Dilemma: Når EU redder bådflygtninge, understøtter det menneskesmuglernes forretningsmodel

Af Anna Libak 231

Forleden kunne Spiegel Online fortælle, at EUs mission mod menneskesmuglere i Middelhavet – Operation Sophia – siden september sidste år har reddet henved 13.000 bådflygtninge fra at drukne.

Det lød som en positiv nyhed. Men det var det ikke kun. For de fleste af bådflygtningene var stævnet ud fra Libyens kyster, og Spiegel kunne også fortælle, at netop de libyske menneskesmuglere bruger EUs mission som et aktivt salgsfremstød.

Nogle af dem satser simpelthen på, at de kun behøver at sejle bådflygtningene uden for Libyens 12-sømilegrænse, hvorpå de i internationalt farvand straks opsender de nødraketter, så EUs patruljeskibe må bjærge bådflygtningene og i henhold til international lov er pligtige at sejle dem til et EU-land, det vil sige Italien. Her har bådflygtningene krav på at få behandlet en asylansøgning, og selv om den bliver afvist, kan de fleste af dem regne med at blive alligevel. Deres hjemlande tager dem ikke uden videre tilbage: I mange tilfælde har hverken de eller EU jo kapacitet til at udrede, om det faktisk er deres borgere.

EUs Operation Sophia er hermed blevet en klassisk opvisning i det, man inden for spilteori kalder moral hazard: At folk handler anderledes, hvis de ved, at de bliver reddet fra undergang. Groft sagt: Jo flere EU redder, desto flere vil begive sig mod EUs kyster. Og jo mere effektiv EUs indsats bliver, desto flere vil vove at vælge at sætte sig i en spinkel gummibåd fremfor et solidt fartøj, ud fra betragtningen om, at man alligevel ikke skal sejle så langt, før man bliver bjærget af EU.
De fleste bådflygtninge ved nok godt alligevel, at det er dødsensfarligt at begive sig over Middelhavet, uanset hvad menneskesmuglerne hævder. Det ved de ikke på grund af det, Operation Sophia gør, men på grund af det Operation Sophia ikke gør: I april druknede over 400 mennesker på vej til Italien; i sidste uge var det flere end 700. Muligvis slår afskrækkelseseffekten ligefrem igennem i ankomsttallene for Italien, så færre tager af sted i ugerne efter en tragedie på havet.

I hvert fald kan vi konstatere, at der i marts ankom næsten fire gange så mange til Italien som året før, mens der i april og maj, hvor der druknede hundreder, kom færre end sidste år. Samlet set ser strømmen fra de nordafrikanske lande ad søvejen til Italien foreløbig ikke ud til at blive dramatisk højere end sidste år: I 2015 kom der 153.842 ad denne rute, i 2016 er der ifølge UNHCRs nyeste tal kommet 46.714.

Alle kan dog enes om, at rigtig mange flere ville komme til Italien, hvis de kunne vide sig sikre på, at de ville overleve rejsen.
Også fordi de bådflygtninge, der kommer til Italien i disse måneder, ikke er syrere, afghanere og irakere, der er rejst til Libyen efter at have opgivet håbet om at komme til Grækenland via Tyrkiet. Nej de, der kommer til Italien, er altovervejende migranter fra Nigeria, Gambia, Somalia, Elfenbenskysten, Mali og Eritrea: Kort sagt fra subsaharisk Afrika, hvor verdens fattigste og samtidig hastigst voksende befolkninger bor. Ifølge FN vil der blive henved en milliard mennesker flere i regionen over de kommende årtier. For eksempel vil Nigeria, der er Afrikas folkerigeste stat, på tyve år – fra 2010 til 2030 – øge sin befolkning med over 62 procent til 258 millioner mennesker.

Af samme grund er det magtpåliggende for EU, at Operation Sophia i højere grad kommer til at bekæmpe menneskesmuglere fremfor at understøtte deres forretningsmodel. I disse uger kæmper EU for at få den nye libyske samlingsregerings tilladelse til at operere i libysk farvand ved kysterne, hvor man ville kunne øde- og beslaglægge smuglernes fartøjer uden at behøve at fragte bådflygtninge til Italien. Men det er svært at få sådan en aftale. Af flere grunde.

Libyen har siden Gaddafis fald været en fejlslagen stat, hvor flere brutale klaner gør krav på magten, og den nye samlingsregering har ikke kontrol med hele kystlinjen. Hertil kommer, at EU i sine forhandlinger med Libyen igen står over for et tilfælde af moral hazard: Jo større problemet er for EU, desto mere får Libyen ud af det. Det er jo ikke libyere, der flygter.

De nye magthavere skæver til EUs aftale med Tyrkiet, der skaffer Erdogan tre, ja måske seks milliarder euro i bistand som tak for at tage EUs asylanter tilbage. Samtidig overvejer regeringen formodentlig konsekvenserne for sig selv af at smadre en af de ganske få profitable industrier i et krigshærget land, hvor den har brug for venner og ikke flere fjender. Det kunne få menneskesmuglerne til at alliere sig med deres modstandere i Libyen.
Scenariet ligner til forveksling det, vi kender så godt i forvejen: I stedet for Grækenland, Tyrkiet og flygtninge fra Mellemøsten i hovedrollerne har vi nu fået Libyen, Italien og flygtninge fra Afrika.

231 kommentarer RSS

 1. Af Jakob Rasmussen

  -

  Problemerne i de fattigste lande, som de fleste flygtninge og migranter stammer fra, skyldes grundliggende set kronisk og tiltagende overbefolkning, og overbefolkningen skyldes manglende ligestilling mellem kønnene.

  Hvis overfertiliteten i de fattigste lande, som fattigdomsflygtningene stammer fra, ikke bringes ned til et bæredygtigt niveau -f.eks. ved at ligestille kønnene -, men de vestlige lande i stedet modtager befolkningsoverskuddet fra de fattigste lande som flygtninge, der i løbet af kort tid får det samme forbrugsmønster som vi har, så vil det nærmest være umuligt at forhindre en klimakatastrofe.

  En klimakatastrofe, der primært vil ramme de fattigste lande, og som dermed vil skabe langt større flygtningestrømme.

  Der er allerede for mange mennesker på denne klode, til at alle fattigdoms- og overbefolkningsflygtninge kan få et lige så højt forbrug, som vi har, og dermed forurener lige så meget, som vi gør, uden at det vil medføre et snarligt, økologisk sammenbrud.

  Hvis alle fattigdoms- og overbefolkningsflygtningene, flygter til vestlige samfund, og hurtigt får det samme (over)forbrugsmønster, som vi har – vel at mærke uden at overfertiliteten i deres oprindelige hjemlande bliver bragt ned til at niveau, der også er økologisk og socialt holdbart på længere plan – så bliver det umuligt at redde kloden fra en accellerende klimakatastrofe.

 2. Af Axel Hammerschmidt

  -

  EU kunne bruge “den australske løsning”. Lav en aftale med lande der modtager bistand om at der oprettes flygtningelejre udenfor EU og hvortil man så sejler de flygtninge der reddes hen.

  Midlet er sådan set den samme som aftalen med Tyrkiet – No Way. I bliver sendt tilbage så lad være med at prøve bådene.

  Australien tager årligt imod 10.000 flygtninge fra FNs lejrer. Grunden til man afviser bådflygtningene er, at den almindelige australier (lissom britterne) betragter den som nogen der snyder uden om køen. Og hvis der er noget man skal holde sig fra i Australien, så er det at prøve at springe over i en kø.

 3. Af Anders Munch

  -

  Jeg er til stadighed overrasket over dumheden. Der er intet andet end vold, som vil stoppe den migrantinvasion Europa er udsat for. Gaddafi brugte vold, og siden Gaddafi ikke er der længere skal Europa nu bruge den vold, eller betale andre for at bruge den vold. Der er ingen vej udenom. Og hvis man ikke bruger vold, så vil Europa blive oversvømmet af lav-iq migranter, som vil bruge vold mod den europæiske befolkning, og den europæiske befolkning vil bruge vold mod dem. Uanset hvodan man vender og drejer det her “dilemma” er vold slutresultatet. At bekæmpe menneskesmuglere er ligeså formålsløst som at bekæmpe narkohandlere.De vil altid være der, så længe der er et marked.
  Stop al asylbehandling, smid folk tilbage på Libyens kyster, både mænd, kvinder og børn. Efter nogle uger går det op for folk, og de vil stoppe med at krydse havet. Volden vil dog stadig ikke stoppe, siden befolkningseksplosionen vil fortsætte, dog vil de bruge vold mod hinanden i deres hjemlande, og ikke i Europa.
  Der er ingen logisk brist i de argumenter, jeg lige har lavet, hvis der er, må folk meget gerne påpege dem.

 4. Af Axel Hammerschmidt

  -

  En anden grund til at afholde flygtninge fra at søge søvejen er, at det for det meste vil være de mere velhavende og reaourcestærke der har den mulighed.

  Derfor er denne reaktion grotesk

  http://www.b.dk/globalt/spiegel-tyrkiet-sender-syge-og-ufaglaerte-syrere-til-eu

  Citat

  Hamburg: Adskillige EU-lande er fortørnet over, at Tyrkiet ifølge aftalerne om migranter og flygtninge med EU ikke vil lade syriske akademikere forlade flygtningelejre i Tyrkiet for at rejse til EU.

  De tyrkiske myndigheder vil kun lade syrere, der ikke har nogen uddannelse, eller syrere, som er syge og skal bruge medicin og lægebehandling, komme til EU.

  Citat slut

  Det er netop det der er formålet med at opbringe både og sende disse flygtninge til lejre uden for Australien; nemlig at få muligheden for hjælpe resourcesvage flygtninge på bekostning af de stærke.

 5. Af Jakob Rasmussen

  -

  @Anna Libak

  Du skriver: “Jo flere EU redder, desto flere vil begive sig mod EUs kyster.”

  Sandt nok.

  Desuden har regimerne i de allerede stærkt overbefolkede, fattige lande, som flygtningene flygter fra, ingen grund til at løse de problemer, som flygtningene flygter fra, hvis vi giver alle deres politiske modstandere asylstatus.

  For ikke alene slipper de diktatorer, som de rigtige, politiske flygtninge flygter fra, for deres politiske modstandere, når de tvinger deres modstandere til at flygte; diktatorerne tjener ligefrem på at fordrive deres politiske modstandere, for de politiske flygtninge sender mange penge hjem til familien i hjemlandet, som de er flygtet fra, når de har opnået flygtningestatus.

  Det er en betydelig indtægt for mange fettige diktaturstater.

  Desuden; hvem skal kæmpe for frihed i de fattige diktaturstater, hvis alle de demokratisk orienterede borgere flygter til lande, hvor der allerede er demokrati?

  Politiske flygtninge, der flygter fra diktaturer til demokratier, truer ike demokratiet, for de er jo netop blevet tvunget på flugt, fordi de går ind for demokrati.

  Fattigdomsflygtninge flygter ikke fra diktaturet, men fra fattigdommen; mange af de islamistiske fattigdomsflygtninge er imod demokrati og menneskerettigheder, og de bekæmper demokrati og menneskerettigheder i de lande, somde flygter til, med terror og trusler.

 6. Af Jens Hansen

  -

  Flygtninge problemet skyldes USA`s og bl.a. Danmarks forbryderiske krige i Iraq og Libyen.
  Nu må EU så betale for disse forbrydelser.
  Og det er fuldt fortjent.

 7. Af J. Han sen

  -

  Flygtninge problemet skyldes USA`s og bl.a. Danmarks forbryderiske krige i Iraq og Libyen.
  Nu må EU så betale for disse forbrydelser.
  Og det er fuldt fortjent.
  Man må betale for sine dumheder.

 8. Af Jakob Rasmussen

  -

  @Jens Hansen

  En løgn bliver ikke mere rigtig af, at blive gentaget – og løgne kan ikke løse de fundamentale problemer.

  Stort set alle de fattigste lande på kloden er overbefolkede, og overbefolkningen skyldes manglende ligestilling.

  Overbefolkningen er både direkte indirekte skyld i stort set alle de andre problemer, som plager de fattigste lande – herunder krige og borgerkrige.

  Regimerne i de allerede overbefolkede lande, gør stort set intet for at bringe overfertiliteten ned på et niveau, der både er socialt og økologisk bæredygtigt.

  Selv en “moderat”, islamistisk diktator, som Erdogan, er imod familieplanlægning og ligestilling, som alle andre islamister, fordi det forudsætter ligestilling mellem kønnene – på trods af, atTyrkiet allerede er stærkt overbefolket.

 9. Af Axel Hammerschmidt

  -

  Jens/J Hansen, Anna Libak skrev

  “. . . de bådflygtninge, der kommer til Italien i disse måneder, ikke er syrere, afghanere og irakere, der er rejst til Libyen efter at have opgivet håbet om at komme til Grækenland via Tyrkiet. Nej de, der kommer til Italien, er altovervejende migranter fra Nigeria, Gambia, Somalia, Elfenbenskysten, Mali og Eritrea: Kort sagt fra subsaharisk Afrika”.

  Så du vrøvler.

 10. Af Flemming Lau

  -

  Meget enig med AH.
  Ret beset er det en krigserklæring, hver gang et land, lader flygtninge\immigranter forsøge at krydse grænsen, til et andet land uden at det afsendende land har registreret disse med klar identitet og asyl status. I Libyens dysfunktionele tilfælde, må FN oprette sikre flygtninge lejre i fx Algeriet til nærmere udredning. Når FN har dokumenteret at der er tale om regulære flygtninge, må de stille sig op i køen af kvote flygtninge. De illegale flygtninge\immigranter der ønsker at unddrage sig FN’s kontrol og tager over havet på menneskesmuglernes nåde eller mangel på samme, samles op af EU’s FRONTEX landgangsskibe og sættes af på bredden af det land der har tilladt ulovlighederne. Om nødvendigt med våben magt. I Tyrkiets tilfælde skulle ethvert Handels samkvem, og andre privilegier der ydet dette land, og midler indfryses indtil dette land opfører sig ordentligt.

  For resten af EU gælder det om at håndhæve sin suverænitet, grænsedragning med pigtråd, bevæbnede vagter med overvågnings udstyr indtil der er styr på situationen, og befolkningerne i 3 verdens landene forstår at det er hvert enkelt land der afgør hvem der legalt skal inviteres indenfor.

 11. Af Jakob Rasmussen

  -

  En løgn, bliver ikke mere sand af, at blive gentaget, Jens Hansen.

  Det gør dine tåbelige misforståelser heller ikke…

  Der kommer ikke mange libyske flygtninge til Europa, netop fordi vi hjlap med at afsætte Gadaffi – men det ved du åbenbart ikke.

  Der er alvorlige problemer i stort set alle de fattige, overbefolkede lande, som flygtningene stammer fra, og den grundliggende årsag til alle de andreprobelemer, er netop overbefolkningen..

 12. Af jens petersen

  -

  Det er sådan set en fin analyse som blogskribenten fremfører, og jeg er fuldstændig enig. Spørgsmålet er så bare hvad vi gør i EU.

  Sender vi militær ind og tager et stykke af Libanon og omdanner til en lejr? Sender vi destroyere ud og skyde på migrentskibene, og lader dem drukne? Lægger vi flydespærringer med pigtråd, miner etc. ud?

  Politikere skal levere løsninger nærmere end at tale om problemer!

 13. Af Jakob Rasmussen

  -

  Så længe diktatorerne i de hjemlande, som de politiske flygtningen flygter fra, tjener tykt på de remitter, som de politiske flygtninge sender hjem til familien i hjemlandet, har de ingen interesse i, at stoppe undertrykkelsen af deres politikske modstandere, eller i at bringe den katastrofale overfertilitet, der er skyld i flygtningestrømmene, ned på et niveau, der både er socialt og økologisk bæredygtigt

  Politiske flygtninge, der flygter fra diktaturer, går som regel ind for demokrati, men fattigdomsmigranter flygter ikke fra diktaturer, men fra fattigdom, og er ofte ikke demokrater.

  Derfor bekæmper fattigdomsmigranter, der ikke er rigtige politiske flygtninge, ofte demokrati og menneskerettigheder i de lande, der modtager dem som flygtninge.

 14. Af Henrik Knage

  -

  Når det som nogle hævder, skulle dreje sig folk fra Afrika, som har et lille IQ – der kommer i både til Europa, må jeg så ikke foreslå at både konventioner og IQ kikkes igennem på egen banehalvdel?

  For mig ligner EU´s IQ en meget dyr blikdåse med en bule, der når den buler ind på ydersiden, og buler den bare ud på indersiden.

  Der er nogle politikere, der ikke kan prikke en pind i en lort, uden at ødelægge både pind og lort.

 15. Af Henrik Knage

  -

  så buler

 16. Af Jesper Simonsen

  -

  @Jens Hansen

  Helt enig Jens. Krigene var en fejl. Dog kan jeg ikke huske at der var mange i befolkningen der stod i kø for at sende danske soldater og ressourcer til at røre rundt i områder der vist har rigeligt at se til med deres egne stammekrige.

  Men lad os acceptere at det var en fejl. Skal jeg og alle danskere samt resten af Europa acceptere at vi for evig tid skal forsørge en gruppe mennesker hvis eneste interesse at være her er at stille krav og uden noget der bare minder om skrupler og kræve i kasse et til dem og deres horder af familie medlemmer…? Mens vi selvfølgelig skal acceptere at vi er andenrangs borgere for vi os er det nemlig ikke “synd” for af en eller anden årsag.

  Uanset, så syntes jeg ikke jeg kan huske at jeg eller nogen jeg kender blev spurgt ind til hvorvidt Danmark skulle bruge så meget som en ti øre på Mellemøsten (spørg Fogh om hvad han fik for deltagelsen – for ser ud til at jobbene står i kø nu). For så kan du være stensikker på svaret ville være: overhovedet ikke vores problem hvordan I formidler jeres “lande”.

  Så nej, jeg eller Danmark bærer præcist bjælde ansvar for folks egne valg (og slet ikke hvis disse kun tager udgangspunkt i skrifter selv Tollundmanden ville have syntes var en tand spøjse for ikke at sige decideret (*********** kommentar udeladt da det ellers får folk op i et felt hvor man risikerer bøder) Hvis du syntes det er synd eller du på andet vis bærer ansvar er du hjertens velkommen til at ringe på min dør næste søndag med raslebøssen og så skal jeg nok personligt takke dig for indsatsen.

  Men skyld eller andet for Mellemøstens legendariske fejl der nu strækker sig mere end 14-århundrerer tilbage får du ikke mig til at bære en andel af. Overhovedet.

  Jesper “Vantro” Simonsen takker af og hilser “berigelsen” god tur hjem, så i måske selv kunne tage ansvar for jeres lande. Men ak nej, det er selvfølgelig Danmark´s skyld af en eller andet sygelig bizar argument hvor det land der netop gør mest for andre skal pisses på gang på gang. Fordi vi måske er de eneste der overhovedet giver humanist tåber så meget som et sekunds tale tid. Mon Erdogan havde fundet sig i en lokal Z. Stampe eller hun havde fundet sig selv i fængsel for forræderi?

  Men fint lad os nedlægge Danmark, Europa og Vesten helt og aldeles i Humanismens navn og blive til Yemen. Hurra for Mangfoldigheden!!! Gad vide om jeg så i det mindste til den tid må slippe for den “dårlige samvittighed” jeg tilsyneladende skal sidde inde med.

 17. Af Dennis Pedersen

  -

  Det skræmmer mig gang på gang hvordan nogle med deres mund siger “de gør det jo bare for sjovs skyld – de nasserøve”, mens de med deres øjne ser på billeder af grædende kvinder med druknede spædbørn i armene.

 18. Af Bent Jensen

  -

  VI HAR KUN EN GALGENFRIST TILBAGE, INDEN DANMARK GÅR STATSBANKEROT BÅDE ØKONOMISK OG KULTURELT. Det var merkel og andre feministiske pladderhumanister der startede invasionen af Europa, ved at invitere de afrikanske og arabiske masser til at slå sig ned i Europa. En invasion som også EU bureaukraterne har bakket op, enten direkte eller indirekte. Det er en invasion der truer med at forvandle Europa til en fattiggård hærget af vold, velfærdssammenbrud, kriminalitet, nye sygdomme (superbakterier), terror og borgerkrigs-lignende tilstande.

  Herhjemme snakker regeringen og en række håbløse politikere, men intet effektivt sker. Dog er der indført en effektiv diskriminering og tilsidesættelse af danskerne mht. boliger, pensioner, lægehjælp og social velfærd. Invasionen fortsætter, og snart er danskerne kun på tålt ophold i deres eget land. Dernæst vil de blive undertrykt, fordrevet og udskiftet med vold mv. (ligesom det sker i Sverige, Belgien og Tyskland osv.)

 19. Af Bent Jensen

  -

  VI HAR KUN EN GALGENFRIST TILBAGE, INDEN DANMARK GÅR STATSBANKEROT BÅDE ØKONOMISK OG KULTURELT. Det var merkel og andre feministiske pladderhumanister der startede invasionen af Europa, ved at invitere de afrikanske og arabiske masser til at slå sig ned i Europa. En in vasion som også EU bureaukraterne har bakket op, enten direkte eller indirekte. Det er en in vasion der truer med at forvandle Europa til en fattiggård hærget af vold, velfærdssammenbrud, kriminalitet, nye sygdomme (superbakterier), ter ror og borgerkrigs-lignende tilstande.

  Herhjemme snakker regeringen og en række håbløse politikere, men intet effektivt sker. Dog er der indført en effektiv diskriminering og tilsidesættelse af danskerne mht. boliger, pensioner, lægehjælp og social velfærd. Inva sionen fortsætter, og snart er danskerne kun på tålt ophold i deres eget land. Dernæst vil de blive undertrykt, fordrevet og udskiftet med vold mv. (ligesom det sker i Sverige, Belgien og Tyskland osv.)

 20. Af Jørgen F.

  -

  …det er dejligt at nogen har åbnet en bog om spilteori 🙂

  Men derudover så er oplægget her rystende læsning om EU’s krisehåndtering. For denne diskussion – disse overvejelser – burde have ligget klar for knap 1. år siden.

  Italiens migrantindsats burde have haft disse overvejelser indlejret – og konskvenser heraf draget for 1. år siden.

  Men hele diskussionen har istedet været en lang pegen fingre ad politikere rundt omkring i medlemslandene om hvem , der red rundt på den højeste moralske hest – eller rettere sagt, hvem, der sad i grisestien.

  Moralismen har kostet menneskelivene – mens svinedrengen sad med løsningerne, og svinestien blev forsvarligt indhegnet.

 21. Af Bent Jensen

  -

  VI HAR KUN EN GALGENFRIST TILBAGE, INDEN DANMARK GÅR STATSBANKEROT BÅDE ØKONOMISK OG KULTURELT. Det var merkel og andre feministiske pladderhumanister der startede invasionen af Europa, ved at invitere de afrikanske og arabiske masser til at slå sig ned i Europa…… resten er i f kl. 16.16

 22. Af Bent Jensen

  -

  Indlæg 16.16 bedes venligst befriet

 23. Af Svend Jensen

  -

  Den moralske udfordring i forbindelse med masseinvasionen af migranter ligger i at påtage sig ansvaret med at afvise dem; især når migranterne kommer under dække af at være flygtninge sammen med ægte flygtninge.
  Da bureaukraterne i sin tid udformede flygtningekonventionerne tog de ikke højde for det totale og grove umoralske misbrug der forøves af fupflygtningene.
  Det eneste rigtige at gøre må da være at straffe de migranter der udgiver sig for flygtninge. Løgnagtige oplysninger afgivet til myndighederne under asylbehandling bør betragtes som en kriminel handling, der øjeblikkelig medfører direkte udvisning efter udstået fængselsstraf i dertil indrettede specialfængsler.
  Sådanne tiltag vil dog sikkert blive afvist af de godtænkende følepornografer, som altid forbeholder sig ret til at nyde det daglige skud ‘feelgood’ ved at observere frugterne af deres egen uendelige godhed for andres regning!

 24. Af Henrik Knage

  -

  Det står vel efterhånden krystalklart for enhver, at det haster med en politisk løsning, med flere millioner flygtninge på verdensplan, som ingen bebrejder dem for deres flugt, i forsøget på at komme til Danmark, hvor der er sociale ydelser i vente, goder de ikke er vant til.
  Men politikerne er nød til at opfinde sig selv, hvilket de tilsyneladende har svært ved.
  De sædvanlige politiske floskler og trylleformularer “som problemet skal løses ved naturlig afgang”, som om Danmark er en mindre gårdbutik ude på landet, hvor der er en ældre medarbejder der skal på efterløn – de dur ikke med millioner af flygtninge, der kun venter på en chance for at stikke af hjemmefra med kurs mod Europa.

  Menneskesmuglere og søpirater forstår kun ét sprog – deres eget.

  Elbæk går menneskesmuglernes ærinde, fordi han gerne vil bilde hele Danmark ind, at man kan bekæmpe Islamisk Stat med solceller uden celleforandringer og kinddans. Han vil sælge alle kampfly og købe urtethe,creme, samt gamle konkursramte meditationscentre for pengene..

  Alternativet er et flygtningefatamorgana uden sidestykke, man tror det befinder sig ude i horisonten – selv om fakta er at det hænger lige på nethinden.

 25. Af Jakob Rasmussen

  -

  @Dennis Pedersen

  Du skriver: “Det skræmmer mig gang på gang hvordan nogle med deres mund siger “de gør det jo bare for sjovs skyld – de nasserøve”…

  Det er der jo heller ingen her, der der har påstået

  Hvis du kun kan få “ret”, ved at påstå, at andre har fremsat tåbelige påstande, som de aldrig har fremsat, så skyldes det givetvis, at du ikke har ret…

  Hvis du virkeligt har ondt af muslimske kvinder, og det ikke bare er retorik, så burde du jo bekæmpe de kvindehadende, islamistiske mandschauvenister, der undertrykker de muslimske piger og kvinder groft og systematisk, og som bevidst tvinger politiske modstandere til at flygte til b.a. EU.

  Gambias islamistiske diktator sender f.eks. tusinder af gambianere på flugt – helt bevidst.

  For på den måde slipper han af med sine politiske modstandere, der kæmper for at indføre demokrati og meneskerettigheder i Gambia, samtidigt med, at de flygtede gambianske demokratiforkæmpere sender milliarder af kroner hjem til Gambia, hvilket styrker diktatoren og gør det endnu sværere, at slippe af med det islamistiske diktatur i Gambia, som flygtningen flygter fra.

 26. Af Anders Thornvig Sørensen

  -

  Debatten drejer sig om tre interventionskrige siden 2001: Afghanistan, Irak og Libyen.
  1. Afghanistan: Måske nok en fejl, men i hvert fald godkendt af verdenssamfundet.
  Men faktisk skete der det, at flere millioner afghanske flygtninge vendte hjem fra Pakistan til Afghanistan efter regimeskiftet i 2001.
  2. Irak: Hvad bestod den danske indsats konkret i? a) en ubåd og et krigsskib sejlende rundt ude i Golfen, velsagtens ikke engang i irakisk territorialfarvand, mens invasionen foregik inde på land. b) udstationering af danske stabiliseringsstyrker i samarbejde med knap 40 andre lande, efter at invasionen var afsluttet. Efter hvad der vides, havde de danske soldater et godt ry blandt de indfødte. Så, ja, Danmark markerede aktivt sin politiske støtte til invasionen af Irak. Og nej, Danmark bidrog ikke konkret med militære midler til invasionen, men tog på fisketur i Golfen og meldte sig først bagefter med landstyrker til fredsbevarelse, da kampen var ophørt.
  3. Libyen: Gadaffi-regimet faldt, landet gik politisk i opløsning, og dermed forsvandt bevogtningen af den libyske ørkengrænse mod syd, samtidig med at kystbevogtningen oppe ved Middelhavet også led afbræk. Så nu strømmer migranterne og flygtningene fra Vestafrika gennem Libyen til Middelhavet. Libyerne selv bliver stort set i deres land. Migranterne og flygtningene fra Vestafrika har intet at gøre med krigen i Libyen, som sådan. Dermed har de heller ikke noget at gøre med Danmarks krigsførelse i Libyen.
  M.v.h.

 27. Af Anders Munch

  -

  https://www.youtube.com/watch?v=BX3vKUYWH40
  Bare for at understøtte min påstand om lav-iq migranter. Helmuth Nyborg blev da også frifundet for videnskabelig uredelighed. Al forskning i alle lande, peger på statistiske forskelle mellem racer og etnicitet. At andet er blevet påstået skyldes 2. verdenskrig, ikke videnskabelig sandhed. Når den video er blevet set, kan man passende hoppe til Helmuth Nyborgs video, mænd mere intelligente end kvinder.

 28. Af Birger Nielsen

  -

  “AF JENS HANSEN – 1. JUNI 2016 14:27

  Flygtninge problemet skyldes USA`s og bl.a. Danmarks forbryderiske krige i Iraq og Libyen.
  Nu må EU så betale for disse forbrydelser.
  Og det er fuldt fortjent.”

  Den fjogede Jens skriver det samme venstredrejede sludder gang på gang. Hvor mange af migranterne kan mon egentlig regnes for personligt forfulgte.
  Problemet er, at ingen hverken i FN eller EU tør eller vil bringe begrebet befolkningsbegrænsning i brug, bl.a. af religiøse grunde ( læs: katolikker og muslimer). Så længe intet sker på dette område, vil befolkningerne i u-lande vokse eksplosivt og presset på i-lande øges.

 29. Af Henrik Knage

  -

  Når det nu ikke er muligt at opdrage flygtninge til at blive hjemme hos dem selv, og lade være med at drukne uden nogen ser det, jo vigtigere bliver det så at opdrage sig selv – at stille de regler op for flygtninge der gør, at man selv kan holde ud, at være i “stue” med dem – indtil der findes en varig løsning, der er ret anderledes end den er i dag.

 30. Af Allan Hansen

  -

  STOL ALDRIG PÅ EN TYRKER!

  Det var hvad Europa lærte sig i 1700 tallet.
  Der var bred enighed om ,at disse barbariske
  slavehandler ALDRIG skulle få fodfæste i Europa.
  Men det har vi desværre glemt!.

  Nu er Europa igen udsat for regulær pengeafpresning
  ( 6 milliarder ) – og nu vil tyrkerne tvinge Europa til. at
  lukke 80 millioner blodtørstige jihadister ind i Europa.
  Det er fuldstændig vanvigtigt ( som den Jordanske konge
  for nyelig sagde ” det er netop Tyrkiets plan, at pumpe så mange
  jihadister ind i Europa, som mulig)

  Falske kort og falske pas!

  Tyrkerne spiller med falske kort!
  Hele den arabiske liga (ca. 57 lande), har underskrevet
  sharialov – men de har aldrig underskrevet menneskerettighederne.
  Og her pointen, at hele den arabiske liga aldrig kan gøre krav på
  rettigheder og betingelser, som de ALDRIG selv vil accepterer
  endsige respekterer. Derfor er det vigtig, at disse barbar igen
  bliver udvist fra Europa, og det haster – aldrig mere nazisme
  aldrig mere Islam!

 31. Af Jakob Rasmussen

  -

  Erdogan sender ifølge Jordans konge helt bevidst jihadister til Europa.

  Erdogan holdt også hånden over de tyrkiske islamister, der solgte flere kilo sarin til syriske medlemmer af den islamistiske terrororganisation, al Nusra, der også kendes som “Al queda”i Syrien, og han har fængslet tyrkiske journalsiter, der konstatrerede, at han støtter islamistiske kræfter i Syrien aktivt.

 32. Af Niels Peter Lemche

  -

  DENNIS PEDERSEN – 1. JUNI 2016 15:45: Som du ser, er der ingen grænse for menneskeforagten her på disse blogs. Du har fået en forsmag her JAKOB RASMUSSEN – 1. JUNI 2016 16:37. Hele tiden hører man, at Danmark bygger på et kristen grundlag (bortset fra de selverklærede ateister, der alligevel ikke forstår noget); men ærlig talt, tror du, at de har fattet, hvad det indebærer (gør mod andre, som du ønsker, at de skal gøre mod dig)?

  Men velkommen.

 33. Af Niels Peter Lemche

  -

  Så er jeg inde i en filterstime igen. Hvad er der nu galt?

 34. Af r. vangkilde

  -

  NATO bomber sende flygtninge! – og EU skal redde dem ELLER, – har Tyrkiet en dobbelt rolle. Kan Alliancen også bruges til noget mere fornuftigt, at forsvare Europa mod flygtninge ELLER,
  hvor meget bestemmer USA, og hvor lidt bestemmer EU selv. Er NATO og EU i politisk konflikt.

 35. Af Birger Nielsen

  -

  Jens Hansen skriver igen og igen :

  “Flygtninge problemet skyldes USA`s og bl.a. Danmarks forbryderiske krige i Iraq og Libyen.
  Nu må EU så betale for disse forbrydelser.
  Og det er fuldt fortjent.”

  Det er det sædvanlige venstredrejede og usaglige vås.
  Kun de færreste er reelle flygtninge, langt hovedparten er migranter, der flygter til Europa pga. den vanvittige befolkningseksplosion, der især skyldes religionernes magt over de uoplyste masser.
  Paven og muslimerne tillader ikke prævention.

  Har Jens H. iøvrigt intet imod, at IS og Taleban overtager styret i de muslimske lande.

 36. Af Birger Nielsen

  -

  A.Libak
  Nu er to indlæg ej kommet igennem. Hvorfor?

 37. Af Flemming Lau

  -

  Allan Hansen.
  Jeg har set Cairo deklarationen og de muslimske lande der har underskrevet den gældende Sharia lov. Vedrørende hvilke lande der ikke har underskrevet FN flygtninge konvention er der flere henvisninger men når disse aktiveres sker nul og kiks. Har du eller andre et Link ?

 38. Af Flemming Lau

  -

  Koks i filteret !

 39. Af Flemming Lau

  -

  Allan Hansen , har du et Link til lande der ikke har underskrevet FN,’s flygtninge konvention ?

 40. Af Niels Larsen

  -

  Jeg synes ærlig talt, at EUs skibe skal blive i havn og først fyldes med “flygtninge”, når de når EU-området.

  For derefter at blive sejlet direkte tilbage til udgangspunktet.

  Når vi har gjort det en 3-4 ugers tid, kommer der ikke flere – og der drukner heller ikke flere.

 41. Af Flemming Lau

  -

  Filter hedeslag !

 42. Af P. Torbensen

  -

  Oprøret i Europa ulmer,men bliver undertrykt massemedierne har en anden agenda.
  https://www.information.dk/debat/2016/05/kommer-oproeret-nogen-sinde-danmark

 43. Af Ferdinand Egidius Sander

  -

  Jeg er enig med Bent Jensen. Fremtiden ser kulsort ud for Europa!!!. Tyrkiets diktator Erdogan vil nu forbyde prævention, og opfordrer befolkningen til, at få så mange børn som muligt. Han har fornylig indgået( blevet lovet) en aftale med Tysklands mutter Merkel(ig), Europas største forræder i nyere tid, om visumfrihed for tyrkiske borgere til Europa. Det vil betyde, at Europa vil blive oversvømmet med muslimske tyrkere om ganske få år. Det som det Osmanniske rige ikke formåede ved Wiens belejring og endelige erobring i 1529 synes inden for rækkevidde uden våben med diktator Erdogans forræderiske aftale med pølse-Merkel. Som Gadaffi sagde: Europa skal ikke erobres med våben, men med barnevogne. Det har Erdogan til fulde forstået!!

 44. Af Niels Larsen

  -

  For at sige det, som det er: de kan drukne alle sammen for min skyld. Og hellere det end at de når i land.

  Nok er nok og nok ER nået!

 45. Af Mehmet Sami Gür

  -

  Hvad vil I gøre? Skyde dem? Hvad blev der af de universielle europæiske værdier? Har I glemt dem? Har I bandlyst alle disse værdier, som I stolt har pralet med i mange mange år…?!

 46. Af P. Torbensen

  -

  En klog fredelig mand fra Tibet.
  https://www.information.dk/telegram/2016/06/dalai-lama-europa-modtaget-flygtninge

 47. Af Flemming Lau

  -

  Erdogan beholder akademikere, og sender uuddannede, syge og handikappede til EU !

 48. Af Birger Nielsen

  -

  Mehmet Gyr

  Nej, vi ønsker ikke død og ødelæggelse, som nogle muslimer gør ang. vestlige værdier.
  Vi ønsker befolkningbegrænsning, uddannelse, arbejde etc., samt religiøs fritstilling og hermed oplysning , oplysning og oplysning. Men hjemme hos sig selv.

 49. Af Niels Peter Lemche

  -

  NIELS LARSEN – 1. JUNI 2016 20:40: Når du siger: Nok er nok i et sådan indlæg, ja. så må anstændige mennesker nok sige: Nok er nok med dit vanvid.

 50. Af Jørgen F.

  -

  Nå – nu har intelligentsiaen i UM tænkt store tanker igen. NU skal dronningen ned og besøge Erdogan – selvfølgelig skal hun det. Det var slet ikke nok med Saudiregimet. Nej, Nej – vi skal have det hele med – som en smuttur til Berlin i sen-trediverne nu her lige inden det går løs igen.

 51. Af Jan Petersen

  -

  Iøvrigt, et rigtig godt dagsaktuelt og nærværende blogindlæg fra Anna Libak – tak for det!

  Bådtransporten af fattige afrikanere over Middelhavet viser vel blot, hvor grotesk hele “flygtninge” showet er. Lande som Nigeria, Gambia, Somalia, Elfenbenskysten, Mali og Eritrea kræver alle gyldigt pas og visa, hvis feks en dansker ønsker at besøge et af disse lande. Nøjagtig det samme gælder modsatte vej rundt, hvis feks en fra Mali ønsker at rejse ind i Danmark – krav pas og visa.

  Alle disse internationalt gældende regler falder pludselig i vandet med et plump, når feks en nigerianer smider alle personlige papirer væk, sætter sig op i en båd fra Libyen og lader sig transportere ud til 12-sømilgrænsen, hvor Frontex venter på at omlade de søfarende til mere sikker transport.

  Normale krav om pas, visa evt arbejdstilladelse og lignende erstattes nu af trylleordet ASYL. Der er sig selv kobler en række andre – normalt gældende juridiske regler – ud af kraft. Man er med et trylleslag blevet deltager i et parallel juridisk cirkus – også kaldet menneskerettigheder.

  Gu’ ved, hvor længe den EU døddrone får lov at køre – stort set – uantastet videre?

 52. Af Svend Jensen

  -

  @Mehmet Sami Gür – 1. juni 2016 21:12
  “Hvad vil I gøre? Skyde dem? Hvad blev der af de universielle europæiske værdier? Har I glemt dem? Har I bandlyst alle disse værdier, som I stolt har pralet med i mange mange år…?!”

  EU skal kun kopiere Australien. Alle såkaldte ‘bådflygtninge’ skal sendes direkte til u-landet Tyrkiet, som man først har bestukket til at modtage de såkaldte ‘flygtninge’; præcis som Merkel lige har gjort.
  Alt efterfølgende skyderi skal tyrkerne nok tage sig af; det ligesom hører med til deres universelle islamiske værdier. De værdier som Sami Gür stolt har pralet med i mange indlæg.

 53. Af Niels Juul Hansen

  -

  Kære Anna Libak,

  Når du skriver “Libyen har siden Gaddafis fald været en fejlslagen stat,…”, så går jeg ud fra, at det du mener er, at “siden Danmark og Danmarks allierede væltede Gaddafi, har Libyen været en fejlslagen stat”.

  Dit indlæg har åbenbart været en stor inspiration for mange debattører her på din blog, eksempelvis denne kommentar:

  “For at sige det, som det er: de kan drukne alle sammen for min skyld. Og hellere det end at de når i land.”

 54. Af Anders Munch

  -

  Niels Peter Lemche
  “. Hele tiden hører man, at Danmark bygger på et kristen grundlag (bortset fra de selverklærede ateister, der alligevel ikke forstår noget); men ærlig talt, tror du, at de har fattet, hvad det indebærer (gør mod andre, som du ønsker, at de skal gøre mod dig)?”
  Allerede i folkeskolen kan jeg huske, jeg diskuterede med kammeraterne, “hvad så med folk, der vil begå selvmord, må de så gerne skyde folk?” Prøv lige og bliv voksen. Når det så er sagt, kan jeg personligt sige, jeg ønsker intet fra staten, andet end at den lader mig være i fred. For hver “rettighed” du vil fjerne fra mig, vil jeg kun sige, FINT! Mænd som mig, har ikke brug for staten, staten har brug for mænd som mig.
  Mehmet.
  “Hvad vil I gøre? Skyde dem? Hvad blev der af de universielle europæiske værdier? Har I glemt dem? Har I bandlyst alle disse værdier, som I stolt har pralet med i mange mange år…?!”
  Europæiske værdier går tilbage til antikkens Grækenland, næsten 3000 år. Det eneste som egentlig definerer europæiske værdier er, at værdierne er skabt af europæere. Jeg behøver lige så lidt en tyrker til, at forklare mig mine europæiske værdier, som en tyrker behøver europæere til, at forklare tyrkerne om deres tyrkiske værdier.
  Og hvis der er noget, som er en gennemgående europæisk værdi. så er det at gennemtæve, smadre og gennemtygge alle andre folkeslag på denne klode, inden vi spytter dem mørbanket ud igen. Inklusiv tyrkerne som aldrig har formået, at vinde over europæerne i en hær, som var 1:1 i mandskab. Det eneste som til stadighed holder europæerne tilbage, er kvinders stemmeret og det faktum, at vi ved vi vinder.
  https://www.youtube.com/watch?v=y-Yszp3SmxE
  Det her er ikke mit ønske, jeg har skrevet til noget nær alle folketingspolitikere, jeg har gjort mit bedste for at råbe folk op. Morten Uhrskov har et blogindlæg i JP i dag,http://jyllands-posten.dk/debat/blogs/mortenjensen/ECE8719176/bringer-fremtiden-bloed-eller-haard-identitetspolitik/ han prøver også at råbe dem op. Men folk(kvinder, jøder og indvandrere) vil bare ikke lytte. Fascismen er på fremgang i Europa, og det er ikke den hvide mands skyld.

 55. Af Anders Munch

  -

  Niels Peter Lemche
  “. Hele tiden hører man, at Danmark bygger på et kristen grundlag (bortset fra de selverklærede ateister, der alligevel ikke forstår noget); men ærlig talt, tror du, at de har fattet, hvad det indebærer (gør mod andre, som du ønsker, at de skal gøre mod dig)?”
  Allerede i folkeskolen kan jeg huske, jeg diskuterede med kammeraterne, “hvad så med folk, der vil begå selvmord, må de så gerne skyde folk?” Prøv lige og bliv voksen. Når det så er sagt, kan jeg personligt sige, jeg ønsker intet fra staten, andet end at den lader mig være i fred. For hver “rettighed” du vil fjerne fra mig, vil jeg kun sige, FINT! Mænd som mig, har ikke brug for staten, staten har brug for mænd som mig.
  Mehmet.
  “Hvad vil I gøre? Skyde dem? Hvad blev der af de universielle europæiske værdier? Har I glemt dem? Har I bandlyst alle disse værdier, som I stolt har pralet med i mange mange år…?!”
  Europæiske værdier går tilbage til antikkens Grækenland, næsten 3000 år. Det eneste som egentlig definerer europæiske værdier er, at værdierne er skabt af europæere. Jeg behøver lige så lidt en tyrker til, at forklare mig mine europæiske værdier, som en tyrker behøver europæere til, at forklare tyrkerne om deres tyrkiske værdier.
  Og hvis der er noget, som er en gennemgående europæisk værdi. så er det at gennemtæve, smadre og gennemtygge alle andre folkeslag på denne klode, inden vi spytter dem mørbanket ud igen. Inklusiv tyrkerne som aldrig har formået, at vinde over europæerne i en hær, som var 1:1 i mandskab. Det eneste som til stadighed holder europæerne tilbage, er kvinders stemmeret og det faktum, at vi ved vi vinder.
  Det her er ikke mit ønske, jeg har skrevet til noget nær alle folketingspolitikere, jeg har gjort mit bedste for at råbe folk op. Morten Uhrskov har et blogindlæg i JP i dag han prøver også at råbe dem op. Men folk(kvinder, jøder og indvandrere) vil bare ikke lytte. Fascismen er på fremgang i Europa, og det er ikke den hvide mands skyld.

 56. Af Allan Hansen

  -

  Én mand, én stemme og en guitar!

  Paul Simon synger en gammel Brian Wilson sang.
  Og det gør han flot!

  https://www.youtube.com/watch?v=acu-wGt0wKA

 57. Af J. Hansen

  -

  Af Axel Hammerschmidt – 1. juni 2016 14:41

  Der kom ikke mange flygtninge fra Afrika til Europa igennem Libyen.
  Før bl.a. Danmark var med til at ødelægge landet.

  Når man læser indlæggene fra de mange gale højreekstremister som Birger Nielsen og Jacob Rasmussen, så undrer man sig lidt.
  De mener ikke at Danmark skal påtage sig et ansvar for de flygtningestrømme som Danmark er med til at skabe.
  Men de bakker op de krige som skaber flygtninge og terror.

  Anders Thornvig Sørensen.
  USA var nok ikke gået i krig imod Iraq, hvis ikke ca. 30 vasal stater var gået med i krigen.

 58. Af Flemming Lau

  -

  Allan Hansen; Han er fænomenal. Tænk at Reimer lod ham og Garfunkel smutte….

 59. Af Flemming Lau

  -

  Det er interessant, at der stadig findes Gadaffi og Saddamofile i dagens Danmark !

 60. Af Birger Nielsen

  -

  Hr. J. Hansen:

  Er man pr. automatik at betegne som højreekstremist, fordi man ikke godtager simple problemstillinger opstillet af en luksusbolchevik, der som alle andre venstredrejede utopister vælger at tage parti for religiøse mørkemænd, som burde stå for det modsatte af det, som venstrefløjen selv præker.
  Jeg må regne mig som tilhørende det store grå flertal mit i dansk politik, hverken højre-eller venstreorienteret, men velorienteret og rimelig tolerant, og som blot ikke ønsker landet oversvømmet af dårligt uddannede og religiøse mennesker.

 61. Af Birger Nielsen

  -

  Hvorfor f…… kommer indlægget ikke igennem ?

 62. Af Flemming Lau

  -

  Birger Nielsen.
  Jeg har lige fået 2 indlæg igennem, med 4 timers forsinkelse. Minder lidt om Uffes blog !!!

 63. Af Axel Hammerschmidt

  -

  @ Jens/J. Hansen – 1. juni 2016 22:56

  Asylshopperne komme lig nu hverken fra Libyen, Afghanistan eller Irak, men fra andre lande i Afrika. Det er pointen.

 64. Af Jan Petersen

  -

  Hvornår har Danmark iøvrigt været i krig mod lande som feks Nigeria, Gambia, Somalia, Elfenbenskysten, Mali og Eritrea, hvor de “flygtende” afrikanere nu udskibes via ISIS kontrollerede Libyen?

 65. Af J. Hansen

  -

  Denne kronik er skrevet om Norges deltagelse i ødelæggelsen af Libyen.
  Men kunne lige så godt omhandle Danmark.

  http://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/Kronikk-Den-politiske-eliten-ante-ikke-hva-de-gjorde-da-de-gikk-inn-for-a-sende-F-16-fly-til-Libya–Terje-Tvedt-27991b.html

  Højreekstremisterne har naturligvis ikke mulighed for a læse og forstå kronikken.

 66. Af Allan Hansen

  -

  @ LAU.

  Ja, meget flot, at han får alle “stemmer med
  helt alene – lidt længer henne i det samme klip
  kan du høre de “gamle,, drenge,, synge den samme sang.
  God fornøjelse.

 67. Af Lars Kristensen

  -

  Så det er synd migranter drukner? Jamen dog. Det er ikke andet end en kalkuleret risiko, men Paven og Merkel har jo inviteret dem og MSM kører på fulde skruer når der skal vises sørgelige billeder.

  Samtidigt ser man den sædvanlige håndfuld venstreorienterede der naturligvis mener det er er danskernes skyld de ikke kan regere i Afrika og nogen mener endda Danmark bomber i Afrika.

  Typisk underfrankerede rødspætter.

 68. Af Anders Thornvig Sørensen

  -

  J. Hansen – 1. juni 2016 22:56
  Dét tror jeg var en fuldstændig underordnet overvejelse for amerikanerne. De ville være gået helt alene ind i Irak, hvis det skulle være. Det var USA udmærket i stand til. Der var ikke den militærmagt i verden, som kunne stoppe dem, og det vidste de selv.
  Sammenhængen er den stik modsatte, tror jeg. Da forbundsfællerne – eller med dit ord, vasallerne – indså, at amerikanerne partout ville invadere Irak, var der en del af dem, som så en fordel i at gå med.

 69. Af Ferdinand Egidius Sander

  -

  Læg mærke til, at en muslimsk imam i dag var med til velsigne den 57 km lange tunnel, som blev indviet imellem Schweiz og Italien, hvorefter mutter Merkel udtalte, at den skulle være med til bringe fremmede kulturer tættere sammen Det må være en bekræftelse på, at Europa i fremtiden skal være endnu mere multietnisk/multikulturelt!! eller sagt med andre ord, de homogent etnisk europæiske lande skal være fortid!!
  Hvad skulle formålet ellers være med at en muslimsk imam deltager i velsignelsen af en europæisk tunnel??

 70. Af Lars Kristensen

  -

  Hører Løkke Rasmussen mener der er kommet styr på migranterne og det er Venstres fortjeneste, mens Bjarne Engelbrecht mener det er andre der skal have æren.

  Jamen dog.

  Ergodan leger da bare med Merkel der virker mere og mere groggy, mens Obama er på vej ud af huset og Putin ser hvordan EU falder sammen for øjnene af ham og resten af verden.

  Tænk hvordan Venstre og andre mener vi skal forsvare os mod Putin og Rusland alt imens Paven og EU lader migranterne vælte ind i vores lande og gøre os til en del af Nordafrika.

  Man græmmes …

 71. Af P. Torbensen

  -

  USA og Europa åbnede Pandoras æske i bogstavelig forstand,i deres utrolige uvidenhed og magt arrogance blev Mellemøsten sat i brand-resten er legio og historie op til idag.

  Bush-Blair og Anders Fogh Rasmussen burde stilles for den internationale domstol i Haag for forbrydelser mod menneskeheden.
  Stigende befolknings tilvækst og fattigdom forklarer ikke alt og frikender ikke disse 3
  personers ansvar for krigen ,som muligvis kan føre til vores untergang.

 72. Af Anders Thornvig Sørensen

  -

  J. Hansen – 1. juni 2016 22:56
  Du forveksler årsag og virkning, tror jeg. USA kunne have invaderet Irak helt alene, om nødvendigt.

 73. Af ole hansen

  -

  Det korte af det lange er, at hvis vi ikke stopper invasionen/folkevandringen/flodbølgen sydfra, så ender det med at vi bliver terroriseret, massakreret og udryddet, ligesom hundredtusindvis af kristne i Irak og Syrien mv. er blevet det siden foråret 2014. Et blodbad uden lige vil finde sted i Europa hvis kortsynede typer som merkel, jelved, zenia og stine bo ss e får lov til at dominere politikken ret meget længere. Også lars uløkke, pape, uffe el bæk og selv tulle virker som om de er ligeglade med den lavine af utaknemmelige, agressive og fjendtligt indstillede migranter som vælter ind i Danmark, henover en grænse som stort set er ubevogtet. Snart vil udgifterne og problemerne løbe løbsk, og snart vil IS-IS agenter i hundredvis komme til Danmark. De første terror-celler er her sandsynligvis allerede, og i takt med at IS-IS presses i Irak, vil terroren i Europa tiltage, mener en række eksperter og iagttagere. (se snaph og den korte/180g)

 74. Af Michael Falkner

  -

  Det virker helt absurd at EU gør sig store anstrengelser for at redde migranter fra at drukne, man sender skibe tæt op til Libyens kyst for at samle dem op der og tranportere dem til Italien. Man kunne snart ligeså godt oprette en færgerute fra Libyen til Italien. Så gør man alt for at hindre dem i at komme videre op i Europa ved at bygge hegn ved grænserne til Italien. Østrig skal nu bygge et hegn ved Brennerpasset så de kan lukke dette for at imødegå migranterne når de forsøger sig at nå til Østrig. Balkanruten blev lukket med hegnet ved Makedoniens grænse til Grækenland, dette hegn betyder nok mere end EU Tyrkiet aftalen. Det er nok lukningen af Balkanruten som er årsag til faldet i antallet af asylansøgere som det rapporteres om.
  Man kan bygge hegn på land for at stoppe migranterne, men så snart de kommer over havet i synkefærdige både så sættes alt ind på at redde dem. Det er som A. Libak siger at dette spekulerer menneskesmuglerne i, de skal jo bare passere Libyens territorialgrænse så sender de en nødraket op så de kan blive reddet. Vi er helt forsvarsløse nå de kommer ad søvejen. Men har de nogen krav på at blive reddet af EU? Det er vel deres eget ansvar at de begiver sig afsted i synkefærdige både, mennesmuglerne burde vel selv sørge for redningsfartøjer, men det koster penge og det er jo heller ikke nødvendigt når EU redder dem. Hvad gør at man ikke kunne tage migranterne op i både og sætte dem af i Libyen i stedet for Italien? Søreglerne siger at nødstedte skal sættes af i nærmeste havn. Det er nok politisk umuligt at gennemføre.
  Tænk på at nogen af dem der blev reddet op sidste år deltog måske i angrebet på Domkirkepladsen i Køln nytårsnat. Få af migranterne kommer til at arbejde og bidrage til vores samfund, de bliver en stor belastning både økonomisk og sikkerhedsmæssigt.
  Man kan også tænke sig til, som flere af indlæggene nævner, at magthaverne i de afrikanske lande ønsker at kvitte sig med politiske modstandere og vanskelige borgere, ja til og med kriminelle, de synes det er bedre at eksportere sine problemer til EU så de selv slipper for problemerne. Det forklarer også hvorfor det er næsten umuligt at returnere migranterne. Bare send dem til søs så er alle deres problemer løst.
  Vi har ingen indflydelse på hvem og hvor mange som kommer. Vi behandler deres asylansøgning, men om de får afslag så kommer de alligevel til at blive i EU, fordi de ikke kan returneres, hvorfor så behandle deres asylansøgning? Det virker absurd. Vi skal jo have pas med nu hvis vi vil en smuttur til Sverige, migranterne behøver bare at råbe ASYL!
  Det kan blive en meget vanskelig situation for Italien når deres nordgrænser bliver lukkede og migranterne fortsætter med at strømme over Middelhavet, det kan blive ødelagt. Så vi bør gøre noget for at redde Italien fra undergang. Der er bare en ting at gøre-få stoppet strømmen over Middelhavet.
  Mange af indlæggene har nævnt at overbefolkning i de afrikanske lande er problemet, hvad det også er. Men de kunne også udnytte sine resourcer bedre, der er potentiale for at øge fødevareproduktionen. Afrika er rigt på resourcer, de kan bare ikke udnytte dem på grund af ineffektivitet. Der er også nogen afrikanske lande som har vækst. Nigeria er et land med mange penge, men de er ikke fordelt ligeligt, så der er også mange fattige. Hvis kvinderne fik bedre rettigheder kunne det sikkert hjælpe på overbefolkningsproblemet. Det er dem som har forsørgerbyrden men de bestemmer ikke hvor mange børn de vil have.
  Men de må selv løse sine problemer, det kan vi ikke gøre for dem, selvom der er mange som tror det, mange mener det bare er et spørgsmål om at give mere bistand, det tror jeg bliver for enkelt. Det bliver også for enkelt når selv indflydelsesrige politikere siger at vi skal fjerne årsagen til at de flygter. De siger ikke noget om hvordan årsagerne skal fjernes.

 75. Af Martin Hansen

  -

  Den hvide mand troede i mange år, at hans mission var at redde alle mennesker i Afrika. Hvad er nu takken for hans dumhed. En invasion af væsener med en IQ på niveau med aber. Æde og kneppe er missionen.

  Der er mindst 2 måder at stoppe flygtningestrømmen. Den ene er at lade flygtningene drukne i middelhavet. Det vil være godt for middelhavets overfiskede fisk. Den anden er at skyde, gasse, sulte dem eller andet. Ingen af disse metoder er humane. Tyskerne forsøgte at aflive alle jøder. Det lykkes ikke og der er mange, mange flere flygtninge end der er jøder.

  Til at begynde med kunne man forbyde og straffe alle hjælpeorganisationer, læger-uden-grænser, UNCR osv. i at bevæge sig til Afrika før Afrika kan brødføde sig selv.

 76. Af bo nielsen

  -

  Regeres vi af levende døde, af faktaresistente zombier eller af korrumperede nulliteter? Det er ikke nemt at afgøre. I merkels tilfælde er der to muligheder. Enten er hun bare en gammel kommunist og fjollet pladderhumanist og en tysk udgave af jelved? Eller også er konen blevet senildement pga. en masse små fedtpropper i hjernen? I begge tilfælde må man håbe at hun snart bliver afsat. Det ser heldigvis ud til at det går den vej.

 77. Af Jan Petersen

  -

  Iøvrigt, når mange stadig sidder og undrer sig over, hvorfor Libyen – og mange andre lande i Mellemøsten – blev opløst efter 9/11 og iscenesatte arabiske forår, så se denne korte youtube video:

  General Wesley Clark: Wars Were Planned – Seven Countries In Five Years
  https://www.youtube.com/watch?v=9RC1Mepk_Sw

  General Wesley Clark var iøvrigt Supreme Allied Commander Europe of NATO from 1997 to 2000.

 78. Af jørgen mikkelsen

  -

  Det naturlige og logiske ville være at EU-skibene sejlede de afrikanere de har samlet op, tilbage til Afrika. Men det gør de ikke, tværtimod samler man tusindvis af afrikanere op kun et par km fra Libyens kyst, hvorefter man sejler 300 eller 500 km for at befordre migranterne til en europæisk havneby. Det afslører at EU slet ikke ønsker at stoppe indvandringen, men tværtimod vil bruge den til at undergrave nationalstaterne og Europas demokratier. En ny Sovjet-union synes at være målet.

 79. Af N. Jensen

  -

  Men det er jo endnu værre end som så:

  Jo flere migranter der drukner , jo bedre det er for Andreas Kamm (og de talrige andre STATSFINANSIEREDE NGO’er i godhedsindustrien) !

  Grænseløst hykleri, imho..

 80. Af Gert Olesen

  -

  Så har DR og andre medier igen været ude med godt nyt. En “undersøgelse” har vist at en indvandrer ofte leverer et overskud til samfundet på over 50.000 kr om året. Mens danskerne nærmest allesammen kun giver tab og underskud. (er propaganda-løgnen mon her ikke så grov, at de fleste gennemskuer den? )

 81. Af Jan Petersen

  -

  Iøvrigt, som jeg skrev tidligere, er der idag i EU to paralle ret systemer – et for indfødte arbejdsomme skatteslaver, og et andet for tilrejsende velfærdlykkeriddere. Denne artikel på DR.dk viser meget godt, hvordan arbejdsomme skatteslaver behandles af et forsikringsselskab ved udøvelse af “ekstremsport” (paragliding) – betal selv.

  Hvis paraglideren istedet var nigerianer og dyrkede lidt ekstremsport a la gummibåd over Middelhavet – dækker “menneskesmugler forsikringen” formentlig heller ikke. Det gør til gengæld det land, lykkeridderen er så heldig at lande i – ovenikøbet livsvarigt!

  Indfødte skatteslave – taget lidt ved næsen, eller hvad?

  Her er iøvrigt DR artiklen:
  “Martin troede han havde styr på rejseforsikringen inden ferien – men han blev klogere
  En paraglidingtur i Frankrig endte med et styrt. Nu får Martin en kæmperegning”
  http://www.dr.dk/nyheder/penge/martin-troede-han-havde-styr-paa-rejseforsikringen-inden-ferien-men-han-blev-klogere

 82. Af Anders Thornvig Sørensen

  -

  Til J.H. 1. juni 2016 22:56
  Med fare for gentagelser pga. teknikken.
  USA behøvede ingen allierede, politisk eller militært, for at invadere Irak i 2003. Det er min vurdering. Men mange regeringer ville gerne have del i det, de fejlagtigt troede var en politisk vindersag. Så de gik med. Årsag og virkning, ikke at det bliver kønnere ved dét.

 83. Af Anders Munch

  -

  Må jeg ikke bare lige påpege en ting angående Libyen! ALLE partierne stemte for, inklusiv Enhedslisten. Jeg er 30 år, jeg var for både Afghanistan og Irak, men gammel nok da Libyen var på tale, at jeg var imod. Så kan man jo mene om jeg ligger til højre eller venstre, sandheden er, at andre nationer skal blande sig uden om andre nationers interne problemer/borgerkrige. Det er et problem, både folk til højre og venstre kan have svært ved at forstå! Men drop lige snakken om højre ekstremisme når det kommer til Libyen. Enhedslisten stemte for helvede også for.

 84. Af J. Han sen

  -

  Af Anders Thornvig Sørensen – 2. juni 2016 1:22

  Vi er til dels enige.
  Ja. Vasal stater som Danmark troede, at de stod med en vindersag.

  Anders Munch.
  EL trak støtten til krigen i Libyen.
  Da det stod klart, at de lande som deltog ikke ville holde sig til deres mandat.

 85. Af Jan Petersen

  -

  Iøvrigt apropos Folketingets afslutningsdebat. Helt 100% ærligt – hvor mange bare nogenlunde rimelig intelligente danskere sad og så det iscenesatte stunt? Folketinget er administratorer for EU/FN, og samtlige medlemmer bruger vel bare sommerferien til at afpudse CV til deres kommende job i EU/FN-regi eller alternativ job i relaterede personlige kontakter til andre New World Order forretninger.

  Kære danske medborger – du bliver daglig røvrendt – så det klodser!

 86. Af Jan Petersen

  -

  Iøvrigt, før nogen råber “konspiration” omkring New World Order.. Det er ikke min opfindelse, men brugt af mange magthavere gennem tiden blandt andet:

  “George Bush – New World Order 11 september 1990”
  https://www.youtube.com/watch?v=YdyWs367iLQ

 87. Af Allan Hansen

  -

  Da “gud,, var iblandt os – eller næsten,,,,,,,,,,,,
  Og smukke Ida fra Århus.

  https://www.youtube.com/watch?v=jF49nZ1ydJg#t=298.98

 88. Af Jan Petersen

  -

  Iøvrigt apropos banden af globale forbrydere, der har brugt udtrykket “New World Order”, så se dette sammenklip:

  “New world order quotes from different world leaders 2015”
  https://www.youtube.com/watch?v=R2c9PMV3ZJg

 89. Af Jan Petersen

  -

  Her er iøvrigt en af de bindegale New World Order females, der ønsker vestlig kultur elimineret:

  “Stefanie von Berg (Grüne) freut sich, das Deutschen in 30 Jahren in Hamburg in der Minderheit sind.”
  https://www.youtube.com/watch?v=k-KaFRbdXMI

  Watch out for females, se iøvrigt denne video:

  “Why Women DESTROY NATIONS * / CIVILIZATIONS – and other UNCOMFORTABLE TRUTHS”
  https://www.youtube.com/watch?v=UxpVwBzFAkw

 90. Af Jan Petersen

  -

  Her er iøvrigt en af de bindegale New World Order females, der ønsker vestlig kultur elimineret:

  “Stefanie von Berg (Grüne) freut sich, das Deutschen in 30 Jahren in Hamburg in der Minderheit sind.”
  https://www.youtube.com/watch?v=k-KaFRbdXMI

  Watch out for females – udstyret med en stemmeseddel, er de ekstrem farlige, se iøvrigt denne video:

  “Why Women DESTROY NATIONS * / CIVILIZATIONS – and other UNCOMFORTABLE TRUTHS”
  https://www.youtube.com/watch?v=UxpVwBzFAkw

 91. Af bent rasmussen

  -

  EN NÆSTEN KOMPLET FORKLARING PÅ HVORFOR TITANIC-DANMARK RISIKERER AT GÅ TIL BUNDS

  Det er efterhånden klart og tydeligt, at man ikke kan stole på de politiske partier. Lars uløkke fra V lovede straksstop, men det var 100% valgflæsk og bedrag. Tulle lader til at være en svag mand der bare holder sine DF-vælgere hen med snak, mens invasionen fortsætter og fortsætter. De tre radikale partier, R, LA, og “Alternativet” er tilhængere af indvandring, og det samme er SF, Enhedslisten og S. De er altså tilhængere af fordrivelse og udskiftning af danskerne, tilhængere af islamisering, mere kriminalitet og retsstatens, velfærdsstatens og sundhedsvæsnets sammenbrud. Officielt og udadtil kæmper de blå, røde og radikale partier alle for solidaritet med de bolighavende/boligsøgende, lønmodtagerne og pensionisterne, samt børnene, de svage, de syge, de ældre, de arbejdsløse, de forulykkede, de voldsramte og andre vanskeligt stillede grupper. Men SAMTIDIG går de ind for en djævelsk og mandsfjendsk familiepolitik der nu har gjort skilsmisser til det normale, til stor skade for utallige børn…….. og de går ind for så enorme indvandringsudgifter, at alt hvad danskerne ejer af privatøkonomi, velfærd, infrastruktur, sundhed og mange andre værdier, nu hærges af nedskæringer og forringelser i et aldrig før set omfang. Over 500 skoler er blevet lukket, og politiet, forsvaret, postvæsnet, DSB og store dele af provinsen kører på pumperne. Og nye forringelser er på vej ud i samtlige kommuner. Osv.

  Derfor er det hykleri eller dumhed, når de tuttenuttede fra Enhedslisten osv. står frem og spiller forargede over sociale nedskæringer etc., for deres egen indvandringspolitik er så kostbar, at den kun kan finansieres med udhuling af velfærden. Og den snigende, fremadskridende islamisering vil uvægerligt ende i terror, gangstervælde og massemord. Med andre ord, de røde, de radikale og de falske “borgerlige” partier er kun solidariske med sig selv.

  Sverige har længe været løgnens og fortielsens land, og er nu voldtægtslandet og terrorlandet, hvor flertallet almindelige svenskere vil komme til at leve i frygt og elendighed mange år fremover. De rabiate feminister har sejret helt ad helvede til.

 92. Af bent rasmussen

  -

  EN NÆSTEN KOMPLET FORKLARING PÅ HVORFOR TITANIC-DANMARK RISIKERER AT GÅ TIL BUNDS….. resten af indlægget er i filtret kl. 6.51/6.52

 93. Af Hul igennem?

  -

  Dilemma?
  Jeg tror ikke Berlingske vil profitere af sin tiltagende yallah-hurra i spalterne.
  Kend dit land, kend dit folk og hold dig til dem.
  mvh

 94. Af Benny B

  -

  De sidste 65 år er Afrikas befolkning øget fra ca. 230 millioner til 1.3 milliard i dag og de næste 30 år vil befolkningen igen øges med en milliard til 2.3 milliarder.

  Og hvor mon alle disse milliarder sultne mennesker skal hen?

 95. Af Benny B

  -

  Så hører man lige dansk Pravda også kaldt DR her til morgen:
  “flygtningebørn redder børnehaver fra lukning”
  WHAT!

  Kunne DR. så også finde på at sige, at flygtninge ødelægger velfærdsstaten?

 96. Af Hul igennem?

  -

  Jeg håber migranterne snart redder DR s store problem med at skaffe begavede ansatte.
  For hvor skal alle de migranter hen? Ja de skal da til journalistskolen: her passer de perfekt ind, de elsker yallah, de elsker at lyve og de er ikke for begavede men vil have en masse af andre menneskers surt sammenarbejde penge.
  muh

 97. Af Lars Kristensen

  -

  Læser i tysksprogede medier en iraker på 36 år som havde fået asyl og var homo forgreb sig på en 11 årig pige i et svømmebad. Måske derfor vores gæster vil have svømmehaller uden mænd.

 98. Af Niels Peter Lemche

  -

  ANDERS MUNCH – 1. JUNI 2016 22:37: Når du helst er fri for verden og vil være i fred, hvorfor lader du så ikke os andre i fred og stopper dine skriblerier, specielt når de er så forvrøvlede, som de er. den der med, at de europæiske værdier skabtes af grækerne, kan du bringe med ud i urskoven, hvor du måske kan finde et sted, som passer dig. Vore værdier skabtes i den gamle Orient af mennesker, som delte de fleste af det moderne, europæiske menneskes idealer, herunder ideer om retfærdighed, om medmenneskelighed. Den græske filosofi spillede med, men ikke mindst gennem den islamiske formidling i middelalderen. Med renæssancen kommer så den kristne humanisme, der forenede antikken med den kristne arv, og vupti (ok, det tog sin tid) fik du det europæiske menneske.

  Men du skulle finde dig en ødegård langt oppe i Sverige. Der kan du være i fred for verden blandt mennesker med samme anarkistiske synspunkter som dine egne. Hvis du kan klare hembränden, så skal du nok overleve fint.

 99. Af Niels Peter Lemche

  -

  P. TORBENSEN – 2. JUNI 2016 0:03: Den værste Pandoras æske, som er åbnet, er den skrældespand, hvor du og dine finder jeres synspunkter, eller er det en lokumstønde på et traditionelt das? Den stinker i hvert fald.

 100. Af Svend Jensen

  -

  @Gert Olesen – 2. juni 2016 1:05
  Din kommentar viser, at du ikke har forstået DRs og de fleste andre mediers funktion. Deres hovedfunktion er kontinuerligt at bekræfte eliten i dens overbevisning om egen fortræffelighed. Det, du kalder propaganda, er blot information fra en sektion af eliten til andre sektioner af eliten. Den informations formål er altid at støtte elitens selvforståelse og selvsikkerhed, uafhængigt af informationens objektive sandhedsværdi.
  Hvad de dumme proletarer tænker i den forbindelse er aldeles irrelevant. Proletarer eksisterer i elitens verdensbillede kun som kvæg uden personlighed og kan manipuleres af dygtige spindoktorer og marketingfolk. Mennesket begynder først ved baronen og direktøren!

 101. Af Jan Petersen

  -

  Lemko, hvorfor kaster du dig altid over de lette ofre?

 102. Af Henrik Knage

  -

  skraldespand – skraldemand. Der findes ingen skrællemænd.

 103. Af Niels Larsen

  -

  @ Niels Peter Lemche
  – 1. juni 2016 21:44

  Det er muligt, at du vil affinde dig med at få dit samfund ødelagt af barbariske muslimer og afrikanere.

  Jeg vil ikke!

  Send pakket til Tyrkiet – og tag gerne Gür med!

 104. Af Jan Petersen

  -

  Så ikke lige den “skrældespand” – det kører godt for Jesus Christ Lem-ko ….. griner højt!

 105. Af Jakob Rasmussen

  -

  Uddrag fra “Dansk Flygtningehjælp: Migranterne skal sendes hjem” af Yannis Kolesidis, Information 2. juni 2016:

  “Europa er nødt til at smække porten i for fattige migranter, siger Dansk Flygtningehjælps chef, Andreas Kamm: ’Vi kan ikke løse uligheden ved at lade alle verdens fattige flytte til Europa’

  De europæiske lande må tage sig sammen og sende de mange hundredetusinder indvandrere hjem, som er kommet til Europa som en del af flygtningestrømmen.

  Sådan lyder det klare budskab fra Dansk Flygtningehjælps generalsekretær, efter det står klart, at en meget stor del af de asylansøgere, som i øjeblikket kommer til Europa, kommer fra en række afrikanske lande, hvor de som udgangspunkt ikke er forfulgte.”

  “”Der er to grupper af folk, som for tiden søger til Europa. (…) Den anden gruppe er folk, som flygter fra fattige og forarmede levevilkår. De er ikke forfulgte, og vi skal ikke lade som om, de er flygtninge,” siger Andreas Kamm.”

  “Ellers står vi i en situation, hvor vi påtager os at løse verdens skævhed ved at flytte folk fra den fattige del af verden til den rige. Og det er simpelt hen ikke en holdbar løsning,« siger han.

  Egentlig er det ikke, fordi den danske flygtningechef mener, at de 1,2 millioner asylansøgere, der sidste år landede i Europa og de cirka 200.000, der er kommet i år, udgør noget større problem i sig selv. Problemet består i, at millioner af andre indvandrere fra verdens allerfattigste lande står i kø for at følge efter.

  Derfor mener han, at Europa bør sende et klart signal om, at porten er lukket, med mindre man er forfulgt i flygtningekonventionens forstand.

  “Vi skal selvfølgelig stadig tage os af flygtninge, der bliver forfulgt. Men der skal spilles på hele klaveret for at stoppe folkevandringen til Europa,” siger han.”

  »Det billede, der tegner sig i øjeblikket er, at en meget stor del – måske halvdelen eller mere – af dem, der kommer til Europa nu, ikke er forfulgte. “

 106. Af Niels Peter Lemche

  -

  JAN PETERSEN – 2. JUNI 2016 8:39: Jeg skal huske dig næste gang. Det er en lille bande her, som simpelthen skriver, hvad civiliserede mennesker ikke kan skrive. Hvad I skriver er simpelthen uacceptabelt for ordentligt tænkende mennesker. I er simpelthen alt for langt ude. I fornægter jeres egen arv, men måske ikke en eller anden ældre europæisk ideologi, som ingen kan lide at blive sat i bås med.

  Føj for S… I burde skamme jer.

 107. Af Jan Petersen

  -

  Asylansøgere nægter at forlade Danmark: Jeg vil hellere holde ud her end blive sendt tilbage til Iran
  28-årige Chiman og hendes mand har efter adskillige afslag på asyl opgivet håbet om at få opholdstilladelse i Danmark. Alligevel nægter de at rejse hjem.

  »Han arbejdede som fårehyrde. Hun boede i samme område, og de blev forelskede i hinanden på afstand, men deres ønske om ægteskab var imod hendes families ønske. De flygtede sammen og skjulte sig på en plantage nær Teheran.«

  http://www.bt.dk/nyheder/asylansoegere-naegter-at-forlade-danmark-jeg-vil-hellere-holde-ud-her-end-blive-se

 108. Af Jan Petersen

  -

  Lemche, jeg har tjekket på Jobindex, men ingen her søger lige pt efter en ledig fårehyrde – ref ovennævnte BT artikel -sorry!

 109. Af Jørgen F.

  -

  ja J.R.., det er politikerne, som hænger i bremsen. Og det er spilteori igen – der er ingen som ønsker at være den, det land, som åbner ballet om konventionerne.

  Organisationerne ved at deres frivillige bliver kaldt t.skertøser åbent på gaderne og ved kakkelbordene. De kan uden problemer se det store folkelige sammenbrud foran sig.

  Og hvis jeg var højesteretsdommer i sagen om boghandleren , så ville jeg udover at dømme som jeg plejede i de sager, komme med en appel til folketinget om at holde lovgivningen ajour med folkets ønsker ved domsafsigelsen.

  Hele dommerstanden er ved at have samme tillid i befolkningen – som netop t.skertøserne – og de ved det.

  Merkel griner – og provokerer fortsat, som igår i tunellen. Men det må tyskerne selv ordne.

  Men det er ikke i nogens interesse at konventionerne nedbrydes – uden at de erstattes i nutidig form. Det er ikke i nogens interesse at EU nedbrydes uden af det erstattes i en folkelig form.

  Og det er politikernes ansvar at processen bliver styret – og ikke et europæisk ragnarok.

 110. Af Jan Petersen

  -

  Men muligvis er fårehyrder efterspurgt i Sverigestan – I don’t know!

 111. Af Jakob Rasmussen

  -

  @Lemche

  Det er de fundamentalistiske islamister, der er vor tids nazister, for de hader jøder og bekæmper demokratiet og de basale menneskerettigheder med terror mod tilfældige civilister.

  Derfor er det den aller-alleryderste del af venstrefløjen, der sympatiserer med de antisemitiske, islamofascistiske terrorister, der er vor tids nazister.

  Moderat venstreorienterede og socialdemokrater tager selvfølgelig stærkt afstand fra de islamistiske antidemokrater og antisemitter.

 112. Af Jan Petersen

  -

  Iøvrigt er Højesteret fuldstændig ligegyldig i sagen om boghandleren. Han – og andre kriminelle udlændinge – er 100% beskyttet af EU/FN såkaldte menneskeret-traktater-konventioner! Bare vent og se afgørelsen – stensikker!

 113. Af Niels Peter Lemche

  -

  JAKOB RASMUSSEN – 2. JUNI 2016 9:21: Du skriver: “Moderat venstreorienterede og socialdemokrater tager selvfølgelig stærkt afstand fra de islamistiske antidemokrater og antisemitter.”

  Det er jeg ikke uenig med; men hvad laver så alle de udfald mod jøderne her fra personer, som vist ikke er moderat venstreorienterede, men ultranationale demagoger?

 114. Af Jakob Rasmussen

  -

  @Lemche

  Du har misforstået noget.

  Er det de vælgere, der stemmer på DF, der begår racistisk terror mod uskyldige, civile jøder?

  Nej; det er fundamentalistiske islamister, der står bag den racistiske terror mod jøder – og de antisemitiske terrorister bliver støttet af den aller-alleryderste del af venstrefløjen.

  Er det de vælgere, der stemmer på DF, der støtter terrorister, der begår terror mod kunstnere og medier, der kritiserer dem, for at true politkerne og offentligheden, til at indskrænke de grundliggende menneskerettigheder – herunder især ytrinsgfriheden?

  Nej; det er fundamentalistiske islamister, der begår terror mod kritiske kunstnere, medier og religionskritiske menneskerettighedsforkæmpere, som f.eks. Theo van Gogh og Ayaan Hirsi Ali.

  Du angriber med ord dem, der kritiserer vor tids nazister.

 115. Af Niels Peter Lemche

  -

  JAKOB RASMUSSEN – 2. JUNI 2016 9:40: Svaret til dig kan du selv læse i filtret!

 116. Af Niels Peter Lemche

  -

  filter i baglås!

 117. Af Jakob Rasmussen

  -

  Rettelse:

  Du angriber med andre ord dem, der kritiserer vor tids nazister.

 118. Af Jørgen F.

  -

  Højesteret dømmer som “arven” fra 1983 og Tamilsagen tilsiger dem de skal dømme.

  Men der er ingen, der tvinger en mand til at gå på arbejde, eller en hest til truget. Heller ikke en højesteretsdommer og en flygtningeadvokat. Så det personlige ansvar hænger ved.

  “Med konventioner skal nationalstaten nedbrydes” … det er præcis arvesynden.

 119. Af Jan Petersen

  -

  Jeg tror, lemko har skrevet noget fis, der landede i det der filter. Hvorfor ikke bare skrive her på bloggen?

 120. Af Jan Petersen

  -

  Ja da, der er da bestemt en årsag til – at nogen har ulejliget sig med at skrive konventioner. Et fedt betalt job – ingen tvivl derom – men, selve effekten kommer med lidt tidforskydning – og rammer tilfældigvis år 2016 og frem.

 121. Af J. Han sen

  -

  Det er godt nok et voldsomt had og bitterhed, som den yderste højre fløj giver udtryk for på disse blogs.
  Især imod muslimer.
  Men såmænd også imod andre som ikke deler ideologi med den yderste højrefløj.
  Hadet som vi oplever her minder meget om det had og den forfølgelse, som jøderne blev udsat for før Anden verdenskrig.
  Den yderste højrefløj bliver aldrig klogere.
  At finde syndebukke er en del af deres adfærdsmønster.

 122. Af Michael Vestergaard

  -

  Skal der være en fremtid for Danmark, for danskerne og for vores børn og unge. Ja, det synes jeg, og jeg mener det virkelig. Men det synes de rabiate ikke. Typer som Merkel, stefanie von berg, jelved, ze nia, den svenske konvertit mona sahlin, johanne s-n, helle t-s, sti ne bo ss e, mette, lars uløkke, n p le m che, øster gård, lide gård, pape, “tysker-tøserne” osv. mener vist alle at det er ligegyldigt med danskernes og europæernes videre skæbne. Se også kl. 6.51 og 0.06.

 123. Af Michael Vestergaard

  -

  Den politiske nomenklatura fører sig frem med IC-4 tog, IC-4 fly, Fehmernbro til 200 milliarder, indvandring til 3000 milliarder over ti år…….. og med smadring af velfærden, sundhedsvæsnet, politiet, forsvaret og provinsen, for at få råd til det hele. Og til danskernes børn er der ingen fremtid hvis galskaben fortsætter. Kun elendighed og død.

 124. Af Ferdinand Egidius Sander

  -

  Bent Rasmussen

  Det er derfor du skal stemme på Nye Borgerlige ved næste folketingsvalg, hvis den danske stamme skal bestå og Danmark ikke skal gå under som Titanic. Det er det eneste parti som kærer sig om danskernes vé og vel, som vil afskaffe unødvendig kontrol og bureaukrati, for den almindelige dansker, samt gøre op med EU´s tåbelige bureaukrati, regler og formaninger, og tør give Levacovic- gangster familien et los i røven og stoppe for Hasan´s familliesammenføring med sine 4 koner og 20 børn!!
  Selvbestemmelse tak!!!

 125. Af Anders Thornvig Sørensen

  -

  Til spørgsmålet om, hvorvidt Irak-invasionen i 2003 er medårsag til den nuværende situation i Mellemøsten.
  Syrien modtog 1,2 millioner irakiske flygtninge omkring 2006, og landets egen befolkning var på lidt over 20 millioner indbyggere.
  Det er før set, at indgående flygtningestrømme kan tippe sårbare etnisk-politiske og økonomisk-sociale balancer. Jeg tænker på udbruddet af borgerkrigen i Libanon i 1970’erne.
  Ifølge Syriens regering var det sådan, at fødevareprisen steg med 30%, ejendomspriser steg med 40% og grundlejepriser med 150%, vandforbruget steg med 21%, og arbejdsmarkedet og skolevæsnet blev hårdt presset.
  Jeg ved ikke, hvor direkte dette kan relateres til begivenhederne i Syrien nogle år senere, de politiske uroligheder som ledte til krigsudbruddet i 2011. Men tanken ligger ikke langt væk.
  Syrien viste selv et godt eksempel omkring 2006, når det gælder modtagelse af flygtninge, hvad jeg synes må høre med i en vurdering af de syriske flygtninges situation i nutiden. Men også Syriens formåen havde grænser, så landet lukkede stort set for modtagelse af flere irakiske flygtninge i 2007.

 126. Af Flemming Lau

  -

  144 lande ud af FN’s 193 medlemslande har underskrevet FN’s flygtninge konvention, helt eller delvist dvs selektivt.
  Libyen, Syrien, Golf!andene, Saudi, Quartar, Kuwait,Oman, Bahrain og Emiraterne har slet ikke !
  Danmark var det første land der der underskrev og Danmark vil være et af de første lande til at opsige FN’s flygtninge konvention, indtil der internationalt set, kommer styr på situationen.
  Da vi i Danmark tog imod 250 000 tyske flygtninge, efter krigen var det midlertidigt og efter få år var de repatrieret for at genopbygge et smadret Tyskland. I 1956 tog vi imod 1000 ungarere. I disse år tager vi 10-20 gange pr år, plus 500 kvoteflygtninge og de tager ikke hjem igennår de har restitueret sig. Dertil skal lægges at de ikke kommer for vore blå øjnes skyld eller vore værdier, som de ofte kun har foragt overfor, men derimod for at få del Vestens “fedme”. Alt imens at kristne verden over forfølges på det groveste, men som pga. undertrykkelsen ikke har råd til betale for menneskesmuglere. Og hvis det skulle lykkedes at komme ombord på en plimsoller risikere de at blive kastet overbord, af ikke kristne.

  Danmarks ” elite” har nydt at være “Duks” i internationale sammenhænge. Nu rører folket på sig. Vi må bede til at det ikke er forsent til at løse udfordringen på en ordentlig måde, men jeg tvivler. For mange politikere er tonedøve og fejge !

 127. Af Birger Nielsen

  -

  “AF J. HAN SEN – 2. JUNI 2016 10:48

  Det er godt nok et voldsomt had og bitterhed, som den yderste højre fløj giver udtryk for på disse blogs.
  Især imod muslimer.”

  Nu er det jo ikke kun det yderste højre, der er nervøs for den stigende masseindvandring af generelt dårligt uddannede og religiøse migranter fra muslimske lande. Det er vel mindst 75 % af af landets befolkning.
  Hvordan synes du selv det går med størsteparten af de muslimer, der allerede er her?
  Er de egnede til at arbejde i et moderne vestligt samfund?
  Hvordan er deres generelle syn på kvinder, på jøder, på demokrati etc.?
  Er det Uenighedslisten og Uffe Elbæk du vil have til at styre samfundet, så skal du bare se løjer?
  De har altid de “rigtige” meninger, men er generelt totalt uden realitetssans, både hvad angår indvandring og ikke mindst økonomi.
  Ønsker du græske tilstande eller et europæisk “Venezuela” , så stem på liste Ø eller Å.
  Jeg plejer at stemme på A.

 128. Af J. Han sen

  -

  Af Birger Nielsen – 2. juni 2016 12:23

  Hvad angår de specielle danske tilstande.
  Så må du nok spørge den majoritet af krigsliderlige danskerne som bakker om Damarks vanvittige krige, hvad de forventer af de flygtninge, som disse krige skaber.

  Jeg ser ingen forskel på din og dine ligesindedes retorik, i forhold til forfølgelserne og forhånelserne af jøder før Anden Verdenskrig.
  Same shit.

 129. Af A. Bierce

  -

  @Niels Peter Lemche – 2. juni 2016 8:23
  “Den græske filosofi spillede med, men ikke mindst gennem den islamiske formidling i middelalderen.”

  Forkert, gamle dreng. Formidlingen i middelalderen var ikke islamisk. Det var jødiske og kristne slaver og andre ikke-muslimer i de muslimske herskere tjeneste, som foretog de væsentligste oversættelser af klassiske græske tekster. Undervejs prøvede de muslimske høvdinge at tiltuske sig æren, men de er blevet afsløret. Eksempelvis er ‘algebra’ og talsystemet hugget fra indisk kultur; det er ikke en islamisk opfindelse. Krigerfolk duer ikke til videnskab.

 130. Af Javier Martinez

  -

  Kun en ting at gøre. Permanente asyllejre indtil de vil hjem. Kun mad og drikke.

  Borgerlige vil ikke dog. Df og de
  andre vil have deres løndumpere.
  Vko mere en fordoblet dem. Lavko gør det igen.

 131. Af Javier Martinez

  -

  Det er absurd teater når borgerlige påstår at de står for den stramme indvandring. Det forholder sig modsat.

  Kun ud
  af eu og konventionerne får betydelse.

 132. Af per hansen

  -

  Alle bør læse bent ras mussens indlæg kl. 6.51 og vester gårds kl. 10.49 og 10.56. De gamle partier er ved at ødelægge alt. Men om et nyt parti, med en kvinde i spidsen, kan ændre noget, er tvivlsomt. Vi danskere må demonstrere at vi ikke vil finde os i at blive udskiftet eller udryddet. For det er hvad de gammelkendte partier plus EU-merkel lægger op til.

 133. Af Jakob Rasmussen

  -

  Hvis Tysklands førende politikere benægtede det tyske naziregimes folkemord på Europas jøder, ville Tyskland aldrig være blevet medlem af EU.

  Tyrkiets islamistiske præsident, Erdogan, benægter de tyrkiske muslimers veldokumenterede folkemord på deres kristne landmænd i årene efter 1915, der kostede op mod halvanden million kristnelivet, og fængsler alle tyrkere, der konstaterer, at folkemordet fandt sted.

  Der er nok ikke mange tyrkere, der officielt kan få sig selv til at benægte Holocaust; emn selv om nazisternes folkemord på jøderne anerkendes af alle, der betyder noget i Tyrkiet, så strøg Adolf Hitlers antisemitiske kampskrift, Mein Kampf, ind på en fjerdeplads på den tyrkiske bestselleliste, da Erdogan tillod udgivelsen af Mein Kampf i 2005.

  En af Tyrkiets største supermarkedskæder sælger stadig Mein Kampf som paperback, og bogen er stadig en bestseller i Tyrkiet.

 134. Af Niels Larsen

  -

  Tyskland lagde sig formentlig alvorligt ud med Tyrkiet, da forbundsdagen her til middag – skriver Bild – vedtog en symbolsk resolution, der betegner drabet på op mod 1,5 mio. kristne armenere i 1915 som et »folkedrab«.

  —–

  På høje tid – og forhåbentlig det endelige dødsstød til den afsindige aftale mellem EU og Tyrkiet.

  Giv i stedet pengene til Makedonien, som har forhindret barbarerne i at komme videre.

 135. Af P. Torbensen

  -

  Deres latrinære niveau er udtalt-Niels Peter Lemche-2 juni 2016 08.27-ingen argumenter eller argumentation ,kun desperat tilsvining .De mærker helt sikkert desperationen vokse,stakkels Lemche,søg hjælp hos deres mentor TB..

 136. Af Anders Munch

  -

  Hvis man læser tredje indlæg i denne blog. Så fremfører jeg nogle argumenter, jeg udfordrede alle , der kunne finde en brist i de argumenter til at påpege det. 130 indlæg senere, er der ingen som har påpeget en brist. Hysteriske udfald om næstekærlighed, personangreb, omskrivning af europæisk historie, men ikke en eneste har påpeget en brist i mine argumenter i tredje indlæg.

 137. Af Niels Peter Lemche

  -

  ANDERS MUNCH – 2. JUNI 2016 18:34: Det er fordi, der ikke er et eneste argument i dit indlæg. Kun postukater, og det kan man ikke diskutere med. Jeg er bange for,at du ikke kan kende forskel på et argument og et postulat. Så før du begynder at tale om logisk sammenhang, så skulle du først få nogle helt elementære begreber på plads.

 138. Af Hul igennem?

  -

  Kjærshovedgård er til virkelig kriminelle vi kun tåler. 600 er for lidt.
  Det er ikke nogen straf at vi låser jer ikke inde. Vi vil bare vide hvor I er. I kan bare tage hjem.
  Skrid. Du kommer ikke til at bo her. Skrid.
  Fuld frihed og hvis du skaver dig, så kan du komme i halslås. Skrid.
  mvh

 139. Af Anders Munch

  -

  Niels Peter Lemche du er intet andet end en jøde. Du skriver og skriver og det er så det. Forstår du, din jøde? Jeg bemærkede godt din lille forskrækkelse da du skrev, man ikke kunne kende ashkenazi jøder, men det kan man. Både på skrift og i udseende. Og du er en jøde, du er hverken dansk eller svensk, men en jøde. Hvis alt hvad jeg skrev var så dumt, så kunne du med lethed pille det fra hinanden, men siden du ikke har gjort det, er det fordi du ikke kan. Men så kom din jøde. Nu stiller jeg mine postulater op, så kan du skrive hvilken en af dem jeg skal underbygge! Men du kommer jo til at tabe, ligesom du kom til at tabe, da jeg påstod, at der var forskel på menneskeracer, og du måtte stikke halen mellem benene som i jøder jo gerne gør.
  1.Der er intet andet end vold, som vil stoppe den migrantinvasion Europa er udsat for
  2. Gaddafi brugte vold
  3.Gaddafi ikke er der længere skal Europa nu bruge den vold, eller betale andre for at bruge den vold
  4. Og hvis man ikke bruger vold, så vil Europa blive oversvømmet af lav-iq migranter
  5.som vil bruge vold mod den europæiske befolkning, og den europæiske befolkning vil bruge vold mod dem
  6.At bekæmpe menneskesmuglere er ligeså formålsløst som at bekæmpe narkohandlere.De vil altid være der, så længe der er et marked.
  Det var mine postulater, og så argumenterer jeg for hvad løsningen er. Så kom din jøde, hvilke af mine postulater skal jeg underbygge? Forstår i, ligesom kvinder er bedre sprogligt begavet, for lettere at kunne manipulere med mænd, så er jøder bedre sprogligt begavet for lettere at kunne manipulere med de andre racer. Ligesåvel som kvinder er parasitter, som har lært at manipulere ressourcer fra mænd, er jøder parasitter, der har udviklet en høj verbal iq, for lettere at kunne manipulere ressourcer fra andre racer. Det er derfor, de er blevet smidt ud af så mange lande. Læg nu godt mærke til jødens reaktion. Han vil enten stikke halen mellem benene, han vil spille fornærmet og dermed ikke udpege et postulat, han vil kalde på en moderator, han vil påstå, han er hævet over denne slags form for diskussion, han vil gøre dit og dat. Det eneste han ikke vil gøre, er at tage 2 postulater og så skrive, fint, så underbyg de 2 postulater. Sådan er jødens natur. Det er resultatet af, at jødens blodlinje går gennem kvinder. Maskuline kvinder og feminine mænd, med høj verbal iq, som ikke matcher med deres egentlige evner.

 140. Af Ferdinand Egidius Sander

  -

  Tilføjelse: Nye borgerlige ønsker også en udtrædelse af de gammeldags FN og flygtningekonventioner!!!

 141. Af Axel Hammerschmidt

  -

  Anders Munch vil gerne diskutere logik og sit dilemma.

  Et logisk dilemma ser sådan her ud:

  Hvis P, så R
  Hvis Q, så S
  Enten P eller Q
  ——————-
  Enten R eller S

  Et dilemma er et gyldigt argument, hvis præmisserne er sande, så er konklusionen også sand.

  P: ikke bruge vold overfor migranterne
  Q: bruge vold overfor migranterne

  R: Europa blive oversvømmet af lav-iq migranter
  S: Europa blive ikke oversvømmet af lav-iq migranter

  Der er tre måder at kritisere et dilemma på

  1. Man kan springe mellem hornene
  2. Man kan tage dilemmaet ved hornene
  3. Man kan konstruere et moddilemma

  Ved et dilemmas horn forstås de påstande, der der udgør den alternative præmis, her P og Q.

  Ad 1. Et dilemma begår ofte den fejl, at overse, at der kan gives flere alternative end de, der er medtaget i dilemmaet.

  I det her tilfælde kunne en australsk løsning, være en alternativ løsning.

  Ad 2. Benægte, at et eller evt begge hypotetiske præmisser er sande.

  Ad 3. Et modillemma ser sådan ud

  Hvis P, så ikke S
  Hvis Q, så ikke R
  P eller Q
  ———————-
  Ikke R eller ikke S

  Jeg ville satse på 1. Den australske løsning.

  Ref: Jon Espersen, Ligik og argumenter. En hjælp til kritisk tænkning. Kbh 1969.

 142. Af Niels Peter Lemche

  -

  ANDERS MUNCH – 2. JUNI 2016 19:53 og redaktøren af Berlingske blogs:

  Det her er ret utroligt og ret uhyrligt. Hvis han mener det i racistisk henseende, er han selv et uhyre. Hvis han mener det som personlig tilsmudsning, så er han bare et bæst. Men det er utroligt, hvad man skal blive udsat for.

  Det kan selvfølgelig også være, at han bare bruger jøde som et almindeligt skældsord, men hvorom alting er, så er hans mail simpelthen langt over grænsen for, hvad der burde tillades.

  I øvrigt mht. min jødedom, kan han besøge Gentofte Kirkegård. Slægten Lemches gravsted er til højre lige ved indgangen til kirken. Der ligger de fleste fra de seneste to-trehundrede år. Kendt er Søren Peter Lemche, forfatteren til Ole Lukøje. Der er også en kgl kammersanger, Marius Lemche. Så kan han søge videre i arkiverne og vil opdage, at stort set all gårdnavne i Gentofte kommune er gamle familiegårde i min slægt. Og sådan kunne jeg fortsætte. Men Hr. Munchj er ikke det værd.

 143. Af Niels Peter Lemche

  -

  Anna Libak, nu må du enten få mit indlæg igennem eller slette Anders Munchs perfide angreb på mig. Du vil vel ikke solidarisere dig med et sådan indlæg som hans?

 144. Af Anders Munch

  -

  Den australske løsning er også vold. Hvis jeg prøver at komme et sted hen, og du mod min vilje hiver mig et andet sted hen. Så bruger du vold mod mig. Det er faktisk ikke så kompliceret. Australien bruger vold mod de migranter/flygtninge som kommer til deres kyster.

 145. Af Anders Munch

  -

  Den australske løsning er også vold. Hvis jeg prøver at komme et sted hen, og du mod min vilje hiver mig et andet sted hen. Så bruger du vold mod mig. Det er faktisk ikke så kompliceret.

 146. Af Nielsa Andersen

  -

  At NIELS PETER LEMCHE skulle være en jøde, vil forbavse mig meget. Han er en varm fortaler for den muslimske invasion, og muslimerne hader jøder.

  Nej, jeg tror, at han er en pladderhumanistisk radikal venligboer eller på jævnt dansk:

  EN LANDSFORRÆDER

 147. Af Anders Munch

  -

  Jeg sagde det jo, han vil dit og dat og klage til moderatoren. Du var selv nedladende Niels Peter Lemche.

 148. Af Axel Hammerschmidt

  -

  Jeg ved ikke om Anders Munchs kommentar her 2. juni 2016 19:53 får lov til at stå, det overtræder klart Berlingskes retningslinier for god debatskik, men det dilemma jeg behandler er AMs fra 1. juni 14:14. Det er den 3. kommentar her i sportet.

  Nu har jeg lagt så meget i at formulere min kritik. Det ville ærgre mig om den gik til spilde.

  Mit argument kunne sådan set osse bruges overfor Anna Libaks dilemma, som beskrevet her på blogen. Der findes altså andre muligheder, end dem EU har valgt.

 149. Af Niels Peter Lemche

  -

  Som enhver kan læse er blokken fyldt med racisme og Jødehad og disse personer kan ikke argumentere men slynger postulater ud i luften og Jeg gider ikke spille mere tid på Munch -der ,å finde nogle af sin egen Race og klappe kager i sandkassen

 150. Af Axel Hammerschmidt

  -

  Nej! Den australske løsning er bestemt ikke vold.

  Migranterne får asyl, og bl.a lægehjælp. Dog ikke asyl i Australien.

 151. Af Flemming Lau

  -

  Jøde mig her og jøde mig der, det er kvalmende at høre på. Det minder mig alt for meget om Radio Holger eller Oasen’s programmer, man havde svært ved at undgå når man nåede Greve på vejen ind til staden. Sæt jer ud og nyd den skønne aften og lad jer gasse af !

 152. Af Niels Peter Lemche

  -

  NIELS PETER LEMCHE – 2. JUNI 2016 20:56: Det her indlæg er ikke skrevet af mig.

 153. Af Niels Peter Lemche

  -

  Men Anna Libak,

  Jeg ser, at du fortsat har ladet det perfide angreb på mig stå, med samt andet af samme slags. Desværre er du nu placeret. Det gør mig ondt.

 154. Af Allan Hansen

  -

  Nuvel, der skal jo også være lidt til den
  søde tand.
  Nu det jo ikke kun smukke Ida fra Århus, der
  kan spille bas.
  Så kommer en ung smuk negerkvinde
  – hun har også selv skrevet sangen.
  Smil!

  https://www.youtube.com/watch?v=g-rWNAQx1ZE

  Keep smiling,,,,,,,,

 155. Af Birger Nielsen

  -

  @ J. HANSEN

  Du hævder helt absurd, at flertallet sf danskerne er krigsliderlige og fører vanvittige krige, som er skyld i de store flygtningestrømme. At det ikke er bedre end jødeforfølgelserne under 2. Verdenskrig.
  Det er jo en nærmest sygelig ubegavet argumentation.

  1. Har Danmark startet krigen i Syrien? Hvad med Assads folkemord.
  2. Forsøger Danmark og andre lande ikke at standse IS og Taleban ?
  3. Hvor stor end del af migranterne er reelle flygtninge.
  4. Hvordan kan du drage jødeforfølgelserne ind i den sammenhæng. Det er for langt ude.

  Gør du selv noget praktisk eller økonomisk for at hjælpe muslimerne i Danmark ?
  De fleste af din slags snakker og pludrer, men mere bliver det ikke til. Religioner og politiske ideologier bringer ikke at end vold, fattigdom og elenighed med sig.
  Hav det godt Jens Hansen.

 156. Af bent rasmussen

  -

  Munch og andre har ret i at tilstrømningen af afrikanske og arabiske muslimer og islamister vil ende med at danskerne bliver udryddet eller gjort til slaver og ofre for mishandling……., medmindre de sætter sig til modværge mens de stadig kan.

  Men “jøde” kan ikke bruges som et skældsord, for jøderne er gennemgående ligeså sympatiske eller usympatiske som jyder. Nogle jøder er herlige mennesker, og nogle er nogle idioter eller slyngler, men i snit er jøderne ikke værre end andre europæere, så det lyder som om munch lige på det punkt er et offer for indoktrinering eller propaganda.

  Det er mere væsentligt at få en debat om den katastrofe og massedød som er på vej pga. partiernes og mediernes samlede politik. En politik der har forvandlet Danmark til skandalernes land, hvor stadig flere borgere får deres liv ødelagt af forrykt lovgivning og forvaltning. Eller af indvandring, kriminalitet og uretfærdighed. Eller af superbakterier og forringelser på hospitalsområdet. Eller af jobtab, forsvunden velfærd eller en familie-/skilsmissepolitik der er helt gak-gak.

  Få km fra Kbhvn er en guerillakrig mod de svenske kvinder i gang. De overfaldes og mishandles i tusindvis. I flere byer demonstrerer afdelinger af IS-IS og andre islamiske grupperinger åbent deres ekstremistiske sindelag med sorte flag. Den svenske regering består af blinde, døve og skøre typer og endnu værre typer, og Sverige er nu på vej mod sammenbrud som følge af radigal og rødnazistisk politik.

  Der meldes nu også om REKORDER i overfald på danske kvinder. En rekord de fleste medier fortier. Også antallet af indbrud, røverier, knivstik og mord mv. er nu oppe i rekordhøjder.

 157. Af Allan Hansen

  -

  E. Spalding er gæst i det Hvide Hus.
  Her gør hun, det utrolige – hun spiller og synger
  en Stevie Wonder sang, som kun meget få
  musiker tør kaste sig ud i.
  ( det er meget svært, at spille Stevie Wonder sange)
  God fornøjelse ,,,,,,

  https://www.youtube.com/watch?v=8xbHWp1KfSE

 158. Af Allan Hansen

  -

  P.S: WONDER BOY – er selv til stede,,,,,,,,,,

 159. Af bent rasmussen

  -

  Indlæg i f kl. 23.37

 160. Af Niels Larsen

  -

  Birger Nielsen

  Jens Hansen er gennemgående ret ubegavet og kører i samme rille konstant. Monotont, forudsigeligt, ligegyldigt.

 161. Af Allan Hansen

  -

  Ak ja, hvad skulle vi dog stille op uden
  alle disse vidunderlige – neger?

 162. Af bent rasmussen

  -

  Kvinder er nu jaget vildt i Sverige. Og i Vejle, Århus og Kbhvn osv. er knivstikkerier og overfald på fredelige fodgængere blevet noget normalt, Se snaph og den korte.

 163. Af bent rasmussen

  -

  Se også 23.37 hvis det kommer på.

 164. Af bent rasmussen

  -

  På Langeland hvor der er 17 modtagelsescentre for migranter, har personalet nu iført sig stik- og skudsikre veste. Migranterne sendes snart videre til andre områder i DK.

 165. Af bent rasmussen

  -

  Der er nu 84 asylcentre i DK. Og trods stikprøvekontrol er landegrænsen hullet som en si. Hvis man har stærke nerver, kan man læse 180g og urias. Det er gys på gys de leverer.

 166. Af J. Ha n sen

  -

  Af Birger Nielsen – 2. juni 2016 23:23

  Endnu et forvrøvlet, uvidende og usammenhængende fra denne Birger Nielsen.
  Fyldt med stråmænd.

  USA skabte Taleban.
  USA og Danmark skabte IS på grund af krigen i Iraq.
  At højreekstremister som bl.a. Birger Nielsen bærer rundt på de samme tankegods som højreekstremister før Anden Verdenskrig. Det er åbenlyst.
  Dengang var det jøderne som blev stigmatiseret.
  I dag er det så muslimer.

  Danmark har sammen med USA skabt millioner af flygtninge i Iraq.
  Det må vi så betale for.
  heldigvis.

 167. Af J. Ha n sen

  -

  Det kunne være interessant at vide, hvor mange indvandrere som bidrager positivt til samfundet.
  Og hvor mange fra DF segmentet som kæfter op om på disse blogs.
  En undersøgelse vil godtgøre at muslimer yder en stor indsats for samfundet.
  Hvorimod DF segmentet vel stort set intet yder.
  Utroligt at der skal skrives så mange blogs for at fodre den indre svinehund hos dette ikke ydende segment.

 168. Af J Han sen

  -

  Politikere er blev rost for en liste over hadprædikanter.
  De fleste af dem som figurerer på denne liste er uden tvivl hadprædikanterne fra sammenrendet omkring Jyllandsposten, TFS, DF og de sorte præster i Krarup familien.

 169. Af bo nielsen

  -

  J eller jens hansen er uden tvivl selv en slags hadprædikant, for hans skriverier viser en meget fjendtlig indstilling til alle danskere som er modstandere af eu, ingen grænser, ma sseind van dring, forringet velfærd, islamisering og hvad deraf følger. j h er antagelig konvertit eller merkel, jelved, vest ager, zenia og stine bo ss e fan. Og mon ikke j h også sværmer for anna mee aller slev og de to helt rablende vanvittige feminister og konvertitter mona sahlin og stefanie von berg . j h har dog ret i at det var dumt at gå med i krigen mod Libyen mv,… som både R, S, SF, Enhedslisten, DF, V, K og medierne gik ind for. Det var torskedumt, for krigen var unødvendig og har intet gavnet, tværtimod.

 170. Af bo nielsen

  -

  Så er det galt igen med f…. kl. 7.26/7.27

 171. Af Niels Peter Lemche

  -

  Der er et par indlæg på denne blok som er falske de er ikke skrevet af mig men af putnikker med den sædvanlige mangel på indsigt og viden.

 172. Af Niels Peter Lemche

  -

  NIELS PETER LEMCHE – 3. JUNI 2016 7:42: Igen et indlæg, som jeg ikke har skrevet. Kære Anna Libak, kunne du ikke få det undersøgt, hvem der laver disse indlæg. Selv om jeg uikke kan sige meget imod indholdet, er det stadig et forsøg på identitetstyveri at sende den slags ind.

 173. Af bent rasmussen

  -

  Kl. 23.36 er nu kommet ud af filterfængslet. Kommentarer udbedes. Kan nogen gendrive at fattigdom, terror og borgerkrig er hvad politikerne i Sverige og DK lægger op til?

 174. Af bent rasmussen

  -

  EN NÆSTEN KOMPLET FORKLARING PÅ HVORFOR TITANIC-DANMARK RISIKERER AT GÅ TIL BUNDS…… se kl. 6.51 ovenfor. (2. juni)

 175. Af Niels Peter Lemche

  -

  BENT RASMUSSEN – 3. JUNI 2016 7:52:

  Rent postulat. Der er derfor ikke noget at gendrive.

 176. Af A. Bierce

  -

  @J. Hansen – 3. juni 2016 4:51
  “Det kunne være interessant at vide, hvor mange indvandrere som bidrager positivt til samfundet.”
  SVAR: højst 3 muslimske.

  “En undersøgelse vil godtgøre at muslimer yder en stor indsats for samfundet.”
  SVAR: undersøgelse foretaget af muslimer.

  “Hvorimod DF segmentet vel stort set intet yder.”
  SVAR: DF segmentet er Danmarks sidste bolværk mod de muslimske horder.

  “Utroligt at der skal skrives så mange blogs for at fodre den indre svinehund hos dette ikke ydende segment.”
  SVAR: den ‘indre svinehund’ trives bedst i det muslimske ikke ydende segment.

 177. Af Benny B

  -

  Nu har antidemokratiske EU. og diktator Merkel presset You tube og face book til at censurere såkaldt hate speech og dermed også kritik af EU`s befolkningsudskiftnings politik.
  Vi bevæger os med hastige skridt mod borgerkrig.

 178. Af Gert Olesen

  -

  Nu er danskerne (og svenskerne) nok allerede så feminiserede og hjernevaskede eller så sløve og dorske, at der ingen borgerkrig bliver, men snarere en stille og rolig udryddelse af danskerne. Tusinder er allerede omkommet som følge af Borgens åndsformørkede, asociale og forræderiske politik

 179. Af Gert Olesen

  -

  N p l, det er vist ikke bare et postulat. Manden har da noget at have det i. Læste du kl. 6.51?!!

 180. Af Birger Nielsen

  -

  @ J. Hansen:

  Stakkels Hansen synes helt uden for pædagogisk rækkevidde og totalt indoktrineret med venstrefløjsvrøvl.
  Han mener åbenbart, at alle som ikke stemmer på liste Ø ellet Å må være højreekstremister, altså
  85% af befolkningen. Hvor bøvet kan man dog være. Stakkels naive Hansen. Gå ud og nyd solen, og lad nu være med at blamere dig mere.

 181. Af Gert Olesen

  -

  Er enig med ben ny i at “hate speech” oftest er et andet ord for “ubekvem kritk”. Sandheden er ilde hørt i de rødfascistiske kredse, og derfor vil merkel og EU nu have de ubekvemme sandheder forbudt.

 182. Af j b

  -

  Der er vist mange flere der tjener penge på bådflygtningene.
  Både officielle og de mere lyssky typer i Italien og andre steder.
  Det gælder i sidste ende om at sende aben videre, if you pardon my french.

 183. Af Benny b

  -

  Gert Olesen
  NPL mener også, at jødernes fordrivelse fra Jerusalem er et postulat og at EU. er et fredens projekt.
  Ordner hænger man på idioter og medløbere.

 184. Af Niels Peter Lemche

  -

  GERT OLESEN – 3. JUNI 2016 10:22: Ja, og det er stadig en stor samling af påstande. Men du er måske den samme person som denne Bent Rasmussen, m.fl.?

  Det er klart, at i jeres univers er argumenter ligegyldige, for I har allerede fundet svaret, inden I giver jer i gang med at spørge.

 185. Af Gert Olesen

  -

  N p l…… har du ingen argumenter? Du kan da ikke affeje alle fakta om indvan dringens omkostninger og konsekvenser med at det bare er “postulater”. Kl. 6.51 ovenfor er da en forklaring på hvorfor “TITANIC-DANMARK ER VED AT SYNKE. Se iøvrigt kl. 7.32 den 1. juni på mikkel andersons blog!!!!!!!

 186. Af Niels Peter Lemche

  -

  GERT OLESEN – 3. JUNI 2016 11:04 og sikkert de andre alias’er: Kan du definere forskellen på et postulat og et argument?

 187. Af hektor Heimlich

  -

  EU = tossernes organisation, Danmark er med og vi bliver udnyttet maximalt, -danskerne har Europas korteste middellevetid: vi slider os ihjel for at holde de forbandede gammel-nazister i Syd-europa i live. desværre har Løkke regeringen nok allere fordærvet Danmark for al tid fremover med alle de såkaldte asylansøgere fra lande som slet ikke er i krig, som de har sluppet ind i landet.
  Hold op med at være så tosse-gode kære danske godheds narkomaner! tag jer selv i kraven og vis lidt adrenalin! Vis at I elsker jeres børn og ønsker dem en rimelig fremtid! Det skal være NU!!

 188. Af J. Ha n sen

  -

  Af Birger Nielsen – 3. juni 2016 10:25

  Denne Birger Nielsel er en naiv stakkel som ikke selv kan danne sig selvstændige aviser.
  Seriøse udenlandske aviser kan han jo ikke læse.

  Nyttige idioter som Birger Nielsen er et must for politikerne, når de sender Danmark i krig.
  Hvor skulle de ellers finde den nødvendige opbakning.
  Højreekstremister som uden nogen form for selvstændig tankegang bakker op om enhver krig.
  For bagefter at fralægge sig ethvert ansvar for de flygtninge som krigene skaber.

 189. Af J Ha n sen

  -

  Af Birger Nielsen – 3. juni 2016 10:25

  Denne Birger Nielsel er en naiv stakkel som ikke selv kan danne sig selvstændige holdninger.
  Seriøse udenlandske aviser kan han jo ikke læse.
  Han er lidt dygtigere til at tilegne sig fordomme.

  Nyttige idioter som Birger Nielsen er et must for politikerne, når de sender Danmark i krig.
  Hvor skulle de ellers finde den nødvendige opbakning.
  Højreekstremister som uden nogen form for selvstændig tankegang bakker op om enhver krig.
  For bagefter at fralægge sig ethvert ansvar for de flygtninge som krigene skaber.

 190. Af Birger Nielsen

  -

  A.L. hvor er mit sidste indlæg blevet af ?

 191. Af J Han sen

  -

  Af Birger Nielsen – 3. juni 2016 17:05
  “A.L. hvor er mit sidste indlæg blevet af ?”

  Ro på Birger Nielsen.
  Alt hvad der indsættes af højreekstremister kan bruges på Berlingske.
  Intet er for lavt.

 192. Af Birger Nielsen

  -

  Tak Hansen, så et jeg rolig.

 193. Af georg c

  -

  Medens de mange tusinde døde i gummibådene ikke længere er på dagsordnen, søgers der efter de få døde ,som fik muligheden til en “fly billet”.

  Ud fra mit syns punkt, er verdenssamfundet forlængst gået “amok” i sin egen selvforståelse, en selvforståelse, som kun virker , når næsten ikke er tilstede.

  Næsten er bare modsætningen, så let er “DET”, Derfor forstår jeg ikke livet, i modsætningsforholdet. Kunne det ikke være lettere at kæmpe “modsætnings kampen” sammen i forhold til “LIVET”?.

 194. Af Anders Munch

  -

  AXEL HAMMERSCHMIDT: Kort sagt. Du mente ikke mine postulater var forkerte. Du fremførte dog, at der stadig kunne være alternativer, som ikke var voldelige. Jeg skrev så, hvis nogle er på vej et sted hen, og du så tvinger dem et andet sted hen. Så er det vold, hvilket det er. Du fastholdte dog, at den Australske løsning ikke var voldelig. Nu fandt jeg så artiklen.
  http://sn.dk/Verden/77-personer-kvaestet-i-optoejer-paa-australsk-asylcenter/artikel/388509
  Kort sagt, det eneste alternativ du er kommet med, til en ikke voldelig løsning, lader sgu da til at være pænt voldelig?! hmm?! Det er fandeme op af bakke med mange mennesker, og jeg fatter ikke helt, hvorfor i har så svært ved at forstå det. Er du mand nok til at indrømme, at du er sat komplet til vægs? At uanset hvad, vil vold blive brugt? Er du mand nok til det?

  Niels Peter Lemche. Ingen kommentar fra dig, du kommenterer bare slet ikke på det jeg skriver længere.
  https://theuglytruth.files.wordpress.com/2015/06/dr-goebels.jpg

 195. Af Anders Munch

  -

  AXEL HAMMERSCHMIDT: Kort sagt. Du mente ikke mine postulater var forkerte. Du fremførte dog, at der stadig kunne være alternativer, som ikke var voldelige. Jeg skrev så, hvis nogle er på vej et sted hen, og du så tvinger dem et andet sted hen. Så er det vold, hvilket det er. Du fastholdte dog, at den Australske løsning ikke var voldelig. Nu fandt jeg så artiklen. google.
  77 kvæstet i i australsk asyllejr

  Kort sagt, det eneste alternativ du er kommet med, til en ikke voldelig løsning, lader sgu da til at være pænt voldelig?! hmm?! Det er fandeme op af bakke med mange mennesker, og jeg fatter ikke helt, hvorfor i har så svært ved at forstå det. Er du mand nok til at indrømme, at du er sat komplet til vægs? At uanset hvad, vil vold blive brugt? Er du mand nok til det?

  Niels Peter Lemche. Ingen kommentar fra dig, du kommenterer bare slet ikke på det jeg skriver længere.

 196. Af Birger Nielsen

  -

  Denne J. Hansen er en naiv stakkel, som ikke selv kan danne selvstændige holdninger.
  Seriøse udenlandske aviser kan han jo ikke læse.
  Han er lidt dygtigere til at tilegne sig fordomme.

  Nyttige idioter som J. Hansen er et must for politikerne, når de sender Danmark i sænk.
  Hvor skulle de ellers finde den nødvendige opbakning.
  Venstreekstremister som uden nogen form for selvstændig tankegang bakker op om enhver dum ide.
  For bagefter at fralægge sig ethvert ansvar for de flygtninge som vælter ind.

 197. Af Axel Hammerschmidt

  -

  Anders Munch: “Jeg skrev så, hvis nogle er på vej et sted hen, og du så tvinger dem et andet sted hen. Så er det vold, hvilket det er. Du fastholdte dog, at den Australske løsning ikke var voldelig. Nu fandt jeg så artiklen. google.
  77 kvæstet i i australsk asyllejr”.

  http://pol.dk/2211530

  “En person har mistet livet, og mindst 77 er kommet til skade i forbindelse med optøjer natten til i dag dansk tid på et australsk asylcenter”.

  Optøjer. Du fortsætter med at vrøvle.

 198. Af Anders Munch

  -

  Wow. Og du bad mig om at sætte ind i logik? Jeg skrev tydeligt. De vil enten slås i deres hjemlande eller i vores lande. Du siger så, nej nej, asyllejre er svaret, der vil ingen vold forekomme. Så viser jeg dig, at de sjovt nok stadig slås i de australske asyllejre. Du er sat komplet til vægs. Men nægter at indrømme det. Der er ingen dialog at føre med dig. Der er kun vold. Du vil ikke respektere den selv samme logik, som du byder mig at følge. Optøjer er ikke vold. 1 død og 77 kvæste er ikke vold. Det er optøjer, ikke vold. Du er da et sølle menneske, uden den nødvendige ære til at føre en rationel dialog. Der er vitterlig kun borgerkrig tilbage. Ikke kun danskere mod indvandrere. Men dig og mig mod hinanden. Rationel dialog vil tydeligvis føre ingen vegne, du er da en hykler af værste skuffe. Forrestten lukker Ny Guinea nu lejren, så meget for den australske løsning.

 199. Af Lars Kristensen

  -

  Flere MSM i Tyskland melder nu igen om seksuelle overgreb på mindreårige piger begået af asylansøgere fra Syrien og Afghanistan.

  De holder sig fra Merkel som ellers havde inviteret dem.

  Intet i de danske medier.

  Og de danske MSM får statsstøtte betalt af skatteyderne og tilfredsstiller venstreekstremisterne som man kan se i denne tråd.

  Nu må migranterne ud af Europa. Alle sammen,

 200. Af Axel Hammerschmidt

  -

  Vi ta’r den lige igen.

  Anders Munch (2. juni 2016 18:34): “Hvis man læser tredje indlæg i denne blog. Så fremfører jeg nogle argumenter, jeg udfordrede alle , der kunne finde en brist i de argumenter til at påpege det”.

  Nu har jeg så forsøgt, men du forstår åbenbart ikke logik og argumenter.

  Lejeren lå i Papua Ny Guinea. Det var ikke en australsk lejer. Og Australien har entreret med andre stillehavsøsamfund.

  I øvrigt er der efterhånden ved at være styr på bådflygtningene set fra Australiens synspunkt. Nu stævner de tilsyneladende mod EU istedet.

  Ideen med oversøiske lejre er, at afholde de resourcestærke og velhavende asylshopperne fra forsøget. Det er lidt det sammme med aftalen med Tyrkiet. Tyrkiet tager dem i bådene tilbage og sender et tilsvarende antal fra flygtningelejrene i Tyrkiet.

  Det ville jo ikke hjælpe en skid såfremt trafikken fortsatte, men det gør den ikke.

  Menneskesmuglerne har omlagt deres forretning til Libyen og nordafrika, og kunderne kommer nu fra subsaharalande. Der komme meget få syriske, irakiske eller afghaniske asylshoppere med ruten over Middelhavet.

 201. Af Anders Munch

  -

  “Lejeren lå i Papua Ny Guinea. Det var ikke en australsk lejer.”
  Men det er/var den australske model.
  www. fyens.dk/udland/Papua-Ny-Guinea-til-Australien-Vi-lukker-asyllejr/artikel/2985598
  “Australierne må finde et andet sted at sejle sine flygtninge hen, har højesteret i Papua Ny Guinea slået fast.
  Det er slut med at sejle flygtninge, der forsøger at komme til Australien, videre til Papua Ny Guinea.”
  Den du skrev ikke ville føre til vold.
  “De australske love på flygtninge og integrationsområdet er blevet kritiseret af både FN og en række menneskerettighedsorganisationer.”

  “I øvrigt er der efterhånden ved at være styr på bådflygtningene set fra Australiens synspunkt. Nu stævner de tilsyneladende mod EU istedet.”
  Ja og hvorfor gør de det? Fordi Australien er ligeglad med hvad FN siger.
  “Det ville jo ikke hjælpe en skid såfremt trafikken fortsatte, men det gør den ikke.

  Menneskesmuglerne har omlagt deres forretning til Libyen og nordafrika, og kunderne kommer nu fra subsaharalande. Der komme meget få syriske, irakiske eller afghaniske asylshoppere med ruten over Middelhavet.”
  Og hvad vil du HELT KONKRET gøre med de mennesker, som kommer fra subsahara? Helt specifik, når de krydser havet for at komme til Europa. Hvad gør du med dem? Opretter en flygtningelejr til 200 millioner mennesker over de næste 20 år? Jeg er da ligeglad med, om du vil definere dem som reelle flygtninge eller ej. Hvad vil du gøre med de mennesker, som prøver at krydse havet. Løsningen er jo ikke fundet, ved at konstatere at de ikke er reelle flygtninge. Du har en båd med 200 mennesker fra subsahara, der fra Libyen prøver eller lykkes at sejle til Europa. Hvad gør du med de 200 mennesker? At konstatere at de ikke er flygtninge, løser jo ingenting. Igen, det er fandeme op af bakke. Hvis så bare vi kun tog imod reelle flygtninge. Men Sverige skal jo sende 80000 af de 160000 de modtog sidste år tilbage. 50% var altså ikke flygtninge, men lykkeriddere. Nu påpeger du så selv, uden den mindste kognitive dissonans, at dem som kommer ikke er flygtninge, Problem Solved. Hvad gør du med dem Axel? Forklar mig, hvordan den australske løsning, løser det.

 202. Af Birger Nielsen

  -

  3 indlæg i filtet. Hvorfor Libak ?

 203. Af georg christensen

  -

  Prøv at se “helheden” fra den anden side?, gerne uden “prædikanternes” reklamefidusmageriernes indflydelse.

  Prøv at se “livet” I ØJNENE, Prøv at se din næste i øjnene , prøv at forstå også dette individ.

  Forsøget herpå vil kunne give både dig og mig nyt livs mod.

  Det er ikke de såkaldte “meneske smuglere”, der udgør problemet, men “magtbegæret”, som udenfor stadig og stædig forsøger sig i opretholdelsen af sit eget “enevældige” “magtbegær”. forsøger at opretholde sig selv på bekostning af de mange “lønslaverne” , til fordel for de få.”gullasch baronerne”. En uværdig LIV´s tilstands fornemmelse.

  Meneskesmuglernes tilstands fornemmelse er præcis den samme, som den “du” kan møde på “børsen”. Alle med “håbet om”fremtiden, hvad morgendagen kan resultere “I” ? . Et håb blot om “tomhed” politisk som religiøst.
  Et håb blot, som forlængst har mistet “livet´s ” GRUNDLAG. Et “håb blot” om? LIVET´s værdighed og forsøget på forståelse for hinanden er blevet en “mangelvare” i “frihandelsområderne”, hvor kun de få, med “viden om” i deres egne jordiske paradiser soler sig på de manges bekostning.

  .

 204. Af Axel Hammerschmidt

  -

  Stille og roligt.

  Sverige lukkede sine grænser for flygtninge/asylshoppere i januar og indførte et transpoteransvar overfor bl.a DSB og færgeselskaber.

  Det strider ikke mod FNs Flygtningekonvention. Det har jeg før vist her.

  Danmark har Udlændingeloven af 1983. Derfor kan DK ikke afslå en anmodning om asyl ved grænsen til f.eks Tyskland, selv om det ikke ikke ville stride mod konventionen.

  Problemet (for DK) er loven fra 1983 (med små stramninger efterfølgende her og der). Loven blev dengang vedtaget med stemmer fra samtlige partier i Folketinget undtaget fra Fremskridtspartiet.

  De bestemmelser er der åbenbart ikke nogen politiker i DK der idag tør røre ved.

  OBS. For at undgå, at EU-lande kan komme på kant med flygtningekonventionen har man indført et transporteøansvar for flyselskaber. Det betyder f.eks, at en iraner, der flyver til DK uden gyldig visum og så i lufthavnen beder om asyl – og derfor iflg konventionen ikke kan sendes tilbage – udløser en bøde til flyselskabet.

  Hvor er forskellen på det, og så det Australien gør?

 205. Af Anders Munch

  -

  “Og hvad vil du HELT KONKRET gøre med de mennesker, som kommer fra subsahara? Helt specifik, når de krydser havet for at komme til Europa. Hvad gør du med dem? Opretter en flygtningelejr til 200 millioner mennesker over de næste 20 år? Jeg er da ligeglad med, om du vil definere dem som reelle flygtninge eller ej. Hvad vil du gøre med de mennesker, som prøver at krydse havet. Løsningen er jo ikke fundet, ved at konstatere at de ikke er reelle flygtninge. Du har en båd med 200 mennesker fra subsahara, der fra Libyen prøver eller lykkes at sejle til Europa. Hvad gør du med de 200 mennesker? At konstatere at de ikke er flygtninge, løser jo ingenting. ”
  Jeg bemærker bare tørt, at du absolut intet svar har givet. Faktisk er det rendyrket vrøvl, komplet udenomssnak du fyrer af. igen, ingen dialog vil løse det her, når du ikke følger den samme logik, du byder mig at følge.
  “Hvor er forskellen på det, og så det Australien gør?”
  Det ved jeg ikke Axel, og jeg er også ligeglad. Det handler om at finde en konkret løsning, og så lave lovene til at passe til løsningen. Ikke lave nogle love, og så prøve at finde nogle løsninger som overholder en lov. Og der har jeg påpeget i tredje indlæg i denne blog, at vold kommer til at blive brugt. Din konstatering at de ikke er flygtninge, stopper dem ikke fra at komme. Din henvisninger til love, stopper dem ikke fra at komme. At oprette asyllejre til folk, som søger et bedre liv, vil bare fylde asyllejren op, fordi hvis der er mad, medicin og vand, så er det et bedre liv. Og hvis man ikke bruger vold, til at holde dem i asyllejrene, så prøver de til stadighed at krydse havet. Det er en migrantinvasion. En invasion kan kun stoppes med vold, også selvom det er fattige migranter uden våben. Og hvis du vil prøve på, at være medmenneskelig, og lukker dem alle ind, så kommer der borgerkrig. Lad mig sige det på en anden måde. Du kommer ikke til, at finde den “rigtige” løsning. Kun den nødvendige. Uanset hvad du gør, kommer du til at være et røvhul. Valget står mellem, om du vil være et røvhul, for menneskerne fra subsahara, eller danskerne. Once at war, everyone is to blame.

 206. Af Niels Peter Lemche

  -

  Anders Munch

  Du skælder ud over, at jeg ikke kommenterer dine skriverier længere. Hvorfor skulle jeg egentlig det. Du meldte dig ud af enhver meningsfuld dialog med indlægget 2. JUNI 2016 19:53. Jeg gider faktisk ikke spilde min tid på dine “argumenter”. Du kan stadig ikke kende forskel på et argument og et postulat. Din metode er at fremkomme med et postulat, og derefter bygge videre på det, som om det er et argument, og så drage konklusioner på grundlag af en påstand.

  Det er også interessant, hvorledes du og dine fæller bruger enkelttilfælde til at generalisere. Et slagsmål i en flygtningelejr, og vupti, alle asylsøgere er voldsmænd, der bare vil nasse sig frem i verden. De vil bo i ghettoer osv. osv. En undersøgelse i Sverige af det sidste, som var i Dagens Nyheter i går, fortalte, at 90% af indvandrerne lever som andre svenskere, i single familier uden for ghettoer. Tallet for etniske svenskere er 97 %. Skulle ikke undre mig, hvis tallene i Danmark er nogenlunde de samme. Og mht. volden i lejrene: Jo, for det er meget frustrerede mennesker, du finder i dem. På små områder tusinder, hvis ikke titusinder af mennesker, der i hvert fald viste initiativ nok til at tage på en farefuld rejse over tusindevis af kilometer, og når de ankom, sattes de som almindelige forbrydere i lejre uden mulighed for faktisk at skabe sig et liv. Så har du skabt grundlaget for vold.

  Jeg ved ikke præcis, hvad amerikanerne gør i dag, men har ikke hørt om sådanne gigantiske flygtningefængsler derovre. En pose penge ved ankomsten, og så ud og klar dig selv. Ja, for første generation bliver det nok ikke de store job, derefter starter integrationen for alvor. Da politiet i New York i 1990erne udviklede sig til en social organisation, fik de også stort set has på den etniske vold blandt indvandrergrupperne, og mordraten faldt drastisk. Det, der mangler i et land som Danmark, er simpelhen viljen til at gøre noget.

  Og det må så være nok med dig.

 207. Af Benny B

  -

  Niels Peter Lemche forvansker fakta!
  “Det er også interessant, hvorledes du og dine fæller bruger enkelttilfælde til at generalisere.”
  Nej Lemche, statistikken siger, at indvandre er ekstremt meget mere kriminelle end Danskere.
  Læs Kasper Støvringes blog om emnet, som du sikkert har fortrængt i din egen selvgodhed.
  http://kulturkamp.blogs.berlingske.dk/2015/06/11/den-grove-vold-er-steget-og-udlaendinges-kriminalitetsniveau-er-tarnhojt/

 208. Af J. Han sen

  -

  Af Benny B – 4. juni 2016 8:35

  Hvornår er Kasper Støvring blevet et sandhedsvidne, hvad angår indvandrere.

 209. Af Birger Nielsen

  -

  Hvad er dit argument for ikke at bringe mine sidste 3 indlæg ?

 210. Af Intet nyt fra “Sydfronten” | ricardtriis

  -

  […] anden artikel er af Anna Libak, der på sin blog i Berlingske tager problemet op, se her. Hun bygger på en artikel i Der Spiegel, se her, som også bygger på Overhusets rapport, dog med […]

 211. Af Anders Munch

  -

  “Jeg ved ikke præcis, hvad amerikanerne gør i dag” De stemmer på Trump som vil bygge en mur, ved den mexicanske grænse. Stoppe import af muslimer og ikke tage imod nogle flygtninge. Det er det, de helt præcist gør.
  ” fortalte, at 90% af indvandrerne lever som andre svenskere, i single familier uden for ghettoer. Tallet for etniske svenskere er 97 %.”
  Det er også en kæmpe forskel. Du kommer selv med et tal, hvor forskellen er gigantisk, og så siger du, se, det er slet ikke så slemt?

 212. Af Niels Peter Lemche

  -

  ANDERS MUNCH – 4. JUNI 2016 11:38: Muslimer i Mexico?

  og en forskel på 7% … gigantisk!

  Sig mig, er du rigtig velbevaret?

 213. Af Arne Hornborg

  -

  Kronede dage for menneskesmuglerne. De gør, efterhånden ikke engang FORSØG på at skjule deres kriminelle handlinger.
  De kan ikke straffes hårdt nok. Fupasylanterne der kommer til Europa via menneskesmuglerne bør afvises omgående.
  EU burde, for længst have koncentreret sig om EUs ydre grænser. Afvist samtlige bådflygtninge.
  Handle præcis som Australien.
  Danmark bør suspendere tilslutningerne til såvel de utidssvarende konventioner såvel som de misforståede, fejlvurderede, såkaldte menneskerettigheder.
  Menneskerettighederne beskytter åbenbart misbrugerne af menneskerettighederne, mens den danske og de øvrige europæiskebefolkninger lider under samme. Må finde os i at uønskede personer ikke kan udvises.
  Tyskerne HAR oprettet private borgerværn. Hvornår gør Skandinavien det samme?
  Politikerne er stadigvæk handlingslammede.
  Arne Hornborg
  Typografisk mediegrafiker/forfatter.

 214. Af georg christensen

  -

  Hvad gør EU overhovedet overfor afrika folket?. Ja hvad vi gør er foragteligt: Vi køber fiskerettigheder overalt på afrikanske kyster, vi henter deres grundlags råstoffer ved at betale på besdste lobyistisk vis deres diverse diktatore, i deres folkelige undertrykkelse,
  Vi sender med EU tilskud vores gamle grise og kyllinge dybfrosne affald til uinformerede afrikanere.

  MIT store “nej tak” til den nuværende EU union, i håbet om , at Englænderne sammen med irerne og skotterne også i fællesskab tør sige nej til den nuværende EU union., følgesvende vil “I” overalt møde i den nuværende unionsdannelse.

  NB: EU´s dilemma er nærme ,at EU ikke bekæmper de ganske naturlige flygtninge strømme men for at sende problematikken videre, får enten “ha,banditos og andre bander” skylden, for tiden er det så bande relaterede meneskesmuglere, i middelhavsområdet, medens meneskesmugling fra alle andre område overses. Det er simpelthen EU systemet , som i ensretnings tilstanden forlængst er gået “agurk”. Agurken fandt sig ikke i behandlingen, det gør heller ikke det store Europæiske folk.
  For bare at sige “nok er nok” til det amerikanske kapitalist styrede tyske folk, vogn op inden det igen går grueligt galt.

 215. Af Carl-Erik Pedersen

  -

  Selvfølgeligt er det det rene idioti, at redde flygtninge i Middelhavet!
  Et hver menneske har ansvar for sine handlinger, så hvis man tager chancen, at komme til Europa i gummibåd fra Afrika, så ,r det en egen bestemmelse, og kan selvfølgeligt ikke påregne at blive reddet af Europæiske myndigheder, hvis det går galt!
  Vi Europæiske skatteborgere har ikke noget ansvar for disse mennesker!
  Menneske rettigheder har udviklet, sig til at vi nu er forpligtiget til at give husly, mad, skolegang medicinal hjælp, til mennesker som ikke vil vort demokrati, og som i bund og grund hader os!
  Hvorledes kan vore idiotiske politikere vildlede os mere?
  M.v.h.

 216. Af J. Hansen

  -

  Af Carl-Erik Pedersen – 4. juni 2016 19:41

  På havet er det ens pligt at hjælpe mennesker i nød.
  Fordi politikerne er ansvarsløse, så er anstændige søfolk det ikke.

  Men det forstår en lejemorder og psykopat som CEP jo ikke.

 217. Af Carl-Erik Pedersen

  -

  J. Hansen.
  For min skyld kan du kalde mig hvad du vil, det rammer mig kun, når det kommer fra mennesker jeg respekterer!
  Der ligger et dilemma i, at mennesker, er ansvarlig for deres egne handlinger; og det er uansvarligt, at prøve, at nå Europa i gummibåd fra Afrika.
  Men nu hvor de ved, at de bliver reddet er faren ved, at sejle ud på middelhave blevet mindre, og derved lettes menneskesmuglernes arbejde!
  Hvis de ikke blev reddet, var der nok færre det tog turen i gummibåd!
  Det vil sige, at det der nu sker er, at mennesker afsigt lig, forsætter sig selv i nød for at blive reddet af menneskeret psykopater!
  Og dette har overhoved intet at gøre med sømandspligt!
  M.v.h.

 218. Af Carl-Erik Pedersen

  -

  At mennesker forsætligt udsætter sig selv for livsfare, for derved tvinge andre til at redde dem, er fuldstændigt vanvid, og de fortjener ikke at blive reddet!
  M.v.h.

 219. Af J. Hansen

  -

  Carl-Erik Pedersen

  Du er jo en person som ikke kender forskel på rigtigt og forkert.
  Og søfolk, var det selv engang, har en lang tradition for at hjælpe mennesker nød.
  Vi kunne ikke drømme om andet.
  Det har noget med selvrespekt at gøre.
  Men det kan du selvfølgelig ikke vide.

 220. Af Carl-Erik Pedersen

  -

  J. Hansen.
  Jeg er selv gammel sømand!
  Hvis nogen prøver, at få mig til at redde dem ved afsigtelig udsætte sig selv for livsfare for, at tvinge mig til, at redde dem, så de kan komme til Europa, så slår jeg bakgearet i!
  M.v.h.

 221. Af t Møller

  -

  Får vi et Brexit, lukker grænserne, der er håb forude
  Hvis der ikke kommer et Brexit, kan Mutter Merkel styrer og regere EU som hun lyster

 222. Af J. Hansen

  -

  Af Carl-Erik Pedersen – 5. juni 2016 15:39

  Du har squ aldrig været sømand.
  Og du har ingen ære i livet.

 223. Af Carl-Erik Pedersen

  -

  J Hansen.
  Hvilken ære ser du ved at redde nogle flygtninge der manipulere dig til at redde dem?
  Jeg ser ikke andet end en meget dum person, der lader sig misbruge!
  M.v.h.

 224. Af Arne Hornborg

  -

  Carl-Erik Pedersen.
  JEG er fuldstændig enig med dig. Komplet idioti at redde bådflygtningene.
  Jo flere der bliver ,,reddet” desto flere vil forsøge, desto flere vil der komme.
  Rederierne bør sætte kikkerten for det blinde øje, sejle ganske stille og roligt forbi.
  Østrig ønsker, glædeligt, at følge Australiens eksempel.
  Det øvrigeEuropa, Skandinavien bør gøre det samme.
  Alle ,,fupasylanterne” ,,bekvemmeligheds-flygtningene” koster os enorme summer.
  Det lader åbenbart til at den danske grænsekontrollen virker.
  DEN bør gøres permanent. EUs magt skal begrænses. Mickey Mouse Parlamentet har ikke engang kunnet håndtere flygtningekrisen, men set passivt til at beskyttelsen af EUs ydre grænser aldrig har virket.
  Arne Hornborg
  Typografisk mediegrafiker/forfatter.

 225. Af Carl-Erik Pedersen

  -

  Arne Hornborg.
  Ja, at gå så meget ind for menneskerettigheder, at man mister sine egne rettigheder, er meget naivt, og meget dumt!
  Mvh.

 226. Af Carl-Erik Pedersen

  -

  J Hansen.
  Den smule ære du mener at være i besiddelse af, er ikke ære; men dumhed, som du kan stikke op hvor du har hentet det!
  M.v.h.

 227. Af Toregimentelæren igen | ricardtriis

  -

  […] er forkert. Sandheden er jo den, som Anna Libak gjorde opmærksom på for et par indlæg siden, se her, at når EU redder flygtninge, understøtter de menneskesmuglernes model. Det er, hvad hun kalder […]

 228. Af Carl-Erik Pedersen

  -

  Nu er situationen dessvärre sådan at de flygtninge vi modtager kommer fra samfund, hvor der ikke eksistere bidrags hjälp,, eller folkepension, derfor er disse samfund organisiteret sig i klaner, hvor man har sine egne love og regler, samt hjælper hinanden “Klaner”, det vil sige, at klanen står for alt social hjalp!
  Derfor gruppere man sig i Danmark/Europa i klan samfund, hvor man ignorere de respektive landes love.
  Dette er det aktuelle problem med indvandrer!
  M.v.h.

 229. Af Carl-Erik Pedersen

  -

  Nu er der en fandens diskussion om man må bruge benævnelse “neger”, om en sort person fra Afrika!
  Og det må man ikke åbenbart ikke i dagens samfund; men hele vor samfunds indretning stammer fra “Rom”, og det latinske ord for en sort person fra Afrika er “negro”!
  Altså er der nu nogen der vil ændre vor latinske lovgivning?
  Det lader som om at det er petitessernes gag-gag!
  M.v.h.

 230. Af Jorn D.

  -

  Den almindelige Europæer syntes måske
  at
  det er enerverende altid, at få skyld for de mange druknede i middelhavet
  når
  de alle jo i stedet kunne være gået til Israel inviteret af Israel

  ironi.mus

Kommentarer er lukket.