisjussen i forklædning: Det var jo at vente, at selv officielle statistiske oplysninger ville blive fejet til side. Det siger egentlig alt om jer, om jeres ‘metoder’ og totale uvederhæftighed.

  Når du fortæller en løgn, så gør det til en stor en, og du kender ophavsmanden til citatet!

 281. Af Niels Peter Lemche

  -

  Anna, så får trollene lov til at trolle videre på din blog. Ak ja.

 282. Af Javier Martinez

  -

  Danmark har ikke mange fordele af at være i EU..Det pga. af Danske standarder generelt er langt højere end i andre EU lande, og EU forlanger lavere standarder i alt i DK..Såvel som fri indvandring af deres statsborgere som derved fratager Danske job og uddannelsespladser..

  Hvis DK måtte have sine egne højere standarder og EU mere drejet sig om at opnå det højeste var snakken en anden..Men således fungere det nuværende system ikke…

  Derfor har EU højnet de lave britiske standarder-som venstrefløjen der udmærket ved og derfor stemte remain-modsat her i DK..Hvor især venstrefløjen da også er imod EU, sammen med en bred opbakning fra borgerlige..

  Spørgsmålet hvis vi melder os ud af EU er naturligvis hvem vinder den kamp? Borgerlige der ønsker dårligere standarder og velfærd og tror de får det ved at forlade EU? Eller dem der tror de får mere?

  Det er faktisk umuligt at vide , og bliver et gæt..

 283. Af Javier Martini

  -

  Hellere trold, end træl.

 284. Af Axel Eriksen

  -

  Der er noget Javier Martinez ikke ved. Det er der vist mange, der har været klar over allerede for det første af 150 indlæg fra ham! Han ved ingenting!

 285. Af Erik Axelsen

  -

  “Cannabinoids remove plaque-forming Alzheimer’s proteins from brain cells”, Science Daily June 29, 2016:

  “Salk Institute scientists have found preliminary evidence that tetrahydrocannabinol (THC) and other compounds found in marijuana can promote the cellular removal of amyloid beta, a toxic protein associated with Alzheimer’s disease.”

 286. Af Javier Martinez

  -

  “AF JAVIER MARTINI – 12. JULI 2016 20:08
  Hellere trold, end træl.”

  Stop med at skrive i mit navn din v revisor nar..Indlægget er ikke af undertegnede..

 287. Af Javier Martini

  -

  “Javier Martinez – 12. juli 2016 20:17: “Stop med at skrive i mit navn din v revisor nar..”

  Du er gennemskuet, Preben.

 288. Af Javier Martinez

  -

  Slet venligst de åbenbarer falske kommentarer i undertegnedes navn…
  AF JAVIER MARTINI – 12. JULI 2016 20:20
  AF JAVIER MARTINI – 12. JULI 2016 20:08

 289. Af Javier Martini

  -

  @Javier Martinez

  Du hedder da ikke Martini til efternavn, så hvad bitcher du for, Preben?

  “Cannibal killer Jeffrey Dahmer beaten to death over sick sense of humour, says prison murderer” af Mary Papenfuss, ib Times May 1, 2015:

  “The man who fatally bludgeoned American cannibal killer Jeffrey Dahmer in prison, says he did it because he was disgusted by his crimes and the convict’s gruesome sense of humour.”

  “While in prison, Dahmer would shape prison food to resemble human limbs, then drizzle them with ketchup to look like blood, said Scarver.”

  “Dahmer’s former prison minister also said that Dahmer had a macabre sense of humor. “If he saw a guard that was nervous and standing near enough to hear him, he would say, ‘I bite,'” said pastor Roy Ratcliff. “He sort of played with his persona to exaggerate it and make people more fearful. “

 290. Af Javier Martinez

  -

  Axel
  Forsøget dit på at være sjov, er altså alt for v agtigt og v revisor kedeligt..Du er verdens kedeligste mand, og din “humour” her viser det sådan set blot igen…Men alligevel, når nu du har forsøgt dig på humour, og vi jo skal have alle med, syntes jeg vi skal give dig et “pass” af venlighed..

  Jeg giver også altid en hagesmæk til en savlende? Ren venlighed..

 291. Af E. Larsen

  -

  B.dk og en lille pige må nu siges at være blevet totalt til grin.
  Hun forstår ikke en dyt.
  Og hun lader Martinines’er og andre trol de dominere noget der kunne have været en debat – men jo aldrig kan blive det med 200 røde indlæg fra f.eks. én person.
  Til artikelskriveren kan jeg fortælle, at hun igen er helt, helt gal på den, eftersom alle englændere jeg kender ikke er hverken dumme eller fra Labour m.m. men er voksne mennesker der selvfølgelig har stemt England ud af EU. Det samme ville danskere – (minus de unge piger på b.dk) have gjort – og vil gøre. Hvad forkert er der i at Englændere og vi ønsker at bevare og forsvare vores land??
  DET kan vi ikke med Lø kke/Merkel.

 292. Af S V S

  -

  Nu vil England synke til niveauet i Schweiz og Norge.

  Grundlaget for artiklen er at kun den uvidende underklasse har stemt nej, hvilket er forkert, og derfor ender det hele i noget sludder.

 293. Af Javier Martinez

  -

  AF E. LARSEN – 12. JULI 2016 21:21
  “B.dk og en lille pige må nu siges at være blevet totalt til grin.”

  Velkommen tilbage til B Erik…Denne, din håbløse “prebenske” kvinde bashing, har været savnet!.:) .Ingen nemmere at jorde end dig og preben!…Renlivet tåber begge!
  Det er faktisk unfair for normale mennesker at besvare jer i en diskussion, når man tænker på forspringet men har i IQ..

  Umuligt at du overhovedet kunne overleve i USA på egne vilkår og det frie markedet der!

 294. Af J. Hans en

  -

  Det Anne Libak skriver, det kender vi jo også fra Danmark.
  Ingen normalt begavede mennesker ønsker jo at omgås DF segmentet.
  Og langt mindre have dem ind i vores pæne rene stuer.
  De må blive i deres sorte huller.

 295. Af Hr. J Hans en

  -

  Det Anne Libak skriver, det kender vi jo også i en høj grad fra Danmark.
  Ingen normalt begavede mennesker ønsker jo at omgås DF segmentet.
  Og langt mindre have dem ind i vores pæne rene stuer.
  De må blive i deres sorte huller.

 296. Af Jan Johansen

  -

  Du har fuldstændig ret, Anna Libak. Det er”ikke ligemeget , hvordan man taler om tingene”, men du kommer lidt let om ved det, når du alene påpeger nødvendigheden af at fremhæve de mange fordele ved medlemskabet af EU. Dem er der sikkert mange af, men mon ikke der også er en del alvorlige ulemper ved medlemskabet? Hvis ikke, var afstemningen i specielt England nok faldet anderledes ud. Hvad med Schengenaftalen og de ukontrollable følger af den? Det er jo helt forrykt, at medlemslandene har skullet finde sig i dette ragnarok. Næh, lad os blot få en seriøs analyse på bordet, hvor der ikke bare bliver fokuseret på fordelene ved EU-medlemskabet men også på de helt klare ulemper/konsekvenser for især mellemklasserne og de udsatte medborgere i hele Europa. Det kunne måske medføre, at hele dette monster af et forfejlet fællesskab bliver taget op til revision!!!

 297. Af Javier Martinez

  -

  “Ingen normalt begavede mennesker ønsker jo at omgås DF segmentet.”

  Man skal ihvertfald handle i Irmas hagesmæk afdeling først!

  “Dem er der sikkert mange af, men mon ikke der også er en del alvorlige ulemper ved medlemskabet? Hvis ikke, var afstemningen i specielt England nok faldet anderledes ud”
  Jan johansen

  Det største problem er at Danskere forstår den Engelske afstemning udefra Danske forhold og interesser. Det kan man ikke!
  Dem der stemte nej var nok bøvsende, men de var vildledet. EU har højnet standarderne der, og derfor stemte den yderste venstrefløj for EU i sin majoritet..I England var det det “bedre borgerskab” sammen med de Engelske DF’ere der intet forstår, der stemte nej..

  I DK ville jeg stemme nej..Vi har demokrati..Vi har muligheder stadigvæk for et bedre og mere funktionsdygtig land, hvis folket blot var mindre vildledt af medierne og politikerne i blå blok..

  Men borgerlige interessere sig kun for løndumpere fra udlandet og velfærds erodering..
  Derfor mere end fordoblet vko indvandrer antallet under VKO. Og nær samme endnu..
  Det siger statistikken..
  Alligevel tror DFeren på retorikken om blå bloks stramme indvandringspolitik..
  Faktisk har rød blok landets strammeste indvandringspolitik, da de er imod løndumping..Men i EU, kan dette jo naturligvis kun være angående EU statsborgere, og ikke indvandrer fra den tredje verden.

  Hvis indvandrerkritiske DFere blot forstod sammenhænge, ville de stemme rødt næste gang..

  DF har også stemt for flere eu forslag end noget andet Dansk parti?
  http://www.b.dk/danmark/forsker-df-er-et-hemmeligt-eu-parti

  Partiet er et renlivet løgner parti..Ikke et ord de siger, mener de..Opfundet i en julebrandert blandt borgerlige politikere er partiet. Og succesen har været massiv i 30 år, pga. die dumme dfen.

 298. Af Javier Martinez

  -

  “Ingen normalt begavede mennesker ønsker jo at omgås DF segmentet.”

  Man skal ihvertfald handle i Irmas hages.mæk afdeling først!

  “Dem er der sikkert mange af, men mon ikke der også er en del alvorlige ulemper ved medlemskabet? Hvis ikke, var afstemningen i specielt England nok faldet anderledes ud”
  Jan johansen

  Det største problem er at Danskere forstår den Engelske afstemning udefra Danske forhold og interesser. Det kan man ikke!
  Dem der stemte nej var nok bøvsende, men de var vildledet. EU har højnet standarderne der, og derfor stemte den yderste venstrefløj for EU i sin majoritet..I England var det det “bedre borgerskab” sammen med de Engelske DF’ere der intet forstår, der stemte nej..

  I DK ville jeg stemme nej..Vi har demokrati..Vi har muligheder stadigvæk for et bedre og mere funktionsdygtig land, hvis folket blot var mindre vildledt af medierne og politikerne i blå blok..

  Men borgerlige interessere sig kun for løndumpere fra udlandet og velfærds erodering..
  Derfor mere end fordoblet vko indvandrer antallet under VKO. Og nær samme endnu..
  Det siger statistikken..
  Alligevel tror DF’eren på retorikken om blå bloks stramme indvandringspolitik..
  Faktisk har rød blok landets strammeste indvandringspolitik, da de er imod løndumping..Men i EU, kan dette jo naturligvis kun være angående EU statsborgere, og ikke indvandrer fra den tredje verden.

  Hvis indvandrerkritiske DFere blot forstod sammenhænge, ville de stemme rødt næste gang..

  DF har også stemt for flere eu forslag end noget andet Dansk parti?
  (http)://www.b.dk/danmark/forsker-df-er-et-hemmeligt-eu-parti

  Partiet er et renlivet løgner parti..Ikke et ord de siger, mener de..Opfundet i en julebrandert blandt borgerlige politikere er partiet. Og succesen har været massiv i 30 år, pga. die dumme dfen.

 299. Af Javier Martinez

  -

  Indlæg i filteret..

 300. Af Javier Martinez

  -

  AF JAVIER MARTINI – 12. JULI 2016 20:37

  Såvel som fjern dette indlæg i undertegnedes navn..

  Når folk begynder at skrive i andre bloggers navn som her, dør debatten simpelthen..Det er karaktermord af værste karakter..Og i burde slette Axel Eriksens ytringsfrihed for at deltage her til..

 301. Af Axel Eriksen

  -

  Hvem du end er – om du kalder dig søren “von Marx” sørensen, Javier Martinez eller noget helt tredje ,fjerde eller femte, så har jeg aldrig – aldrig skrevet i dine mange navne!

  Jeg kan forstå at “martini” også er et navn, som du nu vil have patent på, men åbenbart aldrig brugt?

  Det har jeg heller ikke!
  Selv verdens kedeligste mand kunne nok have fundet på noget andet – hvis han i modsætning til andre valgte ikke at bruge sit eget!

 302. Af Niels Peter Lemche

  -

  Axel Eriksen, se hvem han nu stjæler identitet fra:

  https://en.wikipedia.org/wiki/Javi_Mart%C3%ADnez

 303. Af J Martinez

  -

  Eriksen du blev taget i støvring skrivende i andres navne. Du er en gemen v revisor løgner.

  Jøden lemche er jo ikke Dansker og der er ca 5.000 Javier Martinez i verden. Et af de mest normale navne, men den religiøse kvaksalver ved jo heller ingenting ,udover overbetalte idioters navne der løber rundt og sparker til en bold.

  Zionisten og jøden Lemche har været på overrførelsesindkomst hele livet, og aldrig kendt et rigtigt job. Den arbejdssky radikale kvaksalver er en religiøs tosse.

 304. Af Ib Vandmand

  -

  Det var nu Jens Hansen der blev udelukket fra Støvrings blog for at skrive i andres navne.

 305. Af Ib Adelsteen

  -

  Det var nu Jen s Hanse n der blev udelukket fra bloggene for at skrive i andres navne.

 306. Af Axel Eriksen

  -

  Hvilke “andre folks navne” har jeg skrevet i – og hvornår?

 307. Af Axel Eriksen

  -

  Uanset hvem Ib er, så har han ret! Der var engang en J Hansen, der blev udelukket fra en blog på grund af falsk brug af mit navn: Selv om jeg protesterede meget kraftigt flere gange gik der en rum tid!

  I sit postulat blev J Hansen i øvrigt meget ihærdigt støttet af en Søren Sørensen.

  Måske, du så kan genkalde bloggen – “J Martinez” – så du kan komme med en forklaring på hvem, der skrev falsk og blev afsløret!

 308. Af Javier Martinez

  -

  Ib er ko, som du udmærket ved..Og en anden debattør der også er taget i at skrive i andres navne..

  Uden tvivl har du også deltaget her i Bt.blogs med at skrive i andres navne, og som nu har lukket ned for ytringsfriheden pga. dette..Og nu forsøger i at gøre samme i B..Via personfnidder og personangreb-som er det eneste i to kan mod alle fra venstrefløjen..Aldrig relatere i til emnet..Aldrig!

  Eneste mål er at få fjernet borgerlige kritikeres røst..

 309. Af Axel Eriksen

  -

  Jeg ved ikke udmærket, hvem Ib er – men i modsætning til dig skriver vedkommende sandheden!

 310. Af J Martinez

  -

  Hverken ko eller ae interessere sig for hvad er sandt. Du interessere dig kun for pengekriminalitet.

  I er som vores lallende udenrigsminister ,der som løkke også end ikke kan Engelsk,mumlende v og df bonderøve..

 311. Af Axel Eriksen

  -

  Du er bøvset på denne blog – og jeg gentager – bøvset fra underklassen.
  Du er ren underklasse. Du har aldrig kunnet sætte dig ind i dansk stavning/formulering – og at demokrati ikke ensidigt kun er de “rødes” mening!!!!!!

 312. Af J Martinez

  -

  Du er den intelektuelle underklasse inkarneret axel..
  En Skræppende kalkun og v revisor som altid skal bruge hagesmæk. Der ikke acceptere røde..

 313. Af Mark Lohmann

  -

  Du er heller ikke en man får lyst til at omgås. MVH

 314. Af j nielsen

  -

  “Ib er ko”

  Og fad er vor. Skål >bOevs<.

 315. Af J Martinez

  -

  Ko er kim olsen og før j.nielsen trådte sine besserwisser ble trin her, levet sammen med axel eriksen i B for kun for at fjerne min ytringsfrihed. Skrev aldrig i et emne om et emne, men kun personangreb
  Berlngske behøver ikke meget overbevisning. De er gode brune fascister der kan bruges der..

  Ko har dog tilkendegivet pædofile tilbøjeligheder i bt. Og er derfor fjernet..

 316. Af J. Hans en

  -

  AF AXEL ERIKSEN – 14. JULI 2016 13:23

  Undertegnede har aldrig været udelukket fra Støvrings blog.
  Det fremgår tydeligt, hvis man læser hans blog.
  Så endnu en løgnehistorie fra AE og K0..
  De eneste som konsekvent indsætter indlæg i andres navne er en anløben revisor Axel Eriksen og en person, som kalder sig Kim P Olsen.
  En person som sviner kvinder til i bloggene og som indsætter sine syge fantasier om børnesex.

 317. Af J. Hans en

  -

  Et typisk indlæg fra Kim P Olsen/Ib Wasserman til en kvinde.

  “AF KIM P OLSEN – 28. JANUAR 2014 21:08
  Tak! Tak fordi vi slipper for dig din lede manipulerende so!”

  Fra Anne Sophia Hermansens blog:
  “Tak for kampen”
  http://annesophia.blogs.berlingske.dk/2014/01/28/tak-for-kampen/comment-page-1/#comments

  Ja. Denne Kim P Olsen/Wasserman har det svært med kvinder.

 318. Af J Nielsen

  -

  “Et typisk indlæg fra Kim P Olsen/Ib Wasserman til en kvinde”

  Hvis det er så typisk, hvorfor er det så det samme ene eksempel der bliver repeteret ad nauseam. Kom med bare ét andet eksempel, og få sat en udløbsdato på genbrugen. To et halvt år er alt for længe at slæbe rundt på gammelt nag. Og så i fuld offentlighed. Vorherre til hest.

  Blogregel nr. 1:

  Du må ikke føre skænderier fra én blog med over i den næste.

 319. Af J. Hans en

  -

  AF J NIELSEN – 16. JULI 2016 10:14
  “Blogregel nr. 1:
  Du må ikke føre skænderier fra én blog med over i den næste.”

  Det er sådan set Kim P Olsen og Axel Eriksen som inddrager undertegnede i deres syge nonsens.
  Og deres løgnehistorier.
  Selvom undertegnede ikke deltog i debatten.
  Det er ikke med undertegnedes gode vilje, at jeg igen og igen skal imødegå deres syge vrøvl.

  Så henvend du dig til dem J. Nielsen.
  Såfremt du er en hæderlig person.

 320. Af j nielsen

  -

  Man ser splinten i sin broders øje, men ænser ikke kæppen i sit eget øre.

 321. Af Arne Hornborg

  -

  Atter tog de fejl, alle de politiske analytikere, deres spådomme om Englands Brexit.
  Præcis som de skrækpostulater om dansk afstemning vedrørende euroen.
  VI kunne slet ikke klare os uden at være med i euroen. Resultatet kender vi, med, selv økonomers, store tilfredshed.
  Theresa May skal ganske afgjort nok klare sit embede på bedste vis.
  Formå at samle såvel parti som nation. Vække den britiske nationalfølelse, den britiske selvbevidsthed som en FRI nation.
  England kan sagtens indgå bilaterale handelsafteler med lande både inden- som uden for EU. En hel verden ligger åben for England.
  Frankrigs præsident Hollande har telefonisk lykønsket Theresa May, udtrykt ønske om at styrke det bilaterale samarbejde DE TO lande imellem.
  Det pudsige men, for mig, ikke overraskende: Tysklands Merkel har gjort nøjagtig det samme. Samme ønske om bilateral samarbejde mellem Tyskland (ikke EU) og England.
  Danmark bør gøre det samme, ikke mindst på landbrugs- og fiskeriområdet.
  Danmark har fornylig indgået en stor, meget stor handelsaftale med Kina om svineeksport.
  Noget det hårdt ramte Danske Landbrug er mere end glade for.
  Rent gætteri, men mon ikke en del af den svineeksport bliver sendt til Rusland, officielt rent administrativt, først til Kina?
  EU er vist ikke i stand til at forbyde eksport Rusland og Kina imellem.
  Sammenligningen med Merkel og Theresa May er, efter min opfattelse, forkert.
  Jeg tror ikke rigtigt på, at Theresa May begår samme fejltagelse som ,,den gæstfrie Merkel”, der inviterer alverdens flygtninge indenfor, for derefter, gladeligt, uden tilladelse at sende dem videre til for eksempel Danmark.
  Arne Hornborg
  Typograf/mediegrafiker, forfatter.

 322. Af J Martinez

  -

  Blogregel nr. 1:

  Du må ikke føre skænderier fra én blog med over i den næste.

  Helt enig..Men disse 2 lider af forfølgesesvanvid af et par bloggere og henvender sig kun til disse i debatten og relatere aldrig til emnet…..

  Har foreslået begge aldrig at hevende sig til undertegnede og skal gøre ligeledes. Forslaget blev forkastet.
  Målet er at få fjernet vores ytringsfrihed…

 323. Af J. Hansen

  -

  AF J NIELSEN – 16. JULI 2016 12:25

  Igen lille Nielsen.
  Det er AE og K0 som har blandet undertegnede ind i deres løgnehistorier.
  Henvend du dig til dem lille Nielsen.
  I stedet for alt hykleriet.

 324. Af J. Hansen

  -

  AF J NIELSEN – 16. JULI 2016 12:25

  Igen lille Nielsen.
  Det er AE og K0 som har blandet undertegnede ind i deres løgnehistorier.
  Henvend du dig til dem lille Nielsen.
  I stedet for alt hykleriet.

  J MARTINEZ.
  Nielsen er jo bare en af de sædvanlige typer som mener, at enhver for for svineri er i orden.
  Så længe svineriet begås af hans ligesindede på den yderste højrefløj.

 325. Af J Ha ns en

  -

  Et indlæg hvor Kim P Olse n sviner Amalie Lyhne til i mit navn
  Denne K0 er en rigtig sød lille dreng.

  “AF J. HA NSEN – 25. JUNI 2016 14:44
  Så er det hjem i køkkenet Amalie. Du har på alle måder misbrugt din frihed til at tale og optræde i forsamlinger.”

  Et underklassens bøvs som Anne Libak så rigtigt kalder det.

 326. Af J Martinez

  -

  Var kun enig med j.nielsen mht. Blokregel 1.

  Hun har noget besserwisser smart ass over sig nogen gange, selvom hun da forlyder fornuftig mestendels.

 327. Af J. Hanse n

  -

  AF J MARTI NEZ – 17. JULI 2016 11:23

  J. Nielsen ved nok ikke, at vi har haft K0 og AE hængende over os i et par år.

  Med falske indlæg i vores navne, stråmænd, intimidering, forsøg på at udelukke os fra debatterne og svineri i al almindelighed.
  Det er ikke med undertegnedes gode vilje, at man er nødt til at besvare deres køteragtige svineri.
  Jeg ville helst være fri.

 328. Af J Martinez

  -

  Helt enig. Men nu har j.nielsen også fået et crashcourse mht. ko og ae,der kun deltager i debatten for at svine et par debattøre til.
  I ko’s tilfælde også kvinder..

 329. Af J M

  -

  “J. Nielsen ved nok ikke, at vi har haft K0 og AE hængende over os i et par år.” JH

  I undertegnedes tilfælde mindst i fem år, nok nærmere lo år..

 330. Af J M

  -

  +Kære kevin, berlingske it ansvarlige…
  Forklar venligst om disse 3 indlæg er skrevet at AE eller KO?

  AF IB ADELSTEEN – 14. JULI 2016 12:57
  Det var nu Jen s Hanse n der blev udelukket fra bloggene for at skrive i andres navne.

  “AF JAVIER MARTINI – 12. JULI 2016 20:08
  Hellere trold, end træl.”

  AF IB VANDMAND – 14. JULI 2016 12:56
  Det var nu Jens Hansen der blev udelukket fra Støvrings blog for at skrive i andres navne.

  Du behøver ikke at relatere til ib den fjerde som er preben d. 8..
  “AF IB OLSEN – 11. JULI 2016 11:17
  Hvad er der galt med anna libak? Hun favoriserer J M og skjuler fornuftige folks indlæg. Det virker da meget usympatisk.”

 331. Af J M

  -

  +Kære kevin, berlingske it ansvarlige…
  Forklar venligst om disse 3 indlæg er skrevet at AE eller KO?

  AF IB ADELS TEEN – 14. JULI 2016 12:57
  Det var nu Jen s Hanse n der blev udelukket fra bloggene for at skrive i andres navne.

  “AF JAVIER MA RTINI – 12. JULI 2016 20:08
  Hellere trold, end træl.”

  AF IB VANDMA ND – 14. JULI 2016 12:56
  Det var nu Jens Hansen der blev udelukket fra Støvrings blog for at skrive i andres navne.

  Du behøver ikke at relatere til ib den fjerde som er preben d. 8..
  “AF IB OLS N – 11. JULI 2016 11:17
  Hvad er der galt med anna libak? Hun favoriserer J M og skjuler fornuftige folks indlæg. Det virker da meget usympatisk.”

 332. Af J M

  -

  Indlæg i filteret, til berlingske it ansvarlige kevin…!

 333. Af j nielsen

  -

  Nåmen det klarer I jo fint.

  J, Nielsen, 1 m 52 (ligesom Napoleon) og stort set alvidende.

 334. Af Javier Martinez

  -

  “Nåmen det klarer I jo fint.
  1 m 52 (ligesom Napoleon) og stort set alvidende.” j.Nielsen

  Pas på med alt det smart aleck besserwisser på 2 linier..Det bliver mestendels useriøst og uvidende, og uden værdi da!…

  ps indlæg i lilleør?
  AF J NIELSEN – 17. JULI 2016 22:02
  ” På samme måde som vi alle (kristne, muslimer og ateister) bør tage afstand fra Breivik, bør vi alle (kristne, muslimer og ateister) tage afstand fra svinet i lastbilen.”
  ..
  “Det tror jeg faktisk ikke jeg gider.
  Jeg tog heller ikke afstand fra Charles Manson, Peter Lundin, eller Jim Jones.”

  Naturligvis bør vi tage afstand fra religion, og borgerligheden og dens ofre, som er mod sine medmennesker…Givet! Breivik var kristen fundamentalist, frimurer, DF inspireret, og borgerlig!..Men burde tage afstand fra disse fire ting, som Dansker..
  Det er ikke Danske værdier.

  At få indvandringen til at fungere betyder både et hjemlig stop for ny indvandring, nu hvor så utallig mange er ankommet, som et stop for nye..Faktisk tror jeg ikke DK får afsluttet indvandrerdebatten før dette sker.,Ej får ordentlig respekt for de ankomne, givet dem muligheder, stoppet racismen, får integrationen til at lykkedes med andre ord..

  Der bliver kun færre og færre job, efter borgerlige har udliciteret Danmarks snart sidste arbejdsplads…Rettidig omhu er der brug for..Men hvor er regeringen der indfører den?

 335. Af j nielsen

  -

  “J. Nielsen ved nok ikke, at vi har haft K0 og AE hængende over os i et par år.

  Med falske indlæg i vores navne, stråmænd, intimidering, forsøg på at udelukke os fra debatterne og svineri i al almindelighed.
  Det er ikke med undertegnedes gode vilje, at man er nødt til at besvare deres køteragtige svineri.
  Jeg ville helst være fri.”

  Jeg synes dette er præget af udtalt blindhed overfor egne fejl. Man kan jo bare se ovenfor. Fordi vi har en uenighed, er jeg pludselig “lille”. Hvor i alverden kom det fra?

  De bemeldte herrer har mindst lige så meget nogen hængende over sig. Jeg har fulgt med, og jeg synes I er – stort set – lige gode om det. Jeg ser et klart element af nydelse i gentagelsen af efterhånden to et halvt år gamle sager. Vil man være fri, så lader man være, i stedet for at være der som et søm ved den mindste anledning. Sværere er det ikke.

  Og mangler man en anledning til at stoppe et skænderi der snart kan hamle op med Asterix på Korsika (det var den sag med oldefars ged) vil jeg atter en gang henvise til blogregel nr. 1:

  Du må ikke slæbe skænderier fra én blog med over i den næste.

 336. Af J Hans en

  -

  AF J NIELSEN – 18. JULI 2016 19:02

  Henvend du dig til K0 og AE.
  De er helt sikkert åbne for dine gode råd.

 337. Af J Martinez

  -

  “Du må ikke slæbe skænderier fra en blog med over i den næste..”

  Giv dit 11 bud til ko og ae..Ude for at få et job på berlingske moderator kontor? Beklager dette gør en computer i dag. Kun enstavelsesfolket går direkte igennem..

 338. Af j nielsen

  -

  “Henvend du dig til K0 og AE.” “Giv dit 11 bud til ko og ae.”

  Udsendt i stereo. En nyskabelse på blokvognen.

  Det er da meget muligt de også har brug for dem, men de er bestemt ikke de eneste. Her kan jeg se at man melder hus forbi, og dermed udviser total blindhed for egne fejl og mangler. Der er ellers nok at tage af.

  Her er endnu en debatregel.

  “At din modpart er en tumbe, gør ikke dig selv til en smart fyr.”

  Sjældent er det set demonstreret så eftertrykkeligt som her.

 339. Af J Martinez

  -

  At din modpart er en tumbe, gør ikke dig selv til en smart fyr.”

  Når din modpart er en besserwisser type der skriver alle sine kommentarer på 2 linier, og på en hånlig måde, som j.nielsen altid gør, uden at tale om emnet,men stavningen mv. Indgyder det nu heller ikke ligefrem heller respekt..

  En besserwisser tager også fejl mestendels med sine smart ass udlægninger..

  Men da godt,at resten af enhedslisten er mere velafbalanceret.
  🙂

 340. Af J Martinez

  -

  “At få indvandringen til at fungere betyder både et hjemlig stop for ny indvandring, nu hvor så utallig mange er ankommet, som et stop for nye..”
  Kloge åge..

  Mente du ikke at få indvandringen til at fungere, betyder både et stop for ny indvandring,og en satsning på de masser af allerede indvandret, sat på parkering, nu de borgerlige har udflaget nær den sidste arbejdsplads til østen? Og indvandrer her i den brede forstand af alle. Ikke blot musli mer som avisen henviser til uafbrudt kun!
  🙂

 341. Af J Martinez

  -

  Indlæg i filteret! Fyordet var ikke muslim, og er så på bar bund, da ko og ae jo ikke nævnes og som jo burde være fyord i filteret som deres fulde navn!

 342. Af J. Hans en

  -

  AF J NIELSEN – 19. JULI 2016 17:23

  Kan ikke bruge mere tid på dig J. Nielsen.
  At din sympati ligger hos en person som K0.
  Der sviner kvinder til groft.
  Indsætter sine syge fantasier om sex med børn.
  Og indsætter indlæg i vi andres navne.
  Det fortæller, hvad du er for en person J. Nielsen.
  Du skal ikke forvente flere svar fra mig.
  Den slags hykleri gider jeg ikke bruge tid på.

 343. Af j nielsen

  -

  “At din sympati ligger hos en person som K0.”

  Det gør den ikke. Jeg synes han er ubehøvlet. Men som sagt: at den ene opfører som en tumbe gør ikke den anden til en smart fyr. Og da slet ikke når man ter sig som ovenfor. Der er meget kort til skældsordene.

  “Der sviner kvinder til groft.”

  Det var der vi startede. Det blev kaldt for “typisk”, og så er alt hvad man kan komme med ét eksempel der er to et halvt år gammelt. Der må være en udløbsdato.

  Adspurgt kommer man så med et nyere eksempel i falsk navn. Det kan være hvemsomhelst. Der har også været falsk indlæg i mit navn. Jeg gider ikke mistænke nogen. Måske er der koks i elektronikken.

  “Indsætter sine syge fantasier om sex med børn.”

  Den eneste i miles omkreds der skriver om den slags er: dig selv. Tramper rundt i emnet. År ud og år ind. Og hvad er anledningen? Igen, et flere år gammelt skænderi, hvor et sarkastisk indlæg med vilje bliver misforstået og taget bogstaveligt. Det er så ringe at jeg ikke har ord for det.

  Siden du så godt kan lide det, så tag da for himlens skyld og kald mig for pædofil også. Hvorfor dog ikke? Du behøver jo ikke at have noget at have det i denne gang heller, det er ganske gratis, og det bereder dig åbenlyst stor fornøjelse.

 344. Af J Martinez

  -

  J.nielsen

  Din historiske uvidenhed er uden huller mht berlingske blogs..Men siden du nu forgiver at være joha nne schm idt nielsen ,ønsker jeg hermed at bidrage med min skepsis hertil..

  Jac.ob rasmus sen skriver udover k o også kun om pæ.do fili? Derudover? Nej kan ikke erindre andre..man begge er bor gerlige? Og det er vel det eneste vi kan tage med os?

Kommentarer er lukket.