Goddag til socialnationalismen

Af Anna Libak 154

Forleden gjorde Donald Trump det igen: Gav den som socialist.

I programmet Meet the Press på NBC foreslog han at hæve mindstelønnen og sætte skatterne op for de velbjærgede. Og det er der ingen grund til at være overrasket over. Det passer fint sammen med, at han også er kendt som en arg modstander af frihandelsaftalen TTIP, som han mener vil skade amerikansk erhvervsliv, ligesom han ved lov vil forbyde store amerikanske virksomheder at udflytte arbejdspladser til lande med billig arbejdskraft.

Donald Trumps politik er med andre ord i økonomisk forstand overhovedet ikke borgerlig: Han kerer sig ikke om konkurrence og frihandel. Faktisk er kampen mod det globale markeds skadevirkninger for USA blevet hans varemærke i primærvalgkampen. Ikke mindst derfor hævder mange republikanere, at han slet ikke er republikaner.
Alligevel skal man ikke forvente, at Donald Trump fremover vil blive betragtet som tilhørende venstrefløjen. Manden er milliardær, og i en identitetsfikseret tid, hvor det politiske er blevet privat, er det simpelthen svært for folk at adskille hans person og karriere fra hans politik.

Men det er ikke den væsentligste forklaring på, at Donald Trump fortsat vil blive betragtet som højrefløjspolitiker. Den væsentligste forklaring er, at han ikke kun er socialist – han er også national.
Han tordner også mod mexicanske indvandrere og muslimer fra Mellemøsten, og ikke kun fordi de er billig arbejdskraft, som trykker lønnen, men også fordi de er en trussel mod amerikansk kultur. Han lover at gøre Amerika stort igen; sætte America First, genoplive kulindustrien i West Virginia og bruge massevis af penge på militæret og banke Kina og Islamisk Stat på plads.
Konklusionen er snublende nær: Manden er nationalsocialist. Han er både socialist og national. Problemet er blot, at det kan ikke man skrive, for siden Anden Verdenskrig har det været synonymt med at gasse jøder og tro på racer. Og det er der jo overhovedet ikke tale om. Vi mangler simpelthen et neutralt ord i det politiske lingo, der ikke er historisk belastet af nazisternes massemyrderier. Det ord kunne måske være socialnationalisme. Eller måske kan det ikke, fordi sammenstillingen af det nationale og det socialistiske så betændt, at det ikke lader sig slide fri af de historiske konnotationer. Det ændrer dog ikke ved, at det er det, der er tale om, og at vi mangler et ord.

For sagen er jo, at Trump ingenlunde er ene om at kombinere det nationale med det socialistiske. Overalt fra Finnernes parti, De Sande Finner, over det franske Front National til det polske Lov og Orden-parti, ja, til Dansk Folkeparti, ser vi i varierende grad den samme ideologi vinde frem: Rationalet er, at man hellere vil have velfærd end velstand og hellere sin egen kultur end multikultur. Man vil have velfærdstat og nationalstat på en gang.
Normalt bliver disse partier omtalt som højrekræfter, men de er ikke mere højrekræfter, end de er venstrekræfter, for de er både og – og hverken eller: De er som sagt socialnationale.

Og som sådanne har de held til at tiltrække store skarer af vælgere, fordi de henter dem på begge fløje. De henter dem på højrefløjen, hvor man måske nok synes, at markedet er et plus, der skaber velstand gennem vækst, men hvor man i en tid med globalisering er nervøs for, at det nationale fællesskab går i opløsning. Og de henter dem på venstrefløjen, hvor man måske nok er positiv over for international solidaritet, men hvor man i en globaliseret verden er nervøs for, at virksomhederne bare flytter deres vej, hvis arbejderne tilkæmper sig nogle ordentlige forhold.
Det, der forener de socialnationale, adskiller dem samtidig grundlæggende fra forne tiders nationalsocialister:
De ønsker ikke at herske over verden. De ønsker at undgå, at verden hersker over dem.

154 kommentarer RSS

 1. Af Flemming Lau

  -

  En kristen nationalstat er vel i grunden social national, men også meget mere end det. Overordnet set har vi brug for sociale institutioner, men meget kunne forebygges hvis de kristne bånd i samfundet, på kryds og tværs var intakte. Om den “sekulære” Trump er i stand til at blive den katalysator, USA har behov for, er umiddelbart et stort spørgsmål. En ting er sikkert, valgkampen bliver af stor underholdningsmæssig værdi.

 2. Af Nimble Navigator

  -

  Make America Great Again

 3. Af Anders Munch

  -

  Donald Trump er nationalliberal. Hans “sociale” politik er ikke socialistisk politik. Det er nok, mest af alt, en nødvendighedens politik for at kunne blive valgt. Både den amerikanske og europæiske befolkning er så hjernevaskede socialister, at det ikke nytter, at forklare dem hvorfor liberalisme er frihed og socialisme er slaveri.
  I det mindste står han stærkt på at give skoleundervisningen tilbage til lokalsamfundene. Noget af det vigtigste for at kunne stoppe hjernevasken. Desuden skal han jo også bekymre sig om de kvindelige stemmer, ikke også Anna Libak?, så lidt socialisme skal der jo indenbords.

  “Man vil have velfærdstat og nationalstat på en gang.”
  Hvem er det som vil have velfærdsstat? Anna Libak!?

 4. Af Jørgen F.

  -

  Ønsket, fra Trump og Sanders, er alene at den almindelige borger i det amerikanske samfund, præcis som i Nordeuropa, som minimum oplever den samme velstand som tidligere generationer.

  Det er et fromt ønske i sig selv – men vejen derhen bliver derimod brutal. Uanset hvilken vej vi skal ned ad.

  Det ved både Trump og Sanders – og folk, der griner nu har alene lukket øjnene for problemerne og håber på det går over af sig selv.

  Det gør det ikke.

 5. Af Niels Peter Lemche

  -

  Kære Anna Libak,

  Du er et alt for rart menneske til rigtig at se dæmonerne. På det punkt kan du minde om von Papen og andre pæne tyske politikere, der troede, at de kunne styre Hitler og hans bande. Du får det til at se uskyldigt ud, denne kombination af nationalisme og socialisme, men glemmer så bare det, der regelmæssigt optræder på disse blogs, noget der synes løftet ud af “Der Stürmer”, selv om jeg ikke tror, at det faktisk er tilfældet (de pågældende ved det nok ikke selv). Men nationalismen vil uden hensyntagen til sin egen forfærdelige historie benytte den samme retorik: De fremmede er skyld i alt! De vælter over grænserne som rotter. De bør sendes tilbage lige gyldigt til hvad, og det er da herligt at så mange af dem drukner på vejen.

  Næste skridt er, at de bør udryddes efter, at man har pillet deres menneskelighed af dem. Så Danmark for danskere i hundrede generationer, Tyskland for tyskere i hundrede generationer, selv om der egentlig ikke eksisterede noget Tyskland før 1871. Ikke engang det, man troede, var nationalstater, er uden for farezonen. Lega Nord betyder nok ikke helt det samme i Italien i dag som for tyve år siden; men Spanien kan ende med at blive brudt op i flere nationalstater, osv. osv. Prøv at tænk tanken til ende, for hvad er så næste led. Det er klart, at en stat har grænser, og Schengen var f.eks. et forsøg på at få EU til at se ud som én stat. Nu skal der bygges hegn omkring, som Uffe Østergaard siger, men også, hvis man går et skridt videre, om hver af landene i Europa i og uden for EU. Derefter kan alle de små nationalstater genoptage deres gamle spil.

  Socialismen i ordet består kun i at man sørger for sig selv, og det behøver man egentlig ikke socialister til. Der er en grund til, at børnehaver i den engelsksprogede verden hedder kindergarten, for det var Bismarck, der i sin tid startede projektet, der kunne kaldes velfærdsstaten–kun foreløbig, men ideen var der. Sygekasserne var en anden del. Så socialismen bliver i nationalismens tjeneste blot en undskyldning for nationalismen.

  Kald derfor fænomenet ved dets rette navn og byt lige om igen på social og national.

 6. Af Niels Peter Lemche

  -

  Kære Anna Libak,

  du kigger nok i dit filter ved lejlighed.

 7. Af jens nilesen

  -

  Trump har ikke sjålet af kassen og legitimeret løgne med forklaringen “legale nødløgne”.

  Trump har ikke sagt at NU skal vi spare, hvorefter han bruger 30 milliarder på krigslegetøj.

  Trump har ikke særlove der kun gælder for ham, og som giver politikere enorme fordele.

  Trump ser ikke ned på samfundet svageste, han taler værdigt om mennesker uden arbejde og mennesker på sociale ydelser, og menensker som er syge, og mennesker generelt, uanset hvem og hvad de er, og hvilken økonomisk status de har.

  Trump bruger ikke mennesker i nød, til at sløre krænkende lovtiltag og beskærelser..

 8. Af P Christensen

  -

  Der er da allerede socialisme i USA.
  De rige tager fra de fattige.

 9. Af Troels Andersen

  -

  Det er helt rigtigt.

  Men, hvad er der forresten sket med Socialdemokrater? Eller Konservative?
  De burde være socialnationale om nogen.

  Socialdemokraterne er i det mindste ved at komme til fornuft.
  Nu må De Konservative tage sig sammen.

 10. Af Jørgen F.

  -

  …det er en kamp mellem systembevarere og velfærdsbevarere.

  De velfærdsbevarende politikere, her Trump og Sanders, tager egentlig ikke stilling til hvordan og med hvilken politisk ideologi borgerne har fået deres økonomi og deres frihedsrettigheder. Det konstateres blot nøgternt at den demokratiske magtbase er knyttet til bevarelsen af disse rettigheder.

  De systembevarende kæmper derimod med næb og kløer for deres privilegier og særinteresser – det være sig penge, systemer eller konventioner.

  Men der er åbenlyst og i stigende grad et misforhold mellem samfundets demokratiske magtbase og samfundets øvrige privilegier.

  Det skal ikke sammenlignes med noget andet tidspunkt i den vestlige demokratiske politiske historie efter forfatningerne. Eller nogen anden politisk ideologi. Det kan egentlig heller ikke sammenlignes med kampen for forfatningerne , som jo var en kamp for at opnå noget – Værdighed.

  Det vi oplever er alene en primal kamp for at beholde noget. Den samme værdighed.

  Beholde en historie om progression i samfundet for alle, der har en familiehistorie om at der er blevet lagt mursten på mursten igennem generationer.

  Så det vi oplever er bare hvad det er – starten på en revolution.

  Og nogen kommer til miste noget de har meget kært inden det er overstået….

 11. Af Troels Andersen

  -

  Niels Peter Lemche,
  De evindelige referencer til nazister har ikke hjulpet indtil nu.
  Og det gør de heller ikke, fordi det er en elitær skræmmekampagne.
  Eliten ønsker at lege multikulturalisme, fordi den ikke fattet hvad det er, men blot har haft succes med at rage til sig og kalde alle andre for racister.
  Nationalstaten er grundlaget for og hensigten med demokratiet.
  Alt andet end nationalstaten er anti-demokratisk virksomhed.
  Sålænge der ikke er ekspansive kræfter som kræver Lebensraum, men bare befolkninger som ønsker at forsvare deres grænser imod ukontrolleret indvandring, så er det helt berettiget og retfærdigt.
  Lektien ses i hvordan indianere og aboriginals blev behandlet, fordi de ikke kunne eller ville gøre modstand imod indvandring.
  De socialnationale er de gode, og multikulturalisterne er de onde, som vil tage land fra de indfødte.

 12. Af Finn Bjerrehave

  -

  Det sjove ved D.Trump er at han spænder over Demokraterne og Republikanerne, og denne spændvidde, er måske ikke den dårligeste coktail for os andre , og verden venter spændt.
  Hillery har som udenrigsminister, fortalt hvor ringe hun er klædt, og Bengazi gav det ultimative svar.
  Venter spændt. Finn Vig

 13. Af Jan Petersen

  -

  Jeg ved ikke lige, hvor Berlingske udlandsredaktør henter sine udlandsnyheder? Men at kalde Trump for socialist vil da få enhver amerikaner til at karte rundt af grin! Trump er, som en anden skriver, nationalliberal – hvis man kun kan debattere ud fra politiske boks-principper.

 14. Af Kristian Mikkelsen

  -

  Indlægget bærer præg af det begreb POLITIKEN kom med for en 10-års tid siden. De kaldte det “feministisk bøsseævl”

 15. Af Niels Peter Lemche

  -

  TROELS ANDERSEN – 10. MAJ 2016 19:38: Det er noget forbandet sludder, du skriver. Så skulle de nationalsocialistiske Tyskland have været et demokrati, og hvad så med de stærkt nationalistiske fascistiske regimer som Mussolinis, Francos og Salazars? Og med hensyn til aboriginals m.v., så se lidt på integrationen på New Zealand. Man er også meget langt i Australien. Jeg oplevede selv som gæsteprofessor i Stellenbosch i Sydafrika tilbage i 1994 det nye demokrati vælde frem, og det var ikke begrænset til en etnisk gruppe, boerne eller Mdebele, zuluer, m.v. Schweiz fungerer også udmærket med sine fire sprog og sine forskellige etniske grupper.

 16. Af Niels Peter Lemche

  -

  KRISTIAN MIKKELSEN – 10. MAJ 2016 19:57: Kunne du ikke gå et andet sted hen med dine antifeminine (ikke antifeministiske) udgydelser? Ærlig talt er der nok nogle, der helst er fri for den slags, du brækker op.

 17. Af Niels Andersen

  -

  Gid vi kunne få noget mere socialnationalisme i Danmark, inden vi bliver forvandlet til et kalifat af alle de lavintelligente muslimske analfabeter, hvis ankomst Hr. Lemche og andre jubelidioter fylder.

 18. Af Teddy-Bjørn Olsen --tegner

  -

  Anna Libak ! –Det værste der findes er “socialdemokratisme ” ! –Se blot, hvordan det går i Danmark ! –Den oprindelige danske viking er snart helt udskiftet til fordel for “Islamismen ” –Der bliver mere –og mere dominerende ! –Netop fordi de giver stemmer i kærnevælgernes kurv –Socialdemokraterne ! Partiét, der grundlagde 42 islamiske réservater i DK. ! fredede de muslimske –kærne-vælgere –OG snød de gæve vikinger, der har betalt horrible skatter igennem hele livet ! –TAKKEN for det er AT; hensygne på usle –plejehjem –ellerat sidde mutters-alene i små mørke lejligheder ! -Medens herre-folket –breder sig i flotte tag-lejligheder –med terasser i lange baner –flotte park-græs-plæner –og overførsels-indkomster i 500.000 kroners-klassen ! –Snart kommer en ny Luft-havn i Ebel-toft ! –Så kan Århus Charter flyve til LAMPEDUSA ! –Og hente i tusindvis af endnu flere muslimer –og flyve dem direkte til Danmark !–LÆS det : direkte til Danmark !

 19. Af Jan Petersen

  -

  Iøvrigt apropos “feministisk bøsseævl” så google “Hillary Clinton lesbian”. Der er masser af artikler om emnet. Feks Yoko Ono – “I had an affair with Hillary Clinton in ’70s”. Et emne der formentlig ikke interesserer mange danskere, men helt sikkert interesserer mange amerikanere. Og et emne der helt sikkert vil præge den forestående valgkamp mellem Donald og Hillary.

 20. Af Kristian Mikkelsen

  -

  Altså – POLITIKEN er antifeministisk?! Mr.Lembcke – vel snarere det modsatte

 21. Af Teddy-Bjørn Olsen --tegner

  -

  “læs det venner ! –Fra Lampedusa –direkte til Danmark ! “–“Væmlig boerene står garantéret i Ebeltoft lufthavn og vifter med “Danebro ” –Symbolet, der har lært os AT: NU kommer der noget faretruénde !–De offentlige med “hensyns-betændelse ” klapper i deres små hænder –Fordi nu bliver der ansat endnu flere social-direktører –socialpædagoger –sags-behandlere –skolefrøkner –børne-have pædagoger o.s.osv. –Listen er uden ende ! –“Dannebro har tabt slaget ! ” –NU skal det “arabiske flag hænges op i flag-stængerne ! “–SUK ! Det var det Danmark !–Og aldrig mere !

 22. Af bent hansen

  -

  Det er virkelig svært at forstå at n pl skriver som han gør. For hans skriveriers kerne er jo at EU er ok, at ma sse ind van dring er ok, at nationalstater/fædrelande er af det onde, at de radikale pladderhumanister er ok…….. at hvis man IKKE ønsker at ens land ruineres, oversvømmes og ødelægges af utaknemmelige, erobringslystne og fjendtligt indstillede migranter, så er man nok nazist og racist. Det et jo at vende tingene på hovedet, og at gøre sort til hvidt.

  Kan n pl (og ligesindede som m jelved og zenia s osv.) slet ikke få øje på de konsekvenser som indvandringen allerede har haft??!!! (smuldrende velfærd, sundhed og sikkerhed osv.) Er n pl ligeglad med masser af landes skrækkelige og blodige erfaringer med ma sse ind van dring?

 23. Af Kristian Mikkelsen

  -

  Altså TEDDYBEAR det er for langt ude

 24. Af bent hansen

  -

  Det er faktisk meget nemt at finde ud af hvad typer som merkel, løkke og zenia osv. har i posen til Danmark og danskerne. Man behøver bare at læse den korte avis og snaphanen om hvad der foregår i Sverige. Eller se 180 grader, jp-jalving, BTs artikel for en ca. 10-12 dage siden “TRUSLEN MOD DANMARK” eller jp-artiklen af ole hassel balch om elitens blindhed og tåbelighed. Eller læs bogen “EU = Europas Fjende!” EUs og Borgens samlede politik kan snart ende i det rene ragnarok.

 25. Af Niels O

  -

  Mig bekendt har nationalsocialisme eksisteret både før og efter den ekstreme form, vi kender fra nazismen. Men jeg mener ikke, at den har patent på begrebet.

  Men jeg er da ofte blevet slettet fra debatter rundt omkring på nettet for at kalde ((DF)) for nationalsocialister, da partiet jo både er nationalistisk og socialistisk.

  Men jeg vil fortsat insistere på, at det er den korrekte betegnelse.

 26. Af Kurt Dejgaard

  -

  Anna Libak er adskillige postombæringer for sent ude.
  Udtrykket “Socialnationalister” om netop samme segment, så jeg første gang brugt af
  bloggeren Rune Engelbreth Larsen på Politiken for vel efterhånden 10 år siden.

 27. Af Jan Petersen

  -

  Iøvrigt, hvis man absolut skal putte ismer i en bestemt box. Så er EU udgaven af globalisme stort set lig med tidligere Sovjets kommunisme.

 28. Af Benny B

  -

  De socialdemokratiske partier er blevet infiltreret og kuppet af en levebrøds adel, der ikke har øje for den danske arbejder længere.
  Når sæder i folketinget går i arv, forsvinder jorden under neglende sammen med virkelighedssansen.
  Det skaber selvfølgelig plads til nye partier, der vil tage borgernes bekymringer alvorligt.
  Derfor byder vi Trump velkommen og alle andre der gider at kæmpe for vores sag.

 29. Af r. vangkilde

  -

  Socialnationalisterne ! – vælger segmentet er “landsbytosser” som elsker gratis velfærd, men
  hader politikeren under tesen “enhver idiot har forstand på politik” og politikerlede, når politik er sin egen værste fjende i populisme, og samtidig tosser rundt på højrefløjen.

 30. Af Flemming Lau

  -

  Trevor Phillips fmd for kommisionen for lighed og menneskerettigheder advarede midt i sidste måned om udviklingen af parallel samfund i England.Ikke mindst vedrørende den udbredte støtte til vold og terror, der er at finde i disse samfund.

  Det tyske nyheds Agentur DPA aflivede fornyelig 2 myter.
  1. Det tyske parti AfD består af stemmer, der har højere uddannelse, og indtægt end gennemsnittet.
  2. De politiske korrekte består af en klasse, der kun lever af at snakke. Der er imidlertid en høj intern social kontrol i denne klasse. Var der nogen der sagde “Stasi” ?

 31. Af Jan Petersen

  -

  Se iøvrigt, hvordan tyskerne forbereder sig på globalisme og multikultur i DR horisont programmet “i kamp for fædrelandet”. Foranstalter borgerværn og lignende. Minder det i uhyggelig grad om tiden umiddelbart før Weimar republikkens opløsning og gadens parlament som det nye herrefolk. Hvad sker der lige med Europa?

  https://www.dr.dk/tv/se/horisont/horisont-2016-05-09

 32. Af Teddy-Bjørn Olsen --tegner

  -

  “Socialnationalismen ” ! –INKLUSIONS-pædagog ! —De off. fejler ikke noget ! –Dér, hvor fantasien med hensyn til, at udnævne nye “titler” ! –Til endnu flere dyre (for skatteborgerne) –opfindelser ! –Danska kvinder føder udelukkende “diagnoser” –Og det er for, at sige det rent ud NEMLIG ikke-normale-børn !—Hvornår stopper det sociallistiske vanvid ! –Vi spørger bare !

 33. Af Teddy-Bjørn Olsen --tegner

  -

  “diagnose-Danmark ” ! –Hvad bliver det næste ! –Det bliver “inklusions-pædagog-adm. direktører” !–Det stopper ikke, når først de off.social-demokrater–lægger”hjernerne i blød ” –Og opfinder nye titler –der selvfølgelig skal betales af skatteborgerne !–Sæt hælene i ! –Og stop vanviddet !

 34. Af Troels Andersen

  -

  Niels Peter Lemche,
  Jeg har ikke påstået at enhver nationalstat er et demokrati, men at ethvert demokrati er bygget på en nationalstat.
  At USA og Tyskland består af flere stater eller Länder ændrer ikke på, at man er starter med en stat, derefter demokrati.

  Tyskland og Italien var ekspansive magter, som begge angreb først imod øst hhv. Polen og Grækenland og ønskede at genskabe det tysk-romerske kejserrige.
  Det jeg hører, at de “nationalistiske” europæiske partier siger idag er rent forsvar for eksisterende grænser og folk.
  Det er derfor sammenligninger med fascisme og nazisme ikke duer.

  Den yderste højrefløj hedder idag islamismen og den er ekspansiv ligesom den var før Korstogene generobrede noget af det besatte Europa.

 35. Af Niels Peter Lemche

  -

  TROELS ANDERSEN – 11. MAJ 2016 8:59: Du vil vel ikke sige, at korstogene ikke var ekspansive?

  Og var de mindre fanatiske end deres modstandere? Her har Guillou faktisk en pointe.

 36. Af Henrik True

  -

  Fint indlæg.

 37. Af bo nielsen

  -

  Kan godt forstå at n p l ikke har svaret på kommentaren 21.22, for den afslører jo at N P L er fortaler for en meget dårlig sag, nemlig Danmarks islamisering og ødelæggelse.

 38. Af Niels Peter Lemche

  -

  O NIELSEN – 11. MAJ 2016 10:10: Fordi det er noget sludder fra den ene ende til den anden. Samt at jeg faktisk har svaret på det spørgsmål utallige gange.

 39. Af Troels Andersen

  -

  Niels Peter Lemche,
  Korstogene var en underlig blanding af religionskrig imod muslimer og plyndring af andre kristne.
  Men, faktum er, at det var muslimerne, der var den mest ekspansive religion og krigsmaskine i flere århundreder før Korstogene.
  Det kristne Nordafrika såvel som Spanien/Portugal blev islamiseret.
  Da det øst-romerske kristne rige blev angrebet sendte man bud efter de kristne i Europa for at slå muslimerne tilbage.
  Det var starten på Korstogene.

  Som alle ved gik det ikke særligt godt for de kristne, og tyrkerne endte med at besætte den største del af det øst-romerske rige.
  Nu hedder Konstantinopel Istanbul.
  Det er der Tyrkiet ligger idag.
  Tyrkiet er erobret af muslimerne fra de kristne, som var der først. Tyrkernes oprindelse er østfra omkring Turkmenistan.
  Muslimerne som besatte Spanien i 800 år blev først stoppet i slag helt oppe i Frankrig og Østrig.
  Påstanden om, at Korstogene var en ensidig religiøs ekspansion overfor de passive muslimer er en propaganda-løgn, som skal ses som en del af et politisk korrekt elitært venstreorienteret forsøg på at nedbryde nationalstaterne, kristendommen og kulturen i Europa ved at give europæere FALSK dårlig samvittighed over deres fortid.
  Af gode grunde er islamisterne tilhængere af, at denne falske historie fastholdes.

 40. Af Niels Peter Lemche

  -

  Kære Anna Libak,

  Og så fik dit filter nykker igen!

 41. Af Jørgen F.

  -

  … det handler om grådighed – men ikke bare den ene pct. pengegrådige , som Sanders harcelerer imod. Det handler også, og ikke mindst, om den grådighed vogterne af særinteresser udviser , når de tilsidesætter den alm. samfundsborgers velfærds- og frihedsgoder for at tækkes sig selv og sine.

  Grådighed er en dødssynd – også selv om man f.eks. nidkært vogter en konvention man selv finder guddommelig.

 42. Af Teddy-Bjørn Olsen --tegner

  -

  “det hele er social-demokraternes skyld ” !–Det har Mette Frederiksen fundet ud af ! –DERFOR er hun “tavs” (jydernes national-påklædning) –MEN ! –Det er Henrik Sass Larsen ikke ! –Han er endelig vågnet op ! –Og starter med AT: Sige et par borgerlige ord om “Alternativet” –Plat og humbug ! Andet er der ikke i det gøgler-homo-sexuelle overdrev ! –I det mindste skulle man mene AT: Der er “en grænse” ! –Den har “Sass –lige sat ” –Kom ud af vores Folketing –Uden eftervederlag ! –Af hjertet TAK !

 43. Af Niels Peter Lemche

  -

  TROELS ANDERSEN – 11. MAJ 2016 10:36: Nu blev tyrkerne nok først muslimer i sammenstødet med de muslimske kulturer i Mellemøsten. Og man kan stadig, mht. Tyrkiet, spørge om, hvor mange ægte tyrkere, der egentlig er i Tyrkiet, sådan genetisk set. Tag en tur derned og studer befolkningen langs Det Ægæiske Hav og langs sydkysten, og så den inde fra det centrale Anatolien, så vil du forstå, hvad jeg mener. Der er i hovedsagen tale om et religionsskifte snarere end en etnisk erobring/udrensning. Og sådan var det også i Nordafrika og i det hele taget i Islams ekspansive århundreder. Hvor mange mennesker tror du egentlig kan leve i Arabiens sand- og stenørkener?

  Ved Poitiers i 734 knuste Karl Martel dem; men her var de også langt inde i stærke, kristne samfund, der ikke veg for dem. Man kan sige, at de ikke kunne udfordre de kristne, europæiske kærneområder, eller i hvert fald vinde. Længste fremstød var Wien.

  Det er rigtigt, at Konstantinopel bad om hjælp fra korsfarerne. Nogen synderlig hjælp fik de ikke. Tværtimod ‘kaprede’ venetianerne det 4. korstog og sendte det til Konstantinopel for at ødelægge en vigtig konkurrent, og det blev det faktiske dædsstød for det Byzantinske Rige. Konstantinopel blev faktisk først omdøbt i 1930erne, dvs. under Atatürk. Det var pga. en gængs måde at omtale byen på, der kan gå helt tilbage til antikken: Nogle vil forklare Istanbul som en moderne form af det græske Eis ten Polin, til byen eller i byen, nærmest som når man gav navnet ‘Parken’ til det, der vist egentlig hed Idrætsparken.

  I øvrigt var de kristne i Lilleasien ikke der først: Det var af de historisk kendte vel snarere hittitter og hurriter og adskillige andre etniske grupper. Tyrkiet kunne selvfølgelig heller ikke hedde Tyrkiet, før der var tyrkere i landet. Paulus rejste aldrig i Tyrkiet, men i Lilleasien, Asia Minor. Men i modsætning til flere andre muslimske lande er tyrkerne uendelig stolte over deres lands fortid. Det gør de ingen hemmelighed af, og de passer godt på de antikke og middelalderlige monumenter. Se bare den store mur i Istanbul, som er under restaurering. Det er den byzantinske bymur. Deres museer er fremragende og ofte priset af europæiske organisationer. Lad min anbefale det Anatolske Museum i Ankara, det arkæologiske museum i Istanbul og det arkæologiske museum i Antalya.

 44. Af Kaj Vilhelmsen

  -

  Det er indlysende, at en politik for folket både må være lidt socialistisk og meget nationalistisk, da dette giver folket den størst mulige velfærd. Liberalisme er borgerskabets frihed og velfærd, og liberalismen betyder i praksis, at almindelige danske lønmodtagere får frarøvet deres velfærd af fremmede. Kun nationalismen kan sikre en velfærdsstat, og derfor bør nationalismen også være fremtidens ideologiske grundlag for den danske stat.

  Et samfundssystem skal skabe velfærd for den almindelige borger, og kan systemet ikke det, så har det ingen eksistensberettigelse. Det er ikke partier og parlamenter, som legitimerer et samfundssystem men alene folkets velfærd og accept.

 45. Af Niels Peter Lemche

  -

  KAJ VILHELMSEN – 11. MAJ 2016 11:19:

  Det lyder alt sammen godt; men det var da trist, at det var så vanskeligt at overbevise den socialistiske del af den tyske befolkning om nationalsocialismens velsignelser, som jo også fordrede, at selv de socialdemokratiske ledere blev sat i KZ-lejre, og for nogles vedkommende henrettet. Men med dine politiske tilbøjeligheder, kan jeg godt se, hvorfor de kan få sådanne ideer.

  Tja, som mange har sagt i min tid: Kommunismen og nazismen kom op af samme kloak!

 46. Af Hans Madsen

  -

  Sikke en masse flæberi af nonsens!

  Ikke et gram socialist over trump, rent DF populisme det hele, der skal vildlede de intetvidende US tosser over i neo liberalisme/fascismen!

  Var heller ikke et gram socialist over hitler. Han var blot borgerlig! Derfor konservative, støttet så stærkt op om ham i dk og machetet rundt i skrårem til krigens sidste år. Derfor de eneste der gjorde oprør i dk, var socialister og kommunister!
  Indtil krigens sidste år, hvor et par borgerlige i dk-for syns skyld-sprang et par bomber for deres efterkrigs ry!

  Dk har aldrig fået et oprigtigt opgør med disse konservative. De sad på høje stillinger livet igennem-uden nazi tøjet som lå hjemme i garderobe skabet og kun, kom frem ved særlige lejligheder.

  Så, artiklen her er relivet pludder!

 47. Af Hans Madsen

  -

  Du glemte de radikale, da du snakket om en kloak lemche! Såvel som de religiøse kvaksalvere.

  Ellers kan jeg tilslutte mig williamsens ide her. National og socialisme hører sammen, men kun indtil andre lande er lige så progressiv. Og det er målet for en god verden. Men indtil da må et land som dk gå enegang. Ud af EU og hele molevitten!

 48. Af Teddy-Bjørn Olsen --tegner

  -

  Appropos ! –For Århus-borg-mesteren ! –Handler det om AT: Stå på god fod med muslimerne ! –Og dem er der rigtig – rigtig – rigtig mange af i Århus ! –For danskerne/Århusianerne ! –Handler det om AT: Komme af med den social-demokratiske borgmester !

 49. Af Teddy-Bjørn Olsen --tegner

  -

  DIREKTE fly fra Lampedusa til Århus !–Katastrofen venter lige-om-hjørnet ! —-Millioner af flere muslimer –bliver af soc.borg-mesteren sluset direkte til Århus /Gellerup !–Århusianske danskere ! Betaler igen – igen ! Til borgmesterens ufatteligt dyre projekt ! –der ikke kommer de danske skatte-borgere til gavn ! –Kun de ufatteligt mange islamister –beskyttede af Social-demokraterne !

 50. Af Benny B

  -

  Niels Peter Lemche lufter igen sine forvanskningsevner og muslim bias.

  Grundlæggeren af osmanner riget Osman, var end ikke født i det nuværende Tyrkiet.
  Området blev erobret af primitive stammer fra asien, der intet andet kunne end at skyde med pil fra hesteryg og halshugge.

  Sudan, blev kuppet af brune muslimer i 83 og siden da har borgerkrigen og fordrivelsen af de sorte kostet ca. 2 millioner døde.

  Lemche lufter tit sit jødehad her på bloggen og begræder Israels brutalitet overfor Palæstinenserne, men de fordrevne sorte Sudanesere og millioner af dræbte skænker han ikke en tanke.
  I det hele taget er det uhyggeligt hyklerisk den opmærksomhed, presse og empati, som Palæstinenserne får frem for Sudaneserne.

 51. Af Hans Madsen

  -

  En brun b skribent, skriver i dag at indvandrekrisen er John Lennons skyld og de røde!

  Ikke på tide at i højner det journalistiske niveau i B, nu udlændningelempelserne der startet det hele skete af løndumpende og velfærdseroderende Schlüter regering?

  Og at det altid er brune regeringer der lader flest ind, historisk i dk?

 52. Af j b

  -

  https://www.youtube.com/watch?v=zwDvF0NtgdU

 53. Af Niels Peter Lemche

  -

  BENNY B – 11. MAJ 2016 12:11: Check dog dine kilder inden du blamerer dig: Isman I var født i Söğüt ikke langt fra Bursa i Marmara-regionen.

  I øvrigt er mit ældste barnebarn teknisk jøde, da hans mor er israeler. Så meget for dit sludder. Bare trist, at du ikke checker dine informationer.

 54. Af Niels Peter Lemche

  -

  HANS MADSEN – 11. MAJ 2016 11:43: Er du et pseudonym for Kaj Vilhelmsen, for du gentaget jo stadig den er kendte nazist tåbeligheder?

 55. Af bent rasmussen

  -

  At folk kan være pseudo-intelligente og fulde af ord, men alligevel have nogle sære og menneskefjendske holdninger, er et gammelkendt fænomen. Merkel, jelved, stine b, johanne s og pernille s fra enhedslisten er bare nogle få eksempler. I den allergroveste boldgade har vi lenin, stalin, hit ler og pol pot. Nogle af de ordrige og “intelligente” er også med her, men deres “intellektualitet” hjælper ikke, hvis deres holdninger er syge. En dansker der går ind for kommunisme, islamisering, pladderhumanisme, mas se ind vandring eller Danmarks ødelæggelse og danskernes fordrivelse, er vel enten forvirret, korrupt, fladpandet eller en kold fisk. Ihvertfald kan der være tale om syge og forræderiske holdninger.

 56. Af Ulla Nielsen

  -

  Var nazisterne nu også så nationale? Plejer den konservative, højreorienterede nationalisme ikke at hylde “Gud, konge og fædreland”? Hitler selv var som bekendt så lidt loyal over for sit fædreland og sin konge (kejser), at han skiftede nationalitet – og så udslettede han i øvrigt senere sit oprindelige fædreland. De menige tyske nazister accepterede ham som “Führer”, selv om han havde fusket sig til sit tyske statsborgerskab. Og selv om Hitler var opvokset som katolik, og skamløst over for sit kristne publikum betegnede sig selv som udvalgt af Gud, udtrykte han blandt sine private venner frustration over, at det tyske folk ikke bekendte sig til islam, det ville have været en meget mere passende religion for det tyske krigerfolk.
  Al den snak om nazisterne som specielt nationale i traditionel forstand skyldes nok snarere, at “national” er og var et plus-ord, og hvis der var noget, nazisterne var gode til, var det at udøve propagandavirksomhed, reklame for sig selv.

 57. Af Niels Juul Hansen

  -

  Anna Libak har ret – et stykke af vejen.

  Det vi oplever både i USA og i Europa er nationalismens genkomst. Herhjemme appellerer den til både borgerlige konservative og mange danskere på overførselsindkomst (traditionelle socialdemokrater). Det nationalisterne spiller på er en fremmedfrygt – og en følelse af, at folketinget og EU ikke taget denne frygt alvorligt.

  Fremskridtspartier og Dansk Folkeparti var blandt de partier, der var tidligst ude i Europa.

  Når det det drejer sig om velfærdspolitikken, så er Dansk Folkepariti og Enhedslisten de to partier, der ligger tættest.

  Det der kendetegner disse nye, nationalistiske partier i Europa – og Donald Trump i USA – er, at man ønsker at fremmane et fjendebillede. Enhver med bare en lille smule historisk forståelse ved, hvor effektiv denne form for propaganda er. Og det er det samme fjendebillede, vi så tidligere. En intellektuel elite, politikere som ikke deler denne frygt – og allervigtigst — en religiøs minoritet, som kan agere prügelknabe for alverdens dårligdomme.

  Intet nyt under solen.

 58. Af Niels Juul Hansen

  -

  @Ulla Nielsen

  Nazisterne var ikke ‘nationale’.

  De var nationalister af værste skuffe. Til forskel for patrioter, som langt de fleste er.

  Der er Fanden til forskel.

 59. Af Benny b

  -

  Niels Peter Lemche
  Osman d. 1 var ikke født i Tyrkiet og jeg er ret ligeglad med din familie.
  Desuden har du tidligere proklameret at Israel og vesten er skyl i Isis` myrderier.

  Og Sudan kom du hurtigt hen over. Hvorfor mon?

 60. Af Kaj Vilhelmsen

  -

  Ja, Niels Peter Lemche, kommunisme, nationalsocialisme og socialdemokratismen har oprindeligt samme udgangspunkt, at man vil gøre noget godt for landets fattige! Forskellen er så, at kommunismen og socialdemokratismen er internationalt orienteret, mens nationalsocialismen er nationalt orienteret.

  Man skal lægge mærke til, at folk i mellemkrigstiden bestandigt skiftede mellem disse tre politiske retninger. Millioner af tyske kommunister gik over til nationalsocialismen, og danske socialdemokratiske arbejdere (F.eks. faderen til en senere dansk statsminister) gik også over til nationalsocialismen. Ja, selv den socialdemokratiske hofdigter Harald Bergstedt blev nationalsocialist. Mange grundtanker havde de tre politiske bevægelser til fælles (f.eks. folkehjemmet, folkefællesskabet), så det er meningsløst at lade som om, at disse bevægelser ikke eksisterede i det samme rum.

  Mens disse tre bevægelser historisk set har interesseret sig for almindelige mennesker, så har liberalismen aldrig interesseret sig for andet end virksomhederne og finansfolkene. De tre politiske folkebevægelser har alle lidt nederlag og været mislykkede projekter, men alligevel er de mere sympatiske end liberalismen og kapitalismen, der blot er kræmmernes foragtlige måde at berige sig på. Den seneste finanskrise er et godt eksempel på det, for skønt den jødiske finanskapital (Goldmann Sachs) var skyld i krisen, så må de almindelige mennesker stadig betale regningerne for krisen.

 61. Af Bangefor Europasfremtid

  -

  Det er monokultur og tilhørende tillid befolkningen imellem som har gjort “Danmark til det vi kendte”, ikke til det som “Social”-demokraterne kalder: “Det Danmark vi kender”.

  Pseudojournalisterne og politikernes drøm om multikultur kan vi nu se resultatet af på Nørrebro – Shariakontrollerede steder. Ih, hvor må de være glade, pseudohumanisterne.
  Gad vide hvor længe Europas befolkning, som mellem krigen og folkevandringens start var socialnationalister, vil finde sig i det “Nye multikulturelle” Europa?…… Er der nogen pseudojournalister og politikere som tænker over det?

 62. Af Allan Hansen

  -

  “What is the conquest?” Turkey’s President Recep Tayyip Erdogan asked his audience. “The conquest is Hijrah [expansion of Islam through emigration, following the example of Muhammad, the founder of Islam, and his followers from Mecca to Medina]. The conquest is Al-Andalus [Muslim Spain]. … The conquest is Salah al-Din al-Ayubbi [Saladin]. … It is to hoist the flag of Islam in Jerusalem again. … The conquest is to have the courage, tenacity and sagacity to defy the entire world even at the hardest times.”

  “The EU needs Turkey more than Turkey needs the EU. Let everyone know it like that.” — Turkey’s President Recep Tayyip Erdogan.

  Kilde: Gatestone.

 63. Af Niels Peter Lemche

  -

  BENNY B – 11. MAJ 2016 14:35: Hvor tåbelig en person er du egentlig. Så hvor er han da født? Ja, ikke i Tyrkiet i moderne forstand, men … hvor så?

  Og din fuldstændig vanvittige ‘læsning’ af, hvad jeg skriver. Dig gider jeg simpelthen ikke snakke med.

 64. Af Niels Peter Lemche

  -

  ULLA NIELSEN – 11. MAJ 2016 13:57: Hitler blev født Braunau a. Inn lige på grænsen til Tyskland. Han har givetvis ikke haft problemer med at være tysker og østriger på samme tid, da de alle taler tysk, var de alle tyskere. Nej, du har sikkert ret i, at nationalist i traditionel betydning var han ikke. Måske sloganet fra krigen: Wo der deutsche Soldat steht, ist Deutscgland! gælder for hans vedkommende. Og socialist var han bestemt heller ikke.

 65. Af Mihail Larsen

  -

  – og palæstinenserne, før under og efter dannelsen af staten Israel på erobret jord og med FN’s konfirmering (det var ikke gået i dag).

  USA er skabt på en lignende måde.

  Det er en af årsagerne til, at mange amerikanere ikke kan eller vil se, at Israel opfører sig forbryderisk .

 66. Af Allan Hansen

  -

  Til dem, der ønsker at vide sandheden om Palæstina,

  ” Da det endeligt gik op for
  mig, at alt det jeg havde lært og
  blevet fortalt var myter og løgne.
  Da følte jeg at det var min pligt, at stå
  frem og fortælle sandheden,,.

  Citat: Walid Shoebat
  tidligere PLO terrorist og
  forfatter til bogen ” Why we want to
  KILL YOU 2007

  Walid Shoebat: myter, skrøner, løgne og bedrag.
  ” Nuvel, det gør ondt den dag det går op for én, at alt
  det man har troet på hele livet – blot er myter, skrøner
  løgne og bedrag.,,

  Citat: Walid Shoebat – tidligere PLO. terrorist!

  Why we want to KILL YOU 2007.
  Bogen findes desværre ikke på dansk.

  http://shoebat.com/

 67. Af Troels Andersen

  -

  Niels Peter Lemche,
  Dejligt med noget dialog :o)
  Jeg har ikke sagt, at urbefolkningen i hverken Nordafrika eller det nuværende Tyrkiet har været kristne altid.
  Du ved så meget, så selvfølgelig var det romerske rige ikke kristent fra starten, tværtimod kastede de kristne for løverne, og vaskede hænder, da Jesus blev hængt op. Tilsidst blev de dog selv kristne, hvorefter muslimerne kom og nedkæmpede det meste af det romerske rige.
  Om det kan kaldes en befrielse eller en ny besættelse kan vi spekulere længe i.
  Som udgangspunkt var romerne dygtige til at bygge samfund, men også gode til at opkræve skatter, hvilket kan være upopulært.

  Det jeg ville understrege er, at vi i Vesten er blevet stopfordrede med en falsk historie, som påstår, at alt ondt er udført af hvide mennesker imod andre.
  Herunder er Korstogene taget ud af den verdenshistoriske sammenhæng og beskrives som en kristen aggression.
  Det er noget komplet vrøvl, som vi må vokse fra.
  Islam er den ekspansive religion og den voldelige religion idag, ligesom dengang.
  Det bortforklarer ikke Vestens fejl, men det gør det indlysende, at Vesten må og skal forsvare sig for at overleve.
  I 1955 udgjorde europæere over 20 % af verdens befolkning, nu er det omkring 10 %.
  På verdensplan er europæerne minoriteten, som skal beskyttes. Ikke muslimerne for dem er der 2-3 gange så mange af.
  På det nationale plan skal alle følge samme love og behandle hinanden anstændigt, herunder muslimer i Danmark. Men, det er en helt anden historie.

 68. Af Niels Peter Lemche

  -

  TROELS ANDERSEN – 11. MAJ 2016 18:42: Ja, jeg kan også bedst lide en ordentlig samtale, hvor vi meget gerne må være uenige så det fyger. Det er de perfide bemærkninger, jeg ikke rigtig vil acceptere, ikke fra dig, naturligvis men fra en som denne Benny B.

  Jeg ville ikke gå så rask frem mht. kristendommens betydning for Romerrigets undergang. Kristendommen blev officiel religion under Konstantin den Store i første halvdel af det 4. årh. eft.Kr. Riget gik endelig under 1100 år senere. Det er ikke så ringe endda. Der findes ingen tilsvarende permanens i nogen anden politisk organisation. Men bidragydende til rigets nedgang var såmænd de gode germanere, vandaler, goter (både vest- og øst). Siden kom Attila med sine hunner på besøg, men det blev ved skrækken. Muslimerne kom først flere hundrede år efter rigets opdeling.

  Faktisk blev kristendommen snarere rigsbevarende end rigsnedbrydende, og delingen af magten mellen imperatoren, der også var pontifex maximus, således at den kirkelige leder i fremtiden blev pontifex maximus (dvs. pave), mens kejseren nøjedes med at være imperator. Det var slet ikke nogen umulig arbejdsopdeling.

  Og jeg er helt enig i, at det sidste vi skal gøre, er at lægge os på ryggen, og lade den muslimske juggernaut køre hen over os. Det skylder vi ikke bare os selv, men hele verden. Vi er stadig temmelig mange flere end de, temmelig meget bedre uddannet og uendelig rigere. Vi har nok også nogle værdier, som vi vil stå inde for, også selv om de kan være problematiske i mødet med ‘de andre’. .

 69. Af Niels Peter Lemche

  -

  ALLAN HANSEN – 11. MAJ 2016 17:29: du glemte lige at tilføje, at han konverterede til kristendommen i 1994. Men ellers har han ret. Der er ikke noget gloriøst ved at myrde andre mennesker. Men hans eksempel er et godt argument i debatten om de muslimer i landet, der vil konvertere, og som man skælder ud over. De fleste er sikkert enige om, at kristendommen har så meget mere at byde på, og at den specielt ikke har den desperate undertone, man møder allerede på den første side af Koranen. Så hvis muslimer kommer i kontakt med mennesker, der faktisk kan fortælle dem, at kristendommen hævder at være sandheden, vejen og livet (Johs.ev.), og de lader sig overbevise, ja, hvis problem er det så.

  Hele tiden: Lad os være stolte over vor egen tradition, for det betyder, at vi ikke først og fremmest skal hive kanonerne frem, når vi hører ordet muslim. Vi har langt mere at byde ind med.

 70. Af Niels Peter Lemche

  -

  Kære Anna Libak,

  Jeg tror nok, at jeg lige nu har to indlæg i dit filter. Måske er de for lidt konfrontatoriske; men meningen er også at være venlig og saglig.

 71. Af Jørgen F.

  -

  Troels lider tilsyneladende af de samme ‘vrangforestillinger’ om verdenshistorien som jeg selv. Hvilket er både overraskende og dejligt – for nu kan vi danne en patientforening.

  Hvad skal vi kalde den: Neo-realisme-fili-foreningen?

 72. Af Teddy-Bjørn Olsen --tegner

  -

  “Vi venter – og venter – og venter ! Ikke på Codo ! –Men på den første ladning båd-migranter –der kommer til Århus fra Lampedusa !–Med borgmesterens velsignelse !—-Hvad sker der så ! –Danskerne kommer i mindre-tal ! –By-rødderne holder stadigvæk ferie ! –Og derfor sker der IKKE noget !

 73. Af Troels Andersen

  -

  Jørgen F.

  Hvad med “Kommunismofobisk Selskab”?

  Det er populært at betegne sine modstandere med diagnoser for at undgå en diskussion man ikke kan vinde, så hvorfor ikke komme det i forkøbet?
  (Islamofobi er dog ved at være afsløret som et godt forsøg på netop dette i den intelligente del af befolkningen).

  Men tilbage til emnet. Alle ved jo, at kommunismen ikke har kostet flere menneskeliv og mere lidelse end nazismen.
  Enhver påstand om dette må skyldes en sygelig ubegrundet angst for død, deportationer og undertrykkelse.
  Vi kan spørge polakkerne om de ikke husker, hvor stor gavn de havde af kommunismen i 1939 og en del år frem.

  Nu siger polakkerne nej til at modtage muslimer, og nej til EU-afpresning.
  Måske skulle man lytte mere til dem der har erfaring med ægte besættelse og undertrykkelse i stedet for f.eks. svenskere, hvis bidrag til nazismens bekæmpelse var ikke at smide jøderne i vandet, når danskerne sejlede dem over Øresund.
  Alt imedens deres industri leverede jernmalm og våben til den nazistiske krigsmaskine.

 74. Af Jørgen F.

  -

  🙂

 75. Af Allan Hansen

  -

  @ N.P.Fladfisk!

  Ja, om Shoebat: hans mor var kristen, men det blev holdt
  hemmeligt – for det er jo ikke “god; tone på disse bredegrader.
  I dag er Shoebat også konverterede til kristendommen, og
  bor på en hemmelig adresse i USA. ( der er mange ex. muslimer på
  flugt, som bor på en hemmelig adresse i USA. Bl.a. Wafa Sultan.
  Det står alt sammen i den bog jeg henviser til – altså intet nyt for dagen.

  En anden spektakulær og stærkt provokerende konvertit er ” Son of Hamas.
  Læs hans bog ” Son of Hamas den kan du købe på Amazon.com
  Han siger det klar og tydeligt ” Palæstina er jødernes gamle ” Homeland,,
  Desuden elsker han, at gøre med alle de gamle arabiske løgnehistorier!

  https://www.youtube.com/watch?v=3kY_bGnl7A4

 76. Af alexander beaumont

  -

  NO-GO-ZONER. Ildoverfald. Granateksplosioner. Molotovcocktails. Baghold. Pansrede køretøjer. Overfald på ambulancer og brandfolk. Stenkast. Lovløshed. Ingen myndighedskontrol. Magtesløshed. Anarki. Tyrannisering af boligkvarterer. Indbrud. Vold og mord. Skyderier i gaderne. Voldtægter. Trusler. Afpresning. En beskrivelse af tilstandene i flere svenske byer.

 77. Af Allan Hansen

  -

  SON OG HAMAS!

  https://www.youtube.com/watch?v=Vl641IFO10g

 78. Af alexander beaumont

  -

  NO-GO-ZONER. Ild over fald. Gran atek plo sioner. Molotov cocktails. Baghold. Resten er i f..

 79. Af Niels Peter Lemche

  -

  ALLAN HANSEN – 11. MAJ 2016 22:25:
  Nu er denne søn af Hamas jo ikke noget sandhedsvidne vedr. Palæstinas historie i fortiden. Men han har sikkert travlt med at lease sine nye venner. Så hans udsagn om jøderne og Palæstina er ikke det pålideligste. Men hvor er problemet? Hvem har sagt, at der ikke boede jøder i Palæstina for 2000 år siden? Men zionismens mytologi kræver, at de forlod landet efter 135 eft. Kr. og gik i eksil i Europa, men vente tilbage til deres land i moderne tid, dvs. krævede det tilbage. Myten er blevet godt og grundigt punkteret. Mest kendt er Shlomo Sands (læg mærke til navnet; han er professor i historie på Tel Aviv University) The Invention of the Jewish People fra 2009.

  Men har du ret til et land, fordi dine forfædre boede der for 2000 år siden, hvilket er zionismens påstand? Det ville immervæk medføre mange sjove nytegninger af ikke mindst Europaatlasser.

  Men måske du bare gør grin med os.

 80. Af Niels Peter Lemche

  -

  Kære Anna Libak,

  Tak for at frigive mine to indlæg. Nu hænger der et nyt i filtret.

 81. Af Alfred B. Nielsen

  -

  Som min sallige moder altid sagde…Kirken og nazismen/fascisme kommer af samme bærme, nemlig af uvidenhed, arbejdsløshed og sult. Nogle sparker nedad andre sparker opad.
  Hun var BOPA medlem og transporterede våben under krigen efter nedkastninger fra England og sparkede altid opad…..

 82. Af alexander beaumont

  -

  Se snaphanen, 180 gr, urias og den korte ang. den terrorkrig der er på vej i Sverige, Tyskland og Frankrig mv.

 83. Af alexander beaumont

  -

  Indlæg ca. kl. 23 ang. krigslignende tilstande i Sverige…… bedes venligst frigivet.

 84. Af Henrik Boye ovre fra nummer 16

  -

  Man skal efterhånden være professor, for at finde ud af hvad der lever, og hvad der ikke lever – om der er noget der lever mere, mere end andet, og hvorfor.

  Der er nogle der mener, at Elvis lever og han fik et land. Michael Jackson lever stadig og han havde et land. Hitler han lever tilsyneladende stærkt, hvis man følger med på B., for han bliver luftet mere end ”Lillemor” i weekenden – lidt i stil med den faste bilvask lørdag formiddag, selv om han mistede et land – Tyskland, til oplysning.

  Måske er Hitler nu blevet så stueren, som bilvask, at han må få et land. Hvad med at give ham Syrien, det minder i svær grad om Berlin i 1945.

 85. Af professor trivia

  -

  Mekka 6265 km >

  Dyt hver gang du ser en yallah der har glemt at rejse.

 86. Af Jørgen F.

  -

  Nå , men idag er det så endnu en af grådighedens mange festdage.

  Dagen hvor højesteret vælger at trække konventionskortet, igen, og hermed bare bidrager til at braget, når det kommer, bliver så meget større.

  Dogmet sejrer idag – og forhånelsen fortsætter lidt endnu.

  Forhånelsen af ofrene – naturligvis – men også forhånelsen af alle de mange børn som af den ene eller anden grund, og af naturlige årsager, ikke kommer til at vokse op med deres forældre.

  Men de kriminelles børn er mere værd end ofrene – mere værd end de forældreløse.

  Lidt endnu.

 87. Af Niels Peter Lemche

  -

  HENRIK BOYE OVRE FRA NUMMER 16 – 12. MAJ 2016 6:15:

  Du skulle prøve at se den tyske film: Er ist zurück, om Hitler der vågner op i vor tid. Den er utrolig bedsk–og morsom.

 88. Af J Nielsen

  -

  “Er ist wieder da.”

  Det hed bogen ihvertfald.

 89. Af Nels Olesen

  -

  Det bliver mere og mere rablende det den kære Teddy Bear skriver, er der ikke en grænse for hvor mange indlæg der bliver vist- indlæg som ikke lægger op til debat men kun bliver brugt til en ensidig tilsvining af dem han/hun ikke kan lide.

 90. Af Henrik Boye ovre fra nummer 16

  -

  Verden er sådan set et Paradis for destruktive kræfter – men man skal oftest selv befinde sig på samme plan som disse, for at opdage, at de er der. Hvis man nu ikke er et naturmenneske, men holder mere af at gå hjemme og støvsuge fra morgen til aften, så ved man måske godt, at der er noget der hedder røde myrer, men aner ikke at de fucking bider, med mindre man prøver at lægge sig til at hvile på en af deres stier nede med jorden, eller prikker en pind i myretuen med korte bukser og bare tæer.

  Sådan fungerer politik også nogenlunde, f.eks. turde jeg ikke finansiere et kasino – besøg, hverken for Christian Thulesen Dahl, eller Morten Messerschmidt, da de begge ser ud til at miste hele molevitten, da de begge har satset hele butikken på en decideret uløkke. Morten er dog et kapitel for sig, for selv om han har tabt, så vil han ikke aflevere, men vil hellere skrive en gummicheck.

  På samme måde med De Radikale – dem turde jeg ikke give nøglerne til Stasiministeriet – da de ser ud til at have mistet jordforbindelsen totalt, ved at lade Zenia Stampe blive værdiordfører for partiet, da udviklingen peger på, at Zenia er en omvandrende selvmordsbombe for De Radikale, da de mister tusinde stemmer, hver gang hun enten åbner munden, eller skriver noget på de sociale medier.

  Hun er lidt som en jomfru i en smykkebutik – ledsageren går fallit inden der er gået 15 minutter, og må gå fra hus og hjem – uden jomfru.

  Hvad Trump angår, så ser det ud til, at mange amerikanere befinder sig på nogenlunde samme niveau som ham, fordi hvis ikke de havde gjort det, så havde han heller ikke været der. Men man kan altid forsøge at skabe et behov og opfinde noget, der kan tilfredsstille dette behov – og her kommer Trump ind i billedet – da han pludselig har opfundet sig selv i en global verden, der åbenbart har et behov, men som kun vågner op, hvis der er en der tør udskille sig fra mængden – og der gør han efter min mening ret professionelt.

  Der er jo nærmest tale om Poker, hvor han bilder de andre ind, at han sidder med en stærk hånd – har satset kraftigt, og hvor flere og flere falder fra, da de får kolde fødder og sved på panden.

  Ret spændende.

  M.h.t. Tulle, så tror jeg han gør det med vilje, en simpel erkendelse af at DF kun egner sig til at stå på sidelinjen i dansk politik, da de ganske enkelt ikke kan levere mandskab til seriøs politik, men hellere vil være de amatører de altid har været, og har erkendt det, siden alle disse stunts.

 91. Af alexander beaumont

  -

  Når man spørger NP L om noget, eller fremlægger argumenter mod NP Ls indlæg, så svarer NP L udenom. Så hermed spørgsmål der kan besvares med ja eller nej. Er NP L for eller imod ma sse ind van dring? For eller imod isla misering? For eller imod det radikale parti og dets skabsradikale medløbere? Kan NP L forstå mange danskeres bekymringer over indstrømningen, over den dalende velfærd og sundhed, over den voksende kriminalitet, over de nye importerede sygdomme, over den store arbejdsløshed osv? Er NP L enig i løkkes politik? Hvad mener NP L om den uhyggelige udvikling i Sverige. (Se kl. 23.03)

 92. Af bent hansen

  -

  Hvis man både er social, national, solidarisk og fremsynet, er man måske et ordentligt og hæderligt menneske? Men det er vist mest de asociale, de anti-danske, de ikke-solidariske og de uhæderlige hyklere der har mest vind i sejlene…… ihvertfald i visse kredse, sekter og partier.

  Og så er der det helt rablende vanvid som bobler frem mange steder. Som når retsvæsnet dømmer en mand til ti dages betinget fængsel for et brutalt og regulært mordforsøg på en lille pige, mens en skoleelev fik 30 dages betinget fængsel for lidt snyd med en busbillet. Er retsvæsnet gået helt fra forstanden? (den lille pige blev senere myrdet af samme monster)

  Og i politik foregår der efterhånden så mange rablende vanvittige ting, at man må undre sig. Og hvorfor er der så mange fortielser og løgne i visse medier? En djævelsk og temmelig uforståelig udvikling synes at være i gang.

 93. Af Niels Peter Lemche

  -

  J NIELSEN – 12. MAJ 2016 7:52; Det hedder filmen også, tak for rettelsen. Jeg så den på netflix, hvor titlen var angivet på engelsk

 94. Af Niels Peter Lemche

  -

  ALEXANDER BEAUMONT – 12. MAJ 2016 8:51: Som en italiensk ven skrev for mange år siden: Jeg føler mig ikke forpligtet til at svare på andres forkerte spørgsmål!

  Jeg føler mig ikke forpligtet til at svare på de gentagne nonsens-spørgsmål fra dig og dine ligesindede.

  I øvrigt, hvornår stopper du dit identitetstyveri, da du næppe er lektor på Universitetet i York. Den rigtige er sikkert ret ligeglad; men er han ikke, er det strafbart at misbruge hans navn, som du gør.

  Og jeg har i øvrigt kommenteret udviklingen i Sverige utallige gange. Jeg har boet her fast i 10 år og genkender ikke de beskrivelser af Sverige, som regelmæssigt kommer op på underlødige sider i DK.

  Men se nu at få skiftet det pseudonym. Jeg har faktisk lyst til at skrive til den rigtige Alexander Beaumont og spørge ham, om han er helt tilfreds med at se sit navn misbrugt på denne måde.

 95. Af Jørgen F.

  -

  Bent Hansen, jo domstolene er i dyb krise – som folkeskolen – og årsagen er den samme en stærkt og enøjet politiserende fagforening.

  Man har sat sig på sidelinien for samfundsudviklingen og normudviklingen, men til forskel fra folkeskolen , som forældrene jo i stigende grad boykotter i protest, er det endnu kun muslimerne , som har fundet fred i deres egen medbragte retsorden.

  Men det kommer vel formentlig snart til os andre også. Domstolene i Danmark, med deres forkvaklede moralkodekser, genererer ganske enkelt for mange ofre til at man i det lange løb kan se stiltiende til.

 96. Af bent hansen

  -

  N p l vil altså ikke besvare de meget relevante spørgsmål stillet ham kl. 8.51. Det afslører jo klart at n p l næppe har rent mel i posen, men bare er en radikal propagandist og provokatør der prøver at dupere rakket med lange udskrifter af historiebøger. N p l tillader sig ret frækt at tale om nonsens spørgsmål, selvom de er ganske fornuftige, i betragtning af n p l’s begejstring for “berigelse”, EU og radikal politik i almindelighed. Og nu véd vi at n p l ikke bekymrer sig om udviklingen i Tyskland, Sverige og Danmark. Den er ellers meget ildevarslende, iflg. en lang række af eksperter, iagttagere, bøger og aviser. Alle disse kilder ignorerer n p l.

 97. Af Teddy-Bjørn Olsen --tegner

  -

  JA ! –Anna Libak ! –Godmorgen ! –Vi elsker også dig ! –NU skal vi til det igen NEMLIG AT: Vi elskede vores land –indtil HÆREN af off. kuvøse-ansatte med “hensyns-betændelse ” ! –Fik rodet så meget opi lorten ! –AT : Den normale del af befolkningen (dem, der tjener deres egne penge ved selvst. virksomhed ) Er blevet noget så trætte af hele det Socialdemokratiske – røde overdrev !–De hæver kassen, hver måned –Og iøvrigt IKKE aner, hvordan man tjener pengene ved AT: Arbejde ! –De sidder dér foran computeren i lange rækker på de off. kontorer —-klik – klik -klik !–De skal alle fyres ! –på gråt papir ! (borgerne skal alligevel gøre alting selv ! ) –De off. er åbenbart kun sat i verden ! –For at kontrollére, hvordan skatteborgerne takler situationen ! –Det gør de (borgerne) med bravour ! –Så der er ikke noget, at komme efter ! –“stress i det offentlige ! ) De aner ikke, hvad det er ! –De faktisk få, der virkelig bestiller noget “so-so-hjælpere ” –skraldefolk –politifolk – og diverse ! –Dem er vi selvfølgelig rigtig glade for ! –Derimod de tusind-vis af “djøffer” ! –De kan godt pakke computerne ned ! –Vi har ikke brug for dem ! –Og får det aldrig !

 98. Af bent hansen

  -

  Hvorfor er der så mange der ikke vil tage stilling til hvad der foregår i Sverige? Se indlægget kl. 23.03!! Det er jo en frygtelig og meget alarmerende udvikling som risikerer snart at vinde indpas også i Danmark. “Berigelsen” er ihvertfald i Sverige endt i noget med utallige problemer, ulykker og overfald osv.

 99. Af Niels Peter Lemche

  -

  BENT HANSEN – 12. MAJ 2016 10:13: Nej, det er er Sverige ikke. Havde du en idé om landets status, ville du opdage, at det snart på alle punkter udvikler sig hurtigere i positiv retning end Danmark. Arbejdsløsheden mindskes, industriproduktionen i kraftig vækst, men så det største problem: Boligmarked.

  Der er problemer med indvandrere. Det er f.eks. ikke sundt for en muslim at opholde sig for længe i Södertälje, hvor assyrerne bor–er det i øvrigt ikke mærkeligt, at assyrerne i sin tid søgte til USA og … til Sverige. Man har ved Gud en gammel og anderledes tradition for at tage mod mennesker i nød og behøver ikke at høre på det arrogante nonsens fra dårligt informerede danskere.

 100. Af Niels Peter Lemche

  -

  BENT HANSEN – 12. MAJ 2016 9:59: Et svar til dig hænger i filtret; men hvor mange aliaser har du egentlig? Når man ser på, hvordan du og andre skriver, så er der vist ikke så få. Gad vide, om du også er Benny B? og ALEXANDER BEAUMONT, med hvem du helt bestemt deler din måde at skrive på. Er er det den samme klike af ‘mærkværdige’ typer, som du er medlem af?

  Og til vores søde blogholder: Dit filter er så sandelig aktivt her til morgen.

 101. Af Robert. B. Andersen

  -

  Donald er en kristen en Vatikanet’s mand en super katolik eller protestant.
  Han er jo dum som en dør og hvilken kristen/religiøs person er ikke det.
  I Danmark kender vi jehovas vidner, indremission og rabiate muslimer.
  Kirken elsker personer som Donald der tordner mod fællesskabets goder til fordel for egoismen og selvtilstrækkeligheden og gud elsker mig mere end dig. Virkeligheden er, at manden har en utrolig dårlig forståelse af den verden han befinder sig i.
  Hvorfor tænker jeg altid på hjemmeværnet og pølser med brød når personer som Donald dukker op i medierne? De tror de er soldater men det er de ikke…. 🙂

 102. Af Jørgen F.

  -

  Bare rolig Robert – der er helt sikkert ingen her, der tror at du er sat på jorden af et intelligent extraterrestrialt væsen – eller der på nogen måde er en mening med netop dit liv 🙂

 103. Af Teddy-Bjørn Olsen --tegner

  -

  att. “Bent Hansen ” ! –Det vil da gerne svare på ! –Hvis ikke det var fordi “de svenskere ” ! –Selv har rodet dem udi–“de åbne hjerter ´s overdrev ” ! –Vi afser gerne mindst 10.000 musl. migranter ! –Som DF ! lovede at skille os af med ! –Hvis ikke det var fordi DF ! –Ikke leverer varen !–Så må vi gå andre veje for AT: Komme af med “migranterne” ! –Der inden længe har ruinéret vores lille land !—Når spørgsmålet kommer til “NIGAB-udklædte-kvinde-mennesker ! –Eller, hvad der er inden-under alt det sorte stof ! –Så ser vi frem til “satire-tegnernes ! –latterlig-gørelse af hele fænomenet ! ” ret : Det vil vi da gerne svare på ! –hr. Bent Hansen !

 104. Af Teddy-Bjørn Olsen --tegner

  -

  att. Det vil vi da gerne svare på “Bent Hansen ” !–Problemet er svenskernes –Og absolut ikke vores –Og det bliver det forhåbentlig aldrig !–DF ! Har ikke leveret “varen” ! –DERFOR ryger de ud af vores slagplan –inden næste valg ! Levebrøds-politikere ! Dem er der alt-for-mange af ! –Så–der bliver gjort “kort proces ” !

 105. Af Henrik Boye ovre fra nummer 16

  -

  En valgkamp er emotions – politik, og derfor styrede af “mavefornemmelser” som mange er vældig glade for i politik, så glade at der ligefrem er tale om en epidemi, og noget nogen kalder “moderne”, bare for at bilde sig selv og andre ind, at de har styr på løjerne.

  En valgkamp her derfor sjældent ret meget med virkeligheden at gøre, slet ikke når skelletterne i skabet bliver luftet og banket.

  Nu tilhører “mavefornemmelser” Solar Plexus og derfor et produkt af dette – fordi det er hvad vælgerne gerne vil have.

  Af samme årsag er der ikke ret meget “hjerte” at hente i en valgkamp, for det har en tendens til at gøre ondt – og derfor opstår hjertet først efter valgkampen, da vælgere ikke tør købe hjerter.

  Derfor er verden så ond, fordi de fleste lukker øjnene for sandheden ikke blot i USA, men over hele Kloden – også i Danmark.

 106. Af Niels Peter Lemche

  -

  Og så lige til Anna Libak: Hver gang jeg læser overskriften til din klumme her, ja så læser jeg automatisk ‘nationalsocialisme’. Pølse foran og pølse bagved… Men vil bare sige, at det er en håbløs opgave at ville introducere socialnationalisme som et begreb.

 107. Af alexander beaumont

  -

  Det er da morsomt eller sørgeligt som de radikale altid evner at ignorere eller bortforklare virkeligheden. En virkelig mester i den retning er teoretikeren N P L, og jo mere han skriver, jo mere sikker bliver man på at han lever i en fantasiboble eller kun er med for at bortforklare eller bagatellisere alt det onde der sker i verden. F.eks. mener han at det går fint fremad i Sverige. (men se 23.03 og snaphanen/EB/BT/den korte avis/180g) Og så lader han som om der kun er een person i hele verden med
  navnet A B, selvom vi faktisk er nogle stykker. N P L er alt i alt mere intelligent end jelved, øster gård og per nille skipper og 100 andre politikere tilsammen, men desværre siger det ikke så meget. 🙁

 108. Af Niels Peter Lemche

  -

  ALEXANDER BEAUMONT – 12. MAJ 2016 12:42: Kan du så holde op med at bruge det pseudonym, inden du bliver meldt for identitetstyveri. Jeg er i hvert fald sikker på, at Berlingeren ved, hvad det betyder.

  Dit sludder hentet fra kanaler på det yderste højre–hvorfor omdøber I det ikke til Der Stürmer, eller bare ‘Fædrelandet’?–er ærlig talt ikke en kommentar værdig.

 109. Af Allan Hansen

  -

  by Louis René Beres • May 12, 2016 at 5:00 am
  Under relevant international law, a true state must always possess the following specific qualifications: (1) a permanent population; (2) a defined territory; (3) a government; and (4) the capacity to enter into relations with other states.

  While this contingent condition of prior demilitarization of a Palestinian state may at first sound reassuring, it represents little more than a impotent legal expectation.

  For one thing, no new state is ever under any obligation to remain “demilitarized,” whatever else it may have actually agreed to during its particular pre-state incarnation.

  “The legality of the presence of Israel’s communities the area (Judea and Samaria) stems from the historic, indigenous, and legal rights of the Jewish people to settle in the area, granted pursuant to valid and binding international legal instruments, recognized and accepted by the international community. These rights cannot be denied or placed in question.” — Ambassador Alan Baker, Israeli legal expert.

  Israeli Prime Minister Yitzhak Rabin, U.S. President Bill Clinton, and PLO chairman Yasser Arafat at the Oslo Accords signing ceremony on September 13, 1993. (Image source: Vince Musi / The White House)
  International law has one overarching debility. No matter how complex the issues, virtually everyone able to read feels competent to offer an authoritative legal opinion. While, for example, no sane person would ever explain or perform cardio-thoracic surgery without first undergoing rigorous medical training, nearly everyone feels competent to interpret complex meanings of the law.
  This debility needs to be countered, at least on a case by case basis. In the enduring controversy over Palestinian statehood, there are significant rules to be considered. For a start, on November 29, 2012, the General Assembly voted to upgrade the Palestinian Authority (PA) to the status of a “Nonmember Observer State.”

  Kilde: Gatestone.

 110. Af Niels Peter Lemche

  -

  ALLAN HANSEN – 12. MAJ 2016 13:33

  Er du blevet træt af at skrive dine egne indlæg? Og oprigtig talt, hvorfor er det relevant her?

 111. Af Flemming Lau

  -

  Social national eller ej, vestens ledere render rundt som hovedløse høns, for at finde svaret på hvordan Islams ” Hijrah” ekspansion gennem immigration kan stoppes, uden at få prædikatet islamfobisk. Kendsgerningen er at Islam er totalt uforenelig med den jødisk kristne kulturarvs værdier.

  Der er bizare stemmer der mener at Islam er voldtaget af ekstremister, som Hitler voldtog nationalsocialismen “thi en ideologi der har 1.5 mia troende, kan umuligt være ond ! “Det er naturligvis noget vrøvl. Ondskabens akse strækker sig fra Mauretanien i vest (slaveriet ophørte først i 1980) til Mindanao ved Filippinerne i øst. Islam har blodige grænser. Som det var enkelt at åbne vore grænser, lige så enkelt er det at lukke dem. Men det kræver karakter faste politikere, der kan sætte ” ondskabs industrien” kirkernes verdensråd, de snakkende klasser etc på plads !

 112. Af Allan Hansen

  -

  Muhammed har 16 børn.

  Javel, det lyder voldsomt ,, bestemt!
  Da vi spørger Muhammed hvorfor han har 16 børn, som
  han aldrig ville kunne forsørge?
  Svarede han: Hvor vigtig det er, at sprede islam ud over
  hele verden.
  Skide vær´med om hans børn kommer i skole eller dør af sult
  – bare de kan Koranen – udenad!

  Demografi: er altså en strøelse vi alle må forholde os til.
  Sagt på en lidt anden måde; hvis du spiser flere kartofler end du
  producerer – så ender du med, at dø af sult,,,,
  – hvis vandet slipper op, så er vi alle tvunget til at flygte – det siger sig selv.
  Hvis vi ser på demografien/fertilitet/befolkningstilvæksten i den islamiske verden i
  de sidste 500 år, så vil vi finde tal, der aldrig tideliger er set i verdenshistorien.

  Her kommer så tricket: du har 16 børn, som du kan forsørge!
  Hvad gør man så?
  Jo, du lader dine børn flytte ind hos naboen.
  Sådan nedbryder man landegrænser og tvinger
  naboen til, at forsørge deres børn.
  Sådan, som Muhammed siger ” sådan spreder vi islam
  over alt i verden .

  P.S: store fisk spiser små fisk.
  store fugle spiser små fugle
  – store aber spiser små aber
  og store slanger spiser små slanger.
  Altså en cyklus – naturen går sin gang.

 113. Af Henrik & Susanne Boye ovre fra nummer 16

  -

  Nogle af de største tågehorn, de skal findes i politik – for de taler meget om ”værktøj” – ”værktøjskasser” – ”maskinrum”, ”skruer”, ”knapper der kan dreje”, knapper der kan ”tune”, ”kickstarte” – og det er rigtigt det hele. Problemet er bare, at det eneste værktøj politikere ved noget om, er det samme som en nyfødt baby ved om kirurgi.

  Alligevel er der vældig salg i politiske ”værktøjer” for voksne, selv om det eneste værktøj de kender er en proptrækker fra Irma, som de enten stikker op i næsen på sig selv, eller op i røven på naboen.

  Det største tågehorn kommer fra Alternativet, og han bruger ”værktøj”, som Preben Møller Hansen fra Sømandsforbundet brugte bandeord.

  Deadline i aftes. Kender det godt fra mig selv. Når man løber tør, så kalder man på tjeneren!

 114. Af Allan Hansen

  -

  @ Fladfisk.

  Jeg ved.
  Jeg tror.
  Jeg syntes
  Jeg synes- jeg tror – jeg ved modellen kan man godt
  godt blive lidt træt af.
  Derfor henter jeg gerne indslag fra den debat, der
  forgår rundt omkring i verden.
  Således øges horisonten – ikk`

 115. Af Henrik & Susanne Boye ovre fra nummer 16

  -

  Nogle meget kraftige Sol – storme er på trapperne, når selv Højesteret udsender diffuse signaler. Hvis Højesteret havde været kontanthjælpsmodtager og lagde samme udsagn til grund – for at få lov til at blive i systemet – bare for at blive i systemet, frem for at finde noget meningsfyldt arbejde, så ville kassen være blevet lukket omgående.
  Udsagnet er, at vedkommende har mindreårige børn i Danmark. Historien melder intet om, at der skulle være kontakt med disse børn, eller under hvilke omstændigheder kontakten er etableret.
  Men moderen lever beskyttet, så vidt vides med de mindreårige børn.
  Manden kan jo kun leve en kriminel tilværelse, i kraft af demokratiet. Kriminelle kan ikke leve af kriminelle, såvel som politikere ikke kan leve af politikere, såvel som rige ikke kan leve af rige.
  Der skal li´som være nogle til at smide på gulvet – ellers hænger tingene ikke sammen – og disse kræfter er Donald Trump en sand mester i at finde. Det samme gælder åbenbart Højesteret i Danmark.

 116. Af alex beamont

  -

  Nu er vi så på vej mod endnu en IC-4 skandale, denne gang i luften, hvor vores såkaldte regering vist mest træffer beslutninger ud fra mave- og baglommefornemmelser. Flyet F 35 A er hverken halvt eller helt færdigudviklet, og ingen aner hvad slutprisen bliver. Man kunne få mindst dobbelt så mange Super Hornet F-18 for de samme penge, (eller samme antal for halvt så mange kroner) og dette fly er færdigt og gennemprøvet og flyver hurtigere, det har to motorer og er et topmoderne fly. Det samme gælder det svenske og europæiske fly. Men løkke og co. skal absolut vælge at fortsætte på IC-4 manér. Man kunne også vælge at udsætte beslutningen, for alt med infrastruktur, velfærd og sundhed osv. udsættes for den ene nedskæring og spareøvelse efter den anden. Desuden er helt nye flytyper og kampdroner på vej. Og der er faktisk mere brug for penge og materiel til hæren og hjemmeværnet.

 117. Af alex beamont

  -

  Det forlyder nu at den bery gtede lev ako cic får lov til at blive i Danmark. Det bekræfter kun indtrykket af at vores retsvæsen er mere eller mindre brudt sammen. Af lov og orden og sikkerhed er der snart ikke meget tilbage, når domstolene skåner de kri minelle og hå ner ofrene.

 118. Af alex beamont

  -

  Det forlyder nu at den bery gtede lev ako cic får lov til at blive i Danmark. Det bekræfter kun indtrykket af at vores retsvæsen er mere eller mindre brudt sammen. Af lov og orden og sikkerhed er der snart ikke meget tilbage, når domstolene skåner de kri minelle og hå ner ofrene. (hvorfor stoppede f disse linjer?)

 119. Af alex beamont

  -

  Hej, anna, dit fi lt er stppede et PS

 120. Af Henrik & Susanne Boye ovre fra nummer 16

  -

  Susanne og jeg har tænkt os at anskaffe os høreværn når F35 går på vingerne, selv om vi bor i midten af Heden, tæt på Hampen (by) – ikke land. De fly fra Trump skulle hæve lydniveauet til det dobbelte, i forhold til F16 – over Danmark, og naboerne er blevet lovet lydisolerede termovinduer, og bedstemor Olga har fået lovning på nye høreapparater, så hun bedre kan høre når ulven kommer, men det er intet problem – bare de kan dræbe.
  Indtil da så må Vaya Con Dios “Just a friend of mine” live – kunne gøre det.
  Der findes heldigvis andet end politik.

 121. Af Niels Peter Lemche

  -

  ALEX BEAMONT: Ja, jeg ser, at du skiftede identitet. Klogt. Det er bare det, at det blev det ikke bedre af. Dit nye alias er en ikke ukendt amerikansk musiker. Tænk, hvis hun finder ud af det: De der ovre regner alt i penge. Identitetstyveri, ja det bliver hurtigt til hundrede tusinder af dollars.

 122. Af A. Bierce

  -

  EU-fantasterne vil afskaffe EU-landenes individuelle nationalisme, fordi sådant noget er grimt – og formodentlig erstatte polsk-, dansk-, tysk- etc.-nationalisme med EU-nationalisme.
  Hvor er logikken?
  Hvis nationalisme er hæsligt, må EU- nationalisme være en ren stinker.
  Hvorfor skulle EU-nationalisme være ypperligere end national nationalisme?
  Hver gang jeg ser Führerin Merkel i TV, får jeg trang til at invadere Polen.

 123. Af alexander beaumont

  -

  N P L….. ha ha, du er faktisk ret morsom, så uden humoristisk sans er du nok ikke.

  Faktisk forkortede jeg bare navnet af “tekniske” årsager. F ilt ret har jo gang i mange små julelege, så man må sommetider lege lidt med.

  Iøvrigt kender jeg nogle der hedder niels eller peter og en enkelt der hedder niels peter. Men du vurderer vel så at de har stjålet hinandens navne og identiteter. Og niels peter må vel stå til dobbelt straf?

  Forresten lyder du selv lidt som både jelved, ze nia, stine b og an na mee a, er du måske talsmand for de fire, eller er det en anden klike af sære radikale typer du er medlem af?

 124. Af Niels Peter Lemche

  -

  ALEXANDER BEAUMONT – 12. MAJ 2016 18:59: Jeg tror ikke, at du forstår alvoren med at benytte et åbenbart unikt navn på en levende person som pseudonym. Skal man virkelig skrive til redaktøren af denne blog og gøre opmærksom på det. At du tosser videre til et andet navn, som er lige så kriminelt at bruge, viser kun, at du vist ikke har ret meget at gøre godt med.

  Der er ingen problemer — naturligvis — med Niels med eller uden kombinationen Niels Peter; men bruger du Niels Peter Lemche, så kan jeg melde dig til politiet, fordi der ganske tydeligt ikke er andre med den kombination i verden.

  Må jeg råde dig til at gå på udkig efter et andet pseudonym. Den måde, du skriver på, skal nok fortælle os andre, at det er dig.

 125. Af alexander beaumont

  -

  N P L……Navnet er netop ikke unikt før jeg sætter et mellemnavn ind. Iøvrigt kan du sagtens optræde med fuldt navn, med de radikale meninger du har. Det er jo her i DK stort set kun dem på højre- eller midterfløjen der trues og overfaldes. Har du virkelig ikke nogen svar til de spørgsmål der er blevet stillet dig, andet end at gøre et stort nummer ud af navne og andre bagateller eller formaliteter? Hvad med at svare på hvad det er du vil med Danmark og danskerne. Ønsker du bare vores land islamiseret og danskerne fordrevet/udskiftet?

 126. Af Niels Peter Lemche

  -

  ALEXANDER BEAUMONT – 12. MAJ 2016 19:20: Du er stadig for dum til at forstå, hvad det her går ud på. Men så er der jo ikke mere at gøre. Enhver på disse blogs kan melde dig til politiet for identitetstyveri. Det er ikke ulovligt at kalde dig Hans Hansen, eller Ole Jensen, men at benytte et navn som det du bruger her, det er næppe lovligt, hvis ikke du har fået tilladelse.

  Jeg kan ikke forestille mig at blogejeren vil acceptere at blive hængt ud pga. sådan noget. Så blot en venlig henstilling til dig om at opføre dig ordentligt. Men det er måske også for meget at forlange.

 127. Af Niels Peter Lemche

  -

  Kære Anna Libak,

  Filtret, men det kan du nok regne ud.

  Hvad er i øvrigt– da du hører til redaktionen på Berlingeren–på anvendelsen af pseudonymer, der refererer til nulevende personer, hvor der ingen tvivl er om, hvem der faktisk har navnet. Jeg kalder der identitetstyveri, og mon ikke det er starfbart?

 128. Af Henrik & Susanne Boye ovre fra nummer 16

  -

  Nu kommer det ikke til at berøre hverken jeg, eller Susanne.

  Men det er vore begges overbevisning, at Danmark spiller ”Krøsus” og ”Flottenheimer” udatil, men glemmer indadtil.

  DF er et trist vidnesbyrd på noget sådant. Før valget sagde de, at de ville tilføre ældreområdet noget med 2 milliarder. Men så kom der nedskæringer i stedet for. Og som de evigt forblommede, og evigt dumme de er – så fortæller de ved Gud, at havde det ikke været for dem – så ville det havde været blevet endnu værre.

  Værre end hvad?

  Det er jo sådan set hele humlen i melassen – at opskriften er hemmelig, indtil bagværket findes.

  Er der iøvrigt nogen grund til, at talerstole skal ligne mine “subwoffere”? Hvad Fanden er meningen – man kan da heller ikke stole på folk mere.

 129. Af Jan Jensen

  -

  Din cry baby NPL!
  Kan du ikke snart holde kæft?

  Du er værre end 7 borgerlige hattedamer til kaffemik, eller 7 liberalister nytårsaften, der diskutere højere kultur på på basis af Børsen!

  Dit hysteri er utåligt!

 130. Af Henrik & Susanne Boye ovre fra nummer 16

  -

  Der er et andet ord, som er blevet moderne i en moderne tid og ordet er “Mønsterbryder”. Hvorfor skal mønstre brydes i fredstid og gøre ordet til religion – med mindre der ønskes krig?

  Det er der Alternativet befinder sig. Hvis der ikke kan findes fejl i pelsen på rotten – kan der altid afsøges svar, på fejl, i røven på rotten.

 131. Af Helge Nørager

  -

  Pas nu på blodtrykket Hr. Niels Peter Lemche.
  Be.linske lægger spalteplads til de mest ge.ene indlæg skrevet an.nymt, da de påstår de ved hvem som har bragt indlæg er.
  Derfor tillades at skriverier som aldrig vil kunne vises til blogskrivers kone, børn, mor, arbejdsgiver, venner og andre bringes.
  De skaber klik. Og derved en indtægt.

 132. Af Henrik & Susanne Boye ovre fra nummer 16

  -

  Der er dem de mener, at græsset er grønnere ovre hos naboen, at den største fisk findes ovre på den anden brink.
  Det passer ikke – for den er lige her. Amerikanere (de hvide) har ry for at være større, dummere, klogere, ja ry for at være større til alt – end vi andre. Alle dyr i Amerika er større, bedre, klogere, og mere af hvad som helst – bare større er nøgleordet til succes.
  Fint for mig; men nu er jeg så fluefisker, og tesen bygger på løgn. Amerikanere kan blive ganske små. Jeg ved noget om havørreder, stænger og fluer vs nymfer, samt en hel masse andet.
  De tønder der buldrer mest, er også de mest tomme, og derfor er Kristian Thulesen Dahl og Donald Trump i mine øjne, enæggede tvillinger. Kristian er her, i al sin løgn – Trump kommer snart i Amerika.
  Venlig hilsen
  Henrik Knage

 133. Af Henrik & Susanne Boye ovre fra nummer 16

  -

  I forlængelse af dette, kunne der jo peges på, hvorfor der er valgt en justitsminisner med kun et øje der virker, og hvor det andet er lavet af glas. Hvorfor det ene øje ikke virker mere, det ved jeg ikke – og jeg er for så vidt også temmelig ligeglad.

  Men den politik der køres med i øjeblikket, det ville svare til engang jeg skød mig selv i øjet med en sømpistol, på en ladning og der var en enkelt tilbage i kammeret – og så gøre alt arbejde med sømpistoler på trykluft ulovligt.

  Der går rygter om, at sheriffen der kom til byen, valser rundt med et web kamera som glasøje – og et andet web i håret bare for at efterligne DDr mest muligt.

 134. Af Henrik & Susanne Boye ovre fra nummer 16

  -

  Det havde nok været mere humant med en udvisning, eller tålt ophold bag tremmer, på livstid, end overladt til gadens parlament.

 135. Af bent hansen

  -

  Højesteret har nu afsagt en dom som viser at højeste ret er højeste uret. Min tillid til højesteret er nu helt væk. Dommerne er åbenbart en samling politiserende jurister der gerne tilgodeser “berigelsen”, men som blæser danskernes tryghed, sikkerhed, retsfølelsen og retfærdigheden en lang march. Og dommen er i stærk kontrast til den kolde, hovne og benhårde ligegyldighed og undertrykkelse retsvæsnet praktiserer overfor danske mænd og deres børn. Dem skiller man gerne fra hinanden med grove og hensynsløse metoder. Men når det drejer sig om en udenlandsk storforbryder er der ingen grænser for hvor humane, hensynsfulde og forstående juristerne er.

 136. Af Niels Peter Lemche

  -

  HELGE NØRAGER – 12. MAJ 2016 20:52: Mit problem med vedkommende var egentlig bare, at han i dette tilfælde gemte sig bag bestemte, navngivne personers identitet. I en tid, hvor identitetstyverier er en svøbe er der vel ikke nogen grund til at godkende det.Men mon ikke, der er nogle, der efterhånden har fortalt ham det.

 137. Af Niels Peter Lemche

  -

  BENT HANSEN – 12. MAJ 2016 22:52: Og med dit indlæg har du bare vist, at du ikke fatter en dyt af, hvad en moderne retsstat vil sige: Domstolenes uafhængighed! Men måske er det heller ikke normalt der, hvor du tramper rundt til dagligt. Det værste er, at blå blok allerede har været der inden du kom på. De fatter heller ikke en sk.. af, hvad en retsstat er for noget.

  Én ting kan du være forvisset om: at de gode dommere har deres jura på plads, og at de som personer er af en sådan karat, at de ikke lader gadens parlament bestemme, hvad de skal dømme.

  Men selvfølgelig er det ærgerligt, når du ikke er enige med dem–for dig.

 138. Af Henrik & Susanne Boye ovre fra nummer 16

  -

  Dommen er helt på toppen, i dansk politik. Selve fundamentet danser på æggen af Samurai – sværdet. Det er netop på toppen, at fårene skilles fra bukkene.
  Der er ved dommen givet et blåt stempel til, at kriminalitet betaler sig.
  Manden kæmpede for, at måtte blive i landet – og vandt!
  Hvad så med alle vi andre – der ikke kan smides ud, men kun kan smides ind?
  Hvis vi begår kriminalitet, er der så en EU domstol der forhindrer os i at blive smidt længere ind i idioten – end vi allerede er kommet?

 139. Af Niels Peter Lemche

  -

  Anna Libak, der er gået ged i din nye blok, som det kræver lidt fixfaxerier at finde frem til.

 140. Af R.Harald Kristensen

  -

  Niels Peter Lemche
  Kva min ungdom er jeg godt med i Det Gamle Testamente of Det Nye Testamente. Jeg satte mig for at læse Koranen sidste år, for min egen oplysnings skyld. Jeg kom det meste igennem. Det tog mig nogle måneder, sammen med alt det andet jeg læser.

  Disse to bøger er meget forskellige. Mange regelsæt er de samme og mange ikke. Koranen virker på mig mere som en brugsanvisning på et liv end Bibelen. Bibelen er mere kompliceret værktøj for en religiøs. Der er mange beskrivende fortællinger, som kan fortolkes, samt de ti bud selvfølgelig, som er klare i mælet.

  Tilgivelsen findes i kristendommen. Findes den i islam i samme grad? Jeg er ikke særligt religiøst funderet. En gammel sociolog sagde engang, det er tilgivelsen, der gør forskel på kristendom og islam. Du er meget velinformeret om religion, derfor spørger jeg. Læste om Malaysia og hvordan det er svært for andre religioner at få sin ret. Indonesien var i omkring 1620-1640 kun befolket af få procenter muslimer, nu udgør de over 80%. Er det fordi de er dygtige til at missionære, er de dygtige feltherrer, eller er det fordi de får mange børn? Nu er jeg ikke på en racistisk færd, jeg finder det blot interessant. Har selv en fætter på 47, der har 11 børn. Min mors veninde havde 19 søstkinde, min mor er 79. Mor var en af 5, en landmandsdatter. Alle kristne.

 141. Af R.Harald Kristensen

  -

  Niels Juul Hansen
  Jeg merer ikke at du har ret når du kalder DF socialistisk. DF er et nationalt parti, der ønsker at bevare Danmark, som det ser ud i deres billede. Deres politik handler næsten kun om indvandrere og indvandring og hvordan de kan købe sig til politik i denne forbindelse, derfor stemmet snart til højre snart til venstre. Alt hvad DF kan købe med stemmer. De har ikke speciel holding til noget andet end indvandring. De gamle og de fattige har de for længst sat over styr, derfor mener jeg ikke, at man kan sammenligne dem med Q. De fører sejlene efter vinden. De sammenlignes bedre med Radikale i den politiske metode, ikke i ideologien.
  De er et parti skabt i pacelhuset og dybt konservative og de dyrker det nationale.

 142. Af ib Olsen

  -

  Er enig med bent hansen i at dommen er horribel og demonstrerer en fantastisk forhånelse af kriminalitetens ofre i almindelighed og af gangsterens ofre i særdeleshed. Arrogance, kynisme og total slaphed overfor hårdkogte typer er ved at være et kendetegn for retsplejen. Og sagen her springer virkelig i øjnene. Systemet har ingen betænkeligheder ved at gøre danske børn faderløse eller helt forældreløse, men når det drejer sig om udenlandske kriminelle med alenlange striber af voldeligheder mv. bag sig, så er der ingen ende på den “søde” forståelse for at det er synd for børnene hvis de bliver faderløse. Sagen er endnu et eksempel ud af tusinder, på at danskerne diskrimineres på det groveste af vores såkaldte retssystem.

 143. Af ib Olsen

  -

  EN TANKEVÆKKENDE DOM

  Er enig med be nt han sen i at dommen er horribel og demonstrerer en fantastisk forhånelse af kriminalitetens ofre i almindelighed og af gang sterens ofre i særdeleshed. Arro gance, ky nisme og total slaphed overfor hård kogte typer er ved at være et kendetegn for retsplejen. Og sagen her springer virkelig i øjnene. Systemet har ingen betænkeligheder ved at gøre danske børn faderløse eller helt forældreløse, men når det drejer sig om udenlandske kriminelle med alenlange striber af voldeligheder mv. bag sig, så er der ingen ende på den “søde” forståelse for at det er synd for børnene hvis de bliver faderløse. Sagen er endnu et eksempel ud af tusinder, på at danskerne diskri mineres på det gro veste af vores såkaldte retssystem…………

 144. Af Flemming Lau

  -

  Som unge fik vi indprentet, “Med lov skal land bygges” Men vi nåede dårligt ud af ungdommen, før en ny stærk tidsånd kom ind fra venstre. Næsten alt blev vendt på hovedet. Et i grunden utroligt tolerant samfund, og dets repræsentanter, blev angrebet og beskyldt for de værste ting, uagtet at de samme beskyldninger i et kommunistisk samfund, ville have kostet livet, at fremføre. Vestens protestantiske kirker, der skulle stå imod, var imidlertid inficeret af W Temples ” Kristendom og social orden” fra slutningen af krigen. Forræderiet kom til udtryk ved at præsten nu skulle være befrielses teolog med mottoet; ” Den undertrykte har altid ret !” Den lidt mere begavede teolog, blev “Erstatnings teolog” med mål at få det gamle testamentes Israel til at forsvinde ud af historien. Det tjente 2 formål. 1. De legitimering af staten Israel. 2. Fjerne forudsætningen for det nye testamentes frelsende Gud, Jesus Kristus.

  Hvad rager det os ?, spørger nihilisten.

  Det burde rage os alle sammen, da multikulturelle hardcore ideologer forklædte som forskere, ikke blot lader hånt om nationalstaten men tværtimod med gustent overlæg kæmper for dens udslettelse.

  For den kristne er det værd at vide at det enestående kultur røveri, blandt andet har haft den konsekvens at den lutherske præst ved fødsels kirken, i Betlehem Mitri Rehab fjoller rundt og påstår at Jesus Kristus er arabisk palæstinenser. Jo de revolutions romantiske teologer har haft kronede dage.

 145. Af Flemming Lau

  -

  A. Libak Indlæg i filteret.

 146. Af R. Harald Kristensen

  -

  Der skulle have stået Ø ikke Q i min kommentar, undskyld.

 147. Af povl pedersen

  -

  Nationalisme er en ideologi, der anskuer nationen som den primære identitetsskabende faktor for grupper af mennesker. Nationalismen er oftest knyttet til opfattelsen om et ‘hjemland’, hvor nationen med dennes særlige kendetegn (sprog, levevis-kultur, fælles skæbne) har sin kerne (undertiden mytiske oprindelse), samt ideen om et ‘folkeligt’ eller etnisk tilhørsforhold til dette land[1]. Det er derfor ifølge denne ideologi vigtigt, at nationens fællestræk (som tolket i den konkrete situation) bevares og styrkes, og at nationalstaten, hvor der er en sådan, har størst mulig suverænitet.

  Nationalismen er en slags følelse af, at ens eget land, folk og kulturelle værdier er særegne og som sådanne fortjener at blive forsvaret imod ydre trusler. Nationalister kæmper for, hvad de anser for at være deres nations interesser,
  ER DET FORKERT!!??

 148. Af Niels Peter Lemche

  -

  FLEMMING LAU – 13. MAJ 2016 14:08

  Hej, Jeronimus!

 149. Af Flemming Lau

  -

  Sagt med et glimt i øjet !

 150. Af Jan Jørgensen

  -

  Hvad er nuancen af forskel mellem en troende i folkekirken og en kristenfundamentalist Lemche?
  Et alen af samme stykke i det store og hele!
  ateist eller tro? To be, or NOT to be?

  Nationalisme er positivt når den involvere alle. Ikke når den er DF/Tulle/Putin/Drumph propaganda!

  Indtil alle er lige evolveret!

 151. Af Niels Peter Lemche

  -

  God morgen Anna Libak,

  Ville forklare, hvad forskellen på en fundamentalist og andre er. Lige i filtret.

 152. Af Niels Peter Lemche

  -

  POVL PEDERSEN – 13. MAJ 2016 18:54: Det er meget præcist. Der hvor problemerne begynder, er, når man ser efter, hvad denne forestilling har afstedkommet i de sidste 200+ år.

 153. Af georg christensen

  -

  Goddag og farvel, burde være Europafolket´s svar til den nye magtbegærlige , enevældes strukture. Lad os i “fællesskab” kæmpe og virke for fællesskab og fællesskabet, et fællesskab som kun med især russerne og tyrkerne kun kan give mening.

  Husk på til : De nuværende Europærer , I er dem, som kæmpede kampen i Europa, i var ikke dem, som bare flygtede, i er dem, som stadig med jeres russiske og tyrkiske venner i samlet “flok” kan være med til at skabe et realistisk nyt EUROPA,

  Til sidst til hele det såkaldte nuværende “Europafolk”, det nuværende illusoriske og det kommende, med russerne og tyrkerne fuldt integreret .vil der kun være 1 år , med “arbejde” og viljen dertil at udføre.

Kommentarer er lukket.